Διαδικασία : 2011/0384(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0403/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0403/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0502

12.12.2012
A7-0403/2012
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Philippe Lamberts
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1451kWORD 861k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου