VAHERAPORT
mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 - 2011/0177(APP))
Eelarvekomisjon
Kaasraportöörid: Reimer Böge, Ivailo Kalfin

12.10.2012


Menetlus : 2011/0177(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0313/2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: