Procedūra : 2010/0218(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0063/2011

Pateikti tekstai :

A7-0063/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/04/2011 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0134

REKOMENDACIJA     ***
PDF 144kWORD 54k
18.3.2011
PE 458.497v02-00 A7-0063/2011

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

(13604/2010 – C7‑0401/2010 – 2010/0218(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

(13604/2010 – C7‑0401/2010 – 2010/0218(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13604/2010),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. birželio 14 d. sudarytą Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę(1), protokolo projektą dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (13962/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114, 168, 169, 172, 173 straipsnio 3 dalį, 188 ir 192 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7‑0401/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį, 90 straipsnio 8 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0063/2011),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Ukrainos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL L 49, 1998 2 19, p. 3.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2011

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika