Eljárás : 2011/2081(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0176/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0176/2013

Viták :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Szavazatok :

PV 13/06/2013 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0274

JELENTÉS     
PDF 347kWORD 727k
20.5.2013
PE 506.205v02-00 A7-0176/2013

a sajtó és média szabadságáról a világban

(2011/2081(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Marietje Schaake

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLETEK
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a sajtó és média szabadságáról a világban

(2011/2081(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikkére, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikkére, valamint a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményre,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezménye 13. cikkére, amely elismeri a gyermekek jogát a véleménynyilvánítás szabadságára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2008. március 28-i 7/36. számú határozatára, amely meghosszabbítja a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadó megbízatását(1),

–  tekintettel a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Frank La Rue(2) jelentéseire, amelyek szintén hangsúlyozzák a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogra vonatkozó nemzetközi emberi jogi normáknak és szabványoknak az internetre mint kommunikációs eszközre való alkalmazhatóságát,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának „Az internetes emberi jogok előmozdításáról, védelméről és gyakorlásáról” szóló, 2012. július 5-i határozatára(3), amely elismeri az emberi jogok védelme és a szabad online információáramlás fontosságát,

–  tekintettel John Ruggie, az ENSZ emberi jogokkal, multinacionális társaságokkal és egyéb üzleti vállalkozásokkal foglalkozó különleges képviselőjének „Az üzleti szférára és az emberi jogokra irányadó elvek: az Egyesült Nemzetek Szervezete »Védeni, tiszteletben tartani és orvosolni« keretének végrehajtása” című, 2011. március 21-i jelentésére(4),

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az újságírók, a médiaszakemberek és a kísérő személyzet ellen fegyveres konfliktusok során elkövetett támadásokról szóló, 2006. december 23-i S/RES/1738. sz. határozatára(5),

–  tekintettel az 1949. augusztus 12-i Genfi Egyezményre(6), különösen I. kiegészítő jegyzőkönyvének a fegyveres összeütközés területén veszélyes szakmai kiküldetésben levő újságírók védelméről szóló 79. cikkére,

–  tekintettel az újságírók biztonságáról és a büntetlenség kérdéséről szóló ENSZ cselekvési tervre, amelyet 2012. április 12-én fogadott el az ENSZ vezetőinek koordinációs testülete(7),

–  tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2013. január 24-én elfogadott, a médiaszabadság európai helyzetéről szóló 1920(2013) számú állásfoglalására,

–  tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) a média szabadsága területén végzett munkájára, és különösen a média szabadságával foglalkozó képviselőjének jelentéseire,

–  tekintettel a nem kormányzati szervezetek – például a Riporterek határok nélkül nevű szervezet (sajtószabadság-mutatók), a Freedom House (sajtószabadságról szóló jelentések) és a Nemzetközi Sajtóintézet (Death Watch – a halálesetek nyomon követése, valamint az intézetnek a sajtószabadság globális helyzetéről nyújtott éves áttekintései) – médiáról szóló jelentéseire,

–  tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út” című, 2013. február 6-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés” című, 2013. február 6-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2011. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2012. december 13-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a Nemzetközi Távközlési Egyesület közeljövőben sorra kerülő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának lehetséges kiterjesztéséről szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló, 2012. november 15-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel a Tanács által 2012. június 25-én elfogadott, az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos stratégiai keretre és cselekvési tervre (11855/2012),

–  tekintettel az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjéről szóló, a Tanácshoz intézett 2012. június 13-i ajánlására(13),

–  tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek a sajtószabadság világnapja alkalmából az Európai Unió nevében tett nyilatkozataira(14),

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az „Emberi jogok és demokrácia az Európai Unió külső tevékenységének középpontjában – egy hatékonyabb megközelítés felé” című, 2011. december 12-i közös közleményére (COM(2011)0886),

–  tekintettel a digitális menetrendért felelős biztos „szabad háló” stratégiáról szóló, 2011. december 12-i közleményére(15),

–  tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i bizottsági közleményre (COM(2011)0681),

–  tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i állásfoglalására(16),

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című, 2011. május 25-i közös közleményére (COM(2011)0303),

–  tekintettel „A médiaműveltségről a digitális világban” című 2008. december 16-i állásfoglalására(17),

–  tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(18), valamint valamennyi más uniós külső finanszírozási eszközre,

–  tekintettel az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról szóló, 2006. február 14-i állásfoglalására(19),

–  tekintettel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének sürgős eseteiről szóló állásfoglalásaira, köztük országspecifikus állásfoglalásaira, amelyek a sajtó és a média szabadságával – különösen az újságírók és a bloggerek bebörtönzésével – kapcsolatos aggodalmakat vetettek fel,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére, és különösen azon rendelkezésére, miszerint a „tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani”,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. és 21. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió emberi jogokról szóló iránymutatásaira,

–  tekintettel az Európa Tanács emberi jogok európai egyezményére és az Uniónak az egyezményhez való csatlakozásáról jelenleg folyó tárgyalásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7–0176/2013),

A sajtó és a média elvei és szerepe

A.  mivel a véleménynyilvánítás szabadsága egyetemes emberi jog, amely a demokrácia egyik alapköve, és alapvető jelentőségű azon egyéb jogok, például valamennyi ember fejlődéshez, méltósághoz és kiteljesedéshez való jogának megvalósításához, amelyekért az emberek világszerte küzdenek;

B.  mivel a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos megszorításoknak komoly következményei vannak, és e megszorításoknak igen korlátozottnak kell lenniük, amelyek kizárólag a nemzetközi jog alapján jogszerűnek tekintett jogszabályokban megállapított szigorú feltételek mellett igazolhatók; mivel a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog, és szorosan kapcsolódik a sajtó és a média szabadságához és sokszínűségéhez; mivel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és az emberi jogok európai egyezményét aláíró államok kötelesek biztosítani a sajtó és a média függetlenségét, szabadságát és sokszínűségét;

C.  mivel a médiaplatformok alapvető jelentőségűek a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához; mivel a független sajtó a véleménynyilvánítás szabadságának kollektív kifejezési eszközeként és a demokrácia őrzőjeként a média területének egyik kulcsszereplője;

D.  mivel a sajtószabadság, a média, a digitális ágazat és az újságírás közjavaknak tekinthetők;

E.  mivel a (digitális) médiaplatformok egyre globálisabb jellegűvé válnak, valamint növekszik a felhasználók száma;

F.  mivel az internet és a média az emberi jogi jogvédők által alkalmazott eszközök;

G.  mivel a hálózatsemlegesség a nyílt internet alapvető fontosságú elve, amely a verseny és az átláthatóság biztosításával előmozdítja a kommunikációt, valamint az üzleti lehetőségek szempontjából is kedvező, és ösztönzőleg hat az innovációra, a munkahelyteremtésre és a növekedésre;

H.  mivel a szólás, a véleménynyilvánítás, a média és az újságírók szabadságának érvényesülése világszerte veszélyben van, és az újságírók gyakran egyben az emberi jogoknak, az egyesülési szabadságnak, a véleménynyilvánítás szabadságának és a vallásszabadságnak a jogvédői is; mivel az újságírókat azonban gyakran üldözik és bebörtönzik;

I.  mivel az új digitális és online médiaplatformok hozzájárultak a változatosság és a sokszínűség növeléséhez;

J.  mivel a civil társadalom és az újságíró-szervezetek értékes munkájára építve optimalizálni kell a sajtó és a média szabadságának világszerte történő előmozdítására és védelmére irányuló uniós erőfeszítéseket és programokat;

K.  mivel az Unió csak akkor minősülhet hiteles szereplőnek a globális színtéren, ha az Unión belül is védik és tiszteletben tartják a sajtó és a média szabadságát;

A legújabb fejlemények

1.  elismeri, hogy elsősorban a kormányok feladata a sajtó és a média szabadságának biztosítása és védelme; rámutat, hogy elsősorban a kormányok is felelősek a sajtó és a média szabadságának akadályozásáért, és hogy a legsúlyosabb esetekben a sajtó és a média szabadságának korlátozása érdekében a kormányok egyre inkább a jogi nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodnak, azaz visszaélnek a terrorizmusellenes vagy a szélsőségek elleni, illetve a nemzetbiztonsági, valamint a hazaárulást vagy az állam elleni bűncselekményeket szabályozó jogszabályokkal; megjegyzi, hogy a visszaélések elkerülése, valamint a sajtó és a média függetlenségének szavatolása érdekében egyensúlyt kell teremteni a nemzetbiztonsági kérdések és az információhoz való hozzáférés szabadsága között; elismeri, hogy a politikusok kezében lévő médiabirodalmak néha félrevezető tájékoztatást nyújtó kampányok folytatására kapnak felhatalmazást; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú, hogy a sajtó és a média független módon és politikai vagy pénzügyi nyomásgyakorlás nélkül működhessen; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a legutóbbi éves mutatók és elemző jelentések alapján (a listát lásd az e jelentés végén található mellékletben) az Európán belüli és azon kívüli különböző országokban egyaránt negatív tendencia figyelhető meg az országoknak a sajtó és a média szabadsága tekintetében való rangsorolásában;

2.  hangsúlyozza, hogy a szabad, független és sokszínű online és hagyományos média a demokrácia és a pluralizmus egyik alapköve; elismeri az információs források jelentőségét, amelyek a szabadság és a média sokszínűségének valódi biztosítékai; rámutat arra, hogy a média szabadságának és függetlenségének világszerte történő fenntartása és megerősítése közös érdek; megjegyzi, hogy a szabad és független média és az információk szabad áramlása a nem demokratikus rendszerekben végbemenő demokratikus változások tekintetében rendkívüli jelentőségű;

3.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az újságírók világszerte gyakran megsebesülnek, illetve gyilkosságok vagy súlyos bántalmazások áldozatául esnek, anélkül, hogy az elkövetőket megbüntetnék; hangsúlyozza ezért a büntetlenséggel szembeni küzdelem fontosságát; hangsúlyozza, hogy a hatóságok nem vehetik fel a küzdelmet az újságírókkal szembeni fenyegetésekkel és az ellenük irányuló erőszakkal szemben, valamint nem garantálhatják az biztonságukat anélkül, hogy a politikai, igazságügyi és rendőri hatóságok határozott fellépést ne tennének az újságírókat vagy a munkájukat támadó személyekkel szemben; rámutat arra, hogy a büntetlenség nemcsak a sajtószabadságra, de az újságírók mindennapi munkájára is kihatással van, mivel félelmet kelt és öncenzúrát generál; véleménye szerint az Uniónak határozottabban kell fellépnie azon országokkal szemben, amelyek továbbra is büntetlenül hagyják e cselekményeket, és valamennyi államot felszólít az újságírók biztonságának garantálására;

4.  hangsúlyozza, hogy a jogszabályok, a törvényi rendelkezések, a megfélemlítés, a bírságok, valamint a politikusok vagy más összeférhetetlen személyek kezében koncentrálódó hatalom mind olyan tényező, ami az információk megszerzése és az azokhoz való hozzáférés szabadságát korlátozhatja, vagy a véleménynyilvánítás gyakorlását követően a szabadságot érintő fenyegetésekhez vezethet;

5.  hangsúlyozza, hogy a sajtóra és a médiára nehezedő közvetett nyomás a kormányoktól is eredhet; véleménye szerint a média számos országban nagymértékben támaszkodik a kormányhirdetésekre, és ez később a médiára való nyomásgyakorlás eszköze lehet, továbbá az engedélyeket és a pénzbírságokat szintén a kritikát megfogalmazó média működésének korlátozására használhatják fel;

6.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy egyre elterjedtebb a véleménynyilvánítás büntetendőként való feltüntetése; emlékeztet arra, hogy munkájuk miatt világszerte gyakran börtönzik be az újságírókat; tisztában van azzal, hogy a becsületsértés, az istenkáromlás és a rágalmazás jogi szabályozását , valamint az „ország külföldi megítélésének rombolására” és a „homoszexuális propagandára” hivatkozó jogszabályokat az újságírók bebörtönzésére vagy cenzúrázására, valamint a szabad véleménynyilvánítás megakadályozására használják; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a cenzúra előmozdítja az öncenzúrát; felszólít arra, hogy vessenek véget az újságírók zaklatásának, és biztosítsák számukra, hogy munkájukat függetlenül, az erőszaktól és a megtorlástól való félelem nélkül végezhessék, a munkájuk miatt igazságtalanul bebörtönzött újságírókat és bloggereket pedig azonnal bocsássák szabadon;

7.  határozottan elítéli, hogy számos újságíró nem fér hozzá a jogi segítségnyújtáshoz, ugyanakkor a szakma egyre gyakrabban találja magát az emberi jogokért online vagy offline módon folytatott küzdelem frontvonalában;

8.  véleménye szerint az a tendencia, hogy a média területén a tulajdonjogok egyre inkább a nagy társulások kezében koncentrálódnak, fenyegetést jelent a média szabadságára és sokszínűségére, különösen ha ezzel párhuzamosan digitalizálásra is sor kerül; hangsúlyozza a nyílt és a kibontakozást segítő mögöttes médiainfrastruktúra, valamint a független szabályozók jelentőségét;

9.  elismeri a minőségi újságírást támogató magánalapítványokban és nem kormányzati szervezetekben rejlő lehetőségeket és azt, hogy az innováció hajtóerői lehetnek;

10.  hangsúlyozza, hogy miközben a vállalkozások a globálisan és digitálisan összekapcsolt világban új feladatokat látnak el, egyúttal új kihívásokkal is szembesülnek a hagyományosan az állami hatóságok feladatkörébe tartozó területeken; tisztában van azzal, hogy a kormányok online tartalmat és szolgáltatásokat blokkoló utasításai nyomást gyakorolnak a szerkesztők függetlenségére és a szolgáltatás folytonosságára;

11.  tudatában van annak, hogy a médiát túl gyakran használják hagyományos propagandaeszközként és/vagy vonják be ilyen eszközökbe, és hogy alapvető jelentőségű a pénzügyi és politikai függetlenség, illetve a sokszínűség, különösen a közszolgálati média tekintetében; hangsúlyozza, hogy a szabad és független közszolgálati média alapvető szerepet játszik a demokrácia elmélyítésében, a civil társadalom vitákba és közügyekbe való lehető legteljesebb bevonásában, és abban, hogy a polgárok szerepet vállaljanak a demokrácia megvalósításában;

12.  ösztönzi, hogy az újságírók és a médiatestületek teljes körű függetlensége érdekében dolgozzanak ki újságírói, valamint a médiaorgánumok irányításában részt vevő személyekre vonatkozó etikai kódexeket; elismeri annak fontosságát, hogy e kódexeket független szabályozó szervek létrehozása révén juttassák érvényre;

Digitalizálás

13.  elismeri a jelenlegi, minden eddiginél digitalizáltabb média potenciális hatását és azt, hogy a tájékozottság és a kritikus gondolkodás növelésével az egyénekre nézve véleményformáló ereje van, és tisztában van azzal, hogy ezek a jelenségek különösen az önkényuralmi rendszerekben aggodalmat keltenek;

14.  elismeri, hogy az utóbbi években a digitális és online médiaplatformok kiemelkedő szerepet játszottak a diktatórikus rendszerek elleni felkelésekben;

15.  hangsúlyozza, hogy az információhoz való online és offline hozzáférés egyaránt szükséges a véleménynyilvánítás fejlődéséhez, valamint a tartalmak médiaplatformokon keresztüli kifejezéséhez és kommunikációjához, mivel ezek a hatalom alapvető jelentőségű ellenőrzését jelentik;

16.  elismeri, hogy a média és az információk digitálissá válása megsokszorozta azok hatókörét és hatását, ugyanakkor elmosta az információ és a vélemény közötti vékony határvonalat; tudomásul veszi a felhasználók által létrehozott tartalom és a polgári újságírás jelentős térnyerését;

17.  véleménye szerint a sajtó és a média digitálissá válása újabb elemekkel gazdagítja a médiapalettát, és kérdéseket vet fel a hozzáféréssel, a minőséggel, az információk objektivitásával és védelmével kapcsolatban;

18.  hangsúlyozza, hogy a digitalizálás megkönnyíti az emberek információkhoz való hozzáférését és a tisztviselők ellenőrzését, valamint biztosítja az adatok és dokumentumok megosztását és terjesztését és azt, hogy nyilvánosságra kerüljenek a jogsértések és a korrupciós esetek;

19.  hangsúlyozza, hogy az IT-infrastruktúrák teljes potenciáljának kiaknázásához globális átjárhatóságra és megfelelő szabályozásra van szükség, valamint hogy ezeket az ikt-elemeket a függetlenség, a pluralizmus és a sokféleség alapvető feltételeivel egyetemben be kell építeni mind a meglévő, mind a formálódó médiapalettába;;

20.  helyteleníti a „zárt internet” különböző formáinak létrehozására irányuló valamennyi kísérletet, mivel ez a tájékoztatáshoz való jog súlyos megsértését jelenti; arra sürgeti a hatóságokat, hogy tartózkodjanak az ilyen kísérletektől;

21.  aggodalmát fejezi ki a tömeges megfigyelés és cenzúra, valamint azon blokkolási és szűrési tendenciák kapcsán is, amelyek nemcsak a médiát és az újságírók és bloggerek munkáját befolyásolják, hanem a civil társadalmat is gátolják abban, hogy hozzájáruljanak a fontos politikai, gazdasági és társadalmi változásokhoz; elítél minden olyan cselekményt vagy kísérletet, amely bloggerek letartóztatására irányul, ezeket a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága elleni támadásként értékeli;

