Postup : 2007/0231(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0373/2010

Předložené texty :

A7-0373/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/01/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0002

DOPORUČENÍ     ***
PDF 144kWORD 54k
14. 12. 2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Gabriele Albertini

(zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu )

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06903/2010),

–   s ohledem na návrh protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (09373/2008),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0384/2010),

–   s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0373/2010),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Jordánského hášimovského království.


POSTUP

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

9.12.2010

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí