POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

23. 11. 2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - *

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Gabriele Albertini
(Poenostavljeni postopek - člen 46(1) poslovnika)

Postopek : 2011/0193(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0397/2011
Predložena besedila :
A7-0397/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0446),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0208/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0397/2011),

1.  odobri predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naziv

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Referenčni dokument

COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Datum posvetovanja s Parlamentom

4. 10. 2011

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13. 9. 2011

Poročevalec

  Datum imenovanja

Gabriele Albertini

15. 9. 2011

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

15. 9. 2011

Obravnava v odboru

4. 10. 2011

 

 

 

 

Datum sprejetja

17. 11. 2011

Datum predložitve

0. 0. 0000