Eljárás : 2013/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0138/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0138/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 21/05/2013 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0194

JELENTÉS     *
PDF 155kWORD 72k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Carlo Casini

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács tervezetére (07279/2013),

–   tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány(1) (a továbbiakban: választási okmány) 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0068/2013),

–   tekintettel a 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0138/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, valamint tájékoztatásul a tagállamok és a Horváti Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.) mellékletét képező okmány.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.


INDOKOLÁS

E jelentés válasz a Tanács által kért konzultációra, amelynek tárgya a soron következő európai választások esetében rendesen alkalmazandó – azaz az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány (választási okmány) 11. cikke (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az első választások időpontjának (1979. június 9., csütörtöktől június 12., vasárnapig) megfelelően a 2014. június 5., csütörtöktől június 8., vasárnapig tartó – választási időszak módosítására irányuló határozattervezet.

A Parlament 2012. november 22-i állásfoglalásában(1) arra kérte a Tanácsot (az 5. bekezdésben) hogy „konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május15–18-i vagy május 22–25-i megtartásáról”.

E kérés egy már korábban többször, többek között az Alkotmányügyi Bizottság 2012. február 1-jei, a választási okmány módosítására irányuló javaslatról szóló jelentésében(2) is megfogalmazott kívánságot tükröz.

Mivel a rendesen alkalmazandó időszaknak a legtöbb tagállamban a pünkösdi hosszú hétvége felel meg, a Tanács úgy vélte, hogy indokolt lenne az időpont előbbre hozatala, és az alábbi periódust javasolta választási időszaknak: 2014. május 22., csütörtöktől május 25., vasárnapig.

Annak érdekében, hogy az e választások megszervezéséhez szükséges intézkedések meghozatalához a tagállamok számára a lehető legtöbb idő rendelkezésre álljon, fontos, hogy az új dátumokra vonatkozó határozat minél előbb elkészüljön.

Mindez indokolttá teszi az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt egyszerűsített eljárás alkalmazását, annál is inkább, mivel a Tanács javaslata megegyezik az említett parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott kéréssel.

Az előadó ennélfogva javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelenlegi formájában hagyja jóvá a tanácsi határozattervezetet.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462

(2)

A7-0027/2012


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal történő megválasztásának időpontja

Hivatkozások

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.3.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

19.3.2013

Vizsgálat a bizottságban

15.4.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.4.2013

 

 

 

Benyújtás dátuma

17.4.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat