Pranešimas - A7-0313/2012Pranešimas
A7-0313/2012

PRELIMINARUS PRANEŠIMAS
siekiant teigiamos 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties
(COM(2011)0398 - COM(2012) 0388 - 2011/0177(APP))
Biudžeto komitetas
Pranešėjai: Reimer Böge, Ivailo Kalfin

12.10.2012


Procedūra : 2011/0177(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0313/2012

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: