POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik

  4.7.2011 - (KOM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE)) - *

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalec: Herbert Reul
  (Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)

  Postopek : 2011/0091(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0261/2011
  Predložena besedila :
  A7-0261/2011
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik

  (KOM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE))

  (Posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0224),

  –   ob upoštevanju členov 187 in 188 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0120/2011),

  –   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7‑0261/2011),

  1.  odobri predlog Komisije;

  2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  30.6.2011