JELENTÉS az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

Külügyi Bizottság
Előadó: Gabriele Albertini
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2011/0193(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0397/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0397/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0446),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0208/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7‑0397/2011),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, amely megegyezik a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS

Cím

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

4.10.2011

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.9.2011

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

Egyszerűsített eljárás a határozat dátuma

15.9.2011

Vizsgálat a bizottságban

4.10.2011

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2011

A benyújtás dátuma

0.0.0000