Eljárás : 2011/0111(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0357/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0357/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0482

JELENTÉS     *
PDF 154kWORD 81k
17.10.2011
PE 470.077v03-00 A7-0357/2011

az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0259 – C7‑0146/2011 – 2011/0111(CNS))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Danuta Maria Hübner

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0259 – C7‑0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0259),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0146/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0357/2011),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság indokolásában arról tájékoztatja a Tanácsot és a Parlamentet, hogy a spanyol királyság a Kanári-szigetek autonóm közössége regionális hatóságainak nevében a Közös Vámtarifa ideiglenes felfüggesztését kérte a helyi gazdasági szereplők versenyhelyzetének megerősítése és az Unió e legkülső régióiban való foglalkoztatás stabilizálása érdekében.

Annak biztosítására, hogy a behozott áruk – akár nyersanyagok, akár alkatrészek, összetevők vagy vámmentes állóeszközök – ne torzítsák a versenyt, a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó ellenőrzésnek vetik alá őket, amelyek szavatolják, hogy azokat a szigeteken működő helyi cégek használják. Az állóeszközöket legalább két éven át a szigetek helyi vállalkozásainak kell használniuk, és csak ezt követően értékesíthetik őket szabadon az Európai Unió területén másutt lévő vállalkozásoknak. Ezenkívül a nyersanyagok, az alkatrészek és az összetevők esetében a felfüggesztésnek az a feltétele, hogy az érintett árukat a Kanári-szigeteken kell felhasználni, ipari átalakításra és karbantartásra.

Ezen intézkedések hatásának felmérése nem lehetséges, mivel egy olyan intézkedéssorozat részét képezik, amely e szigetek sajátos problémáihoz igazodik. Az intézkedések mindazonáltal hatással lesznek az Unió saját forrásaira/bevételeire.

A javasolt felfüggesztés hatásai nyilvánvalóan az érintett régiókra korlátozódnak, és hozzásegítik a helyi kkv-ket és gazdálkodókat a beruházásokhoz és a munkahelyteremtéshez az Unió e legkülső régiójában. A jelenlegi gazdasági visszaesés idején a gazdasági tevékenység ösztönzését és a foglalkoztatás középtávú stabilizálását célzó egyedi intézkedések szükségessége vélhetőleg jól illeszkedik az európai gazdasági helyreállítási tervhez és az Unió legkülső régióira jellemző problémák kezeléséhez szükséges intézkedésekhez.

A fentiek fényében, illetve mivel minden eszközt meg kell ragadni, amelyek vélhetőleg segítenek a gazdasági helyreállításban, az előadó e javaslat módosítások nélküli elfogadását javasolja.


ELJÁRÁS

Cím

Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése

Hivatkozások

COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.5.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

7.6.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.6.2011

IMCO

7.6.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

23.5.2011

IMCO

11.7.2011

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

21.6.2011

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

5.10.2011

Vizsgálat a bizottságban

5.10.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.10.2011

 

 

 

Benyújtás dátuma

17.10.2011

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat