Procedure : 2010/0338(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0102/2011

Indgivne tekster :

A7-0102/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/05/2011 - 5.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0217

BETÆNKNING     *
PDF 144kWORD 61k
29.3.2011
PE 460.879v01-00 A7-0102/2011

om forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

Retsudvalget

Ordfører: Sajjad Karim

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 86)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation)

(KOM(2010)0691 – C7‑0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Høring – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0691),

–   der henviser til artikel 128, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0034/2011),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0102/2011),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 19. januar 2011

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation)

KOM(2010)0691 af 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 8. december 2010 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter behandlingen(1) af forslaget til Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  J. SCHUTTE                         L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                                Vicegeneraldirektør                 Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde 22 sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.3.2011

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik