Eljárás : 2011/0816(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0065/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0065/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2012 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0123

AJÁNLÁS     ***
PDF 149kWORD 61k
22.3.2012
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez való csatolása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Paulo Rangel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez való csatolása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 27 tagállamának az Európai Tanács keretében ülésező állam- és kormányfői által 2009. június 19-én elfogadott, az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló határozatra (az elnökségi következtetések 1. melléklete),

–   tekintettel az Írország kormánya által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Tanácshoz intézett, az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv tervezetének („jegyzőkönyvtervezet”) az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez történő csatolására vonatkozó javaslatról szóló 2011. július 20-i levélre,

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (2) bekezdésével összhangban az Európai Tanácshoz benyújtott 2011. október 11-i javaslatra,

–   tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett, a jegyzőkönyvtervezetről szóló 2011. október 25-i levelére,

–   tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a konvent összehívásának mellőzéséről benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C7-0388/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 74a. cikkére és 81. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A7-0065/2012),

A. mivel az állam- és kormányfők a 2009. június 19-i Európai Tanács keretében egyetértettek abban, hogy határozatot fogadnak el, amelyben biztosítékot, illetve feleletet adnak az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos, az élethez való jogra, a családra és az oktatásra, az adózásra, valamint a biztonsági és védelmi ügyekre vonatkozó aggályaira;

B.  mivel az állam- és kormányfők azt is kijelentették, hogy a határozat jogilag kötelező erejű és hatálya a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének napján kezdődik;

C. mivel azt is nyilatkozatba foglalták, hogy a soron következő csatlakozási szerződés megkötése alkalmából és saját alkotmányos követelményeikkel összhangban a határozat rendelkezéseit jegyzőkönyv formájában rögzítik, és ezt a jegyzőkönyvet csatolják az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez;

D. mivel az Európai Tanács keretében ülésező állam- és kormányfők 2009. július 19-én valójában már egyetértésre jutottak a jegyzőkönyvtervezetben javasolt rendelkezések lényegi tartalmát illetően, vagyis a kérdés politikailag rendeződött és ezért nem igényli konvent összehívását;

1.  egyetért a konvent összehívásának mellőzésére irányuló európai tanácsi javaslattal;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pat the Cope Gallagher

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat