JELENTÉS az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  3.4.2012 - (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Monica Luisa Macovei


  Eljárás : 2011/2217(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0105/2012

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[1],

  –   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5] és különösen annak 94. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0105/2012),

  1.      elhalasztja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

  2.      észrevételeit az alábbi állásfoglalásban ismerteti;

  3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

  (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[6],

  –   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[7] és különösen annak 185. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[10] és különösen annak 94. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0105/2012),

  1.      elhalasztja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

  2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[11],

  –   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 185. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletre[13] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 13. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[15] és különösen annak 94. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0105/2012),

  A. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

  B.  mivel 2011. május 10-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan[16], és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között:

  -    ösztönözte az ügynökséget, hogy folytassa a kommunikációs módszereinek továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a média nagyobb terjedelemben számoljon be tevékenységéről, mivel az ilyen intézkedések átláthatóbb munkamódszerhez vezethetnek, és kiválthatják a nyilvánosságnak az ügynökség munkája iránti fokozottabb érdeklődését,

  -    aggódott amiatt, hogy az ügynökség átcsoportosításokat hajtott végre egy költségvetési sor növelése céljából, hogy kifizesse az ügynökség irodáinak 2010 első negyedévére szóló bérleti díját, és azt a 2009-es költségvetésre terhelje, ami ellentétes az évenkéntiség elvével,

  -    felhívta az ügynökséget, hogy orvosolja a felvételi eljárások terén tapasztalható hiányosságokat, amelyek veszélyeztetik ezen eljárások átláthatóságát;

  C. mivel az ügynökség 2010-es költségvetése 50 600 000 euró volt, ami 26%-kal meghaladja a 2009-es költségvetést; mivel az ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 2010-ben 35 258 000 eurót tett ki, szemben a 2009-es 34 560 000 euróval[17], ami 2%-os növekedést jelent;

  1.      a kritikai észrevételekre és kérésekre adandó lényegi válaszokra és lépésekre várva elhalasztja az ügynökség mentesítését;

  Költségvetési és pénzgazdálkodás

  2.      tudomásul veszi, hogy a költségvetés ügynökség általi végrehajtásának szintje a lekötött előirányzatokat tekintve 100%-os, a kifizetési előirányzatokat tekintve pedig 90,75%-os volt;

  3.      az ügynökség végleges beszámolójából úgy látja, hogy a 2010-es pénzügyi évben az ügynökség összes kifizetése 38 898 533,88 eurót tett ki;

  Átvitt előirányzatok

  4.      az ügynökség végleges beszámolója alapján tudomásul veszi, hogy a 2010-es előirányzatokból 12 809 551,05 eurót átvittek a 2011-es évre; nyugtázza, hogy a teljes átvitt összegből 8 941 279 euró külső címzett bevétel, amely több évre vonatkozik, és ezért nem tartozik az évenkéntiség elvének hatálya alá;

  5.      az ügynökség végleges beszámolója alapján megállapítja, hogy az előző évről átvitt, fel nem használt törölt kifizetési előirányzatok összege 585 282,87 euró volt; tudomásul veszi az ügynökség azon megállapítását, hogy ez az összeg alacsonyabb a 2009-ben törölt 693 127,02 eurós összegnél; ennek megfelelően nyugtázza, hogy a csupán 1,5%-os törlési arány a pénzügyi szükségletek előrejelzésének javulására utal;

  6.      sajnálja, hogy a Számvevőszék nem tekintette elegendően magasnak az ügynökség által átvitt és törölt előirányzatok mértékét ahhoz, hogy említést tegyen róluk az ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében;

  Közbeszerzési eljárások

  7.      felhívja a Belső Ellenőrzési Szolgálatot, hogy ellenőrizze az ügynökség étkeztetési, takarítási és biztonsági szolgáltatásokkal, valamint a berendezéssel kapcsolatos szerződéseit annak megállapítása érdekében, hogy a pályázati felhívás előkészítése, közzététele, valamint a pályázatok elbírálása és a szerződések kezelése során tiszteletben tartották-e a maximális verseny és az ár-érték arány elvét, továbbá kellő időben tájékoztassa észrevételeiről a mentesítésért felelős hatóságot;

  Humánerőforrás

  8.      megállapítja, hogy az ügynökség – a mentesítésért felelős hatóság és a Számvevőszék megjegyzéseinek megfelelően – felülvizsgálta a munkaerő-felvételi eljárásokat, hogy orvosolja az álláshirdetésekkel, a felvételi bizottság határozatának dokumentálásával, a felvételi beszélgetésre való behíváshoz szükséges minimális pontszámokkal, valamint a felvételi beszélgetések jegyzőkönyvével kapcsolatban feltárt hiányosságokat;

  9.      az éves irányítási terv alapján azt is megállapítja, hogy az ügynökség végrehajtotta a személyzet fejlesztésének alapjául szolgáló személyzeti politikáját;

  10.    értesülései szerint 2010-ben 7 belső pályázót és 40 külső jelentkezőt vettek fel; tudomásul veszi, hogy a belső pályázók közül 1 a tisztviselői, 5 az ideiglenes alkalmazotti, 1 pedig a szerződéses alkalmazotti kategóriába tartozik, míg a kívülről felvett alkalmazottak közül 1 tisztviselő, 13 ideiglenes alkalmazott, 29 szerződéses alkalmazott és 4 nemzeti szakértő; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség az elmúlt öt évben 12 meghívott tudós számára biztosított helyet épületében; az átláthatóság fokozása érdekében felhívja az ügynökséget, hogy tegye teljessé a meghívott tudósok önéletrajzának közzétételét, megjelölve legalább a képzettségüket és szakmai hátterüket;

  Az ügynökség 2009–2013-as stratégiája

  11.    üdvözli, hogy az ügynökség személyzeti és gazdálkodási tevékenységeit, minőségellenőrzési folyamatait, termékeit és szolgáltatásait, igazgatási és épületekkel kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2009–2013-as stratégiájának stratégiai területén belül egybefoglalták;

  12.    felhívja az ügynökséget, hogy létesítsen egyértelműbb kapcsolatot az intézkedések, az erőforrások és az eredmények között;

  Összeférhetetlenség

  13.    megjegyzi, hogy az ügynökség ügyvezető igazgatója 2010 júniusától 2011 áprilisáig a helyszíni tudományos kutatás és oktatás terén embereket megmozgató Earthwatch nemzetközi környezetvédelmi jótékonysági szervezet vagyonkezelője és nemzetközi tanácsadó bizottságának tagja, valamint értesülések szerint a Worldwatch Europe európai tanácsadó bizottságának is tagja volt; tudomásul veszi, hogy az ügyvezető igazgató – nyilatkozata értelmében – a Számvevőszék elnökének a lehetséges összeférhetetlenséggel kapcsolatos tanácsa nyomán 2011 áprilisában lemondott az Earthwatchban betöltött tisztségeiről;

  14.    súlyos aggályának ad hangot amiatt, hogy 2010-ben – amikor az ügyvezető igazgató még közvetlenül érintett volt az Earthwatchban – az ügynökség személyzetének 29 tagja, köztük az ügyvezető igazgató 10 napig terjedő kutatóútra ment az Earthwatch által vezetett, biológiai sokféleséggel kapcsolatos, a karibi, illetve a földközi-tengeri térségben végzett különféle projektek keretében, és hogy az ügynökség – az ügyvezető igazgató állítása szerint – összesen 33 791,28 eurót fizetett a nem kormányzati szervezetnek;

  15.    elismeri, hogy a személyzet speciális képzése a szakmai előmenetel része, és tudomásul veszi az ilyen képzésre kifizetett összeget;

  16.    üdvözli az ügynökség és a környezetvédelem területén működő nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést, ami más szakosított ügynökségek esetében is fennáll, de emlékeztet arra, hogy az összeférhetetlenség puszta felmerülése is rombolja az intézményekbe vetett bizalmat, és aggályokat kelt az adófizetőkben;

  17.    felszólítja az ügynökséget, hogy az összeférhetetlenségek megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos fokozott átláthatóság előmozdítása érdekében haladéktalanul fogadjon el cselekvési tervet, valamint 2012. június 30-ig tegye közzé weboldalán az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, illetve – amennyiben azok nem állnak rendelkezésre – a vezető beosztású személyzet, a tudományos bizottság tagjai, a szakértők és az igazgatótanácsi tagok önéletrajzát, megjelölve legalább a képzettségüket és a szakmai hátterüket; véleménye szerint ezek az intézkedések lehetővé tennék a mentesítésért felelős hatóság és a nyilvánosság számára a képzettségek nyomon követését és a lehetséges összeférhetetlenségek megelőzését;

  Teljesítmény

  18.    tudomásul veszi az ügynökség azon kezdeményezését, hogy rendszeresen független külső értékelést végeztet a létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendelet és az igazgatótanács által elfogadott munkaprogram alapján; megjegyzi, hogy a következő értékelésre 2012-ben kerül sor, és középpontjában a vállalati stratégia megvalósításának hatékonysága és eredményessége fog állni;

  19.    tudomásul veszi az ügynökség azon kezdeményezését, hogy teljesítményének mérését a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) és belső igazgatási rendszerek segítségével végzi el, négy, egymáshoz kapcsolódó szempont – pénzügyek, ügyfelek, üzletmenet, valamint képzés és növekedés – alkalmazásával;

  20.    az ügynökség éves irányítási terve alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség erőfeszítéseket tesz különféle nemzetközi és uniós testületeknél, az Eionetnél és a tudományos bizottságnál egy olyan hálózati struktúra kialakítása érdekében, amely módszeresebben lehetővé teszi a kutatói és tudományos közösséggel való kapcsolattartást, valamint az európai és nemzeti szinten kutatási tevékenységekből származó eredmények – különösen az információk és adatok – terjesztését és felhasználását;

  21.    megállapítja továbbá, hogy a mentesítésért felelős hatóság által a 2009-re vonatkozó mentesítés során megfogalmazott kérés nyomán az ügynökség fokozta a szélesebb közönség elérésére irányuló erőfeszítéseit, és a közösségi média nagyközönségre irányuló kommunikációs eszközként való alkalmazásával kísérleti projekteket indított;

  22.    felszólítja az ügynökséget, hogy részletesen tájékoztassa a költségvetési hatóságot, különösen a költségvetés ellenőrzéséért felelős hatóságot az alábbiakról:

  -       az ügynökség által jelentései, feljegyzései, illetve hasonló dokumentumai elkészítéséhez felhasznált források;

  -       a 2010-ben elkészült jelentések és egyéb termékek száma;

  -       az ügynökség jelentéseinek az egyéb szervek környezetvédelmi kérdésekben készített jelentéseivel szembeni lehetséges hozzáadott értékének igazolása;

  -       a tagállamok által megküldött adatok esetleges ellenőrzésének folyamata, az ellenőrzés gyakorisága, valamint a tagállamoktól kapott adatok ügynökség általi felhasználásának módja;

  23.    üdvözli, hogy 2010-ben az ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a biológiai sokféleségre, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésre (GMES), a „Földfigyelő” elnevezésű platformra és a környezet állapotáról szóló 2010. évi jelentésre (SOER);

  24.    buzdítja az ügynökséget, hogy folytassa kommunikációs módszereinek továbbfejlesztésére tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a média még nagyobb terjedelemben számoljon be tevékenységéről, és így ösztönözze a nyilvános vitát, biztosítva ezáltal a közvélemény körében az információ szélesebb körű terjesztését a fontos környezetvédelmi kérdésekre, például az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleségre és a természeti erőforrások kezelésére vonatkozóan;

  Belső ellenőrzés

  25.    tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2010-ben ellenőrzést végzett az irányítási terv rendszerével (MPS)/a tevékenységek nyomon követésével kapcsolatban, amelynek célja annak értékelése és bizonyítása volt, hogy megfelelő-e az ügynökség tevékenységeinek tervezése és nyomon követése; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyolc ajánlást tett, amelyek közül hatot „fontosnak”, kettőt pedig „kívánatosnak” minősített;

  26.    ezzel összefüggésben felszólítja az ügynökséget, hogy:

  -     mozdítsa elő a projektek tervezésével és az előrehaladás nyomon követésével kapcsolatos objektív és mérhető mutatókra irányuló iránymutatások elkészítését;

  -     különítsen el előirányzatokat a projektekre;

  -     mozdítsa elő a hatékonyabb projektirányítást és az irányítási terv rendszerébe érkező új adatok ellenőrzésének és hitelesítésének eljárásait;

  27.    emellett felhívja az ügynökséget, hogy haladéktalanul fogadjon el intézkedéseket a Belső Ellenőrzési Szolgálat által a minőségirányítással és a támogatáskezeléssel kapcsolatos korábbi ellenőrzései során feltárt hiányosságok kezelése érdekében, az alábbiak céljából:

  -     minőségbiztosítási és minőségellenőrzési ellenőrző listák kidolgozása és alkalmazása az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó nyilvántartási jelentéshez,

  -     a vonatkozó minőségellenőrzések megtervezése, leírása és dokumentálása,

  -     a minőségellenőrzés felügyeletének biztosítása,

  -     az üzletmenet-folytonossági problémák megelőzése,

  -     a támogatások helyszíni ellenőrzése és vizsgálata,

  -     a támogatások végrehajtásának ellenőrzése és nyomon követése;

  o

  o o

  28.    felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

  29.    a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2012. ...-i állásfoglalására.

  MELLÉKLET

  Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai

  Európai Környezetvédelmi Ügynökség

  2006

  2007

  2008

  2009

  Teljesítmény

  tárgytalan

  tárgytalan

  - Felhívja az ügynökséget, hogy az ebben az évben és az ezt megelőző években végrehajtott műveletekről készítsen időrendi elemzést

   

  - felkéri az ügynökséget, hogy továbbra is ötévente végeztesse el független külső értékelését az alaprendelet és az igazgatótanács által elfogadott munkaprogram alapján.

   

  - Pozitív tendenciák: az ügynökség fejlett tevékenységalapú irányítási rendszert alakított ki, többéves munkaprogramot készített, kiegyensúlyozott mutatószámrendszert és integrált irányítás-ellenőrzési rendszert vezetett be.

   

  - Felhívja az ügynökséget, hogy ismertesse a megadandó mentesítés évében és a megelőző pénzügyi évben végrehajtott műveletek összehasonlítását

  - sürgeti az ügynökséget, hogy kezeljen prioritásként négy területet, és tegyen többet fejlődésük előmozdítása érdekében

  - ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa a kommunikációs módszereinek továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a média nagyobb terjedelemben számoljon be tevékenységéről, mivel az ilyen intézkedések átláthatóbb munkamódszerhez vezethetnek, és kiválthatják a nyilvánosságnak az ügynökség munkája iránti fokozottabb érdeklődését

  - kéri a Számvevőszéket, hogy végezze el az ügynökség teljesítményellenőrzését.

  Költségvetési és pénzgazdálkodás

  - Az évenkéntiség költségvetési alapelvét nem tartották be kellő szigorral: a kötelezettségvállalások több mint 30%-át és az operatív kiadások 50%-át át kellett vinni.

  - A közbeszerzési eljárások során tapasztalt hiányosságok: a költségvetési rendelet rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával közvetlenül ítéltek oda szolgáltatásokat, illetve nem a keretszerződés feltételeinek megfelelően kötötték meg az egyedi szolgáltatási szerződést.

   

  - A támogatási megállapodások kezelésének hiányosságai (Európai Témaközpont)

  tárgytalan

  - Ösztönzi az ügynökséget, hogy javítsa a költségvetés és a munkaprogram közötti kapcsolatot

  - aggódik amiatt, hogy az ügynökség átcsoportosításokat hajtott végre egy költségvetési sor növelése céljából, hogy kifizesse az ügynökség irodáinak 2010 első negyedévére szóló bérleti díját, és azt a 2009-es költségvetésre terhelje, ami ellentétes az évenkéntiség elvével

  - felhívja az ügynökséget, hogy javítsa a működési osztályok által az elhatárolt működési kiadások becslésével kapcsolatban adott tájékoztatás pontosságát.

  Humánerőforrás

  tárgytalan

  - A munkaerő-felvételi eljárások során tapasztalt hiányosságok: olyan jelölteket bocsátottak további értékelésre, akik nem feleltek meg a kiválasztási kritériumoknak; nem volt dokumentálva, hogy milyen kritériumok alapján választották ki a legjobb, felvételi beszélgetésre behívható jelentkezőket.

  tárgytalan

  - Felhívja az ügynökséget, hogy orvosolja a felvételi eljárások terén tapasztalható hiányosságokat, amelyek veszélyeztetik ezen eljárások átláthatóságát

  - a Számvevőszék az alábbi hiányosságokat állapította meg: az álláshirdetésekben nem határozták meg a tartaléklistára felveendő jelöltek számát, az írásbeli vizsgákon és az elbeszélgetéseken feltett kérdéseket nem dolgozták ki a pályázatok megvizsgálása előtt, a felvételi bizottság döntéseit nem dokumentálta kielégítően, a jegyzőkönyvek hiányosak voltak, és nem állapították meg előre az elbeszélgetésre való behíváshoz vagy a tartaléklistára történő felvételhez szükséges ponthatárt.

  MELLÉKLET

  Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai

  Európai Környezetvédelmi Ügynökség

  2006

  2007

  2008

  2009

  Belső ellenőrzés

  - A feladatok elkülönítésének elvét megsértve ugyanaz a közvetve megbízott utalványozó végezte az előzetes ellenőrzéseket és kezelte a költségvetési számvitel informatikai rendszeréhez való hozzáférési jogokat

  tárgytalan

  - Felhívja az ügynökséget, hogy tegyen eleget a Belső Ellenőrzési Szolgálat 27 ajánlása közül 17-nek: pénzügyi folyamatok létrehozása, a támogatások helyszíni ellenőrzésének/vizsgálatának előmozdítása és a támogatások végrehajtásának ellenőrzése és nyomon követése, valamint a belső ellenőrzési előírások végrehajtása.

  - Tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek még végre kell hajtania három ajánlást, amelyeket a Belső Ellenőrzési Szolgálat legutóbbi ellenőrzési ajánlásainak nyomon követése során tett; ezek elsősorban a kiemelt álláshelyeket, a támogatások helyszíni ellenőrzését/felügyeletét és a pénzügyi folyamatokat érintik, és „nagyon fontos” minősítésűek.

  24.1.2012

  VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

  A vélemény előadója: Jutta Haug

  JAVASLATOK

  A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.  határozottan üdvözli, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megbízható módon nyújt független és biztos környezetvédelmi információkat valamennyi uniós intézmény, a tagállamok és a politikai döntéshozó szervek számára;

  2.  megjegyzi, hogy 2010-ben az Unió költségvetéséből az Ügynökség rendelkezésre bocsátott pénzügyi források összege 35 300 000 EUR volt;

  3.  üdvözli, hogy 2010-ben az Ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a biodiverzitásra, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésre (GMES), a „Szemmel tartani Földünket” elnevezésű platformra és a környezet állapotáról szóló 2010. évi jelentésre (SOER), ezáltal az Unió jogalkotójának és az európai költségvetési hatóságnak a szándékai szerint használva fel az uniós támogatásokat;

  4.  továbbra is arra buzdítja az Ügynökséget, hogy folytassa kommunikációs módszereinek továbbfejlesztésére tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a média még nagyobb terjedelemben számoljon be tevékenységéről, és így ösztönözze a nyilvános vitát, biztosítva ezáltal a közvélemény körében az információ szélesebb körű terjesztését a fontos környezetvédelmi kérdésekre, például az éghajlatváltozásra, a biodiverzitásra és a természeti erőforrások kezelésére vonatkozóan;

  5.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék nem fogalmazott meg különleges észrevételeket, és úgy véli, hogy az Ügynökség 2010. évi beszámolója megbízható, jogszerű és szabályszerű;

  6.  a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára megadható a mentesítés az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  24.1.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  57

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  27.3.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  16

  11

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Louis Grech

  • [1]  HL C 366., 2011.12.15., 57. o.
  • [2]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [3]  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.
  • [4]  HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
  • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [6]  HL C 366., 2011.12.15., 57. o.
  • [7]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [8]  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.
  • [9]  HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
  • [10]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [11]  HL C 366., 2011.12.15., 57. o.
  • [12]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [13]  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.
  • [14]  HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
  • [15]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [16]  HL L 250., 2011.9.27., 155. o.
  • [17]  HL L 64., 2010.3.12., 677. o.