Eljárás : 2010/0229(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0068/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0068/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0133

AJÁNLÁS     ***
PDF 151kWORD 64k
18.3.2011
PE 452.791v02-00 A7-0068/2011

Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás aláírására való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Gianluca Susta

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás aláírására való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13762/2010 – C7‑0372/2010 – 2010/0229(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (13762/2010),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodástervezetre (13975/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdésének a) v. pontja értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C7‑0372/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0068/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak, mivel a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket.

A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy megfelelő vitarendezési mechanizmus létrehozása céljából 2006-ban tárgyalásokat kezdjen mediterrán partnereivel. Az 2010. április 27-én, a Luxembourgban tartott EU–Egyiptom Társulási Tanács ülésén előterjesztettek egy Egyiptommal aláírandó megállapodástervezetet.

A szabályos vitarendezési mechanizmus létrejötte üdvözlendő, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú határidők között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Az előadó úgy gondolja, hogy az Euromed szabadkereskedelmi megállapodásai ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete jellemez.

Továbbá az ilyen mechanizmus megfelelő alkalmazása erősítheti kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink biztonságát és előreláthatóságát, valamint további lépést jelenthet az Euromed szabadkereskedelmi térség létrehozása és rendeltetésszerű működése felé.

A tervezett mechanizmus alapjául az Európai Unió által a közelmúltban kötött megállapodások és jogviták rendezésére kialakított mechanizmusok és a WTO vitarendezésről szóló megállapodása szolgál. Az előadó egyetért azzal, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodásoknak mindig és teljes mértékben összhangban kell lenniük a többoldalú kereskedelmi rendszerrel. Ezenkívül a Bizottságnak arról is gondoskodnia kell, hogy a végrehajtás hatékony legyen, illetve hogy ténylegesen igénybe vegyék.

A fenti megjegyzések fényében az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja meg egyetértését ennek a megállapodásnak a megkötéséhez. A viták rendezésének elodázása az üzleti szférára és a végfogyasztókra egyaránt kedvezőtlenül hat a Földközi-tenger mindkét partján. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések részeseivé váltak az EU kereskedelmi politikájának és ezáltal az Unió kizárólagos hatáskörébe is bekerültek. Olyan időkben, amikor a közvetlen külföldi befektetések fontos szerepet játszanak a különböző országok és régiók gazdasági virágzásában, az előadó reméli, hogy egy jól működő és hatékony vitarendezési mechanizmus hozzájárul majd a szóban forgó térség vitáinak megoldásához.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat