Proċedura : 2011/0458(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0208/2012

Testi mressqa :

A7-0208/2012

Dibattiti :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2012 - 8.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0466

RAPPORT     ***I
PDF 484kWORD 189k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0000/2012

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Vital Moreira

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0925),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 209 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li skonthom il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0521/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal deċiżjoni

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) L-għajnuna makrofinanzjarja tal-Unjoni se tkun marbuta ma’ kundizzjonijiet tal-politika ekonomika li għandhom jiġu stabbiliti f’Memorandum ta’ Ftehim. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni u għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn il-kundizzjonijiet mal-awtoritajiet Kirgiżi taħt is-superviżjoni tal-Kumitat tal-Istati Membri previst mir-Regolament (UE) Nru 182/2011. Il-fatt li l-għajnuna hija ta’ ammont massimu limitat jipprovdi għall-ġustifikazzjoni x-xierqa meħtieġa mit-tieni sentenza tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 sabiex l-adozzjoni tal-Memorandum ta’ Ftehim issir permezz tal-proċedura konsultattiva.

(18) L-għajnuna makrofinanzjarja tal-Unjoni se tkun marbuta ma’ kundizzjonijiet tal-politika ekonomika li għandhom jiġu stabbiliti f’Memorandum ta’ Ftehim. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni u għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn il-kundizzjonijiet mal-awtoritajiet Kirgiżi taħt is-superviżjoni tal-Kumitat tal-Istati Membri previst mir-Regolament (UE) Nru 182/2011.


PROĊEDURA

Titolu

Għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

Referenzi

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

20.12.2011

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

17.1.2012

 

 

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Eżami fil-kumitat

29.5.2012

 

 

 

Data tal-adozzjoni

21.6.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

1

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Françoise Castex, Marielle Gallo

Data tat-tressiq

25.6.2012

Avviż legali - Politika tal-privatezza