PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA
v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014-2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 - 2011/0177(APP))
Rozpočtový výbor
Spoluzpravodajové: Reimer Böge, Ivailo Kalfin

12.10.2012


Postup : 2011/0177(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0313/2012

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: