AJÁNLÁS az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

29.3.2012 - (11104/2011 – C7‑0241/2011 – 2011/0160(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Elisabeth Köstinger

Eljárás : 2011/0160(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0081/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0081/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (11104/2011),

–   tekintettel az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásra (11101/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontja, továbbá 218. cikkének (7) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0241/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0081/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen rendszeresen jelentést a Parlamentnek a hatályos önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtása és az új önkéntes partnerségi megállapodások megtárgyalása és végrehajtása területén elért előrehaladásról;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Libériai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Bevezetés

2005 decemberében a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy folytasson tárgyalásokat önkéntes partnerségi megállapodásokra vonatkozóan a fakitermelő és -exportáló országokkal a legálisan kitermelt faanyag uniós piacra irányuló kereskedelmének ösztönzése és az erdészeti irányításnak a partnerországokban való hatékonyabbá tétele érdekében. E kétoldalú megállapodások az illegális fakitermelés megállítására irányuló, az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, az irányítással és kereskedelemmel (FLEGT)[1] kapcsolatos cselekvési terv sarokkövét jelentik.

Az önkéntes partnerségi megállapodások arra kötelezik a partnerországokat, hogy kizárólag legális és ellenőrzött faanyagtermékekkel kereskedjenek az EU vonatkozásában. A faanyagkivitel jogszerűségének igazolása érdekében a megállapodások létrehozzák az engedélyezés rendszeréhez kapcsolódó kereteket, intézményeket és rendszereket, továbbá meghatározzák az ellátási lánc ellenőrzését, a jogszerűség nyomon követésének keretét és a független ellenőrzéssel kapcsolatos követelményeket. A partnerországok az önkéntes partnerségi megállapodások alapján és az EU támogatásával kialakítják az EU-ba irányuló faanyagkivitelük jogszerűségének igazolására szolgáló rendszereiket.

A Bizottság 2009 márciusában kezdett tárgyalásokat Libériával. A Ghánával, Kongóval, Kamerunnal, a Közép-afrikai Köztársasággal és Indonéziával 2011. július 27-én aláírt megállapodások után a Libériával kötendő megállapodás már a hatodik olyan partnerségi megállapodás, amelyről tárgyalások folynak. Néhány más afrikai és ázsiai országgal folyamatban vannak a megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások, és számos más ország is jelezte érdeklődését az önkéntes partnerségi megállapodás folyamatához való csatlakozás iránt.

Ahogyan az a korábbi FLEGT partnerségi megállapodások esetében, úgy most is szükség van az Európai Parlament jóváhagyására a megállapodás megkötéséhez.

Libéria és a FLEGT-tel kapcsolatos önkéntes partnerségi megállapodás

Az EU–Libéria önkéntes partnerségi megállapodás helyzete meglehetősen különleges. Libéria területének csaknem 45%-át erdő borítja, és az országban található Nyugat-Afrika megmaradt esőerdőinek több mint a fele[2]. A hosszan tartó polgárháború (1997–2003) mélyen érintette az erdészeti ágazatot – a fából származó bevételeket a konfliktus pénzügyi hátterének biztosítására használták fel –, ami miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa szankciókat vetett ki a Libériából való fabehozatalra. E szankciókat 2006-ban szüntették meg azt követően, hogy Libéria a jogi keretek újrafogalmazásával és az átláthatóság javításával erőfeszítéseket tett az erdészeti ágazat megreformálására[3].

Az erdészeti ágazatnak a háborút követő leállása után Ellen Johnson Sirleaf elnök kormányai arra törekedtek, hogy az ágazatot a fenntarthatóság és a számon kérhetőség jegyében alakítsák át. A FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás folyamatában való részvétel alátámasztja a jelenleg zajló erőfeszítéseket. Mivel az ország a „véres fa” korának hagyatékától szenved, az önkéntes partnerségi megállapodás és engedélyezési rendszere a jogszerűség biztosítékait nyújtja a libériai faanyag számára, és segítséget nyújt a nemzetközi piacok megnyugtatásához. Libéria már létrehozta a faanyag-visszakövetés nemzeti rendszerét[4], amely majd az önkéntes partnerségi megállapodás alapjául szolgál.

Libériában az önkéntes partnerségi megállapodás folyamata messzemenően részvételi megközelítést alkalmazva, több érdekelt fél részvételével, és a civil társadalom és az iparág, valamint – most először – az erdőlakó közösségek közvetlen részvételével zajlott, akiknek problémáira és jogaira nagy figyelmet fordít az önkéntes partnerségi megállapodás. Noha a magánszektor részvételére gyengítőleg hatott a szervezettség hiánya, a civil társadalom határozottan hallatta hangját az önkéntes partnerségi megállapodás tárgyalásain és a rendszer meghatározásakor.

Az önkéntes partnerségi megállapodás folyamatában különös figyelmet fordítottak az új jogszerűség-igazolási rendszerre, a független ellenőrzésre, a civil társadalomnak a megállapodás nyomon követésében betöltött szerepére, továbbá az átláthatóságra és az információcserére.

Libéria elkötelezett egy olyan rendszer kialakítása mellett, amely biztosítékul szolgál azt illetően, hogy a Libériából származó fatermékeket jogszerűen termelték ki. Emellett a jogszerűen kitermelt fa libériai meghatározása túlmutat az önkéntes partnerségi megállapodás rendszere szerinti, a faforgácstól és rönkfától a fabútorokig tartó minimális terméklistán, és olyan szempontokra is kiterjed, mint a fakitermelési jogok odaítélése, a munkavállalók jogai és a környezetvédelmi kötelezettségek.

Az unióstól eltérő más nemzetközi piacokra való kiszivárgás potenciális – a fa harmadik országokból való behozatalát is magában foglaló – kockázatának kezelése mellett Libéria úgy döntött, hogy a jogszerűségi követelményeket kiterjeszti a hazai piacon értékesített fatermékekre is. Ez az önkéntes partnerségi megállapodás folyamatának kedvező politikai és szabályozási hatását tükrözi.

A libériai jogszerűség-igazolási rendszer kialakításának megkezdését 2012 januárjára irányozták elő. Libéria azt várja, hogy az önkéntes partnerségi megállapodási rendszer 2014-re válik teljes mértékben működőképessé – ami a FLEGT-engedélyek kiadását is magában foglalja majd. A jogszerűség-igazolási rendszer létrehozása az ország számottevő kapacitáshiánya miatt jelentős erőfeszítéseket tesz szükségessé libériai részről, továbbá nemzetközi segítséget is igényel.

Ami a végrehajtást illeti, a megállapodást a felek által létrehozott végrehajtási vegyes bizottság ellenőrzi majd. Az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását egy további, a kormány, az iparág, a közösségek és a civil társadalom képviselőiből álló, az érdekelt feleket tömörítő nemzeti bizottság ellenőrzi. Az önkéntes partnerségi megállapodás harmadik fél által végzett független ellenőrzést is bevezet majd annak biztosítására, hogy kizárólag igazoltan jogszerűen kitermelt fát értékesítsenek belföldön, illetve exportáljanak.

A fatermékekről szóló uniós rendelet

A 2003. évi FLEGT cselekvési terv az önkéntes partnerségi megállapodások mellett előirányzott egy új, a fatermékekről szóló uniós rendeletet is[5]. A fatermékekről szóló, 2013 márciusában hatályba lépő rendelet célja a fatermékek jogszerű kereskedelmének megkönnyítése, valamint egyenlő feltételek biztosítása valamennyi piaci szereplő számára.

A rendelet tiltani fogja a származási ország szabályai szerint illegálisan kitermelt fának és az ilyen fából előállított termékeknek az Unióban való értékesítését. A rendelet átvilágítási kötelezettségeket állapít meg a fát és fatermékeket az Unióban piaci forgalomba bocsátó piaci szereplőkre vonatkozóan. A rendelet a kitermelés helyétől az európai fogyasztókig tartóan terjed ki a fatermék-ellátási láncra, és ilyen módon annak biztosítására irányul, hogy jogszerű forrásból származó termékek jussanak az uniós piacokra, megálljt parancsolva egyúttal a harmadik országokban folyó erdőirtásnak.

A rendelet elfogadása válaszul szolgál az illegális fakitermeléssel kapcsolatos növekvő fogyasztói tudatosságra és a jogszerűen igazolt és tanúsított fatermékek biztosítására irányuló törekvésre. Emellett úgy tűnik, hogy a rendelet magával hozta az önkéntes partnerségi megállapodás iránti fokozott érdeklődést, teret engedve ezzel az erdészeti irányítás hatékonyabbá tételének az érdeklődést mutató trópusi országokban. Mivel az önkéntes partnerségi megállapodásokban részes országokból származó, FLEGT-engedéllyel rendelkező fatermék automatikusan az új rendeletnek megfelelőnek minősül, a megállapodás versenyelőnyhöz juttathatja a libériai fát az igazolatlan eredetű fával szemben.

Noha a folyamat – a kedvezményes piacra jutás előmozdítására irányuló uniós törekvéssel együtt – segítségül szolgálhat abban, hogy az EU ismételten a libériai fa jelentős piacává váljon, nem állnak rendelkezésre megbízható kiviteli statisztikák.

Következtetések

A korábbi önkéntes partnerségi megállapodásokhoz hasonlóan a várakozások szerint a Libériával kötött megállapodás is segítséget nyújt az irányítás hatékonyságának és a jogszabályok végrehajtásának hatékonyabbá tételéhez az ország erdészeti ágazatában. A Libéria számára az éghajlatváltozás kialakulásához hozzájáruló illegális fakitermelés és erdőpusztulás megállítását lehetővé tevő partnerségi eszköz létrehozása mellett az önkéntes partnerségi megállapodás várhatóan jobb piaci lehetőségeket teremt a libériai fatermékek számára az európai és a nemzetközi piacokon. Ily módon várhatóan kedvezően járulhat hozzá Libéria teljes fejlődéséhez és növekedéséhez.

Úgy tekinthető, hogy az EU–Libéria önkéntes partnerségi megállapodás átlátható módon, és eleddig a legnagyobb mértékű részvétel mellett jött létre, az erdészeti téren érdekelt összes kulcsfontosságú szereplő bevonásával. A különféle érdekelt felek továbbra is részt vesznek az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásában és ellenőrzésében, és ilyen módon hozzájárulnak az ágazat átláthatóságához, számonkérhetőségéhez és helyes irányításához.

A kihívást ugyanakkor a hatékony végrehajtás és nyomon követés jelenti. Libériában a megállapodás a végrehajtás szakaszába érkezett, ám az lassan halad. Libéria számára kritikus pont a kapacitásteremtés, amelyhez uniós és tagállami támogatás szükséges.

Ami az engedélyezés rendszerét illeti, a 2014-es céldátum túl ambiciózusnak bizonyulhat az engedélyek kiadása vonatkozásában. Mielőtt az EU megkezdhetné a FLEGT-engedélyek elfogadását, az önkéntes partnerségi megállapodásban megállapított kritériumok alapján el kell végezni a libériai engedélyezési rendszer, valamint a folyamatban lévő szabályozási reformok végrehajtásának alapos értékelését.

Ezen túlmenően a civil társadalmi szervezetek aggodalmuknak adtak hangot a libériai kormány által a közelmúltban kiadott magánhasználati kitermelési engedélyek nagy számával kapcsolatban, azt állítva, hogy ezek az engedélyek sértik az önkéntes partnerségi megállapodás szellemét. Ezeket a fejleményeket ellenőrizni kell.

Az előadó – noha azt javasolja, hogy a Parlament adja hozzájárulását a megállapodáshoz – hangsúlyozza, hogy mind Libériának, mind pedig az Európai Bizottságnak elegendő figyelmet kell fordítania az önkéntes partnerségi program hatékony és időbeni, a kapacitásépítésre és a helyi közösségek bevonására is kiterjedő libériai végrehajtására.

Az előadó ennélfogva megismétli a Parlamentnek az elfogadott önkéntes partnerségi programok végrehajtása és az új megállapodások megtárgyalása és végrehajtása terén elért előrehaladásról való rendszeres jelentéstételre irányuló felhívását[6]. Az előadó emellett felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is biztosítsák azt, hogy az egyre növekvő számú partnerségi megállapodások hatékony végrehajtása megfelelő pénzügyi források támogatásával valósuljon meg.

Az előadó emellett rámutat arra, hogy az önkéntes partnerségi program végrehajtására irányuló intézkedéseket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell elfogadni[7]. Az önkéntes partnerségi program mellékleteinek módosításával kapcsolatban az előadó annak szükségességét hangsúlyozza, hogy az esetleges jövőbeni felhatalmazásoknak teljes mértékben figyelemmel kell lenniük a Parlamentet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszere alapján megillető jogokra (az EUMSZ 290. cikke).

  • [1]  COM(2003) 251 végleges
  • [2]  http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
  • [3]  Ideértve azt is, hogy Libéria az első olyan afrikai ország, amely elérte a kitermelő ágazatok átláthatóságáról szóló kezdeményezésnek (EITI) való megfelelést, továbbá az első olyan ország, amely a fakitermelésből származó jövedelmeket is a kezdeményezés alá vonja.
  • [4]  Ez a LiberFor, amely az európai társaságok és Libéria Erdészeti Fejlesztési Hatóságának konzorciuma
  • [5]  A 995/2010/EU rendelet.
  • [6]  P7_TA-PROV(2011)0008
  • [7]  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (29.2.2012)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(11104/2011 – C7‑0241/2011 – 2011/0160(NLE))

A vélemény előadója: Judith Sargentini

RÖVID INDOKOLÁS

Az önkéntes partnerségi megállapodás célja az erdészeti irányítás erősítése, az átláthatóság fokozása, a civil társadalom bevonásának növelése és az illegális fakitermelés megszüntetése. A Fejlesztési Bizottság üdvözli a fennakadás nélküli, részvételen alapuló tárgyalásokat, amelybe az erdészeti téren érdekelt összes kulcsfontosságú szereplőt bevonták, és amely az erdészeti közösségek közvetlen részvételével lehetővé tette az első megállapodás megkötését.

E pozitív jelek ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy nyugtával kell dicsérni a napot: a teljes folyamat legfontosabb kihívása a hatékony végrehajtás lesz. Ezzel összefüggésben a Fejlesztési Bizottság úgy véli, hogy a megállapodásban szereplő intézkedések akkor tekinthetőek sikeresnek, ha ténylegesen mindkét oldal politikai akarata támogatja majd a FLEGT (az erdészeti jogszabályok végrehajtása, az erdészeti irányítás és a fatermékek kereskedelme) célkitűzéseit és kötelezettségvállalásait. Néhány kérdést a DEVE bizottság különösen ki szeretne emelni:

- Az önkéntes partnerségi megállapodás folyamatának meg kell felelnie az összes erdészeti vonatkozású és nemzeti eszköznek (törvénynek, szabályozásnak stb.) és végrehajtási keretet kell biztosítania a faiparban zajló illegális fakitermelés megszüntetése és a korrupció csökkentése érdekében.

- Libéria kormányának erős politikai akaratról kell tanúbizonyságot tennie a többi európai uniós donor által nyújtott finanszírozás kiegészítése révén a közösségek és a civil társadalmi szervezetek támogatása érdekében, és elnöki rendeletet kell kiadnia az irányítóbizottság jogi személlyé tétele céljából.

- Az egész erdészeti ágazatnak megfelelően figyelembe kell vennie a fakitermelés által érintett közösségek jogait és érdekeit a közösségek által aláírt megállapodásokban foglalt szociális és környezetvédelmi feltételek szerint.

- Bár a FLEGT, valamint az erdőirtás és erdőpusztulás következtében a fejlődő országokban keletkező kibocsátás (REDD) csökkentésére irányuló keretek foglalkoznak az erdőhasználat kérdésével, de ezek különálló kezdeményezésekként jelennek meg és különböző minisztériumok vezetőinek hatáskörébe tartoznak a partnerországokban. Ezért hangsúlyozza, hogy ha nem helyezik előtérbe a jó kormányzást és a helyi közösségek és az őshonos lakosság jogainak elismerését, akkor a konzultáció módszerei (és adott esetben a kormányzat és a jogrendszer reformja sem) nem kerülnek be a REDD kereteibe, holott azok a FLEGT módszerének alkotóelemei. Ezért a REDD kereteit a FLEGT konzultációs módszerére kell alapozni, és foglalkozniuk kell az erdőpusztulás és az erdőirtás mögöttes okaival is.

Végezetül, az Európai Parlament jelenleg vizsgálja a Bizottság tervét, hogy az országonkénti jelentéstételt belefoglalják az átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó európai uniós irányelvekre irányuló javaslatokba. E javaslatok különös jelentőséggel bírnak a kitermelő ágazatok – például a faipar – számára, mivel páratlan lehetőséget kínálnak az EU számára, hogy az európai társaságok számára kötelező országonkénti nyilvánosságra hozatali követelményekre vonatkozó nagyra törő intézkedések elfogadásával mutassa meg vezető szerepét, és ily módon küzdjön az adóelkerülés ellen, illetve növelje a multinacionális vállalkozások szociális felelősségvállalását.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.2.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Joseph Cuschieri, Gurmai Zita, Claudiu Ciprian Tănăsescu

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa