PREDBEŽNÁ SPRÁVA
v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 - 2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 - 2011/0177(APP))
Výbor pre rozpočet
Spoluspravodajcovia: Reimer Böge, Ivailo Kalfin

12.10.2012


Postup : 2011/0177(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0313/2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: