INTERIMVERSLAG
met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure van het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 - 2011/0177(APP))
Begrotingscommissie
Corapporteurs: Reimer Böge, Ivailo Kalfin

12.10.2012


Procedure : 2011/0177(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0313/2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: