Proċedura : 2011/2185(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0086/2012

Testi mressqa :

A7-0086/2012

Dibattiti :

PV 17/04/2012 - 14
CRE 17/04/2012 - 14

Votazzjonijiet :

PV 18/04/2012 - 7.6
CRE 18/04/2012 - 7.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0126

RAPPORT     
PDF 321kWORD 392k
30.3.2012
PE 478.549v01-00 A7-0086/2012

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

(2011/2185(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Richard Howitt

ERRATA/ADDENDA
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

(2011/2185(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2010 (11501/2/11) ippubblikat mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna fis-26 ta' Settembru 2011,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ Aktar Effettiv (COM(2011)0886),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin kif adottati fit-3069 laqgħa tiegħu tal-Kunsill "Affarijiet Barranin" fi Brussell, fil-21 ta' Frar 2011,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2010 dwar it-13-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (Ġinevra, 01-26 ta' Marzu 2010)(2),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2010 dwar il-Konferenza ta' Analiżi fuq l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, f'Kampala, Uganda(3), ir-riżoluzzjonijiet u l-istqarrijiet adottati mill-Konferenza ta' Analiżi f'Kampala, l-Uganda, 31 ta' Mejju – 11 ta' Ġunju 2011, u l-wegħdiet iffirmati mill-UE;

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(4),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali(5), u l-pjan ta' azzjoni rivedut,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-attivitajiet tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, u r-riżoluzzjoni tiegìu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem(6),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 2011 dwar prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas ta' politika ġdid tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(7),

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Ħarsien tad-Drittijiet tat-Tfal u l-Linji Gwida dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati, kif ukoll ħafna riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-kwistjonijiet,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(8),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali, il-promozzjoni tax-xogħol u l-istandards soċjali u r-responsabbiltà soċjali tal-Kumpanniji Ewropej(9),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2010 dwar politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(10),

–   wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-gruppi tal-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn banda waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, mill-banda l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-aħħar reviżjonijiet tiegħu fi Frar 2005 u Ġunju 2010,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha tiegħu dwar każijiet urġenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-Istat tad-dritt,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU tal-1981 dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 66/167 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza, l-istereotipi negattivi u l-istigmatizzazzjoni ta' persuni abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin, u d-diskriminazzjoni, l-inċitament għall-vjolenza u l-vjolenza kontrihom,

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Barranin" dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat adottati fl-20 ta' Ġunju 2011 fit-3101 laqgħa tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar it-Tibet, b'mod partikolari r-reliġjużi nisa u rġiel li jaħarqu lilhom infushom(11),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju 2010 dwar is-setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva(12),

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-Atti Delegati fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 tal-futur, anness mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Diċembru 2011 it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli(13),

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Barranin" dwar id-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, adottati fl-1 ta' Diċembru 2011 fit-3130 laqgħa tiegħu u d-Dikjarazzjoni dwar it-twaqqif ta' Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija li dwarha ntlaħaq qbil fil-COREPER fil-15 ta' Diċembru 2011,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 3 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra(14),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-Jum Dinji kontra l-piena tal-mewt(15),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni(16),

–   wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' April 2011 tal-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 65/208 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-21 ta' Diċembru 2010 dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 46/121, 47/134 u 49/179 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-faqar estrem, 47/196 dwar l-osservanza ta' jum internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-faqar, u 50/107 dwar l-osservanza tal-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Faqar u l-proklamazzjoni tal-ewwel Deċennju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Eliminazzjoni tal-Faqar,

–   wara li kkunsidra d-Dokumenti tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 u E/CN.4/1990/15 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-faqar estrem, E/CN.4/1996/25 dwar id-dritt għall-iżvilupp u s-Sottokumitat tan-NU dwar il-Prevenzjoni tad-Diskriminazzjoni u l-Protezzjoni tal-Minoranzi u r-riżoluzzjoni 1996/25 dwar ir-realizzazzjoni tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali,

–   wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem (A/66/265) li janalizza l-liġijiet, ir-regolamenti u l-prattiki li jikkundannaw, jiżolaw, u jikkontrollaw il-persuni li jgħixu fil-faqar u jnaqqsulhom mill-awtonomija tagħhom,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 17(13) tal-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem tas-17 ta' Ġunju 2011 dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem, u r-riżoluzzjoni rilevanti kollha l-oħra tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-13 ta' Ottubru 2011 bit-titolu "Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla" (COM(2011)0637),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 65/276 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-3 ta' Mejju 2011 dwar il-Parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2011 li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna (COM(2011)0842),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2011 dwar l-istabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (COM(2011)0844),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(17),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Marzu 2011 dwar Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran (COM(2011)0200),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2011 dwar Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni (COM(2011)0303),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea 'Strateġija rinnovata tal-UE 2011-2014 għal Responsabilità Soċjali Korporattiva' (COM(2011)0681) u l-'Istudju tal-Qafas Ġuridiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ambjent Applikabbli għal Impriżi Ewropej li Joperaw Barra l-Unjoni Ewropea' imwettaq mill-Università ta' Edinburgh f'Ottubru 2010,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali(18),

–    wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' Frar 2012 dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika miżuri restrittivi, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE(19),

–   wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti tas-16 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/27) dwar il-protezzjoni tad-dritt tal-libertà ta' opinjoni u l-espressjoni, li jissottolinja l-applikabbiltà ta' normi u standards tad-drittijiet internazzjonali tal-bniedem dwar id-dritt tal-libertà tal-opinjoni u l-espressjoni għall-Internet bħala mezz ta' komunikazzjoni,

–   wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Vjolenza kontra t-Tfal, tat-13 ta' Jannar 2012, li jafferma mill-ġdid il-fondazzjoni tan-normattiva tad-drittijiet tal-bniedem għall-ħelsien tat-tfal mill-vjolenza u jappella għar-ratifika universali tal-Protokolli Fakultattivi għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-approvazzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi l-forom kollha ta' vjolenza kontra t-tfal,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Mejju 2011 dwar l-iżvilupp tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona(20),

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-istrumenti internazzjonali kollha rilevanti tad-drittijiet tal-bniedem,

–   wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–   wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet kollha tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem u protokolli fakultattivi tagħhom(21),

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni,

–   wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(22),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Iżvilupp u l-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0086/2012),

A. billi t-Trattati fundaturi jimpenjaw lill-Unjoni biex l-azzjonijiet tagħha fix-xena internazzjonali jiġu ggwidati mill-prinċipji tad-demokrazija, tal-Istat tad-dritt, tal-universalità u tal-indiviżibilità tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem, mir-rispett għad-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi, mill-prinċipji ta' ugwaljanza u solidarjetà, u mir-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali;

B.  billi l-ġustizzja u l-Istat tad-dritt huma pilastri ta' paċi sostenibbli, il-garanzija tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; billi l-Istatut ta' Ruma tal-QKI jagħti kontribut deċiżiv għaż-żamma tad-drittijiet tal-bniedem, għad-dritt internazzjonali u għall-ġlieda kontra l-impunità;

C. billi d-demokrazija, l-Istat tad-dritt, il-ġustizzja u r-responsabbiltà huma l-aħjar salvagwardji tad-drittijiet tal-bniedem, tal-libertajiet fundamentali, tat-tolleranza u tal-ugwaljanza;

D. billi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon qiegħda fil-qofol tal-Unjoni Ewropea, u dan għandu jiġi rifless b'mod kostanti fl-azzjoni esterna tagħha;

E.  billi teżisti konnessjoni bejn id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp; billi d-drittijiet tal-bniedem huma essenzjali għall-ilħuq u s-sostenn tal-MDGs;

F.  billi l-libertà tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tal-opinjoni u tal-espressjoni mingħajr ir-riskju ta' sanzjonijiet mill-Istat huma drittijiet universali ewlenin;

G. billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma atturi kruċjali f'dawk li huma protezzjoni u promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-konsolidament tad-demokrazija;

H. billi l-organizzazzjonijiet mhux governattivi huma essenzjali għall-iżvilupp u s-suċċess tas-soċjetajiet demokratiċi u l-promozzjoni tal-fehim u tat-tolleranza reċiproċi;

I.   billi l-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin għadha taħt theddida li qiegħda tiżdied f'ħafna partijiet tad-dinja minn restrizzjonijiet governattivi u tas-soċjetà wkoll, li jirriżultaw f'diskriminazzjoni, intolleranza u vjolenza kontra individwi u komunitajiet reliġjużi, inklużi rappreżentanti tal-minoranzi reliġjużi;

J.   billi għandhom jittieħdu lezzjonijiet min-nuqqasijiet tal-passat tal-Unjoni Ewropea fit-tiswir mill-ġdid tal-azzjoni esterna tagħha waqt li tħaddan id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-qalba tal-politiki tagħha u fil-promozzjoni ta' tranżizzjoni f'pajjiżi b'reġimi awtoritarji u b'sostenn, de facto, għal tali reġimi, b'mod partikolari fejn it-tħassib dwar l-istabilità u s-sigurtà kkompromettew politika bi prinċipji ta' promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; billi tali nuqqasijiet urew il-bżonn ta' ridefinizzjoni tal-istrumenti attwali tal-UE dwar il-kwistjoni u jinħolqu strumenti ġodda, bħad-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija – strument espert, proattiv, strutturalment ħafif u għalhekk effikaċi f'termini ta' kostijiet, deċiżjonijiet u risposti, indipendenti mill-UE, kapaċi juża għarfien fil-fond u viżjoni tas-sitwazzjoni lokali fil-pajjiżi ta' impatt, permezz ta' kooperazzjoni diretta mas-sħab lokali u ġemellaġġi ta' sħab Ewropej u lokali, bl-użu b'mod dirett jew permezz ta' konċessjonijiet ġodda, tar-riżorsi tal-UE, tal-Istati Membri u ta' oħrajn, bil-għan li tiġi sostnuta l-kapaċità tas-soċjetà ċivili f'termini ta' oppożizzjoni demokratika u l-atturi politiċi li jiġġieldu għal bidla demokratika fil-pajjiżi b'reġim mhux demokratiku u f'fażi ta' tranżizzjoni, b'mod sigur għal kull parti u, meta neċessarju, kontestabbli;

K. billi elezzjonijiet liberi u ġusti jirrappreżentaw biss l-ewwel pass lejn id-demokrazija, li hija proċess fuq perjodu twil ibbażat fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tal-Istat tad-dritt u tal-governanza tajba;

L.  billi l-infurzar ta' klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u l-kundizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet ta' sħubija bejn l-UE u pajjiżi terzi li jinvolvu għajnuna tal-UE għall-iżvilupp għadu insodisfaċenti;

M. billi l-2010 kienet l-għaxar anniversarju tar-riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; billi, madankollu, huma meħtieġa sforzi addizzjonali għall-implimentazzjoni tagħha fl-UE u fid-dinja kollha;

N. billi d-diversi Stati Membri għandhom esperjenzi uniċi x'joffru f'termini ta' għelib ta' reġimi awtoritarji fil-passat tagħhom stess, u billi din l-esperjenza ta' tranżizzjoni għandha tintuża b'mod aħjar fir-relazzjonijiet tal-Unjoni mal-pajjiżi msieħba fit-tisħiħ tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem;

O. billi r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2010 jipprovdi ħarsa ġenerali tal-politika Ewropea dwar il-kwistjoni;

P.  billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan li teżamina, tivvaluta u, fejn xieraq, toffri kritika kostruttiva dwar l-attivitajiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill, tar-Rappreżentant Għoli u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u tal-attivitajiet ġenerali tal-Parlament relatati mad-drittijiet tal-bniedem, bl-għan li tiġi eżaminata l-azzjoni tal-UE u li jingħata kontribut lir-reviżjoni li jmiss tal-politika tal-Unjoni dwar il-kwistjoni;

Punti ġenerali

1.  Jenfasizza li biex l-Unjoni Ewropea (UE) tkun attur kredibbli fir-relazzjonijiet esterni, trid taġixxi b'mod konsistenti, skont it-Trattat u l-obbligi tal-acquis u tevita standards doppji bejn il-politika fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem tagħha u politiki esterni oħra, bejn politiki interni u esterni, u fit-tmexxija tar-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi u tikkombina dan l-approċċ mal-isfida għall-iżvilupp tad-Dokumenti ta' Strateġija għall-Pajjiż fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni, li jridu jkopru wkoll id-demokratizzazzjoni, u jirriflettu l-ispeċifiċità ta' kull pajjiż rigward l-impatt, u billi jsir użu sħiħ mill-istrumenti rilevanti tal-UE;

2.  Jenfasizza li jridu jittieħdu l-miżuri xierqa biex ikun garantit li d-drittijiet ċivili u l-libertajiet fundamentali ma jiġux kompromessi jew imnaqqsa fi żminijiet ta' kriżi ekonomika;

3.  Jenfasizza, barra minn hekk, li l-politiki tal-Unjoni għandhom ukoll ikunu konsistenti u eżempleri fi ħdan l-UE, kif ukoll koerenti u konformi mal-valuri u mal-prinċipji fundamentali bil-għan li jiġu massimizzati l-kredibbiltà tal-UE fuq livell dinji u l-effikaċja tal-politiki fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

4.  Ifakkar li d-drittijiet ekonomiċi u soċjali huma parti integranti tad-drittijiet tal-bniedem wara l-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-1948; jikkunsidra, għalhekk, li l-UE trid tgħin sabiex jiġu implimentati dawn id-drittijiet fil-pajjiżi l-inqas żviluppati u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw li magħhom tiffirma ftehim internazzjonali, inkluż ftehimiet kummerċjali;

5.  Jemmen li t-tfassil mill-ġdid tad-direttivi tal-asil għandhom iġibu fi tmiemu t-tħassib kontinwu dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll allegazzjonijiet ta' standards doppji mill-Istati Membri f'dan il-qasam; isostni li l-Istati Membri għandhom jipprovdu tabelli ta' korrelazzjoni għad-dispożizzjonijiet pertinenti tad-direttivi, sabiex jippermettu skrutinju xieraq tal-implimentazzjoni tagħhom; jenfasizza li l-eżerċizzju diffiċli tal-iżvilupp ta' politika komuni jippreżenta opportunità għall-iżvilupp tal-aħjar prattika; jissottolinja r-rwol li għandu jkollu l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO); jinsisti li l-Istati Membri għandu jiżvolġu rwol fir-risistemazzjoni tar-rifuġjati u jġedded it-talbiet tiegħu għall-ħolqien ta' Programm Konġunt veru tal-UE dwar ir-Risistemazzjoni tar-Rifuġjati;

6.  Jitlob lill-Istati Uniti jirrispettaw il-wegħda tagħhom li jagħlqu l-faċilità ta' detenzjoni fil-Bajja ta' Guantánamo; iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-isforzi għar-risistemazzjoni tad-detenuti rilaxxati minn Guantánamo li ma jistgħux jiġu ripatrijati lejn l-istati tagħhom billi huma mhedda bil-mewt, it-tortura jew trattament krudili u diżuman;

7.  Jistieden lill-Unjoni, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jieħdu l-miżuri neċessarji immedjatament sabiex jiżguraw is-salvataġġ fil-baħar tal-migranti li qed jippruvaw jidħlu fl-UE u jassiguraw il-koordinament u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti sabiex jiġu evitati n-nawfraġji u l-mewt ta' mijiet ta' nisa, tfal u rġiel fuq il-baħar;

8.  Iħeġġeġ in-negozjati dwar l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u jiddeplora l-attitudni ostruzzjonista ta' xi Stati Membri tal-UE, notevolment Franza u r-Renju Unit;

9.  Jilqa' l-iżvilupp tad-Dokumenti ta' Strateġija għall-Pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem u jenfasizza li dawn għandhom ikopru wkoll id-demokratizzazzjoni; jitlob l-implimentazzjoni minnufih tagħhom permezz ta' pjanijiet ta' azzjonijiet li jikkomplementaw dawn l-istrateġiji, ibbażati fuq proċessi ta' konsultazzjonijiet wiesgħa mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali u internazzjonali, analiżi tas-sitwazzjoni u eżiġenzi f'kull pajjiż u li jsir użu sħiħ mill-istrumenti rilevanti tal-UE; jinsisti dwar il-ħtieġa tal-użu ta' dawn id-Dokumenti ta' Strateġija għall-Pajjiż bħala dokumenti ta' referenza li għandhom jiġu integrati fil-politiki u l-istrumenti finanzjarji esterni rilevanti kollha; itenni t-talba tiegħu biex id-Dokumenti ta' Strateġija għall-Pajjiż ikunu disponibbli għall-Parlament; jenfasizza l-ħtieġa għal konsistenza u li jiġu evitati l-istandards doppji;

10. Jenfasizza r-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ biex tiġi finalizzata l-ħatra ta' persuni ta' kuntatt għas-soċjetà ċivili u ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-Delegazzjonijiet tal-UE; jenfasizza li l-kuntatti tal-UE mas-soċjetà ċivili għandhom jinbnew fuq sħubija ġenwina inkluż djalogu sistematiku, f'waqtu u regolari fuq bażi ugwali, li tkun trid tiggarantixxi l-parteċipazzjoni attiva tal-atturi tas-soċjetà ċivili fil-proċess tal-governanza tajba; jenfasizza li l-informazzjoni miġbura f'dan il-kuntest trid tissarraf f'użu tajjeb iżda wkoll tkun imħarsa minn politiki tal-UE, partikolarment permezz tal-klawżoli tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittejjeb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-atturi differenti involuti fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha sabiex ikunu jistgħu jifhmu aħjar l-attivitajiet u l-azzjonijiet imwettq, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-każijiet speċifiċi, kif ukoll id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' monitoraġġ tas-soċjetà ċivili bil-għan li tiggarantixxi li s-soċjetà ċivili tkun involuta sistematikament fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet u l-programmi; jilqa' favorevolment, fl-istess ħin, inizjattivi bħall-Forum tas-Soċjetà Ċivili għas-Sħubija tal-Lvant, u jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet tal-UE jikkunsidraw aktar ir-rakkomandazzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet żviluppati matul il-Forum tas-Soċjetà Ċivili għas-Sħubija tal-Lvant ta' Brussell fl-2009, ta' Berlin fl-2012 u ta' Poznań fl-2011;

11. Jiddispjaċih li ċerti pajjiżi msieħba tal-UE qegħdin jibdew proċessi politiċizzati u ffalsifikati kontra persuni, u b'hekk qegħdin jiksru d-drittijiet tal-bniedem u r-regoli fundamentali tal-Istat tad-dritt; huwa mħasseb ħafna li minkejja appelli internazzjonali, ma qiegħda tittieħed l-ebda miżura f'dawk il-pajjiżi terzi sabiex jiġu garantiti u rispettati d-drittijiet ta' dawk ikkundannati f'każijiet b'motivazzjoni politika;

12. Jenfasizza li l-faċilitazzjoni tal-parteċipazzjoni diretta taċ-ċittadini fil-ħajja pubblika permezz tal-parteċipazzjoni diretta tagħhom fil-partiti politiċi fil-livell nazzjonali u Ewropew hija dritt essenzjali biex wieħed jesprimi l-fehma u d-dritt demokratiku tiegħu;

13. Iħeġġeġ lill-UE twettaq sforzi ulterjuri, tintegra b'mod aktar effikaċi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-kooperazzjoni kollha għall-iżvilupp u tiżgura li l-programmi ta' żvilupp tal-UE jikkontribwixxu għall-adempjenza mill-pajjiżi s-sħab tal-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jappella wkoll biex id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jiġu integrati fil-programmi li jistabbilixxu r-rabtiet bejn l-għajnuna ta' emerġenza, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp (LRRD), minħabba l-importanza vitali tagħhom fil-proċess ta' tranżizzjoni mill-emerġenza umanitarja għall-iżvilupp;

14. Jilqa' r-rilevanza partikolari attribwita lid-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt fil-Komunikazzjoni bit-titolu "Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla(23), u jenfasizza li d-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, il-governanza tajba, il-paċi u s-sigurtà huma prerekwiżit għall-iżvilupp, għat-tnaqqis tal-faqar u għall-ksib tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, u magħhom għandhom relazzjoni ta' sinerġija u tisħiħ reċiproku; jafferma mill-ġdid l-importanza ta' politika ta' żvilupp orjentata lejn id-drittijiet tal-bniedem u jistieden lill-UE tistabbilixxi objettivi speċifiċi li jistgħu jitkejlu u jinkisbu u li jkollhom skadenzi preċiżi għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-programmi ta' żvilupp tagħha; jistieden lill-UE tikkonċentra l-assistenza tagħha għall-iżvilupp fuq it-tisħiħ tal-bini ta' istituzzjonijiet u l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili tal-pajjiżi benefiċjarji, peress li dawn l-elementi huma kruċjali għal governanza tajba, kif ukoll għall-iżgurar tar-responsabbiltà u s-sjieda tal-proċessi demokratiċi; jappella għal tisħiħ tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u tal-kundizzjonalità fi programmi appoġġati mill-UE; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Kummissjoni jfittxu metodi ġodda sabiex jiġu żgurati rabtiet aħjar bejn djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi sħab u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

15. Jenfasizza li l-UE għandha tiżgura li l-azzjonijiet tagħha fil-qasam tal-politika ta' żvilupp, tal-konsolidament tal-paċi, tal-prevenzjoni ta' kunflitti u tas-sigurtà internazzjonali jippromwovu t-tisħiħ reċiproku; jissottolinja, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jitfasslu strateġiji xierqa għal pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjonijiet ta' fraġilità;

16. Jenfasizza l-interdipendenza bejn il-faqar estrem u n-nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem, u jisħaq fuq il-bżonn ta' żvilupp ta' ġabra ta' prinċipji dwar l-applikazzjoni ta' standards u kriterji relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda kontra l-faqar estrem;

17. Itenni li 70 % tal-fqar tad-dinja jgħixu f'żoni rurali u jiddependu direttament minn riżorsi naturali għall-għajxien u l-benesseri tagħhom, u li l-fqar fiż-żoni urbani wkoll jiddependu minn dawn ir-riżorsi; jistieden lill-UE tiddefendi l-aċċess tal-popolazzjonijiet għar-riżorsi naturali u vitali ta' pajjiżhom, l-aċċess għall-art u s-sigurtà tal-ikel bħala dritt fundamentali; jiddeplora l-fatt li numru sinifikattiv ta' persuni ma għandhomx beni fundamentali bħall-ilma; jiġbed l-attenzjoni lejn id-drittijiet elenkati fil-Patt dwar ir-Responsabbiltà Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti, bħad-drittijiet għal nutrizzjoni adegwata, standards soċjali minimi, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u favorevoli u l-parteċipazzjoni fil-ħajja kulturali għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod;

Rapport Annwali tal-UE 2010

18. Jenfasizza l-importanza tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-analiżi u l-valutazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-kwistjoni; jinnota b'dispjaċir li, għall-ewwel darba mill-preżentazzjoni tar-Rapporti Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja, ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP) u/jew is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) qatt ma ppreżentaw ir-rapport lis-seduta plenarja matul is-sena u jħeġġeġ bil-qawwa lir-RGħ/VP biex fil-futur tippreżenta dawn ir-rapporti lill-Parlament u biex tagħmel dan fil-ħin opportun;

19. Jiddispjaċih dwar in-natura deskrittiva ħafna tar-Rapport Annwali u dwar l-attenzjoni eċċessiva li ngħatat lil azzjonijiet ta' darba; itenni t-talba tiegħu li jiġi pprovdut approċċ iżjed sistematiku, inkluż l-użu ta' indiċijiet u standards għal pajjiżi individwali, u li r-rendiment abbażi ta' dawn l-objettivi jiġi analizzat fir-Rapport Annwali, sabiex jiffaċilita valutazzjoni sostanzjata ta' rendiment;

20. Jilqa' t-taqsima komprensiva dwar il-vjolenza kontra n-nisa u dwar id-drittijiet tat-tfal fir-Rapport Annwali ta' din is-sena; jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, għal kastigi bħall-abort furzat u selettiv abbażi tas-sess, l-isterilizzazzjoni furzata u l-mutilazzjoni ġenitali femminili; jirrikonoxxi l-prijorità mogħtija biex jiġu appoġġati sforzi favur l-abolizzjoni dinjija tal-piena tal-mewt u għal kwistjonijiet ta' riforma ġudizzjarja; japprova l-attenzjoni prattika tar-RGħ/VP dwar l-azzjoni tal-UE f'fora internazzjonali;

21. Jinnota li r-Rapport Annwali ma jinkludix sezzjoni speċifika fuq l-iżvilupp; jenfasizza, speċjalment wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u fid-dawl tal-istrateġija integrata kurrenti fuq id-drittijiet tal-bniedem, li għandu jkun hemm sezzjoni tematika fir-Rapport Annwali dwar "id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp";

22. Iħeġġeġ ir-RGħ/VP biex fl-abbozzar tagħha ta’ Rapporti Annwali tikkonsulta attivament, sistematikament u b’mod trasparenti l-Parlament, fil-ħin u b’mod komprensiv mal-NGOs tad-drittijiet tal-bniedem, u tistieden pubblikament lill-organizzazzjonijiet interessati kollha jipprovdu l-kontribut tagħhom, billi jtejbu l-użu tan-netwerks soċjali u l-midja sabiex jikkonsultaw l-ikbar numru possibbli ta' organizzazzjonijiet; jistieden ukoll lir-RGħ/VP tikkonsulta sistematikament mal-Parlament u tirraporta fuq il-mod li r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament ġew ikkunsidrati; jitlob lir-RGħ/VP tipprovdi b’mod iżjed regolari informazzjoni dwar l-istadju tal-preparazzjoni tar-Rapporti Annwali futuri kull darba li tiġi mitluba tagħmel dan mill-Parlament;

Integrazzjoni

23. Jinnota d-dikjarazzjoni tar-RGħ/VP għall-Parlament tat-13 ta’ Diċembru 2011 wara s-sejħa li ilha żmien twil li saret għall-ħolqien ta’ Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem; jitlob li jekk din il-funzjoni tiġi stabbilita, ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għandu jkollu kompetenzi transettorjali li jippermettu l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ koeżjoni maħsuba biex tintegra d-drittijiet tal-bniedem fil-politiki kollha tal-UE; iwissi, madankollu, kontra kwalunkwe tentattiv li l-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem tiġi iżolata mill-istrateġiji ġenerali tal-politika esterna permezz tal-ħolqien ta' Rappreżentant Speċjali bħal dan;

24. Iqis li huwa vitali li l-ftehimiet internazzjonali, partikolarment dwar il-kummerċ, l-enerġija, ir-riammissjoni, is-sigurtà u l-kooperazzjoni teknika, ma jmorrux kontra l-prinċipji fundaturi tal-UE minquxa fl-Artikolu 21 tat-TUE; jipproponi li l-valutazzjonijiet tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ standards stabbiliti jitwettqu qabel it-tnedija tan-negozjati ta’ ftehimiet bħal dawn kif ukoll waqt l-istadju tan-negozjati, u jiġu segwiti b’rapporti ta’ progress regolari li jinkludu l-valutazzjonijiet magħmula mill-istituzzjonijiet u s-servizzi tal-UE li huma responsabbli għall-implimentazzjoni u l-valutazzjonijiet ipprovduti minn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili li huma parti minn mekkaniżmi ta’ monitoraġġ tas-soċjetà ċivili istituzzjonalizzati; jinsisti, fir-rigward ta' dan, fuq l-użu sħiħ tal-Artikolu 218 tat-TUE li jgħid li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tinforma lill-Parlament u l-Kunsill fl-istadji kollha tan-negozjati tal-ftehimiet internazzjonali mal-pajjiżi terzi; iqis li huwa ta' importanza kbira, f’dan ir-rigward, li l-istituzzjonijiet tal-UE jiġu pprovduti b'kompetenza ta' kwalifiki għolja u indipendenti dwar is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija tal-pajjiżi individwali;

25. Jirrakkomanda li, biex wieħed imur lil hinn mill-ideat ġenerali dwar l-integrazzjoni rigward id-drittijiet tal-bniedem, jitfassal sett ta’ miżuri prattiċi li għandhom ikunu vinkolanti għall-uffiċjali kollha tal-UE li jaħdmu esternament, kif ukoll għall-persunal kollu fl-Istati Membri li jipparteċipaw fl-azzjonijiet operattivi tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea inkluża FRONTEX, u għall-esperti li jaħdmu f’isem l-UE u ffinanzjati mill-UE, li għandhom ikunu konformi man-normi l-istandards internazzjonali; jenfasizza li t-taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem għandu jkun obbligatorju fil-SEAE u l-partijiet rilevanti tal-Kummissjoni; jirrakkomanda li l-kompiti relatati mal-integrazzjoni jiġu inkorporati bħala parti mill-valutazzjoni annwali tal-persunal;

26. Jirrakkomanda wkoll li, kull darba li jiġi kommess ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiż sieħeb li miegħu jkun ġie konkluż ftehim internazzjonali bħal ftehim ta’ sħubija u kooperazzjoni, l-UE tieħu passi iżjed kuraġġużi fit-twettiq tas-sanzjonijiet xierqa kif stipulat fil-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-ftehim, inkluż is-sospensjoni temporanja possibbli tal-ftehim;

27. Jenfasizza l-importanza li jitfasslu programmi ta' segwitu adegwati għar-Rapporti tal-Missjonijiet tal-UE għall-Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, billi jiġi żgurat li dawn il-programmi ta’ segwitu jkunu konnessi wkoll ma’ kwalunkwe programm ta’ żvilupp;

28. Jenfasizza li l-integrazzjoni tal-ġustizzja internazzjonali għandha tinkludi, b’mod sistematiku l-kunsiderazzjoni tal-ġlieda kontra l-impunità u l-prinċipju tal-kumplimentarjetà fil-kuntest usa’ tal-kummerċ, tal-iżvilupp u tal-assistenza għall-istat tad-dritt; jenfasizza li r-riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni tal-vittmi fis-soċjetà u l-komunitajiet milquta għandhom jikkostitwixxu l-preokkupazzjoni ċentrali, b’konċentrazzjoni speċjali fuq gruppi vulnerabbli, inkluż in-nisa, it-tfal, iż-żgħażagħ u l-persuni b’diżabbiltà; jenfasizza l-importanza tat-twaqqif ta' strutturi kostituzzjonali, inkluż sistema ġuridika effiċjenti, is-separazzjoni tas-setgħat u ġudikatura rikonoxxuta u indipendenti għat-tisħiħ tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi kwalunkwe pajjiż; jirrakkomanda li l-Istatut ta’ Ruma tal-QKI jiġi miżjud mal-pakkett ta’ trattati internazzjonali dwar il-governanza tajba u li l-istat tad-dritt jiġi ratifikat mill-pajjiżi terzi li jiddaħħlu fis-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati Plus (GSP+); jirrakkomanda l-inklużjoni b’mod konsistenti ta’ klawsoli QKI fil-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija tal-ftehimiet tal-UE ma’ pajjiżi terzi, b’kunsiderazzjoni tal-fatt li klawsoli bħal dawn għandhom jitqiesu bħala elementi essenzjali tal-ftehimiet, b’konċentrazzjoni fuq sħubiji strateġiċi u l-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat;

Azzjoni tal-UE fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti

29. Jilqa’ l-adozzjoni mill-Assemblea Ġenerali tan-NU tar-riżoluzzjoni 65/276 dwar il-parteċipazzjoni tal-UE fil-ħidma tan-NU bħala bidu modest ta’ sforz akbar biex jiġi aġġornat ir-rwol tal-Unjoni fl-organizzazzjoni; jenfasizza li l-fatt li jsir diskors b’vuċi waħda m’għandux jieħu post it-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem u, għall-kuntrarju, iqis li l-UE issa trid tinsisti b’mod qawwi li teżerċita d-drittijiet tagħha u tuża l-istatus imtejjeb tagħha sabiex issegwi strateġija ambizzjuża dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-demokrazija;

30. Itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill sabiex jawtorizza lir-RGħ/VP sabiex tagħmel abbozz ta’ linji gwida għal konsultazzjonijiet regolari bejn l-ambaxxaturi tal-Istati Membri u l-ambaxxaturi tal-UE, b’mod speċjali bejn dawk li qegħdin jaħdmu fuq livell multilaterali f’postijiet bħal Ġinevra u New York, sabiex b’hekk l-UE tkun tista’ ssegwi b’suċċess l-aġenda tagħha tan-NU u taġixxi għall-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem;

31. Jilqa’ r-rwol kostruttiv tal-UE fir-riforma tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC), b’mod partikolari l-appoġġ sħiħ tagħha għall-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, id-difiża tagħha tar-rwol tal-Proċeduri Speċjali u tal-mandati tal-pajjiżi u l-indiviżibilità tad-drittijiet kollha tal-bniedem; jirrakkomanda li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiddikjaraw l-oppożizzjoni ċara tagħhom kontra l-prattika tal-preżentazzjoni ta’ "clean slates" minn gruppi reġjonali għall-elezzjonijiet tal-HRC; jilqa’ l-ewwel ċiklu komplut tar-Reviżjoni Perjodika Universali (UPR), u jirrakkomanda li l-Istati Membri tal-UE jmexxu b'eżempju, billi jibnu fuq l-input tal-ewwel sessjoni wara konsultazzjonijiet fil-livell nazzjonali; japprova l-inklużjoni tas-segwitu għall-UPR fuq l-aġenda tad-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE ma’ pajjiżi terzi u f’Dokumenti ta’ Strateġija tal-Pajjiż;

32. Jenfasizza l-fatt li sabiex jinkiseb kunsens rigward numru akbar tal-proposti tagħha fl-HRC, il-kapaċità tal-UE għas-sensibilizzazzjoni għandha tiġi mtejba bħala kwestjoni ta’ urġenza, inkluż billi takkwista l-appoġġ tar-RGħ/VP għal-lobby ta’ kapitali f’pajjiżi terzi b’appoġġ għall-pożizzjonijiet tal-UE; jilqa’ b’sodisfazzjon l-approċċ aktar strateġiku, tul żmien medju, għat-tħejjija tas-sessjonijiet HRC li qed jittieħdu fi ħdan il-Grupp ta’ Ħidma tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill (COHOM);

Politika tal-UE dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u l-ġlieda kontra l-impunità

33. Jilqa’ l-aġġornament tal-politika tal-UE dwar il-QKI tat-12 ta’ Lulju 2011; Jinnota li l-Istatut ta’ Ruma tal-QKI jistabbilixxi mekkaniżmu tal-"aħħar rimedju” sabiex jitressqu quddiem il-ġustizzja l-individwi responsabbli għal delitti kontra l-umanità, ġenoċidji, delitti tal-gwerra, u delitti ta’ aggressjoni, kif stipulat mill-prinċipju tal-kumplimentarjetà inkluż fl-Istatut ta’ Ruma; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni li tistabbilixxi ‘Ġabra ta’ Għodod ta’ Kumplimentarjetà tal-UE’ li l-għan tagħha jkun l-appoġġ tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet nazzjonali u l-ġenerazzjoni ta’ rieda politika għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ allegazzjonijiet ta' delitti internazzjonali, u jenfasizza l-importanza ta’ konsultazzjonijiet bir-reqqa mal-Istati Membri tal-UE, mal-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex tiġi finalizzata l-ġabra ta’ għodod; jilqa’ l-isforzi tas-soċjetà ċivili fl-Istati Membri sabiex jappoġġjaw l-isforzi ta’ kumplimentarjetà fil-pajjiżi fejn ikunu seħħew delitti skont id-dritt internazzjonali u ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, u jinkoraġġixxi t-tkomplija ta’ sforzi bħal dawn; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jadottaw sett ta’ linji gwida interni li jiddeskrivu kodiċi ta’ kondotta għal kuntatti ma’ persuni mfittxija mill-QKI; jistieden lill-Istati Membri kollha (notevolment ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Portugall) biex jadottaw leġiżlazzjoni nazzjonali dwar kooperazzjoni mal-Qorti u jikkonkludu ftehimiet ta’ qafas mal-QKI sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni, b'mod partikolari sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni ta' mandati ta' arrest u talbiet oħra tal-Qorti;

34. Jilqa’ l-adozzjoni ta’ emendi għall-Istatut ta’ Ruma relatati mar-reat tal-aggressjoni u ma’ ċerti delitti tal-gwerra waqt il-Konferenza ta’ Analiżi li saret f’Kampala, u jistieden lill-Istati Membri kollha tal-UE biex jirratifikaw dawn l-emendi sostantivi minnufih u biex jimplimentawhom bħala parti mis-sistemi penali domestiċi tagħhom; jitlob f’dan il-kuntest lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jużaw l-awtorità internazzjonali tagħhom bl-ikop li tiġi żgurata u tissaħħaħ l-universalità tal-Istatut ta’ Ruma biex ikun hemm definizzjoni, bi qbil internazzjonali, ta' atti ta' agressjoni bi ksur tal-liġi internazzjonali; jilqa’ l-wegħdiet tal-UE, b’mod partikolari dwar il-ġlieda kontra l-impunità bħala valur ċentrali li għandu jinqasam mas-sħab tagħna meta jsiru ftehimiet, u jitlob biex dawn jiġu implimentati b’mod konsistenti;

35. Jirrakkomanda li l-UE sistematikament tinkludi klawsoli tal-QKI fil-ftehimiet mal-pajjiżi terzi u tippromwovi r-rispett għall-QKI, il-kooperazzjoni magħha u l-għajnuna tagħha fil-qafas tal-Ftehim ta’ Cotonou u tad-djalogi bejn l-UE u organizzazzjonijiet reġjonali bħall-Unjoni Afrikana, il-Lega Għarbija, l-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u l-OSKE, u pajjiżi terzi;

36. Jilqa’ l-appoġġ finanzjarju u loġistiku tal-UE u tal-Istati Membri għall-QKI, u jirrakkomanda li dan jitkompla; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar ir-riżultat tad-diskussjonijiet tal-baġit fis-sessjoni ta' Diċembru 2011 tal-Assemblea tal-Partijiet tal-Istat, li jhedded li jħalli l-Qorti mingħajr biżżejjed fondi u b'hekk tipperikola l-kapaċità tagħha li ġġib ġustizzja u tirrispondi għal sitwazzjonijiet ġodda; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex juru appoġġ adegwat għall-funzjonament tal-Qorti, inkluż l-adozzjoni ta’ rwol proattiv fil-konsenja tal-imputati;

Politiki tal-UE biex tiġi appoġġjata d-demokratizzazzjoni

37. Jinsisti li l-għanijiet tal-iżvilupp, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u s-sigurtà huma marbutin flimkien; itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-azzjonijiet esterni kollha tal-UE għandhom jikkombinaw dimensjoni politika li tappoġġja l-pluraliżmu, id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt, u dimensjoni ta’ żvilupp li tiffoka fuq progress soċjoekonomiku, inkluż il-qerda tal-faqar, il-ġlieda kontra l-inugwaljanza, u l-ħtieġa bażika tal-ikel, abbażi tal-iżvilupp sostenibbli; iżid f’dan il-kuntest li l-programmi ta’ għajnuna għall-iżvilupp tal-UE għandhom jinkludu riformi konkreti u sostanzjali sabiex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, it-trasparenza, l-ugwaljanza tas-sessi u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-pajjiżi benefiċjarji; jinnota wkoll li kundizjonalità iżjed stretta u s-sospensjoni tal-għajnuna għandhom jiġu applikati fil-pajjiżi benefiċjarji li manifestament jinjoraw id-drittijiet u l-libertajiet bażiċi tal-bniedem u li jonqsu milli japprovaw leġiżlazzjoni li tissodisfa obbligi internazzjonali;

38. Iqis li l-approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni “aktar għal aktar” għandu jmexxi r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, u li l-UE għandha tagħti biss lill-pajjiżi sħab status avvanzat jekk jintlaħqu rekwiżiti ċari ta’ drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, u li ma għandhiex toqgħod lura milli tiffriża dan l-istatus jekk dawn ir-rekwiżiti ma jibqgħux jiġu sodisfatti; iqis li għandha tingħata kunsiderazzjoni serja f’dan ir-rigward fin-negozjati ulterjuri mar-Russja dwar il-Ftehim ta’ Sħubija avvanzat il-ġdid;

39. Jitlob appoġġ sistematiku għal parlamenti ġodda u li jkunu ġew eletti b’mod liberu u ġust, speċjalment fil-pajjiżi li jinsabu fi tranżizzjoni u f’dawk li l-UE bagħtet missjonijiet għall-osservazzjoni elettorali fihom; iqis li appoġġ bħal dan għandu jiġi ffinanzjat mill-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u minn strumenti ġeografiċi;

40. Jilqa’ l-pjanijiet biex tiġi stabbilita Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED), kif stabbilit fil-Komunikazzjoni Konġunta tar-RGħ/VP u l-Kummissjoni, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-3101 u 3130 laqgħa, li wasslu għad-Dikjarazzjoni dwar It-Twaqqif ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija li dwarha ntlaħaq qbil fil-COREPER fil-15 ta’ Diċembru 2011, flimkien mal-isforzi magħmula minn Grupp ta’ Ħidma ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija mwaqqaf taħt l-awspiċi tas-SEAE b’kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet tal-UE; jissottolinja l-funzjoni potenzjali tad-Dotazzjoni, taħt is-superviżjoni tal-Parlament, bħala għodda flessibbli u esperta li tappoġġja l-atturi li qed ifittxu bidla demokratika f’pajjiżi mhux demokratiċi u pajjiżi fi tranżizzjoni; iħeġġeġ lill-Kunsill jiżgura li, fost azzjonijiet oħra tiegħu, kwalunkwe għodda ta’ din ix-xorta tiżdied mal-attivitajiet ta’ strumenti eżistenti, b'mod partikolari l-EIDHR, mingħajn ma jinħolqu strutturi burokratiċi żejda; jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-UE għall-baġit tal-EED għandha tkun ġenwinament addizzjonali u għandha tingħata b’konformità sħiħa ma’ regoli finanzjarji, fir-rispett tad-dritt tal-awtorità baġitarja li timmonitorja u teżamina bir-reqqa;

Appoġġ għall-elezzjonijiet

41. Jenfasizza l-importanza ta’ proċess ta’ appoġġ politiku li ma jiffukax sempliċiment fuq il-perjodi immedjatament qabel u wara l-elezzjonijiet, iżda wieħed li huwa bbażat fuq il-kontinwità; jilqa’ l-attenzjoni tar-RGħ/VP għal ‘demokrazija fil-fond’, li tgħaqqad flimkien il-proċessi demokratiċi mad-drittijiet tal-bniedem, il-libertà ta' espressjoni u assoċjazzjoni, il-libertà tar-reliġjon u t-twemmin, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba; jenfasizza li f’dan il-kuntest id-dritt għal-libertà reliġjuża għandu jingħata wkoll rwol prominenti b’mod dovut; jinnota li dan id-dritt huwa fatt ġeneralment rikonoxxut bħala wieħed mill-aktar fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem kollha;

42. Jenfasizza għal darb’oħra li huwa importanti li jintgħażlu pajjiżi prijoritarji għal missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali fuq il-bażi tal-potenzjal tal-missjoni li jkollha impatt fuq il-promozzjoni ta’ demokratizzazzjoni ġenwina fit-tul;

43. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-SEAE jiżviluppaw strateġija politika fir-rigward ta’ kull missjoni ta’ osservazzjoni elettorali, segwita minn valutazzjoni tal-progress demokratiku għal perjodu ta’ sentejn wara li ssir il-missjoni, li għandha tiġi ppreżentata waqt id-dibattitu annwali tal-Parlament u tar-RGħ/VP dwar id-drittijiet tal-bniedem; jilqa’ l-impenn tar-RGħ/VP li fl-osservazzjoni tal-elezzjonijiet tiffoka fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa u l-minoranzi nazzjonali, kif ukoll tal-persuni b’diżabilità kemm bħala kandidati kif ukoll bħala votanti(24);

44. Jenfasizza l-importanza, fl-aħħar ta’ kull missjoni ta’ osservazzjoni elettorali, li jitfasslu rakkomandazzjonijiet realistiċi u li jistgħu jintlaħqu, b’kooperazzjoni ma’ atturi internazzjonali oħra, fejn japplika, bit-tixrid u l-monitoraġġ ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu fdati lid-Delegazzjonijiet tal-UE; iqis li d-delegazzjonijiet permanenti tal-Parlament u l-assemblej parlamentari konġunti għandu jkollhom rwol akbar fis-segwitu ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fl-analiżi tal-progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni ta’ djalogu sostenibbli u regolari ma’ dawn il-parlamenti ta' pajjiżi terzi; jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-metodoloġija tal-ħidma tad-delegazzjonijiet għall-osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew u li tingħata attenzjoni lit-titjib tal-ħiliet tal-MPE u l-persunal parteċipanti;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi

45. Jenfasizza li l-parteċipazzjoni fi djalogu tad-drittijiet tal-bniedem strutturat, filwaqt li tintlaqa’ tajjeb, hija spiss wisq użata bħala skuża biex jiġu evitati diskussjoniiet dwar dawn il-kwestjonijiet f’livelli politiċi ogħla inkluż summits bejn sħab; jitlob l-istituzzjonijiet kollha tal-UE, l-Istati Membri u l-ambaxxati tagħhom biex jagħmlu sforzi ikbar ħalli jintegraw dawn id-djalogi fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE fil-pajjiżi; jenfasizza l-ħtieġa ta’ trasparenza u konsultazzjoni ġenwina minn qabel mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif ukoll sessjonijiet ta' informazzjoni wara d-djalogi, sabiex jingħata rapport dwar ir-riżultati;

46. Jesprimi, għaldaqstant, id-diżappunt tiegħu għan-nuqqas ta’ progress f’għadd ta’ djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem (li issa huma iżjed minn erbgħin) u jinnota l-fehma espressa minn xi wħud li, f’ċerti każijiet, il-konsultazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE qed jiġu strumentalizzati u saru proċess iżjed milli mezzi għall-kisba ta’ riżultati tanġibbli li jistgħu jitkejlu;

47. Jiddispjaċih li l-valutazzjonijiet ta’ wara d-djalogu/konsultazzjoni meħuda ma wasslux għall-iżvilupp ta’ indikaturi jew standards ċari dwar ir-rendiment; iħeġġeġ li l-objettivi jiġu stabbiliti bil-quddiem, u biex dawn jiġu vvalutati immedjatament, wara kull djalogu jew konsultazzjoni, b’mod trasparenti u li jinvolvi l-iżjed partijiet interessati possibbli; jenfasizza li l-konklużjonijiet ta’ dawn il-valutazzjonijiet għandhom jiddaħħlu fil-laqgħat tas-summits u f’kuntatti oħra bejn l-UE u s-sħab tagħha, u għandhom jgħarrfu lill-azzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri tagħha f’ambiti bilaterali u multilaterali oħra; iqis li għandha tingħata attenzjoni partikolari lil dawn l-indikaturi sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-klawsoli tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kollha tal-UE, indipendentement min-natura tagħhom;

48. Jenfasizza l-importanza u l-urġenza li jittejbu l-modalitajiet u s-sustanza ta’ dawn id-djalogi f’konsultazzjoni mas-soċjetà ċivli; itenni li d-djalogi jistgħu jkunu kostruttivi u jista’ jkollhom impatt reali konkret biss jekk jiġu segwiti b’passi konkreti li jqisu l-għanijiet tal-UE u l-Linji Gwida tal-UE fuq Djalogi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ma’ pajjiżi terzi, kif ukoll jekk jiġu stabbiliti miżuri korrettivi;

49. Ifakkar li l-UE għandha tuża dawn id-djalogi bħala strument sabiex tqajjem każijiet individwali ta’ ksur ta’ drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi, bħall-każijiet ta’ priġunieri u detenuti politiċi bħal pereżempju fil-Vjetnam u ċ-Ċina, li tqiegħdu l-ħabs minħabba li eżerċitaw b’mod paċifiku d-drittijiet bażiċi, bħal-libertà tal-espressjoni, il-parteċipazzjoni f’assemblej, assoċjazzjoni u reliġjon; jistieden ukoll lill-UE sabiex tuża b’mod regolari din l-opportunità u ssegwi r-rispons għal każijiet individwali li tkun qajmet, timmonitorja dawn il-każijiet, u tikkoordina mill-qrib mal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem involuti kif ukoll ma' pajjiżi oħra li jkollhom djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiż inkwestjoni;

50. Jiddispjaċih jinnota li twettqu biss numru limitat ta’ valutazzjonijiet fuq bażi irregolari minkejja l-Linji Gwida li jippreskrivu li d-djalogi ‘għandhom preferibbilment jiġu valutati kull sentejn’; jiddispjaċih bil-qawwa li ma kienx hemm involviment sistematiku tal-Parlament Ewropew fl-valutazzjoni sa issa, inkluż għar-Russja u ċ-Ċina; jitlob formalizzazzjoni ta’ aċċess għall-Parlament Ewropew għal dawn il-valutazzjonijiet u garanzija li dan jitwettaq bl-iżjed mod miftuħ u trasparenti possibbli; ifakkar li l-Linji Gwida jiddikjaraw li s-“soċjetà ċivili se tkun involuta f’dan l-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni”, u jqis li l-implimentazzjoni ta’ dan l-impenn jirrikjedi l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu konkret għal dan il-għan;

51. Itenni li d-drittijiet tan-nisa għandhom ikunu parti importanti tad-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem immexxija mill-UE, u tad-djalogu politiku tal-UE ma’ pajjiżi terzi li magħhom ikunu ġew iffirmati ftehimiet ta’ kooperazzjoni jew ta’ assoċjazzjoni, bi qbil mal-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem f’dawn il-ftehimiet, u li għandha tikber il-parteċipazzjoni tan-nisa fi tranżizzjonijiet paċifiċi - kemm madwar il-mejda tan-negozjati kif ukoll fi rwoli attivi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jieħdu l-miżuri xierqa kollha fil-każ li jsir xi ksur ta’ dawn id-dispożizzjonijiet;

52. Jiddispjaċih li minkejja t-talbiet kollha mill-Parlament Ewropew u ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra, Mikhail Khodorkovsky ġie kkundannat fit-tieni proċess tiegħu, li kien politiċizzat u mmotivat minn kawżi amministrattivi, fir-Russja, proċess li ma kienx jikkonforma mal-prinċipji ta’ sistema ġudizzjarja ġusta u indipendenti, u b'hekk kiser b'mod serju d-drittijiet tal-bniedem;

Klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

53. Jitlob li r-relazzjonijiet kuntrattwali kollha mal-pajjiżi terzi, kemm dawk industrijalizzati kif ukoll dawk li qed jiżviluppaw, u li jinkludu l-ftehimiet settorali, ftehimiet ta’ kummerċ u tekniċi jew ta’ għajnuna finanzjarja, biex jinkludu klawsoli vinkolanti bi kliem ċari dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, mingħajr eċċezzjoni; jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura infurzar iżjed strett ta’ dawn il-klawsoli; itenni l-ħtieġa li jiġi żviluppat katalogu uniku dwar l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għal skopijiet deskrittivi u valutattivi, rikonoxxuti mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE; jissuġġerixxi li l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u konvenzjonijiet internazzjonali ċentrali oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem jistgħu jikkostitwixxu element vijabbli ta’ l-istandards tal-UE tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija bħal dawn;

54. Jitlob lill-Kummissjoni biex ma tkunx riluttanti fl-użu tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni għal ftehimiet permanenti kull darba li l-klawsoli standard dwar id-drittijiet tal-bniedem jinkisru b’mod ripetut;

55. Jenfasizza li l-applikazzjoni tal-klawsola kif inhi bħalissa fil-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles(FTAs) li għandhom jiġu quddiem il-Parlament dalwaqt, tipprovdi opportunità għall-Parlament innifsu li jesplora l-potenzjal għall-istabbiliment ta' standards tad-drittijiet tal-bniedem qabel ir-ratifika, sabiex jinkiseb progress konkret u verifikabbli fir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tappoġġja ‘klawsola ta’ mudell’ ġdida li tirreferi għall-obbligi internazzjonali tal-partijiet, li tkun tinkludi proċedura għall-konsultazzjoni u l-ispeċifikazzjoni ta’ mekkaniżmi politiċi u legali li għandhom jintużaw f’każ ta’ talba għal kooperazzjoni li tiġi sospiża fuq il-bażijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem ripetuti jew sistematiċi bi ksur tad-dritt internazzjonali; huwa tal-fehma li l-mekkaniżmu ta’ infurzar tal-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, kif mitlub mill-Parlament, huwa l-uniku mod sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni ġenwina ta’ klawsoli bħal dawn u għandu jiġi kkunsidrat bħala mekkaniżmu ta’ prevenzjoni u twissija, li jistabbilixxi djalogu bejn l-UE u l-pajjiż sieħeb, u li għandu jiġi segwit minn mekkaniżmu ta’ monitoraġġ; jirrakkomanda li tiġi żviluppata sistema ċara u gradwali ta’ sanzjonijiet, mingħajr preġudizzju għal sospensjoni finali possibbli; jinsisti b’mod qawwi dwar il-ħtieġa li l-Parlament jaġixxi bħala entità għat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod konġunt mal-Kummissjoni u mal-Kunsill f’dan ir-rigward;

56. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat monitoraġġ effettiv tal-implimentazzjoni tal-impenji li jkunu saru fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u tal-promozzjoni tal-prinċipji demokratiċi; jitlob li jintużaw studji tal impatt dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, flimkien ma’ dawk eżistenti dwar l-iżvilupp sostenibbli, u għall-valutazzjonijiet u l-konklużjonijiet li hemm fihom li għandhom jiġu kkunsidrati f’negozjati u riflessi fil-ftehimiet finali;

57. Jipproponi l-użu ta’ indikaturi u kriterji oġġettivi fi studji dwar l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-valutazzjoni tagħhom.

Kummerċ u drittijiet tal-bniedem

58. Jistenna kapitolu komprensiv dwar id-drittijiet tal-bniedem, flimkien ma’ kapitoli dwar aspetti soċjali u ambjentali fil-Ftehimiet tal-Kummerċ Ħieles futuri kollha u, fil-kuntest ta’ negozjati li jinsabu għaddejjin bħalissa, jiddispjaċih għall-oġġezzjonijiet għal dan il-prinċipju li esprimew uħud mis-sħab, bħall-Indja u l-Kanada; jitlob li l-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet jissaħħaħ permezz tal-inklużjoni ta’ proċedura ta’ lmenti miftuħa għas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, l-istabbiliment ta’ entità indipendenti li tirriżolvi tilwimiet pertinenti u l-possibbiltà ta’ rikors għal mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwimiet b’dispożizzjoni għall-multi u s-sospensjoni ta’ benefiċċji tal-kummerċ fil-każ ta’ ksur aggravat tal-istandards ambjentali u tax-xogħol ikkonċernati, ekwivalenti għal mekkaniżmi għal dispożizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq; jenfasizza li l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u infurzar tal-GSP+ għandhom ikomplu jissaħħu; jitlob biex l-objettivi tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) ikunu vinkolanti għall-kumpaniji Ewropej li joperaw f’pajjiżi istituzzjonalment dgħajfa;

Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV)

59. Iqis li r-'Rebbiegħa Għarbija’ serviet biex turi l-inadegwatezza tal-politiki tal-UE sa dan iż-żmien biex b'mod effettiv jappoġġjaw ix-xewqa kbira tan-nies għal demokrazija, rispett tal-libertajiet fundamentali, ġustizzja u gvern responsabbli u rappreżentattiv f'pajjiż fejn dan hu miċħud; jilqa’, għalhekk, il-Komunikazzjonijiet Konġunti mill-Kummissjoni u mir-RGħ/VP dwar ‘Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni’, bl-espressjoni tal-ħtieġa, fost punti oħra, tal-ħolqien tad-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, u ‘Sħubija għad-demokrazija u l-prosperità komuni mal-Mediterran tan-Nofsinhar’, u l-approċċ li ġie adottat ta’ impenji kondiviżi u ta’ responsabbiltà reċiproka rigward il-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, ta’ kundizzjonalità aktar b’saħħitha bbażata fuq inċentivi, ta’ differenzjazzjoni tal-politiki, u l-progress tal-kooperazzjoni multilaterali u subreġjonali u tal-prinċipju ta’ aktar involviment tas-soċjetà ċivili; jenfasizza li r-‘Rebbiegħa Għarbija’ tista’ ssir paradoss jekk tiżviluppa f’direzzjoni li tiċħad id-drittijiet fundamentali tan-nisa, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-minoranzi reliġjużi u gruppi oħra tas-soċjetà fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija;

60. Iqis li mill-bidu tar-“Rebbiegħa Għarbija”, l-NGOs fil-pajjiżi u ċ-ċittadini organizzati qed ikollhom rwol kruċjali fil-mobilizzazzjoni tal-persuni u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja pubblika, bl-għan li jinfurmaw lill-pubbliku bid-drittijiet tagħhom kif ukoll li tingħatalhom is-setgħa li jifhmu u jħaddnu d-demokrazija; jenfasizza li l-prijoritajiet politiċi għal riformi futuri se jkollhom joriġinaw minn konsultazzjonijiet parteċipattivi mal-NGOs fil-pajjiż u ma' dawk li jippromwovu d-drittijiet ċivili; jenfasizza l-ħtieġa tal-appoġġ għall-movimneti demokratiċi fis-Sħubija tal-Lvant ukoll; u Jilqa’ l-approċċ il-ġdid għall-PEV bil-għan li jingħata iktar appoġġ lis-sħab impenjati fil-bini ta' demokrazija fil-fond u sostenibbli u appoġġ għal żvilupp ekonomiku inklużiv, u t-tisħiħ taż-żewġ dimensjonijiet reġjonali tal-Politika Ewropea tal-Viċinat;

61. Jappoġġa rendiment ibbażat fuq approċċ “aktar għal aktar” b’konformità mal-viżjoni l-ġdida tal-PEV; jinsisti li d-differenzjazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji definiti b’mod ċar u fuq standards li jiġu mmonitorjati b’mod regolari u jipproponi li l-istandards stabbiliti fil-Komunikazzjonijiet jitqiesu bħala li huma objettivi, li għandhom jiġu kkompletati minn standards aktar speċifiċi, li jistgħu jitkejlu u jintlaħqu u li huma marbuta ma’ perjodu ta’ żmien; jistieden lill-SEAE u lill-Kummissjoni jipprovdu metodoloġija ċara u adegwata għall-valutazzjoni tar-rekord tal-pajjiżi tal-PEV rigward ir-rispett għad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tagħhom, biex joħorġu rapporti b’mod regolari sabiex jiffurmaw il-bażi għall-allokazzjoni tal-fondi bi qbil mal-approċċ ‘aktar għal aktar’, u biex jinkludu dawn il-valutazzjonijiet fir-rapporti annwali ta’ progress; jenfasizza li l-fondi li ma jkunux jistgħu jiġu allokati jew ittrasferiti minħabba valutazzjoni negattiva għandhom jitqassmu mill-ġdid lil proġetti oħra li jkunu qed jitwettqu fil-pajjiżi sħab tal-Viċinat Ewropew, kemm fid-dimensjoni tan-Nofsinhar kif ukoll f'dik tal-Lvant;

62. Jenfasizza l-importanza kruċjali tal-parteċipazzjoni attiva tas-soċjetà ċivili fil-proċessi ta’ governanza u t-trasformazzjoni tas-soċjetà u l-kontribut tagħha lejn dan il-qasam, filwaqt li jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu inklużi rappreżentanti tal-gruppi tan-nisa u l-minoritajiet fi proċessi bħal dawn; jappoġġja bil-qawwa impenn akbar mas-soċjetà ċivili f’dawn il-proċessi, kemm f’termini ta’ ħidma mill-qrib dejjem ikbar mal-pubbliku kif ukoll enfasi iżjed qawwija fuq l-inklużjoni tal-opinjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-tfassil tal-politika; jilqa’ f’dan ir-rigward il-programmi kollha tal-UE li l-għan tagħhom huwa t-taħriġ ta’ professjonisti żgħażagħ u s-simplifikazzjoni tal-programmi ta’ skambju ta’ studenti għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi billi dawn jikkontribwixxu b’mod effettiv għall-iżvilupp tas-soċjetà ċivili; jissottolinea l-ħtieġa ta’ appoġġ strutturali u finanzjarju indipendenti għas-soċjetà ċivili li għandu jiġi allokat mingħajr l-ebda interferenza mill-Istat; iqis li, bħal fil-każ tal-proċess tal-EPU fil-UNHRC, għandhom jiġu involuti atturi tas-soċjetà ċivili lokali u internazzjonali fir-rapporti ta' progress dwar il-PEV tal-Kummissjoni billi jwasslu b'mod separat il-valutazzjonijiet tagħhom stess li għandhom jiżdiedu ma’ dawn ir-rapporti; jilqa’ l-azzjonijiet li jimxu lejn it-twaqqif tal-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili (CSF) u Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, u jitlob finanzjament sostanzjali għaliha fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali li ġej; u jinsisti li, fil-ġejjieni, is-soċjetà ċivili għandha tkun impenjata b’mod li tikkontribwixxi b’mod dirett permezz ta’ ‘mekkaniżmu ta’ monitoraġġ tas-soċjetà ċivili’ istituzzjonalizzat;

63. Huwa mħasseb ħafna li erba’ pajjiżi msieħba tal-Viċinat tal-Ewropa ma ffirmawx il-Protokoll Opzjonali għall-Konvenzjoni tan-NU kontra t-tortura, ħdax-il pajjiż ma rratifikawhx, u erbatax oħra ma ħejjewx il-miżuri preventivi nazzjonali meħtieġa; jitlob li jkun hemm azzjoni urġenti tal-UE biex tindirizza dan in-nuqqas;

64. Jemmen li l-promozzjoni u l-appoġġ tan-nonvjolenza jirriflettu valur internazzjonali li jikkostitwixxi mod adegwat biex jiġu difiżi u promossi d-drittijiet tal-bniedem internament, b’mod partikolari meta wieħed iqis li l-metodoloġija tan-nonvjolenza toffri riżultati effettivi f’termini tal-prevenzjoni tal-kunflitt u l-appoġġ għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u s-soċjetà ċivili madwar id-dinja; jipproponi li n-nonvjolenza tingħata rwol ta’ relevanza u piż politiku fil-politiki interni u esterni tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għal dawk l-inizjattivi li jistgħu jsostnu u jiżviluppaw attiviżmu nonvjolenti u paċifiku madwar id-dinja bit-tixrid ta’ għajnuna prattika sabiex jiġu appoġġjati l-attivisti nonvjolenti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

Strumenti finanzjarji esterni, b’mod partikolari l-EIDHR

65. Jinnota li, filwaqt li kien hemm dikjarazzjonijiet qawwija ta’ politika tal-UE favur id-drittijiet tal-bniedem, ġiet osservata dilwizzjoni ’l isfel fiċ-ċiklu ta’ programmar billi l-wegħdiet tad-drittijiet tal-bniedem jgħibu minn strumenti speċifiċi u allokazzjonijiet settorjali tal-pajjiżi; josserva li sfortunatament id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija xi kultant ġew ‘iżolati’ fl-EIDHR għad-dannu tal-integrazzjoni fl-istrumenti kollha;

66. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Aġenda għall-Bidla u l-enfasi li tagħmel fuq in-natura interkonnessa tal-objettivi tal-żvilupp, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-governanza tajba u tas-sigurtà; jilqa’ b’sodisfazzjon l-enfasi msaħħa fuq l-impenji tal-pajjiżi sħab fid-determinazzjoni tat-taħlita ta’ strumenti u modalitajiet fil-livell tal-pajjiż; fl-istess ħin jenfasizza l-ħtieġa li jiġu eliminati standards doppji attwali u jiġu evitati dawk tal-ġejjieni; jilqa’ t-trasformazzjoni ta’ din il-politika fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Approċċ Futur għal Appoġġ tal-Baġit għal Pajjiżi Terzi, li tistabbilixxi li l-appoġġ tal-baġit ġenerali jiġi pprovdut biss meta l-pajjiżi sħab jimpenjaw ruħhom biex jibdew jissodisfaw standards internazzjonali relatati mad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jibdlu dan il-qafas ta’ politika f’attivitajiet konkreti, operattivi, li huma marbuta biż-żmien u li jistgħu jitkejlu, li għandhom jiġu integrati fl-oqsma differenti ta’ kooperazzjoni u li għandhom jiġu akkumpanjati mit-tisħiħ meħtieġ tal-oqfsa istituzzjonali u tal-kapaċitajiet amministrattivi;

67. Jirrakkomanda bis-sħiħ li fi ħdan l-istrumenti futuri ta' żvilupp tingħata attenzjoni speċjali lill-programmi tematiċi, peress li dawn jindirizzaw speċjalment kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex jiġu promossi konnessjonijiet ta' tisħiħ reċiproku bejn l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem;

68. Jinnota li sabiex jiġu mmassimizzati l-koerenza u l-effettività, hemm bżonn ta’ approċċ strateġiku biex jgħaqqad l-istrumenti ġeografiċi u tematiċi differenti sabiex jiġu mħarsa u promossi d-drittijiet tal-bniedem, fuq il-bażi ta’ analiżi solida tal-kuntest lokali, bl-eliminazzjoni ta’ standards doppji attwali u l-evitar ta’ dawk tal-ġejjieni; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-impenn mogħti fit-12 ta’ Diċembru 2011 fil-Komunikazzjoni Konġunta dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE: Lejn Approċċ Aktar Effettiv biex tikkunsidra l-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċikli ta’ programmar u implimentazzjoni tal-għajnuna tal-UE, u jistieden lir-RGħ/VP biex ifasslu metodoloġija iżjed dettaljata għall-implimentazzjoni ta’ dan l-impenn;

69. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni dwar l-istrumenti għal azzjoni esterna wara l-2014, b’mod partikolari l-enfażi fuq il-bżonn li jiġu introdotti proċeduri ssemplifikati u flessibbli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet li jippermettu li sseħħ adozzjoni b’mod aktar mgħaġġel ta’ miżuri implimentattivi, u għaldaqstant, ta’ għoti ta’ assistenza; jivvaluta l-konsultazzjonijiet estensivi li jittieħdu fi ħdan is-soċjetà ċivili u jafda li d-dokumenti finali jkunu jirriflettu t-tħassib imqajjem mill-partijiet interessati kollha;

70. Jilqa’ d-definizzjoni aktar ċara tal-għanijiet tal-EIDHR u tal-ambitu aġġornat tiegħu, li tirrifletti l-konċentrazzjoni aktar b'saħħitha fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali dwar il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon jew it-twemmin u l-appoġġ tad-demokrazija; japprezza l-possibilità ġdida li jingħataw għotjiet diretti għall-finanzjament ta’ azzjonijiet fl-aktar kundizzjonijiet jew sitwazzjonijiet diffiċli, jew sabiex jittejjeb l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għal organizzazzjonijiet mhux reġistrati;

71. Jenfasizza l-fatt li l-prerogattivi tal-Parlament għandhom jiġu rispettati fil-programmar tal-EIDHR u ta' strumenti oħrajn, b’enfasi speċjali fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; għaldaqstant, jinsisti bil-qawwa li d-Dokumenti ta’ Strateġija għal dawn l-istrumenti jiġu meqjusa bħala atti ta’ implimentazzjoni u għandhom jiġu adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 290 TFUE dwar atti delegati;

Piena tal-mewt

72. Jilqa’ r-riżultat ta’ suċċess tar-Riżoluzzjoni 65/206 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-21 ta’ Diċembru 2010 dwar moratorju fuq l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt, li tindika t-tisħiħ tal-appoġġ dinji favur l-abolizzjoni u sensibilizzazzjoni li qed tikber fost l-attivisti, l-imħallfin, il-politiċi u l-poplu ġenerali; jilqa' wkoll ir-rwol importanti li kellha l-UE biex tiżgura din ir-rebħa; jistenna bil-ħerqa sħubija b’saħħitha mal-Istati Membri u s-SEAE fuq ir-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-2012;

73. Itenni li l-Unjoni hija kuntrarja għall-piena tal-mewt f’kull ċirkostanza, u jitlob lill-UE tkompli tuża l-kooperazzjoni u d-diplomazija għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fil-fora kollha possibbli madwar id-dinja kollha b’konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar il-piena tal-mewt, u biex tiżgura wkoll li d-dritt għal proċess ġust jiġi rrispettat bis-sħiħ għal kull persuna li tkun qiegħda tiffaċċja eżekuzzjoni, mingħajr l-użu ta’ tortura u trattament ħażin ieħor li jintuża sabiex jinkisbu konfessjonijiet; ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija d-donatriċi prinċipali li tgħin lill-organizazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiġġieldu kontra l-piena tal-mewt; jitlob lill-Kummissjoni żżomm din il-piena kiefra u inumana bħala prijorità tematika skont l-EIDHR;

74. Jisħaq fuq l-importanza li l-UE tkompli timmonitorja l-kundizzjonijiet li taħthom jitwettqu eżekuzzjonijiet f’dawk il-pajjiżi li għad għandhom il-piena tal-mewt, u li tappoġġja riforma legali u kostituzzjonali lejn abolizzjoni sħiħa u totali;

75. Jitlob lir-RGħ/VP, is-SEAE u l-Kummissjoni jipprovdu gwida dwar politika komprensiva fir-rigward taċ-ċittadini tal-UE li qed jaffaċċjaw il-piena kapitali f’terzi pajjiżi, inklużi mekkaniżmi sodi dwar l-identifikazzjoni, l-għoti ta' għajnuna legali u l-intervent legali tal-UE;

76. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 sabiex temenda r-Regolament (KE) Nru 1236/2005, u b’hekk tissikka l-kontrolli fuq l-esportazzjoni ta’ ċerti drogi li jistgħu jintużaw għal eżekuzzjonijiet u tagħmir li jista’ jintuża għat-tortura; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-lakuni li għadhom jeżistu fir-regolament billi tintroduċi klawsola ta’ użu finali li tinkorpora kollox u li tipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ kwalunkwe droga li tista’ tintuża għat-tortura jew l-eżekuzzjonijiet;

Kontroll tal-Armi

77. Jinnota li 60% tal-każijiet individwali kollha tal-ksur u abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kemm ġewwa kif ukoll barra mill-kunflitt armat dokumentat mill-Amnesty International kienu jinvolvu direttament l-użu ta’ armi żgħar u armi ħfief; jirrikonoxxi l-impatt partikolarment serju tal-armi żgħar u l-armi ħfief fuq it-tgawdija tad-drittijiet tat-tfal u l-ħarsien tat-tfal mill-vjolenza; ifaħħar il-pożizzjoni fuq quddiem fid-dinja kollha li ħadet l-UE bl-adozzjoni ta’ pożizzjoni komuni legalment vinkolanti fuq l-esportazzjonijiet tal-armi fl-2008, iżda jinnota l-ħtieġa għal iżjed monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħha fil-livell tal-UE; iħeġġeġ lill-UE biex turi sens ta' tmexxija fil-proċess biex jintlaħaq Trattat dwar il-Kummerċ fl-Armi fil-Konferenza tan-NU ta’ din is-sena u sabiex tiżgura li jiġi jintlaħaq qbil dwar trattat robust legalment vinkolanti;

78. Jesprimi tħassib serju dwar l-użu tat-tfal bħala suldati; jitlob li jittieħdu passi immedjati mill-UE għad-diżarm, ir-riabilitazzjoni u r-reintegrazzjoni tagħhom bħala element ewlieni fil-politiki tal-UE li l-għan tagħhom huwa t-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, il-ħarsien tat-tfal u s-sostituzzjoni tal-vjolenza b’mekkaniżmu politiku tas-soluzzjoni tal-kunflitti;

Tortura u trattament jew kastigi oħra krudili, inumani u degradanti

79. Jitlob lill-Istati Membri li għadhom m’għamlux hekk, biex jirratifikaw il-Protokoll Opzjonali mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura, sabiex jittejbu l-konsistenza ta' politiki interni u esterni;

80. Jitlob lill-Istati Membri kollha, lir-RGħ/VP u s-SEAE sabiex jintervjenu attivament fil-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem tad-detenuti u biex jindirizzaw l-iffullar fil-ħabsijiet fl-UE u lil hinn minnha;

81. Jissottolinja l-importanza tar-rikonoxximent tal-forom ta’ tortura speċifiċi għall-ġeneru u forom degradanti ta’ trattament (inkluż il-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM) l-istupru), u jinsisti li l-isforzi kkoordinati tal-UE sabiex topponi t-tortura b’mod adegwat jindirizzaw id-dimensjoni tal-ġeneru;

82. Jitlob għal darb'oħra lill-Kummissjoni li fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, tiddaħħal klawsola tal-‘użu aħħari tat-tortura’, li tippermetti lill-Istati Membri, abbażi ta’ informazzjoni minn qabel, joħorġu liċenzji u għaldaqstant jirrifjutaw l-esportazzjoni ta’ kull oġġett li jista’ jkollu riskju sostanzjali li jintuża għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament ħażin ieħor mill-utenti aħħarin tiegħu;

83. Ifakkar fil-każ traġiku ta’ Sergey Magnitsky li kien qed jiġġieled kontra l-korruzzjoni f’pożizzjonijiet għolja u ġie ttorturat sal-mewt minn uffiċjali; jiddispjaċih li l-każ għadu ma ġiex solvut u dawk responsabbli għall-mewt ta’ Sergey Magnitsky ma ġewx ikkastigati; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ġudizzjarji Russi jerġgħu jibdew l-investigazzjoni u jsemmu u jikkastigaw lil dawk ħatja;

Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

84. Jilqa’ l-impenn politiku tal-UE għall-appoġġ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, bħala komponent li ilu żmien twil imwaqqaf tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u l-ħafna eżempji pożittivi ta' demarches, osservazzjonijiet f'ġurijiet, żjarat f'ħabsijiet, u azzjonijiet konkreti oħra meħuda minn missjonijiet u delegazzjonijiet tal-UE, bħal laqgħat istituzzjonalizzati regolari mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, iżda għadu mħasseb dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem f’xi pajjiżi terzi; iqis li r-RGħ/VP għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet għal azzjoni msaħħa għal dawk il-missjonijiet fejn l-implimentazzjoni kienet notevolment dgħajfa;

85. Iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha sabiex iħeġġu lill-missjonijiet u d-delegazzjonijiet tal-UE ħalli juru l-appoġġ u s-solidarjetà tagħhom għax-xogħol magħmul mid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet taghhom, billi jiltaqgħu u jinvolvu ruħhom magħhom b’mod proattiv u regolari u billi jinkorporaw il-kontributi tagħhom fl-iżvilupp tal-istrateġiji speċifiċi tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u jinvolvu ruħhom b'mod regolari mal-Parlament Ewropew;

86. Itenni t-talba tiegħu lill-UE sabiex tqajjem b’mod sistematiku każijiet individwali tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem li għaddejjin bħalissa ma’ dawk il-pajjiżi terzi fejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għadhom qegħdin isofru intimidazzjoni u attakki;

87. Jenfasizza l-importanza ta’ segwitu sistematiku għall-kuntatti mas-soċjetà ċivili indipendenti, kif ukoll ta’ aċċess aktar dirett u faċli għal Delegazzjonijiet tal-UE mid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f’terzi pajjiżi; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħatra ta’ uffiċjali ta’ kollegament, fid-Delegazzjonijiet u/jew fl-ambaxxati tal-Istati Membri, għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u jenfasizza li dawn għandhom ikunu uffiċjali b’esperjenza mħarrġa sew li l-funzjonijiet tagħhom ikunu pubbliċizzati b’mod xieraq, kemm internament kif ukoll esternament; jilqa’ b’sodsifazzjon il-fatt li r-RGħ/VP indikat li dejjem se tiltaqa’ mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tul il-kors taż-żjarat tagħha f’terzi pajjiżi u titlob biex din il-prattika tiġi segwita mill-Kummissarji kollha b'responsabbiltajiet fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, u biex ir-rapporti fuq dawn il-kuntatti jkunu magħmula disponibbli fil-Parlament;

88. Itenni t-talba tiegħu għal iktar kooperazzjoni interistituzzjonali dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li l-kapaċità ta’ rispons tal-UE u l-koerenza bejn l-azzjonijiet tal-istituzzjonijiet differenti dwar kriżijiet urġenti għal difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ikunu serviti tajjeb b’sistema ta’ twissija maqsuma bbażata fuq punti fokali, u jħeġġeġ lis-SEAE u l-Kummissjoni biex ikomplu jesploraw din il-possibbiltà mal-Parlament Ewropew;

89. Jilqa' l-impenn li sar mill-Parlament Ewropew biex jitħeġġeġ ir-rwol tal-Premju Sakharov u biex jissaħħaħ in-Netwerk Sakharov, u jisħaq fuq ir-rwol importanti ta' dan in-netwerk biex fost affarijiet oħra janima l-kooperazzjoni interistituzzjonali bħala appoġġ mad-dinja kollha għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jeżerċitaw involviment u kooperazzjoni akbar u, f'dan il-kuntest, jilqa' r-referenza għall-Premju Sakharov fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; madankollu jtenni s-stedina tiegħu lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex iżommu kuntatt mal-kandidati u r-rebbieħa tal-Premju Sakharov biex jiġi żgurat djalogu u monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, biex tingħata protezzjoni lil dawk li qegħdin jiġu attivament ippersegwitati, u sabiex isiru rapporti dwar dan lill-Parlament Ewropew;

90. Jimpenja ruħu biex jinkludi d-drittijiet tan-nisa b’mod aktar sistematiku fid-dibattiti u r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem, u biex juża n-netwerk tal-Premju Sakharov, u b’mod speċjali r-rebbieħa nisa tal-Premju, biex jippromwovi d-drittijiet tan-nisa fid-dinja;

In-nisa u d-drittijiet tal-bniedem

91. Jenfasizza r-rwoli distinti, l-esperjenzi u l-kontributi tan-nisa fil-kuntest tal-paċi u s-sigurtà; jikkundanna l-użu tal-vjolenza sesswali f’pajjiżi bħar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (DRC) u jitlob għal tolleranza żero għal min iwettaq atti ta’ dan it-tip, b’mod partikolari fost il-forzi militari u tal-pulizija f’missjonijiet u operazzjonijiet approvati mill-UE; u jisħaq dwar l-importanza li l-vittmi tingħatalhom garanzija ta’ aċċess għal servizzi olistiċi ta’ riabilitazzjoni bbażati fuq ħafna dixxiplini li jinkludu kwalunkwe kombinazzjoni meħtieġa ta’ kura medika u psikoloġika kif ukoll servizzi legali, soċjali, komunali, vokazzjonali u edukattivi, u appoġġ ekonomiku interim;

92. Jilqa’ l-fatt li l-UE tinsab quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-UNSCR 1325 u tar-riżoluzzjonijiet li jakkumpanjawha; iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex iżidu l-isforzi tagħhom sabiex il-politika u l-prattika jinġiebu aktar qrib xulxin; itenni l-appell tiegħu lill-Istati Membri li għadhom ma adottawx Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali biex jagħmlu dan bħala kwestjoni ta’ urġenza;

93. Jilqa’ l-ħolqien ta' 'UN Women' u jistieden lill-UE biex taħdem mill-qrib mal-istituzzjoni f’livell internazzjonali, reġjonali u nazzjonali sabiex id-drittijiet tan-nisa jiġu infurzati; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li n-nisa f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt ikollhom aċċess ġust għas-sistemi pubbliċi tal-kura tas-saħħa, u protezzjoni adegwata tal-ġinekoloġija u tal-ostetriċja kif definita mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li tkun promossa l-edukazzjoni tas-saħħa u programmi xierqa għas-saħħa sesswali u riproduttva, li huma parti prominenti mill-politika tal-iżvilupp u tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE fir-rigward tal-pajjiżi terzi;

94. Jilqa’ l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni, li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi kemm f’livell internazzjonali kif ukoll tal-UE, u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Poter lin-Nisa fl-Iżvilupp għall-perjodu 2010-2015, u jitlob biex isiru sforzi biex jintlaħqu l-MDGs dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex tittejjeb is-saħħa materna;

95. Huwa mħasseb li fl-Eġittu, il-Kunsill Suprem tal-Forzi Armati (SCAF) naqas milli jmexxi investigazzjoni dwar rapporti ta’ aggressjoni sesswali fuq id-dimostranti nisa, inkluż l-hekk imsejħa ‘verifiki tal-verġinità’ u ta’ theddid ta’ mewt kontra l-protestanti nisa;

96. Jilqa’ l-enfasi fuq l-għoti tas-setgħa lin-nisa mir-RGħ/VP u jistedinha biex tistituzzjonalizza l-Grupp ta’ Ħidma Interistituzzjonali Informali tal-UE dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà (WPS) billi jipprovduh b’pożizzjoni fuq bażi full-time, li jaġixxi wkoll bħala l-punt fokali għall-ġeneru fl-SEAE, bħala parti mill-allokazzjoni ta' riżorsi umani u finanzjarji xierqa għall-kompitu tiegħu;

97. Jistieden lir-RGħ/VP biex tippromwovi opportunitajiet indaqs ibbilanċjati mil-lat ġeografiku u tal-ġeneru fis-SEAE, kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal; iħeġġeġ lir-RGħ/VP u lill-Istati Membri biex jipproponu kandidati nisa ta’ livell għoli għal funzjonijiet relatati mat-tmexxija f’missjonijiet tal-SEAE u tal-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Komuni (PSDK); jilqa’ l-progress li sar fil-kuntest ta’ missjonijiet tal-PSDK fil-ħatra ta’ Konsulenti dwar il-Ġeneru kważi fil-missjonijiet kollha u fil-provvista ta’ taħriġ waqt il-missjonijiet; jistieden lill-Kunsill biex jinkludi referenza għall-UNSCR 1325 fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu l-mandati tal-missjonijiet; jirrakkomanda li l-Istati Membri jipprovdu lill-persunal militari u l-persunal ċivili ssekondat kollu b’moduli standardizzati ta’ taħriġ dwar il-ġeneru qabel jibdew il-missjonijiet;

98. Jilqa’ l-adozzjoni tal-Konvenzjoni storika mill-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, li toħloq qafas komprensiv għall-prevenzjoni tal-vjolenza, il-protezzjoni tal-vittmi u li ġġib fi tmiemha l-impunità, u jitlob lill-Istati Membri kollha u lill-UE biex ma jdumux ma jiffirmaw u jirratifikaw din il-Konvenzjoni;

99. Jikkundanna bil-qawwa l-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM) bħala prattika anakronistika u ksur barbaru tal-integrità fiżika tal-ġisem tan-nisa u l-bniet, li jridu jiġu miġġielda b'leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-prattika; jirrifjuta b’mod qawwi kwalunkwe referenza għal prattika kulturali, tradizzjonali jew reliġjuża bħala fattur ta’ mitigazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni speċifika għal dawn il-prattiċi tradizzjonali li jagħmlu l-ħsara fl-istrateġija tagħha biex tikkombatti l-vjolenza kontra n-nisa; u jitlob lis-SEAE jiżviluppa ġabra ta’ għodod speċifiċi dwar din il-kwestjoni bħala parti mill-istrateġija ta’ implimentazzjoni tiegħu tal-Linji Gwida dwar id-drittijiet tat-tfal u l-vjolenza kontra n-nisa; jifraħ lill-Kapijiet tal-Istati Afrikani talli adottaw, fis-Samit tal-Unjoni Afrikana ta’ Lulju 2011, Deċiżjoni b'appoġġ għar-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU) li tipprojbixxi l-FGM mad-dinja kollha; jikkundanna wkoll it-trattamenti krudili, inumani u degradanti bħall-abort sfurzat u l-isterilizzazzjoni sfurzata u jitlob għal miżuri speċifiċi kontrihom;

100.    Jikkundanna bil-qawwa ż-żwieġ sfurzat bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem kif stipulat fl-Artikolu 16 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem; jitlob lill-Kunsill biex jinkludi l-kwestjonijiet ta' ‘żwiġijiet sfurzati’ u tal-abort “skont is-sess” fil-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżviluppaw metodi ta’ ġbir ta’ data u indikaturi dwar dawn il-fenomeni, u jħeġġeġ lis-SEAE biex jinkludi dawn il-kwestjonijiet fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiż fuq id-drittijiet tal-bniedem; dwar il-kwestjoni ta' ‘żwiġijiet sfurzati’, jitlob li l-Istati Membri jadottaw u jinfurzaw leġiżlazzjoni li tipprojbixxi ż-żwieġ sfurzat u jiżviluppaw definizzjoni komuni, l-istabbiliment ta' pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali, u l-iskambju ta' prattiki tajbin;

101.    Ifakkar li r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar il-mortalità u l-morbożità tal-maternità li jistgħu jiġu evitati u d-drittijiet tal-bniedem u l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju jaffermaw mill-ġdid li l-aċċess għall-informazzjoni, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa huma drittijjiet bażiċi tal-bniedem; jisħaq li l-UE għalhekk għandu jkollha rwol importanti biex tiżgura li n-nisa ma jmutux fit-tqala; jitlob li l-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr jiġi implimentat fl-aspetti tal-politika tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp, sabiex jiġu promossi l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa u t-tfal, inkluż id-drittijiet u s-saħħa sesswali u riproduttivi;

Drittijiet tal-bniedem, libertà tar-reliġjon u l-persekuzzjoni tal-Kristjani fid-dinja

102.    Jikkundanna bil-qawwi kwalunkwe persekuzzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin; jibqa' impenjat favur ir-realizzazzjoni tal-libertà tar-reliġjon fil-partijiet kollha tad-dinja bħala parti mill-isforzi miżjuda tal-UE fl-azzjoni bilaterali u multilaterali tagħha; jiddikjara mill-ġdid it-tħassib tiegħu dwar ir-rispett sħiħ u effettiv tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon għall-minoranzi reliġjużi kollha f’numru ta’ pajjiżi terzi; itenni s-stedina tiegħu lill-Kunsill and l-Kummissjoni biex jiżviluppaw b'mod urġenti sett ta’ għodod dwar il-progress tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fil-politika esterna tal-UE, inklużi mekkaniżmi li jidentifikaw ksur kif ukoll azzjonijiet li l-UE għandha tieħu f’dawn il-każijiet, u li jinvolvu l-Parlament, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademji fil-preparazzjoni tiegħu; jilqa’ l-azzjoni tal-UE f’diversi fora tan-Nazzjonijiet Uniti kontra n-nuqqas ta’ tolleranza u d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, u l-pożizzjoni prinċipali u kontinwa tagħha kontra r-riżoluzzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-malafamar tar-reliġjonijiet; isostni li l-libertà tal-assemblea hija aspett vitali tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew twemmin, u jenfasizza li r-reġistrazzjoni ta' gruppi reliġjużi ma għandhiex tkun prerekwiżit biex wieħed jipprattika twemminu; jistieden lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali sabiex tipprovdi lill-Parlament b'data preċiża u affidabbli dwar il-ksur tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fl-Unjoni Ewropea, u sabiex tagħti parir dwar kif dawn jistgħu jiġu ttrattati;

103.    Jenfasizza b’mod partikolari l-importanza li jkun hemm djalogu kostruttiv mal-Organizzazzjoni tal-Konferenza Iżlamika (OIC) dwar din il-kwestjoni; jitlob lill-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex jagħtu attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fil-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi tal-PEV, b’mod speċjali fid-dawl tar-Rebbiegħa Għarbija; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-għadd dejjem jiżdied ta' atti ta' intolleranza u diskriminazzjoni reliġjuża f'pajjiżi varji; jikkundanna bil-qawwa l-atti kollha ta' vjolenza kontra l-Kristjani, il-Lhud, il-Musulmani u kontra komunitajiet reliġjużi oħra kif ukoll kull tip ta' diskriminazzjoni u intolleranza bbażati fuq ir-reliġjon u t-twemmin kontra persuni reliġjużi, apostati u persuni bla twemmin; jenfasizza mill-ġdid li d-dritt tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon huwa dritt fundamentali tal-bniedem(25); jirrikonoxxi l-ħtieġa dejjem tikber f'numru ta' pajjiżi għal trasformazzjoni tal-kunflitt u sforzi ta’ rikonċiljazzjoni, inkluż id-djalogu bejn twemmin u ieħor fuq livelli differenti u jħeġġeġ lill-UE u r-RGħ/VP Ashton biex tindirizza l-kontenut diskriminatorju u inflammatorju, per eżempju fil-midja, u l-kwestjoni ta' ostakoli għall-professjoni ħielsa tat-twemmin fid-djalogi tagħhom ma' pajjiżi terzi fil-kuntest ta' inizjattivi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; iqis li fil-pajjiżi terzi fejn il-minoritajiet reliġjużi jiffaċċaw il-ksur tad-drittijiet tagħhom, problemi bħal dawn ma jistgħux jiġu solvuti bil-ħarsien u l-iżolament tagħhom mis-soċjetajiet ta' madwarhom u b'hekk jinħolqu 'soċjetajiet paralleli'; fid-dawl tal-avvenimenti reċenti f’pajjiżi bħan-Niġerja, l-Eġittu u l-Indoneżja, iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri tal-UE jwaqqfu azzjonijiet konkreti sabiex jgħinu fil-prevenzjoni tal-emerġenza ta’ ċiklu ta’ vjolenza;

104.    Jitlob lis-SEAE jiżviluppa kapaċità permanenti fid-Direttorat Ġenerali Globali u Multilaterali għall-integrazzjoni tal-kwestjoni tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin fost id-direttorati u l-unitajiet ġeografiċi kif ukoll sabiex jgħaqqad il-kwestjoni mal-promozzjoni ġenerali tad-drittijiet tal-bniedem fl-istess DĠ u jmexxi l-kwestjoni f’organizzazzjonijiet internazzjonali u multilaterali; iħeġġeġ lis-SEAE jirrapporta fuq bażi annwali fuq il-progress dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fid-dinja;

105.    Jistieden lis-SEAE u istituzzjonijiet oħra tal-UE sabiex jikkumbattu prattiki inaċċettabbli bħall-konverżjonijiet sfurzati u l-kriminalizzazzjoni/kastig għal każijiet tal-hekk imsejħa ‘apostasija’, billi japplikaw pressjoni fuq pajjiżi terzi, bħall-Pakistan, l-Iran u l-Arabja Sawdija li għadhom iwettqu prattiki bħal dawn, sabiex b’hekk il-prattiki jiġu eliminati; jitlob li tittieħed pożizzjoni ugwalment soda kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-liġijiet dwar id-dagħa għall-fini li jiġu ppersegwitati l-minoranzi reliġjużi;

106.    Jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti sabiex jikkollaboraw mill-qrib mal-Kummissjoni tal-Istati Uniti dwar il-Libertà Reliġjuża Internazzjonali f’fora bilaterali u multilaterali, pereżempju fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

Diskriminazzjoni

107.    Jikkundanna kull forma ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq kontra nies diskriminati abbażi tax-xogħol u d-dixxendenza, u l-aċċess limitati għall-ġustizzja għall-vittmi; jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex japprovaw il-Prinċipji u l-Linji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Eliminazzjoni Effettiva tad-Diskriminazzjoni bbażata fuq ix-Xogħol u d-Dixxendenza;

108.    Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-UE dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (UNCRPD), u l-adozzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020, b’mod partikolari l-qasam ta’ azzjoni 8; jikkundanna kull forma ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ diżabilità; u jitlob lill-Istati kollha jirratifikaw u jimplimentaw l-UNCRPD; jinnota li l-UE teħtieġ ukoll timmonitorja l-implimentazzjoni tal-UNCRPD fit-territorju tagħha stess; jiddispjaċih bin-nuqqas ta’ azzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-persuni b’diżabilitajiet fil-kuntest tal-Istrateġija UE-Afrika;

109.    Jenfasizza li l-komunitajiet tal-minoranzi nazzjonali tradizzjonali għandhom ħtiġijiet speċifiċi li huma differenti minn dawk ta’ gruppi ta' minoranza oħrajn u li teżisti l-ħtieġa ta’ salvagwardja ta’ trattament indaqs ta’ dawn il-minoranzi rigward l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali u servizzi pubbliċi oħra; jinnota wkoll il-ħtieġa li tiġi promossa fl-oqsma kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali ugwaljanza sħiħa u effettiva bejn il-persuni li jagħmlu parti minn minoranza nazzjonali u dawk li jagħmlu parti mill-maġġoranza;

110.    Jitlob lill-UE biex tinkoraġġixxi l-gvernijiet ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw biex iwettqu riforma tal-art fejn hu rilevanti sabiex jiżguraw it-titoli tal-art ta’ bdiewa, popolazzjonijiet nomadiċi u bdiewa żgħar u ta’ daqs medju indiġeni, b’mod speċjali nisa, u biex tipprekludi l-prattiċi ta’ ħtif tal-art minn korporazzjonijiet; iħeġġeġ lill-UE biex tasserixxi d-dritt ta' aċċess għal riżorsi naturali, b'mod partikolari għal nies tal-post u indiġeni, fin-negozjati ta' ftehimiet ta' kummerċ; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha sabiex isegwu l-eżempju tad-Danimarka, il-Pajjiżi l-Baxxi u Spanja u jirratifikaw il-Konvenzjoni 169 tal-ILO dwar in-nies Indiġeni u Tribali, sabiex juru d-determinazzjoni tagħhom li jipprovdulhom protezzjoni tanġibbli; jappoġġja l-kampanji attwali u li għaddejjin għar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni 169 tal-ILO minn Stati mhux firmatarji, bħala mezz biex jidher, fost affarijiet oħra, l-impenn tal-UE għall-multilateraliżmu u n-Nazzjonijiet Uniti;

111.    Jirrakkomanda inizjattivi sabiex il-leġiżlazzjoni tal-UE tiggarantixxi li tingħata attenzjoni fil-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istrumenti ta’ kooperazzjoni tal-UE għall-eliminazzjoni tad-diskriminazjoni bbażata fuq il-kasta, u azzjoni f’pajjiżi affettwati mis-sistema tal-kasta, inkluż in-Nepal, l-Indja, il-Bangladexx, il-Pakistan, is-Sri Lanka u l-Jemen;

112.    Jemmen li linji ta' finanzjament ġodda u eżistenti għall-appoġġ tas-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari dawk minn komunitajiet indiġeni, għandu jiżdidilhom il-baġit tagħhom; iqis li t-tnejn li huma għandhom juru wkoll il-ħila tagħhom li jwieġbu b’mod flessibbli u ta’ malajr għal avvenimenti ta’ kriżi u sitwazzjonijiet li jkunu għaddejja kull fejn ikunu u jottimizzaw il-valur għall-flus u l-impatt tagħhom;

Id-drittijiet tat-tfal

113.    Ifakkar fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u fil-ħtieġa li tiġi żgurata l-aħjar protezzjoni possibbli tad-drittijiet previsti minnha u li dawn id-drittijiet jiġu evitati milli jitfarrku; jilqa' l-adozzjoni tal-ANĠU, fid-19 ta' Diċembru 2011, tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar Proċedura ta’ Komunikazzjoni u jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jaċċeleraw l-isforzi biex jilħqu r-ratifika universali tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Protokolli Fakultattivi tagħha u biex titħeġġeġ l-implimentazzjoni effettiva tagħha; jitlob ukoll għal sforzi deċiżivi sabiex isir progress fl-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u l-Istrateġija tal-UE biex tikkumbatti l-Forom kollha ta' Vjolenza kontra t-Tfal; Jistieden lir-RGħ/VP u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna sabiex jinkludu fir-Rapporti Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem taqsima dwar id-drittijiet tat-tfal;

114.    Jiġbed l-attenzjoni għall-problema serja li teżisti f’diversi pajjiżi fl-Afrika tas-sub-Saħara ta’ tfal li jiġu akkużati li huma sħaħar, li twassal għal konsegwenzi gravi li jvarjaw minn esklużjoni soċjali għal infantiċidju, u għall-qtil ritwali tat-tfal bħala sagrifiċċju; jinnota li l-Istat għandu responsabbiltà li jipproteġi t-tfal minn kull forma ta’ vjolenza u abbuż u, b'konsegwenza, iħeġġeġ lill-SEAE biex jagħti attenzjoni partikolari għall-ħarsien tat-tfal minn kull forma ta’ vjolenza u għad-destin ta' dawn it-tfal fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-gvernijiet tal-pajjiżi kkonċernati u fl-ipprogrammar tal-istrumenti finanzjarji esterni;

Libertà tal-espressjoni u midja (soċjali)

115.    Jenfasizza li l-libertà tal-espressjoni u l-indipendenza tal-midja u l-pluraliżmu huma elementi essenzjali ta’ demokrazija sostenibbli, li tagħmel l-aħjar użu tal-involviment tas-soċjetà ċivili u li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini; jitlob għaldaqstant għal iżjed appoġġ fl-oqsma tal-promozzjoni tal-libertà tal-midja, il-protezzjoni tal-ġurnalisti indipendenti, it-tnaqqis tal-qasma diġitali u l-iffaċilitar tal-aċċess għall-Internet;

116.    Iħeġġeġ lill-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex jinkludu fin-negozjati tal-adeżjoni, djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u fi kwalunkwe kuntatt dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-appell għat-tmiem ta' kwalunkwe diskors ta' mibegħda fil-midja;

117.    Jinnota li l-Internet, flimkien mal-midja soċjali, kemm offlajn kif ukoll onlajn, saru ftit mill-aktar mezzi importanti li permezz tagħhom l-individwi jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni, u li kellhom rwol importanti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tal-parteċipazzjoni demokratika, tar-responsabilità, tat-trasparenza, tal-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien ta’ forom ġodda ta' aċċess pubbliku; jenfasizza fl-istess ħin, filwaqt li jżomm f'moħħu li mhux il-partijiet kollha tas-soċjetà għandhom aċċess għall-internet, b'mod partikolari l-popolazzjonijiet anzjani u rurali, li d-dinjità umana ma tistax tkun mhedda, u jikkundanna kwalunkwe forma oħra ta' diskriminazzjoni preżenti fil-midja soċjali; jappoġġja regolamenti u ftehimiet speċifiċi tal-UE ma’ pajjiżi terzi li jillimitaw l-aċċess għall-komunikazzjoni u l-informazzjoni permezz taċ-ċensura u l-ibblokkar ta’ netwerks jew is-subordinazzjoni tal-libertà tal-informazzjoni għall-interessi kummerċjali; jilqa’ l-potenzjal li l-Internet u n-netwerks soċjali kellhom fl-iżviluppi tar-Rebbiegħa Għarbija; jitlob monitoraġġ akbar tal-użu tal-Internet u tat-teknoloġiji l-ġodda fir-reġimi awtokratiċi li jippruvaw jillimitaw l-użu tagħhom; jitlob għal iżjed appoġġ fl-oqsma tal-promozzjoni tal-libertà tal-midja, il-protezzjoni tal-ġurnalisti indipendenti u l-bloggers, it-tnaqqis tal-qasma diġitali u l-iffaċilitar tal-aċċess mingħajr restrizzjoni għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni u aċċess mingħajr ċensura għall-Internet (libertà diġitali);

118.    Jinnota l-potenzjal li l-Internet u n-netwerks soċjali kellhom fit-tħeġġiġ u l-appoġġ tar-rivoluzzjonijiet tar-'Rebbiegħa Għarbija'; madankollu jinnota li l-ICTs jistgħu wkoll jintużaw b'mod ħażin biex jiksru d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u għalhekk jitlob għal monitoraġġ miżjud tal-użu tal-internet u teknoloġiji ġodda f'reġimi awtokratiċi li jfittxu li jillimitawhom; jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar ‘L-Istrateġija ta' Mingħajr Skonnettjar’; jistieden lill-Kummissjoni biex, matul l-2013 l-aktar tard, tissottometti proposti regolatorji intelliġenti, inklużi trasparenza akbar u responsabilità għall-kumpaniji bbażati fl-UE sabiex jittejjeb il-monitoraġġ tal-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi indirizzati biex jibblukkaw is-siti elettroniċi, is-sorveljanza tal-massa, il-monitoraġġ tat-traffiku kollu tal-Internet u l-komunikazzjonijiet (bil-mowbajl), id-dħul bla permess f’konverżazzjonijiet privati u t-traskrizzjoni tagħhom, il-filtrazzjoni ta’ riżultati ta’ tiftix, u l-intimidazzjoni ta’ utenti tal-Internet inklużi difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-fornituri tas-servizz tat-telekomunikazzjonijiet u l-Internet għandhom jitgħallmu l-lezzjonijiet minn żbalji tal-passat, bħad-deċiżjoni ta' Vodafone li taċċetta t-talbiet mill-awtoritajiet Eġizzjani fl-aħħar ġimgħat tar-reġim ta' Mubarak li tissospendi s-servizzi u xxerred il-propoganda favur il-gvern u jgħasses dawk li qed jopponu u l-popolazzjoni b’mod ġenerali, kif ukoll soċjetajiet ta’ Stati Membri oħra li biegħu teknoloġiji tal-komunikazzjoni u tal-informazzjoni lil pajjiżi terzi oħra, bħal-Libja, it-Tuneżija, eċċ.; jemmen li l-fornituri tas-servizz tat-telekomunikazzjonijiet u l-Internet u l-iżviluppaturi ta’ softwer għandhom jitgħallmu l-lezzjonijiet minn żbalji tal-passat, u għandhom jinvolvu ruħhom ma’ dawk li jfasslu l-politika, l-NGOs u l-attivisti fi djalogu miftuħ sabiex jiġu stabbiliti standards minimi komuni għall-valutazjonijiet tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem u iżjed trasparenza;

119.    Jilqa’ l-inklużjoni ta’ projbizzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ teknoloġiji u servizzi fil-miżuri restrittivi tal-UE kontra l-awtoritajiet governattivi fis-Sirja; jinnota li din il-projbizzjoni għandha ssir preċedent għall-miżuri restrittivi tal-ġejjieni kontra reġimi repressivi oħra, b’mod partikolari fir-rigward tal-Iran; jinnota madankollu li l-politiki tal-UE għandhom ikunu preċiżi sabiex ikunu effikaċi u ma jagħmlux ħsara lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

120.    Jinnota li t-teknoloġiji ġodda jippermettu wkoll ix-xhieda u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jiġbru informazzjoni u jaqsmu dokumentazzjoni dwar l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li tista’ ’l quddiem tintuża biex tiżgura ġustizzja għall-vittmi; jilqa’ inizjattivi minn għadd ta' partijiet interessati u kodiċi ta’ kondotta bħall-Inizjattiva ta’ Netwerk Globali; jinnota madankollu li l-kontroll demokratiku u d-difiża u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali huma kompiti ewlenin tal-gvern; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-iżvilupp u t-tixrid ta’ teknoloġiji ta’ sigurtà diġitali biex jagħtu s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ mekkaniżmi ta’ ġbir sigur, enkriptjar u ħżin għal dawk ir-rekords sensittivi u l-użu ta’ teknoloġija ‘cloud’ sabiex tiżgura li dan il-materjal ma jiġix skopert u mħassar;

Negozju u drittijiet tal-bniedem

121.    Ifakkar li l-UE stabbiliet għaliha nnifisha l-objettiv tal-promozzjoni tar-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji (CSR) fil-politiki esterni tagħha u jilqa’ t-talba biex jiġu allinjati aħjar l-approċċi Ewropej u globali għas-CSR;

122.    Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaraw li l-intrapriżi li jaqgħu taħt il-liġijiet nazzjonali jew Ewropej ma jaħarbux mill-obbligu li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali, sanitarji u ambjentali li jiġu imposti fuqhom meta dawn l-intrapriżi jistabbilixxu rwieħhom jew imexxu l-attivitajiet tagħhom f'pajjiż terz;

123.    Ifakkar ukoll li l-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huwa marbut mill-qrib mal-promozzjoni tat-trasparenza u l-governanza tajba; huwa tal-opinjoni, f’dan ir-rigward, li r-rifjuġji fiskali u l-ġurisdizzjonijiet offshore għandhom rwol detrimentali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u r-responsabilità politika fil-pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp; jeżiġi li l-UE tħeġgeġ ir-ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU Kontra l-Korruzzjoni fl-UE u fid-dinja fil-kuntest tal-appoġġ tal-UE għall-programmi ta’ governanza tajba fil-pajjiżi terzi;

124.    Ifaħħar lill-UE għall-appoġġ tagħha għall-iżvilupp tal-Prinċipji ta’ Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-adozzjoni unanima tagħhom fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem; jilqa’ l-laqgħa inawgurali tal-Grupp ta’ Ħidma dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem li nżammet fis-16 – 20 ta’ Jannar 2012, u jitlob biex l-UE tkompli tappoġġja u tikkontribwixxi għall-mandat ta’ din l-entità; jisħaq fuq ir-rwol kruċjali tal-istituzzjonijet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni ta’ dawk l-entitajiet fl-UE u l-Pajjiżi tal-Viċinat fit-tmexxija tal-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem kif rikonoxxut, fost affarijiet oħra, fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 17/4 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU; jilqa’ inizjattivi bil-għan li jittrasferixxu l-prattiki tajba, billi jikkoordinaw u jistimolaw il-kooperazzjoni bejn l-UE u istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem tal-Viċinat bħall-programm għall-kooperazzjoni bejn l-Ombudsmen mill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 2009-2013 li twaqqaf konġuntament mill-Ombudsmen Pollakki u Franċiżi bil-għan li tittejjeb il-kapaċità tal-uffiċċji tal-Ombudsmen, il-korpi governattivi u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant għall-ħarsien tad-drittijiet tal-individwi u l-bini ta’ stati demokratiċi bbażati fuq l-istat tad-dritt; jisħaq fuq il-ħtieġa li azzjoni bħal din tiġi kkoordinata fl-UE u li l-istituzzjonijiet tal-UE jserrħu fuq l-esperjenza miksuba b’konnessjoni ma’ dan;

125.    Jilqa’ l-impenn tal-UE biex taħdem ma’ intrapriżi u partijiet interessati fl-2012 biex tiżviluppa gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem għal setturi industrijali u SMEs, ibbażati fuq il-Prinċipji ta’ Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti; jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi l-impenn tagħha għall-pubblikazzjoni, sal-aħħar tal-2012, ta’ rapport dwar il-prijoritajiet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji, u wara dan biex toħroġ rapporti ta' progress perjodiku; jinsisti li l-intrapriżi Ewropej kollha għandhom jilħqu r-responsabbiltà korporattiva għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, kif definita fil-Prinċipji ta' Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti; jitlob lill-Istati Membri tal-UE biex jiżviluppaw, sal-aħħar tal-2012, pjanijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni tagħhom;

126.    Jemmen li l-iżvelar minn kumpaniji kbar ta’ informazzjoni soċjali u ambjentali, inkluż l-impatti tad-drittijiet tal-bniedem, hu essenzjali għat-trasparenza u għall-effettività ta’ dawn il-kumpaniji; jilqa’ l-għan tal-Kunsill ta’ Rappurtaġġ Integrat Internazzjonali (IIRC) li jiżviluppa qafas ta’ rappurtaġġ integrat globalment aċċettat;

127.    Jilqa’ l-istudju ta’ ‘Edinburgh’ ikkummissjonat mill-Intrapriża DĠ dwar il-vojt fil-governanza fl-UE dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, u jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tipproponi proposti leġiżlattivi bħala rispons; jitlob b’mod partikolari l-UE biex tiżgura li l-vittmi ta’ abbużi korporattivi f’terzi pajjiż mill-kumpaniji tal-UE jkollhom aċċess għal mekkaniżmi ta’ ilmentar u ġustizzja fl-Istati Membri tal-UE, bħal fil-każ reċenti ta’ Trafigura;

128.    Jinnota l-fatt li l-korporazzjonijiet transnazzjonali joqogħdu dejjem iżjed fuq kumpaniji privati militari u ta’ sigurtà (PMSCs), li xi kultant wassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-impjegati tal-PMSC; iqis li hija meħtieġa l-adozzjoni ta’ miżuri regolatorji tal-UE, inkluża l-adozzjoni ta’ sistema regolatorja komprensiva għat-twaqqif, ir-reġistrazzjoni, l-għoti ta' liċenzji, il-monitoraġġ u r-rappurtar minn dawn il-kumpaniji; jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi Rakkomandazzjoni li twitti t-triq għal direttiva bl-għan li tarmonizza l-miżuri nazzjonali li jirregolaw is-servizzi ta’ PMSC, inkluż fornituri ta’ servizzi u l-qasam tal-akkwist ta’ servizzi, u l-abbozzar ta’ Kodiċi ta’ Kondotta li jwitti t-triq għal Deċiżjoni li tirregola l-esportazzjoni ta’ servizzi ta’ PMSC lejn pajjiżi terzi; jitlob li l-Parlament jiġi pprovdut b’informazzjoni dettaljata mir-RGħ/VP dwar il-kiri ta’ PMSCs għal missjonijiet tal-PSDK u tal-PESK, li tispeċifika l-ħtiġijiet professjonali u l-istandards korporattivi mitluba minn kuntratturi, mir-regolamenti applikabbli u mir-responsabilitajiet u l-obbligi legali imposti fuqhom u l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ;

129.    Jappoġġja l-promozzjoni li qed tiżdied tan-nisa f’bords eżekuttivi fil-livelli nazzjonali, Ewropej u internazzjonali;

Tisħiħ tal-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew rigward id-drittijiet tal-bniedem

130.    Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu sistematiku mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament u ta’ komunikazzjonijiet oħra, u biex jirrispondu b’mod sostantiv; jipproponi li l-Parlament jikkunsidra t-twaqqif ta’ mekkaniżmu sistematiku sabiex jiżgura segwitu iżjed effikaċi u tanġibbli għad-deċiżjonijiet tiegħu;

131.    Jagħraf il-ħtieġa li t-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġi integrat dejjem aktar fil-ħidma tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet parlamentari li jiġġestixxu r-relazzjonijiet esterni inkluż billi japplikaw ir-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti ta’ Gruppi ta' Ħidma ad hoc tal-Parlament Ewropew; jirrakkomanda li l-Membri tal-Parlament Ewropew sistematikament jiltaqgħu ma’ difensuri tad-drittijiet tal-bniedem waqt żjarat uffiċjali tagħhom lejn pajjiżi terzi, inkluż ma’ attivisti detenuti kulfejn ikun possibbli, sabiex jipprovdu lil dawn tal-aħħar b’iżjed viżibilità; jilqa’ d-deċiżjoni favur iż-żieda tar-riżorsi disponibbli għas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem fid-dawl tal-bidliet li jirriżultaw mit-Trattat ta’ Lisbona;

132.    Jilqa’ d-deċiżjoni meħuda mill-Uffiċċju tiegħu fit-12 ta’ Diċembru 2011 għat-twaqqif ta’ Direttorat għal Appoġġ Demokratiku fi ħdan id-DĠ għall-Politiki Esterni għall-istandardizzazzjoni u l-għoti ta’ koerenza għax-xogħol tal-Parlament fuq il-promozzjoni tad-demokrazija;

Il-politika strateġika tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem

Ġenerali

133.    Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-reviżjoni tal-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija, deskritta fil-Komunikazzjoni Konġunta tat-12 ta’ Diċembru 2012, bħala ħarsa ġenerali pożittiva tal-potenzjal tal-UE; jitlob lill-Istati Membri tal-UE biex jinvolvu ruħhom b’mod sħiħ fil-proċess u japplikaw ir-riżultat tiegħu fl-azzjonijiet nazzjonali tagħhom kif ukoll fil-livell Ewropew;

134.    Jappoġġja l-fatt li l-Komunikazzjoni għandha l-ankri tagħha fl-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u li l-Komunikazzjoni tagħmel fiċ-ċentru tagħha l-azzjoni tal-UE għall-promozzjoni tal-aderenza mal-impenji u l-obbligi eżistenti ta' pajjiżi terzi skont id-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u umanitarju u tfittex li ssaħħaħ is-sistema tal-ġustizzja internazzjonali;

135.    Jirrikonoxxi, fil-qawmien tar-Rebbiegħa Għarbija, il-fokus fuq l-approċċi individwali ‘minn isfel għal fuq’ u l-ħtieġa li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem jitpoġġa fiċ-ċentru tal-politika barranija tal-UE; għalhekk jisħaq li l-UE teħtieġ tappoġġja u tinvolvi l-gvernijiet, il-parlamenti u s-soċjetà ċivili fil-proċess tar-rispett u l-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem; jikkunsidra li l-UE għandha titgħallem mill-iżbalji tal-passat li jidhru l-iżjed mill-fatt li sal-aħħar nett tat-tfaqqigħ tal-gwerra ċivili fil-Libja, kienu għaddejjin negozjati għal ftehim qafas u ftehim ta' riammissjoni mal-Libja, li dwarhom il-Parlament Ewropew ma kienx infurmat tajjeb biżżejjed, minkejja li kien hemm provi tal-omiċidju ta’ 1,200 priġunier fl-aħħar deċennju u litanija ta’ torturi, nies li jiġu mġiegħla jisparixxu u eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji; fl-istess ħin itenni l-fatt li s-sħubija tal-UE fil-proċessi ta’ demokratizzazzjoni u l-prosperità ekonomika fin-Nofsinhar jeħtieġ li jkunu paralleli mal-impenji tagħha fil-viċinat tal-Lvant; jenfasizza li l-fondi li ma setgħux jiġu allokati jew ittrasferiti lill-pajjiżi Ewropej tal-Viċinat minħabba evalwazzjoni negattiva, għandhom jitqassmu mill-ġdid għal proġetti oħra li qegħdin jitwettqu f’pajjiżi kollha sħab tal-Viċinat Ewropew kemm fid-dimensjoni tan-Nofsinhar kif ukoll f’dik tal-Lvant;

Proċess

136.    Issa jitlob li jsir progress veloċi, trasparenti u inklużiv lejn strateġija komuni tal-UE finali u ambizzjuża b’azzjonijiet, skedi u responsabbiltajiet ċari u żviluppata b’input sħiħ mill-partijiet interessati biex ipoġġu fl-azzjoni s-‘silver thread’; jimpenja ruħu li jikkontribwixxi b’mod pożittiv flimkien mal-Kunsill għal dan il-proċess interistituzzjonali, inizjalment permezz ta’ din ir-riżoluzzjoni u mbagħad permezz ta’ riżoluzzjoni parlamentari; jikkunsidra li dan il-proċess għandu jikkonkludi meta l-istituzzjonijiet jersqu flimkien biex jadottaw strateġija komuni li tispjega b'mod ċar ir-rwol u responsabbiltajiet ta' kull istituzzjoni u li tivvaluta kontinwament l-implimentazzjoni, inkluż b'rabta mal-linji gwida;

137.    Jikkunsidra li ċerti azzjonijiet mqajma fi ħdan il-Komunikazzjoni għandhom jitmexxew ’il quddiem b’mod parallel mal-progress lejn strateġija ikbar, jiġifieri l-ħatra ta’ Rappreżentant Speċjali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bi profil pubbliku għoli u esperjenza internazzjonali fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonalment; it-twaqqif ta' COHOM permanenti bbażata fi Brussell li għandha b'rutina taqbel mal-konklużjonijiet dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi speċifiċi wara Djalogi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; u t-twaqqif ta’ skeda għat-tlestija ta’ punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem fid-Delegazzjoni tal-UE u għall-identifikazzjoni tal-uffiċjali ta’ kuntatt għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi kollha;

Kontenut

138.    Jilqa’ l-importanza mogħtija għall-Istrateġiji tal-Pajjiżi għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Komunikazzjoni; jemmen li għandu jkun hemm mudell inizjali komuni li jiżgura livell ta’ konsistenza u li l-konsultazzjoni tkun meħtieġa fil-każijiet kollha; jenfasizza li l-valur potenzjali tal-istrateġiji jiġu mwettqa biss jekk l-importanza tagħhom hi rikonoxxuta fl-ispettru ta’ relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi individwali u jekk ikunu flessibbli biżżejjed li jirreaġixxu konsistentament għall-evoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

139.    Jappoġġja l-proposta personali tar-RGħ/VP għal tliet temi għal azzjoni kollettiva speċifika mill-istituzzjonijiet fuq it-tliet snin li ġejjin; ifittex kriterji ċari għall-proċess attwali u futuri li bihom jintgħażlu dawn it-temi; ifittex kjarifika dwar kif dawn il-kampanji jippermettu l-progress f'oqsma speċifiċi mingħajr ma jippreġudikaw l-impenn komprensiv tal-UE għall-obbligi kollha tad-drittijiet tal-bniedem;

140.    Jenfasizza l-importanza mogħtija fi ħdan ir-reviżjoni tas-soċjetà ċivili bħala sieħeb ġenwin fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u mhux sempliċiment fit-twassil ta' proġetti; jirrikonoxxi l-importanza partikolari tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f’dan il-proċess; jitlob l-UE biex tirrikonoxxi l-potenzjal sħiħ tal-firxa ta’ atturi lokali li jġibu bidliet fid-drittijiet tal-bniedem fi ħdan pajjiż u li jipprovdu bażi wiesgħa ta’ appoġġ għall-ħidma tagħhom;

141.    Jinsab imħasseb b’mod partikolari dwar id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni fit-Turkija u ż-żieda fir-repressjoni kontra d-difensuri tad-drittjiet tal-bniedem u l-persuni li jopponu l-gvern inklużi r-rappreżentanti eletti, it-trejdjunjins, il-ġurnalisti, l-artisti u b’mod partikolari kontra l-komunità Kurda;

142.    Jappoġġja l-kunċett tal-UE ta’ ‘demokrazija fil-fond’ żviluppat mir-Rappreżentant Għoli; jiddispjaċih li l-kriterji tan-nondiskriminazzjoni u tal-ugwaljanza bejn is-sessi mhumiex inklużi f'dan il-kunċett; iħeġġeġ lis-SEAE biex jintegra għal kollox il-miżuri u l-istandards antidiskriminatorji biex jiġi żgurat li jkun hemm fokus ċar fuq il-kwestjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-minoranzi, iċ-ċittadinanza ugwali u l-parteċipazzjoni politika ugwali;

143.    Jindika li għad hemm sfidi ewlenin fir-rigward tal-inadegwatezza ta’ Djalogi tad-Drittijiet tal-Bniedem eżistenti u għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ta’ klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem; itenni li dawn il-klawżoli għandhom jiġu inklużi wkoll fil-ftehimiet ta’ kummerċ u settorali kollha;

144.    Jaqsam il-fehma li 'd-diplomazija diġitali’ hi għodda ġdida u vibranti; jitlob lis-SEAE jiżviluppa linji gwida ċari għad-delegazzjonijiet tiegħu dwar kif isir l-aħjar użu tal-midja soċjali, u għall-iżvilupp ta’ direttorju tal-midja soċjali aġġornati regolarment għal atturi tal-UE;

145.    Jieħu nota li ftit inqas minn nofs il-100 l-akbar attur ekonomiku llum huma kumpaniji privati; jifraħ lill-Kummissjoni dwar il-Komunikazzjoni fuq is-CSR tal-2011 li hi ambizzjuża u tħares ’il quddiem u l-appoġġ ċar tiegħu għall-iżvilupp tal-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, li t-tnejn għandhom ikunu fil-qalba tal-istrateġija l-ġdida;

146. Jirrikonoxxi li l-Komunikazzjoni taċċetta l-ħtieġa għall-attivitajiet kollha ta’ kontra t-terroriżmu li jitwettqu b’konformità sħiħa mad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, id-dritt umanitarju u d-dritt dwar ir-rifuġjati; jenfasizza li dan il-prinċipju għandu jifforma parti mid-diskussjonijiet dwar il-miżuri kollha kontra t-terroriżmu fi ħdan l-UE u ma' sħab f'pajjiżi terzi; itenni li l-politika ta’ kontra t-terroriżmu tal-UE għandha tagħmel referenza speċifika għall-projbizzjoni tat-tortura fil-kuntest ta' kontra t-terroriżmu, kif rikonoxxut fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-29 ta' April 2008;

147.    Ifaħħar ir-rikonoxximent tal-ħtieġa li jiġu indirizzati l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan l-Istati Membri u li jiġi żgurata l-konformità tal-UE mal-obbligi internazzjonali tagħha biex tikkonkretizza l-kredibbiltà tal-UE; jitlob lill-Partit ta’ Ħidma dwar id-Drittijiet Fundamentali, id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Moviment Liberu tal-Persuni (FREMP) li jingħataw mandat sħiħ ħalli jeżaminaw jekk kienx hemm ksur u jfittxu rimedji;

148.    Jikkunsidra l-ġlieda kontra l-impunità bħala qasam għal azzjoni prijoritarja tal-UE; jikkunsidra l-aġġornament tal-istrumenti tal-UE dwar il-QKI fl-2011 bħala avvanz konsiderevoli li għandu jiġi rifless fi strateġija tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE li tħares ’il quddiem;

149.    Jikkunsidra bħala parti mill-kultura reali tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, partikolarment permezz tal-edukazzjoni għal ċittadinanza demokratika u d-drittijiet tal-bniedem, li jkun hemm reviżjoni ċara tar-rwol li għandhom l-uffiċjali tal-uffiċċju ġeografiku u l-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill u xi tfisser din l-istrateġija għall-ħidma tagħhom ta' kuljum;

150.    Jitlob li jingħata rwol sostanzjament miżjud għall-Parlament Ewropew innifsu fil-promozzjoni tat-trasparenza u r-responsabbiltà politika għall-implimentazzjoni tal-istraġija tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE; itenni li r-Rapport Annwali prodott mill-Kunsill fih innifsu ma jammontax għal mekkaniżmu ta' responsabbiltà politika; itenni r-rakkomandazzjonijiet dwar l-istandardizzazzjoni magħmula mill-Parlament fir-Rapporti Annwali preċedenti tiegħu, u fid-dokument tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) tal-1 ta’ Ġunju 2006 dwar l-istandardizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-PESK u politiki oħra tal-UE, li ma ġewx implimentati b’mod sħiħ;

* * *

151.    Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u t-territorji msemmija f’din ir-riżoluzzjoni.

(1)

ĠU C 291E, 29.11.2006, p. 107.

(2)

ĠU C 348E, 21.12.2010, p. 6.

(3)

ĠU C 161E, 31.5.2011, p. 78.

(4)

ĠU C 59E, 28.2.2012, p. 150.

(5)

ĠU L 76, 22.3.2011, p. 56.

(6)

ĠU C 236E, 12.8.2011, p. 69.

(7)

ĠU C 176E, 16.6.2011, p. 25.

(8)

ĠU C 34E, 3.2.2011, p. 186.

(9)

ĠU C 240E, 18.8.2011, p. 52.

(10)

ĠU C 291E, 4.10.2011, p. 238.

(11)

ĠU C 48E, 18.2.2012, p. 239.

(12)

ĠU C 81E, 15.3.2011, p. 6.

(13)

Testi adottati, P7_TA(2011)0533.

(14)

ĠU C 236E, 12.8.2011, p. 107.

(15)

ĠU C 371E, 20.12.2006, p. 5.

(16)

ĠU C 93E, 25.3.2011, p. 200.

(17)

Testi adottati, P7_TA(2011)0576.

(18)

ĠU C 34E, 3.2.2011, p. 195.

(19)

Testi adottati, P7_TA(2012)0018.

(20)

Testi adottati, P7_TA(2011)0228.

(21)

Il-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura; il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet; il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Furzat.

(22)

ĠU L 303, 14.12.2007, p. 1.

(23)

COM(2011)0637.

(24)

Id-Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ aktar effettiv, Komunikazzjoni Konġunta, 12 ta’ Diċembru 2011

(25)

Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0489.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp  (1.3.2012)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2010 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

(2011/2185(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Cristian Dan Preda

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall- Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' r-rilevanza partikolari attribwita lid-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Komunikazzjoni bit-titolu: Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla(1), u jenfasizza li d-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, il-governanza tajba, il-paċi u s-sigurtà huma essenzjali – u huma f'sinerġija u jissaħħu b'mod reċiproku – fir-rigward tal-iżvilupp, it-tnaqqis tal-faqar u l-ksib tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju;

2.  Iħeġġeġ lill-UE twettaq sforzi ulterjuri, tintegra b'mod aktar effikaċi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-kooperazzjoni kollha għall-iżvilupp u tiżgura li l-programmi ta' żvilupp tal-UE jikkontribwixxu għat-twettiq mill-pajjiżi s-sħab tal-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob ukoll li d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jiġu integrati fil-programmi li jistabbilixxu r-rabtiet bejn l-għajnuna ta' urġenza, ir-rijabilitazzjoni u l-iżvilupp (LRRD), minħabba l-importanza ewlenija tagħhom fil-proċess ta' tranżizzjoni mill-emerġenza umanitarja għall-iżvilupp.

3.  Huwa tal-fehma li għandhom jittieħdu lezzjonjiet mill-irvell popolari għal bidla demokratika fl-Afrika ta' Fuq sabiex jiġu indirizzati l-problemi li qed jikkawżaw dawn, li jvarjaw minn rata għolja ta' qgħad għal prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew, korruzzjoni persistenti, iċ-ċaħda tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem inklużi drittijiet soċjali u ekonomiċi, kif ukoll il-partiċipazzjoni limitata taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet permezz ta' djalogu;

4.  Jenfasizza l-universalità, l-indiviżibbiltà u l-interdipendenza tad-drittijiet kollha tal-bniedem, inklużi wkoll id-drittijiet stabbiliti fil-Patt Soċjali tan-NU, bħad-dritt għal nutrizzjoni adegwata, standards soċjali minimi, id-dritt għall-edukazzjoni, għall-kura tas-saħħa, għal kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u favorevoli u għall-parteċipazzjoni fil-ħajja kulturali, li kollha għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, li għandu jittieħed inkusiderazzjoni b'konformità mal-Artikolu 21 tat-Trattat ta' Lisbona, Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-Unjoni,

5.  Itenni l-importanza ta' politika ta' żvilupp diretta lejn id-drittijiet tal-bniedem u jistieden lill-UE tistabbilixxi objettivi speċifiċi li jistgħu jitkejlu u jinkisbu u li jkollhom skadenzi preċiżi għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-programmi ta' żvilupp tagħha;

6.  Iħeġġeġ lill-UE tapplika l-prinċipji tal-Konvenzjoni ta' Aarhus tal-1998 dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali fil-proċessi ambjentali internazzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet sabiex jiġu garantiti t-trasparenza u l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni biex b'hekk il-parlamenti, is-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra jkunu jistgħu jaqdu dmirijiethom ta' skrutinju f'isem governanza tajba b'mod aktar faċli,

7.  Jilqa' l-istrateġija l-ġdida proposta fil-Komunikazzjoni Konġunta dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija fil-qalba tal-azzjoni esterna tal-UE – lejn approċċ aktar effettiv(2), li skontha l-kooperazzzjoni għall-iżvilupp hija parti minn approċċ integrat għad-drittijiet tal-bniedem fl-ispettru sħiħ tal-politiki tal-UE;

8.  Jinnota li r-Rapport Annwali tal-2010 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja ma jinkludix sezzjoni speċifika dwar l-iżvilupp; jenfasizza, speċjalment wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u fid-dawl tal-istrateġija integrata kurrenti fuq id-drittijiet tal-bniedem, li għandu jkun hemm sezzjoni tematika fir-Rapport Annwali dwar "id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp";

9.  Jirrakkomanda bis-sħiħ li fi ħdan l-istrumenti futuri ta' żvilupp tingħata attenzjoni speċjali lill-programmi tematiċi, peress li dawn jindirizzaw speċjalment kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex jiġu promossi konnessjonijiet ta' tisħiħ reċiproku bejn l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem;

10. Jitlob komplementarjetà u koerenza akbar fl-ippjanar tal-proġetti u l-azzjonijiet tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), u l-Istrumenti Finanzjarji l-oħra.

11. Jistieden lill-UE tiffoka l-għajnuna tagħha għall-iżvilupp fuq it-tisħiħ tal-bini ta' istituzzjonijiet u l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili tal-pajjiżi benefiċjarji, peress li dawn l-elementi huma kruċjali għal governanza tajba, kif ukoll għall-iżgurar tar-responsabbiltà u s-sjieda tal-proċessi demokratiċi; jappella għal tisħiħ tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem u tal-kondizzjonalità fi programmi appoġġati mill-UE;

12. Huwa tal-fehma li l-appoġġ tal-baġit għandu jkun marbut aktar mill-qrib mal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem u mas-sitwazzjoni ta' governanza ta' pajjiżi riċevituri; itenni l-appell tiegħu biex jiġu stabbiliti kriterji aktar dettaljati f'dan ir-rispett għall-għoti ta' appoġġ baġitarju;

13. Jappella għal żieda fil-finanzjament għall-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi Ewropej ta' appoġġ għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, peress li dawn jikkostitwixxu mezzi konkreti għall-UE biex tippromwovi d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-kooperazzjoni tagħha mal-pajjiż terzi;

14. Jenfasizza li l-UE għandha tiżgura li l-azzjonijiet tagħha fil-qasam tal-politika ta' żvilupp, tal-konsolidament tal-paċi, tal-prevenzjoni ta' kunflitti u tas-sigurtà internazzjonali jippromwovu t-tisħiħ reċiproku; jissottolinja, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jitfasslu strateġiji xierqa għal pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjonijiet ta' fraġilità;

15. Jenfasizza li d-dritt għall-iżvilupp huwa element prinċipali fil-kontroll tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp;

16. Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Kummissjoni jfittxu metodi ġodda sabiex jiġu żgurati rabtiet aħjar bejn djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi sħab u l-kooperazzjoni ta' żvilupp.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

29.2.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Zita Gurmai

(1)

COM(2011)0637.

(2)

COM(2011)0886.


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (1.3.2012)

għas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem;

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

(2011/2185(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa (CEDAW), u l-Protokoll Mhux Obbligatorju tiegħu,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Protezzjoni tan-Nisa u t-Tfal fl-Emerġenzi u l-Konflitti Armati, u r-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà 1325 (2000) u 1820 (2008),

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom,

–   wara li kkunsidra d-'Dokument Orjentat għall-Azzjoni dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-UE dwar azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin: Lejn Azzjoni Globali tal-UE kontra t-Traffikar tal-Bnedmin',

–   wara li kkunsidra l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar miżuri fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (CM/Rec(2010)5) u r-rakkomandazzjoni u r-riżoluzzjoni (Rakkomandazzjoni 1915 u Riżoluzzjoni 1728 rispettivament) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-istess suġġett,

A. billi d-drittijiet tan-nisa, kif rikonoxxuti minn konvenzjonijiet internazzjonali u standards legali, għandhom isiru l-pedament tar-relazzjonijiet bilaterali b'mod sistematiku, b'mod partikolari dawk ma' pajjiżi terzi li magħhom l-UE ffirmat ftehimiet ta' assoċjazzjoni u ta' kooperazzjoni;

B.  billi l-vjolenza u/jew id-diskriminazzjoni kontra n-nisa ma tista' tiġi ġġustifikata bl-ebda raġuni politika, reliġjuża jew kulturali;

C. billi t-terminu "vjolenza kontra n-nisa" għandu jiftiehem li jinkludi kwalunkwe att ta' vjolenza ibbażata fuq il-ġeneru, li jirriżulta, jew li aktarx jirriżulta, fi ħsara jew tbatija fiżika, sesswali jew psikoloġika għan-nisa, inkluż it-theddid ta' atti bħal dawn, l-isfurzar, u ċ-ċaħda arbitrarja tal-libertà, kemm fil-ħajja pubblika kif ukoll fil-ħajja privata;

D. billi l-vjolenza sesswali fil-forma ta' stupru tal-massa u stupru etniku, it-traffikar tal-bnedmin u forom oħra ta' abbuż sesswali għadhom jintużaw, b'mod inaċċettabbli, bħala tattika tal-gwerra mill-forzi armati f'reġjuni ta' konflitt madwar id-dinja inkluż bħala 'akkwisti tal-gwerra' filwaqt li dawk li jwettqu vjolenza sesswali jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjonijiet ta' konflitt; billi l-isturpru fi żmien ta' gwerra ġie rikonoxxut min-Nazzjonijiet Uniti bħala reat kontra l-umanità, u billi sa mill-2008 l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti impenja lilu nnifsu li jiġġieled kontra l-użu ta' vjolenza sesswali bħala tattika tal-gwerra;

E.  billi l-importanza tal-involviment tan-nisa u ta' perspettiva tal-ġeneru hija enfasizzata mill-fatt li fejn ikun hemm aktar nisa involuti fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u fil-proċessi għall-kostruzzjoni tal-paċi, huma jwettqu rwol ewlieni fin-negozjati għall-paċi, filwaqt li jwessgħu l-ambitu tar-rikostruzzjoni, ir-riabilitazzjoni u t-tisħiħ tal-paċi;

F.  billi għadhom qed iseħħu diversi forom ta' abbuż, iżda sikwit dawn ma jiġux rappurtati għax jitwettqu mill-membri tal-familja immedjata tal-vittma;

1.  Jilqa' l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni Ewropea, li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi kemm f'livell internazzjonali kif ukoll tal-UE, u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Poter lin-Nisa fl-Iżvilupp għall-perjodu 2010-2015, u jitlob biex isiru sforzi biex jintlaħqu l-MDGs dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex tittejjeb is-saħħa materna;

2.  Jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li tkun promossa l-edukazzjoni tas-saħħa u programmi xierqa għas-saħħa sesswali u riproduttva, li huma parti prominenti mill-politika tal-iżvilupp u tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE fir-rigward tal-pajjiżi terzi;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li n-nisa f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt ikollhom aċċess ġust għas-sistemi pubbliċi tal-kura tas-saħħa, u protezzjoni ginekoloġika u tal-ostetriċja adegwata kif definita mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

4.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza domestika abbażi ta' sess li rabbew l-għeruq f'diversi żoni urbani u rurali ta' pajjiżi terzi, ir-rati għoljin ta' stupru fuq in-nisa u l-bniet fl-Afrika ta' Isfel, investigazzjonijiet inadegwati (li ta' spiss ikunu ostakolati mill-iżbilanċ bejn is-sessi), ostakli għall-aċċess għall-kura tas-saħħa, u dewmien biex jingħata trattament mediku lill-vittmi;

5.  Jitlob biex id-drittijiet tan-nisa jingħataw aktar kunsiderazzjoni fil-politiki ta' azzjoni esterna u fl-istrumenti finanzjarji bl-għan li tiżdied l-integrazzjoni tas-sessi permezz ta' programmi ġeografiċi u tematiċi, u biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar fost l-istrumenti; hu tal-fehma li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa għandhom ikunu inklużi b'mod sħiħ fl-oqsma kollha relevanti tal-politika tal-azzjoni barranija tal-UE u l-azzjonijiet u l-programmi kollha li jagħmlu parti minnha;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b'mod attiv jippromwovu n-nondiskriminazzjoni abbażi ta' sess, razza u oriġini etnika, ta' reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali fil-politika barranija tagħhom anke permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR);

7.  Jilqa' l-'għodda' adottata fl-2010 mill-grupp ta' ħidma tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-bniedem bl-għan li jgħin l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, id-delegazzjonijiet u entitajiet oħra jirreaġixxu b'ħeffa meta jkun hemm ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni LGTB; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kawżi strutturali ta' vjolazzjonijiet bħal dawn;

8.  Itenni li d-drittijiet tan-nisa għandhom ikunu parti importanti tad-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem immexxija mill-UE, u tad-djalogu politiku tal-UE ma' pajjiżi terzi li magħhom ikunu ġew iffirmati ftehimiet ta' koperazzjoni jew ta' assoċjazzjoni, bi qbil mal-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-ftehimiet, u li għandha tikber il-parteċipazzjoni tan-nisa fi tranżizzjonijiet paċifiċi - kemm madwar il-mejda tan-negozjati kif ukoll fi rwoli attivi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu l-miżuri xierqa kollha fil-każ li jsir xi ksur ta' dawn id-dispożizzjonijiet;

9.  Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru f'bosta partijiet tad-dinja, li hi waħda mis-sintomi tal-kriżi dinjija, u b'mod speċjali dwar l-għadd li qed jiżdied ta' feminiċidju (il-qtil ta' nisa u bniet) f'xi pajjiżi tal-Amerika Latina, li qed iseħħ f'kuntest ta' vjolenza ġeneralizzata u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u r-reat orribli tal-feminiċidju, flimkien mal-impunità li tiddomina għal dawn ir-reati, li tinkoraġġixxi aktar lill-qattiela;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jistabbilixxu linji ċari ta' responsabilità bejniethom u jikkoordinaw l-azzjonijiet relevanti min-naħa tad-delegazzjonijiet tal-UE ma' dawk tal-ambaxxati tal-Istati Membri fil-pajjiżi kkonċernati, bl-għan li d-dikjarazzjoni li għamlet il-Viċi-President/Rappreżentant Għoli, Catherine Ashton, dwar il-feminiċidju tinbidel f'politiki konkreti li għalihom irid ikun hemm riżorsi suffiċjenti; bl-istess mod, jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ politiku u finanzjarju għax-xogħol tas-Sistema Inter-Amerikana tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kwistjoni tal-feminiċidju, u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tas-sentenzi tagħha;

11. Jappoġġa l-istati tal-Amerika Latina fit-twettiq tal-obbligi ta' diliġenza xierqa f'termini ta' prevenzjoni, monitoraġġ, investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-feminiċidju, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u ta' kumpens; jistieden lill-Kummissjoni biex regolarment tqajjem il-kwistjoni fid-djalogi politiċi, u b'mod partikolari fid-djalogi eżistenti dwar id-drittijiet tal-bniedem, u toffri kooperazzjoni fit-tiftix ta' modi biex tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa u l-feminiċidju fil-kuntest tas-sħubija bireġjonali;

12. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex ikomplu jinkoraġġixxu lil pajjiżi terzi sabiex jipprovdu b'mod espliċitu għad-drittijiet tan-nisa fil-leġiżlazzjoni tagħhom, sabiex jiżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati, u biex jimplimentaw politiki u mekkaniżmi li jqisu l-ġeneru u li jinvolvu aktar lin-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-ħajja pubblika, kemm f'dik politika, ekonomika u soċjali;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel il-kwistjoni tad-drittijiet tan-nisa ċentrali fin-negozjati mal-pajjiżi kandidati kollha, mingħajr eċċezzjoni, biex tfakkar lill-awtoritajiet Torok li l-vjolenza severa u persistenti kontra n-nisa, inklużi delitti tal-unur u żwiġijiet bikrija u furzati, tibqa' kwistjoni ewlenija għat-Turkija, biex tieqaf tinjora l-ineffettività tal-miżuri ta' rimedji u l-klemenza tal-awtoritajiet Torok u n-nuqqas tagħhom li jikkastigaw b'mod effettiv lil min iwettaq ir-reat, biex tħeġġeġ lill-Gvern Tork iħaffef il-proċess ta' riformi, jintroduċi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-programmi kontra l-vjolenza fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva u jħarreġ uffiċjali pubbliċi, lill-pulizija, il-ġudikatura u lis-soċjetà ċivili, u biex titlob lit-Turkija timplimenta politiki ta' prevenzjoni, protezzjoni u prosekuzzjoni effettivi u tagħmel progress tanġibbli f'termini ta' rispett u implimentazzjoni tad-drittijiet tan-nisa; isostni, barra minn hekk, li t-Turkija għandha tikkonforma mal-obbligi internazzjonali bħal pereżempju, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, il-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr, il-Pjattaforma ta' azzjoni ta' Bejġing u d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa u d-dimensjoni relatata mal-ġeneri fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari fil-kuntest ta' assoċjazzjoni bilaterali u ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali fis-seħħ u dawk li qed jiġu negozjati;

15. Jenfasizza l-fatt li l-għanijiet tad-djalogu politiku għandhom jinkludu wkoll it-tneħħija tar-riservi kollha għas-CEDAW u r-ratifika tal-Protokoll Mhux Obbligatorju tagħha mill-Istati msieħba kollha;

16. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv tal-EIDHR fil-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa u tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa, u jilqa' l-kampanji reġjonali u tematiċi ta' qawmien ta' kuxjenza li ġew organizzati bħala parti mill-ġlieda kontra l-isterjotipi, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza domestika, b'konformità mal-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, dwar il-vjolenza sesswali kontra n-nisa fil-kunflitti, dwar iż-żwieġ bikri u furzat, dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess demokratiku;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel użu akbar tal-EIDHR sabiex jiġu indirizzati l-forom kollha ta' vjolenza fiżika, soċjali u psikoloġika kontra n-nisa, kif ukoll biex tiżviluppa miżuri sabiex jiġu msaħħa d-drittijiet tan-nisa u tiġi msaħħa wkoll il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi, kemm fil-livell bażiku kif ukoll dak ta' politika, biex tiġi eliminata l-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u l-prattiċi u t-tradizzjonijiet kollha li jagħmlu ħsara lin-nisa u lill-bniet, filwaqt li jiġi enfasizzat il-fatt li dawn il-prattiċi jikkostitwixxu vjolazzjoni serja tad-drittijiet tal-bniedem u tal-integrità fiżika tan-nisa u l-bniet, u jistieden lill-Istati Membri jadottaw l-inizjattiva tan-NU biex jitwaqqaf jum dinji kontra l-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa;

19. Jappoġġa n-nisa kollha madwar id-dinja li qed jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa, b'mod partikolari jinnota l-avvenimenti riċenti fl-Arabja Sawdija fejn għadd dejjem jikber ta' nisa qed isuqu l-karozzi u jiġġieldu għall-ugwaljanza;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu u jtejbu b'mod sinifikanti d-dispożizzjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-kuntest tar-relazzjonijiet barranin fil-proposta għal Qafas Finanzjarju Plurijennali 2014-2020;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Osservatorju Ewropew dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa;

22. Ifakkar li d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-permess ta' residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi ta' stupri tal-massa, it-traffikar tal-bnedmin u forom oħra ta' abbuż sesswali tan-nisa u t-tfal, jew li kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti, u d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali, huma għodda utli għall-protezzjoni tal-vittmi tat-traffikar u għandhom jiġu implimentati b'mod sħiħ;

23. Jenfasizza n-nuqqas ta' reġistrazzjoni tat-tfal, speċjalmenti bniet, bħala l-ewwel negazzjoni tad-drittijiet tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tappoġġa r-reġistrazzjoni tat-twelid f'pajjiżi terzi fejn meħtieġ; jenfasizza l-ħtieġa li jkun promoss ir-rikonoxximent tad-dritt tal-ommjiet li jirċievu protezzjoni u appoġġ u li jindokraw u jrabbu lill-uliedhom, flimkien mal-bżonn li jiġu promossi s-saħħa u s-sigurtà ekonomika tan-nisa;

24. Jitlob li jkun hemm aktar fokus u finanzjament aħjar għall-programmi li għandhom l-għan li jiżguraw aċċess għall-edukazzjoni għall-bniet kollha (għax huwa kruċjali li nżommu lill-bniet fis-sistema edukattiva biex nibnu soċjetajiet aktar ugwali mil-lat tal-ġeneri) biex nippromwovu l-indipendenza ekonomika tan-nisa, u biex innaqqsu l-isfruttament sesswali tal-bniet u tan-nisa mad-dinja kollha;

25. Jenfasizza li l-ħidma favur aċċess akbar għad-drittijiet sesswali u riproduttivi u għal servizzi tas-saħħa hi parti importanti biex jiġu salvagwardati d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa; jistieden lill-UE, f'dan ir-rigward, biex taħdem aktar biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju fir-rigward ta' titjib tas-saħħa materna, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni, kontraċezzjoni moderna u għadd ta' servizzi tas-saħħa riproduttiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli taħdem favur dan l-għan fl-azzjonijiet kollha tal-politika għall-iżvilupp internazzjonali;

26. Jirrikonoxxi r-rwol tal-EIDHR u ta' strumenti oħra fil-bini tad-demokrazija f'pajjiżi terzi u jfakkar li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif jidher wara r-Rebbiegħa Għarbija u kif iddikjarat fl-istrumenti internazzjonali u reġjonali bħall-Protokoll għall-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa fl-Afrika;

27. Jappoġġa lill-Kummissjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa, b'mod partikolari l-prevenzjoni tal-HIV u l-AIDS, u jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-ħtieġa għall-edukazzjoni tas-saħħa, b'mod partikolari għan-nisa tqal u dawk li qed ireddgħu;

28. Jilqa' l-preżenza ta' espert dwar il-ġeneru fil-maġġoranza tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE, kif ukoll l-attenzjoni mogħtija lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi elettorali, u jitlob li jitwettqu l-miżuri meħtieġa biex tkun żgurata l-inklużjoni tagħhom fil-Missjonijiet Kollha ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE;

29. Jitlob li l-konklużjonijiet tar-rapporti tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE dwar il-parteċipazzjoni politika tan-nisa fil-proċessi elettorali jiddaħħlu fi programmi ġeografiċi u tematiċi fil-pajjiżi konċernati;

30. Jilqa' l-ħolqien ta' 'UN Women' u jistieden lill-UE biex taħdem mill-qrib mal-istituzzjoni f'livell internazzjonali, reġjonali u nazzjonali sabiex id-drittijiet tan-nisa jiġu rispettati;

31. Jinsisti dwar il-fatt li n-nisa għandu jkollhom kontroll fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom, partikolarment permezz ta' aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u għall-abort; jirrimarka li d-dritt ta' saħħa riproduttiva hi element integrali tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li d-drittijiet riproduttivi jinsabu fir-rikonoxximent tad-dritt bażiku tal-koppji kollha u l-individwi li jiddeċiedu liberament u b'mod responsabbli n-numru, it-tqassim u ż-żmien ta' bejn l-ulied, tat-tfal tagħhom u li jkollhom informazzjoni u mezzi biex jagħmlu dan, u d-dritt li dawn jilħqu l-ogħla standard ta' saħħa sesswali u riproduttiva, u li dawn jinkludu d-dritt ta' kulħadd li jagħmel deċiżjonijiet dwar ir-riproduzzjoni ħielsa minn diskriminazzjoni, sfurzar u vjolenza (definizzjoni tad-WTO);

32. Jappoġġa bis-sħiħ l-inklużjoni ta' Konsulenti dwar il-Ġeneru jew Punti Fokali dwar il-Ġeneru f'delegazzjonijiet tal-UE f'missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK), u jistieden lill-HR/VP biex jipprovdihom b'riżorsi u awtorità adegwati;

33. Jitlob l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) biex jagħti appoġġ speċifiku fil-ġbir, l-ipproċessar u t-tqassim ta' prassi effikaċi fir-rigward tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza tas-sessi fl-implimentazzjoni tal-indikaturi ta' Beijing fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa;

34. Jimpenja ruħu biex jinkludi d-drittijiet tan-nisa b'mod aktar sistematiku fid-dibattiti u r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem, u biex juża n-netwerk tal-Premju Sakharov, u b'mod speċjali r-rebbieħa nisa tal-Premju, biex jippromwovi d-drittijiet tan-nisa fid-dinja;

35. Jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled l-abort abbażi tas-sess tat-tarbija, l-infantiċidju ta' trabi bniet u kull tradizzjoni oħra li tagħmel il-ħsara − mifruxa sew f'ħafna soċjetajiet − u li tippromwovi d-dehra tal-bniet bħala piż u s-subien bħala risorsa finanzjarja; jitlob lill-Kummissjoni tuża l-baġit tagħha għall-iżvilupp u l-għajnuna għal dan il-għan;

36. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem biex tkun evitata l-għażla bejn is-sessi bbażata fuq il-ġeneru, mhux permezz ta' restrizzjonijiet fl-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u t-teknoloġija riproduttivi, iżda permezz ta' sforzi intensifikati biex tintemm id-diskriminazzjoni strutturali kontra n-nisa u l-bniet, fosthom billi tiġi abolita kwalunkwe leġiżlazzjoni li tiddiskrimina bejn is-sessi, billi n-nisa u l-bniet jingħataw is-setgħa li jaġixxu permezz tal-edukazzjoni, bl-indirizzar tal-politiki dwar aspetti bħall-wirt, id-dota, il-finanzjament fix-xjuħija u kwistjonijiet oħra ta' sigurtà personali, u d-determinazzjoni tal-kunjom;

37. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-parteċipazzjoni attiva tal-NGOs involuti fil-promozzjoni tad-drittijiet u l-kundizzjonijiet tan-nisa fil-programmi kollha relatati mal-kooperazzjoni u l-iżvilupp;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

28.2.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Vilija Blinkevičiūtė, Kent Johansson, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Ana Miranda, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

22.3.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Corina Creţu, Andrew Duff, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, Nadezhda Neynsky, Marietje Schaake, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Janusz Władysław Zemke

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis

Avviż legali - Politika tal-privatezza