JELENTÉS a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  Előadó: Pervenche Berès
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2011/0390(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0011/2012
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0011/2012
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

  (Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0813),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0500/2011),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikke (1) bekezdésére,

  –   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0011/2012),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

  Hivatkozások

  COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  12.12.2011

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  EMPL

  15.12.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  15.12.2011

  FEMM

  15.12.2011

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ECON

  11.1.2012

  FEMM

  11.1.2012

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Pervenche Berès

  5.12.2011

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  5.12.2011

  Az elfogadás dátuma

  5.12.2011

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  11.1.2012