JELENTÉS az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Külügyi Bizottság
  Előadó: Gabriele Albertini
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2011/0193(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0397/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0397/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0446),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0208/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7‑0397/2011),

  1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, amely megegyezik a Bizottság javaslatával;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

  Hivatkozások

  COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  4.10.2011

  Illetékes bizottság

    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  13.9.2011

  Előadó(k)

    A kijelölés dátuma

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

  Egyszerűsített eljárás a határozat dátuma

  15.9.2011

  Vizsgálat a bizottságban

  4.10.2011

   

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  17.11.2011

  A benyújtás dátuma

  0.0.0000