Procedură : 2011/0091(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0261/2011

Texte depuse :

A7-0261/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2011 - 5.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0358

RAPORT     *
PDF 144kWORD 58k
4.7.2011
PE 467.180v01-00 A7-0261/2011

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”

(COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Herbert Reul

[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”

(COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0224),

–   având în vedere articolele 187 și 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0120/2011),

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0261/2011),

1.  Aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

30.6.2011

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate