Menettely : 2007/0231(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0373/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0373/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/01/2011 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0002

SUOSITUS     ***
PDF 132kWORD 52k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Ulkoasiainvaliokunnan

Esittelijä: Gabriele Albertini

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (06903/2010),

–   ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (09373/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän pyynnön hyväksynnästä (C7-0384/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan, 90 artiklan 8 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7‑0373/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

9.12.2010

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö