JELENTÉS a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Pervenche Berès
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2011/0390(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0011/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0011/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0813),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0500/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikke (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0011/2012),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

Hivatkozások

COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.12.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.12.2011

FEMM

15.12.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

11.1.2012

FEMM

11.1.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

5.12.2011

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

5.12.2011

Az elfogadás dátuma

5.12.2011

 

 

 

Benyújtás dátuma

11.1.2012