Eljárás : 2010/0186(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0344/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0344/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0481

AJÁNLÁS     ***
PDF 150kWORD 66k
13.10.2011
PE 467.158v02-00 A7-0344/2011

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadandó határozat tervezetéről

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Thomas Ulmer

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadandó határozat tervezetéről

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (09185/2011),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás tervezetére (14370/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdése, 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának v. alpontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0124/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0344/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Grúz Köztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

A jelen megállapodás esetében egy, az EU, annak 27 tagállama és Grúzia közötti légi kapcsolatokat szabályozó nemzetközi egyezményről van szó.

A megállapodás célja közös légtér létrehozása az EU és Grúzia között. Az új megállapodás a két fél közötti légi közlekedést szabályozó eddigi kétoldalú megállapodások helyébe lép. Erre a lépésre az uniós szomszédságpolitika keretében kerül sor, amely az EU és szomszédai közötti közös légtér létrehozására is irányul.

A Tanács a megállapodást 2010. december 2-án írta alá. A megállapodást hatálybalépéséig ideiglenesen kell alkalmazni.

A részletek:

A megállapodással a légi közlekedés uniós belső piacának szabályozását és előírásait ültetik át Grúzia vonatkozásában, illetve egységes keretfeltételeket hoznak létre az EU és Grúzia minden légiközlekedési vállalata számára. A légi közlekedés biztonságára és védelmére, valamint a légi közlekedés irányítására vonatkozó hatályos előírások Grúziára való alkalmazása révén kölcsönös piaci nyitásra kerül sor, és lehetővé válik minden gazdasági szereplő diszkriminációmentes részvétele a közös légtérben. A jövőben ezzel az EU-ban és Grúziában valamennyi légiközlekedési vállalat minden uniós és grúziai helyszínről és helyszínre kínálhatja szolgáltatásait.

Abból kell kiindulni, hogy a kölcsönös piaci nyitás az új piaci résztvevők megjelenését, az eddig nem kellően kihasznált repülőterek igénybe vételét, valamint az uniós légiközlekedési vállalatok közötti konszolidációt hozza magával. A Bizottság szerint az EU és Grúzia közötti közös légtér fokozatos kialakítása a becslések szerint már az első évben 25 000-rel növeli a légi utasok számát, és összességében mintegy 17 millió eurós fogyasztói előnyt generál.

A tanácsi határozat jóváhagyja a megállapodást (1. cikk). Emellett a Tanács eljárási szabályokat határoz meg a megállapodás megszűnésének esetére (2. cikk), az Uniónak és a tagállamoknak a megállapodás végrehajtása érdekében felállított vegyes bizottságban való részvételéről (3. cikk), a vitarendezésről (4. cikk), valamint a tagállamoknak többek között a légi közlekedés biztonságával és a légi közlekedés védelmével kapcsolatban a Bizottsággal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségéről (5. cikk).

Az előadó osztja azt a véleményt, miszerint az EU és Grúzia közötti szabályozási együttműködés, amely a légi közlekedés biztonságos és hatékony működtetése szempontjából alapvető jelentőségű, csak az EU szintjén biztosítható, és ezért a megállapodás EU által történő megkötése összhangban van a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával.

A szóban forgó nemzetközi megállapodás megkötéséhez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja szerint az Európai Parlament egyetértése szükséges. A Parlament a nemzetközi megállapodásokhoz – eljárási szabályzatának 81. cikke szerint – egyetlen szavazás keretében adja egyetértését, és a megállapodáshoz nem nyújthatók be módosítások.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Margrete Auken

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat