RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)

  23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***

  Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  Rapporteur: Gabriele Albertini
  (Proċedura semplifikata – Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

  Proċedura : 2011/0193(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0397/2011
  Testi mressqa :
  A7-0397/2011
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0446),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0162/2011),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0397/2011),

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, billi jagħmel tiegħu l-proposta tal-Kummissjoni;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)

  Referenzi

  COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Data ta' konsultazzjoni tal-Parlament

  4.10.2011

  Kumitat responsabbli

    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  13.9.2011

  Rapporteur(s)

    Data tal-ħatra

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

  Proċedura semplifikata – data tad-deċiżjoni

  15.9.2011

  Eżami fil-kumitat

  4.10.2011

   

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  17.11.2011

  Data tat-tressiq

  0.0.0000