POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

  23. 11. 2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - *

  Odbor za zunanje zadeve
  Poročevalec: Gabriele Albertini
  (Poenostavljeni postopek - člen 46(1) poslovnika)

  Postopek : 2011/0193(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0397/2011
  Predložena besedila :
  A7-0397/2011
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0446),

  –   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0208/2011),

  –   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0397/2011),

  1.  odobri predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK

  Naziv

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

  Referenčni dokument

  COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Datum posvetovanja s Parlamentom

  4. 10. 2011

  Pristojni odbor

    Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  13. 9. 2011

  Poročevalec

    Datum imenovanja

  Gabriele Albertini

  15. 9. 2011

   

  Poenostavljeni postopek – datum sklepa

  15. 9. 2011

  Obravnava v odboru

  4. 10. 2011

   

   

   

   

  Datum sprejetja

  17. 11. 2011

  Datum predložitve

  0. 0. 0000