Menetlus : 2007/0231(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0373/2010

Esitatud tekstid :

A7-0373/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/01/2011 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0002

SOOVITUS     ***
PDF 131kWORD 51k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Gabriele Albertini

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06903/2010);

–   võttes arvesse protokolli eelnõud Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (09373/2008);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0384/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81, artikli 90 lõiget 8 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0373/2010),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.


MENETLUS

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

9.12.2010

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika