Procedure : 2007/0231(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0373/2010

Ingediende teksten :

A7-0373/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/01/2011 - 7.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0002

AANBEVELING     ***
PDF 137kWORD 52k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Gabriele Albertini

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1,van het Reglement

PR_NLE-AP

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06903/2010),

–   gezien het ontwerpprotocol bij de Europees mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0384/2010),

–   gelet op artikel 81, artikel 90, lid 8, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7‑0373/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.


PROCEDURE

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

9.12.2010

 

 

 

Juridische mededeling - Privacybeleid