RAPPORT Abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali

17.4.2013 - (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Rapporteur: Carlo Casini
(Proċedura simplifikata - Artikolu 46(1) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Proċedura : 2013/0802(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0138/2013
Testi mressqa :
A7-0138/2013
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (07279/2013),

–   wara li kkunsidra s-subparagrafu 2 tal-Artikolu 11(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali[1] (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ "Att elettorali"), skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0068/2013),

–    wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar l-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014[2],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 u l-Artikolu 46(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0138/2013),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sostanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, kif ukoll, għall-informazzjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Kroazja.

  • [1]  Att anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta’ Settembru 1976 (ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1.), kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/81/KEFA, KEE, Euratom (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15) u bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom (ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1).
  • [2]  Testi adottati, P7_TA(2012)0462.

NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-rapport iwieġeb għal talba ta’ konsultazzjoni tal-Kunsill dwar abbozz ta’ Deċiżjoni bil-għan li jiġi mmodifikat il-perijodu elettorali, li normalment għandha tapplika għall-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin, jiġifieri - f’konformità mal-Artikolu 11(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali ("l-Att elettorali") - tal-Ħamis 5 sal-Ħadd 8 ta’ Ġunju 2014, b’referenza għad-dati li fihom saru l-ewwel elezzjonijiet b'vot dirett universali (il-Ħamis 9 u l-Ħadd 12 ta' Ġunju 1979).

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012[1], il-Parlament Ewropew kien talab lill-Kunsill (fil-paragrafu 5) "jikkonsulta mal-Parlament dwar l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet jew bejn il-15 u t-18 ta’ Mejju jew inkella bejn it-22 u l-25 ta’ Mejju 2014".

Din it-talba ttenni xewqa li diġà ġiet espressa diversi drabi fil-passat u b’mod partikolari fir-rapport adottat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali fl-1 ta’ Frar 2012[2] dwar proposta għal emenda tal-Att elettorali.

Minħabba l-fatt li t-tmiem il-ġimgħa ta’ Pentekoste, li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jaħbat mal-festi tal-Għid, jikkorrispondi mad-dati li normalment għandhom japplikaw, il-Kunsill qies li jkun aħjar jekk dawn jitmexxew ’il quddiem, u ppropona li l-perijodu elettorali jiġi ffissat kif ġej: mill-Ħamis 22 sal-Ħadd 25 ta’ Mejju 2014.

Sabiex l-Istati Membri jkollhom l-aktar żmien possibbli biex jieħdu d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-organizzazzjoni ta’ dawn l-elezzjonijiet, jeħtieġ li d-deċiżjoni dwar dawn id-dati l-ġodda tittieħed malajr kemm jista’ jkun.

Dan jiġġustifika r-rikors għall-proċedura simplifikata prevista fl-Artikolu 46(1) tar-Regolament, speċjalment minħabba li l-proposta tal-Kunsill tindirizza t-talba espressa fir-riżoluzzjoni fuq imsemmija tal-Parlament.

Ir-rapporteur għalhekk jirrakkomanda lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali japprova l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill kif inhi.

PROĊEDURA

Titolu

Perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b’vot dirett universali

Referenzi

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

15.3.2013

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

19.3.2013

Eżami fil-kumitat

15.4.2013

 

 

 

Data tal-adozzjoni

15.4.2013

 

 

 

Data tat-tressiq

17.4.2013