Postopek : 2011/0816(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0065/2012

Predložena besedila :

A7-0065/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2012 - 7.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0123

PRIPOROČILO     ***
PDF 147kWORD 72k
22.3.2012
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

o predlogu Evropskega sveta, da se ne skliče konvencija o dodatku protokola o pomislekih irskega naroda glede Lizbonske pogodbe k Pogodbi o Evropski uniji ter Pogodbi o delovanju Evropske unije

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Paulo Rangel

OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Evropskega sveta, da se ne skliče konvencija o dodatku protokola o pomislekih irskega naroda glede Lizbonske pogodbe k Pogodbi o Evropski uniji ter Pogodbi o delovanju Evropske unije

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepa voditeljev držav ali vlad 27 držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta, o pomislekih irskega naroda glede Lizbonske pogodbe (priloga 1 k sklepom predsedstva) z dne 19. junija 2009,

–   ob upoštevanju pisma irske vlade Svetu, poslanega dne 20. julija 2011 v skladu s členom 48(2) Pogodbe o Evropski uniji, o predlogu, naj se Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije doda osnutek protokola o pomislekih irskega naroda glede Lizbonske pogodbe („osnutek protokola“),

–   ob upoštevanju dejstva, da je Svet Evropskemu svetu 11. oktobra 2011 predložil ta predlog v skladu s členom 48(2) Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega sveta predsedniku Evropskega parlamenta o osnutku protokola z dne 25. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju zahteve za odobritev predloga, naj se ne skliče konvencije, ki ga je Evropski svet predložil v skladu z drugim pododstavkom člena 48(3) Pogodbe o Evropski uniji (C7–0388/2011),

–   ob upoštevanju členov 74a in 81(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A7-0065/2012),

A. ker so voditelji držav ali vlad na srečanju Evropskega sveta 19. junija 2009 sprejeli sklep, da bi se odzvali na in pomirili zaskrbljenost irskega naroda glede Lizbonske pogodbe v zvezi s pravico do življenja, družino in izobraževanjem, davki ter varnostjo in obrambo;

B.  ker so voditelji držav ali vlad tudi izjavili, da je sklep pravno zavezujoč in bo pričel veljati na dan začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe;

C. ker so izjavili tudi, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe in v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami določbe tega sklepa vključili v protokol, ki bo priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije;

D. ker so se voditelji držav ali vlad na srečanju Evropskega sveta 19. junija 2009 dejansko že dogovorili o vsebini določb, predlaganih v osnutku protokola, tako da je to vprašanje že politično rešeno, zaradi česar sklic konvencije ni utemeljen;

1.  odobri predlog Evropskega sveta, da se konvencije ne skliče;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu in Komisiji.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zuzana Brzobohatá, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pat the Cope Gallagher

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov