Procedūra : 2007/0231(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0373/2010

Pateikti tekstai :

A7-0373/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/01/2011 - 7.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0002

REKOMENDACIJA     ***
PDF 147kWORD 57k
14.12.2010
PE 454.432 A7-0373/2010(NLE)

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Gabriele Albertini

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06903/2010),

–   atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projektą (09373/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0384/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį bei 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0373/2010),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


PROCEDŪRA

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

9.12.2010

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika