RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Rapporteur: Pervenche Berès
(Proċedura simplifikata – Artikolu 46(1) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Proċedura : 2011/0390(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0011/2012

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

(COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0813),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 148(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0500/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7‑0011/2012),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

PROĊEDURA

Titolu

Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

Referenzi

COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

12.12.2011

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

15.12.2011

FEMM

15.12.2011

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ECON

11.1.2012

FEMM

11.1.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Pervenche Berès

5.12.2011

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

5.12.2011

Data tal-adozzjoni

5.12.2011

 

 

 

Data tat-tressiq

11.1.2012