Menettely : 2011/0147(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0308/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0308/2011

Keskustelut :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 29/09/2011 - 10.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0428

MIETINTÖ     ***I
PDF 226kWORD 63k
14.9.2011
PE 470.055v01-00 A7-0308/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

(KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Pervenche Berès

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

(KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0336),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0161/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0308/2011),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.6.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

12.7.2011

Valiokuntakäsittely

12.7.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.9.2011

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.9.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö