Procedure : 2007/0231(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0373/2010

Indgivne tekster :

A7-0373/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/01/2011 - 7.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0002

HENSTILLING     ***
PDF 139kWORD 52k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06903/2010) – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Gabriele Albertini

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06903/2010) – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06903/2010)),

–   der henviser til udkast til protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09373/2008),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0384/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81, artikel 90, stk. 8, og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7‑0373/2010),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Hashemitiske Kongerige Jordan.


PROCEDURE

Forenklet procedure – dato for afgørelsen

9.12.2010

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik