JELENTÉS az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  4.7.2011 - (COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE)) - *

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Rapporteur: Herbert Reul
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2011/0091(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0261/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0261/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0224),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. és 188. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0120/2011),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (A7-0261/2011),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  (Egyszerűsített eljárás ) - az elfogadás dátuma

  30.6.2011