RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

  11.1.2012 - (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS)) - *

  Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  Rapporteur: Pervenche Berès
  (Proċedura simplifikata – Artikolu 46(1) tar-Regoli ta’ Proċedura)

  Proċedura : 2011/0390(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0011/2012

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

  (COM(2011)0813 – C7‑0500/2011 – 2011/0390(CNS))

  (Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0813),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 148(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0500/2011),

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7‑0011/2012),

  1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

  2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

  Referenzi

  COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  12.12.2011

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  EMPL

  15.12.2011

   

   

   

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  ECON

  15.12.2011

  FEMM

  15.12.2011

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  ECON

  11.1.2012

  FEMM

  11.1.2012

   

   

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Pervenche Berès

  5.12.2011

   

   

   

  Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

  5.12.2011

  Data tal-adozzjoni

  5.12.2011

   

   

   

  Data tat-tressiq

  11.1.2012