Procedură : 2011/0816(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0065/2012

Texte depuse :

A7-0065/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2012 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0123

RECOMANDARE     ***
PDF 153kWORD 63k
22.3.2012
PE 476.143v01-00 A7-0065/2012

referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție pentru adăugarea la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unui protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: Paulo Rangel

PROIECT DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție pentru adăugarea la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unui protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere decizia din 19 iunie 2009 a șefilor de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre, reuniți în cadrul Consiliului European, privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (Anexa 1 la concluziile Președinției),

–   având în vedere scrisoarea din partea guvernului irlandez adresată Consiliului la data de 20 iulie 2011, trimisă în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la o propunere pentru adăugarea unui proiect de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona („proiectul de protocol”) la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere prezentarea de către Consiliu, la data de 11 octombrie 2011, a propunerii în cauză către Consiliul European, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere scrisoarea Președintelui Consiliului European adresată Președintelui Parlamentului European la data de 25 octombrie 2011, privind proiectul de protocol,

–   având în vedere solicitarea de aprobare a neconvocării unei convenții prezentată de Consiliul European în conformitate cu al doilea paragraf al articolului 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (C7-0388/2011),

–   având în vedere articolul 74a și articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0065/2012),

A. întrucât, cu ocazia Consiliului European din 19 iunie 2009, șefii de stat sau de guvern au decis să adopte o decizie pentru a oferi garanții și a răspunde preocupărilor poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona în ceea ce privește dreptul la viață, familie și educație, impozitare, securitate și apărare;

B.  întrucât șefii de stat sau de guvern au declarat, de asemenea, că decizia are caracter obligatoriu și va avea efect la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

C. întrucât aceștia au declarat, de asemenea, că la momentul încheierii următorului tratat de aderare și în conformitate cu normele constituționale corespunzătoare, vor stabili dispozițiile deciziei într-un protocol care va fi anexat Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene;

D. întrucât, de fapt, șefii de stat sau de guvern din cadrul Consiliului European din 19 iunie 2009 hotărâseră deja în privința conținutului dispozițiilor propuse în proiectul de protocol, astfel încât chestiunea a fost deja rezolvată din punct de vedere politic și nu pare să justifice convocarea unei convenții;

1.  aprobă propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului și Comisiei.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pat the Cope Gallagher

Aviz juridic - Politica de confidențialitate