22.  sajnálja, hogy számos olyan technológia és szolgáltatás uniós eredetű, amelyet harmadik országokban az emberi jogok megsértésére használnak az információk cenzúráján, a tömeges megfigyelésen, az ellenőrzésen, továbbá a polgárok, valamint a polgárok (mobil)telefon-hálózatokon és interneten zajló tevékenységeinek nyomon követésén és ellenőrzésén keresztül; arra sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést e „digitális fegyverkereskedelem” megállítása érdekében;

23.  hangsúlyozza, hogy szükség van a közvetítők szerepének és feladatainak jobb megértésére; véleménye szerint a piaci szabályozók segíthetnek a verseny fenntartásában, ugyanakkor az információk közösségi értékének megóvása érdekében fel kell tárni a magánszereplők bevonásának új módjait; elismeri, hogy (demokratikus) felügyelet híján az önszabályozás különös kockázatokat vonhat maga után;

24.  hangsúlyozza, hogy a digitális és az adatközpontú (számítógépes) platformok vagy szolgáltatások, így a keresőprogramok is magánkézben vannak, és átláthatóságot igényelnek annak érdekében, hogy megóvják az információk közösségi értékét és megelőzzék az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását;

25.  hangsúlyozza a közérdekű bejelentők és a források védelmének, valamint az Unió e téren való globális fellépésének szükségességét;

26.  határozottan elítéli az internet vagy más online médiaplatformok arra való felhasználására irányuló kísérleteket, hogy előmozdítsák és ösztönözzék a terrorista tevékenységeket; e tekintetben határozottabb fellépésre sürgeti a hatóságokat;

Uniós szakpolitikák és külső fellépések

27.  hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az Uniót értékközösségnek tekintsék, alapvető fontosságú a sajtó és a média globális szabadságának előmozdítása és védelme; hangsúlyozza, hogy az újságírók világszerte való megvédése érdekében az Uniónak maximális mértékben vezető politikai szerepet kell vállalnia;

28.  véleménye szerint az Uniónak példát kell mutatnia, hogy a média független, sokszínű és változatos maradjon, valamint az újságírók helyzetének, szabadságának és biztonságának védelme terén; hangsúlyozza, hogy e célból az Unió nem avatkozhat be a tartalomba, hanem világszerte támogatnia kell a kibontakozást segítő környezet létrejöttét és fel kell oldania a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó megszorításokat;

29.  megjegyzi, hogy az elmúlt években – különösen az Unióban – etikátlan és állítólag törvénytelen magatartásuk miatt bizonyos médiaeszközöket ellenőrzés alá vontak; véleménye szerint az Unió csak úgy mutathat példát, ha a saját határain belül kezeli e problémákat;

30.  arra sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse szorosan nyomon a tagállamokban a sajtó és a média függetlenségét;

31.  véleménye szerint bár az Unió számos szakpolitikán és programon keresztül foglalkozik a kérdéssel, arra nem fordít külön figyelmet, és nem rendelkezik koherens, előrevivő látásmóddal és referenciaértékekkel;

32.  véleménye szerint az átfogó stratégia hiánya széttöredezettséget eredményez, és veszélybe sodorja az átláthatóság és az elszámoltathatóság fontos politikai elveit;

Stratégia

33.  arra sürgeti a Bizottságot, különösen a Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságot, valamint az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy javítsák az együttműködést és a koordinációt a programozás terén, különösen a politikai és diplomáciai munka szinergiájának megteremtése, valamint a finanszírozás és a projektek közös végrehajtása révén, beleértve a nyomon követést és az értékelést is; felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a múltbeli, a jelenlegi és a jövőbeli programozás elemzését és értékelését, valamint hozza nyilvánosságra az eredményeket;

34.  felszólít arra, hogy a projektek eseti finanszírozása helyett alkalmazzanak fenntarthatóbb megközelítést, és abba vonják be a magánadományozókat és a partnereket is; elismeri, hogy nemzeti és regionális szinten egyaránt egyénire szabott programozási megközelítésre van szükség;

35.  arra sürgeti az Uniót, hogy játsszon jelentősebb szerepet különösen a tagjelölt országokban, a közvetlen déli és keleti szomszédságával való viszonyában, valamint a kereskedelmi és társulási megállapodásról folyó tárgyalások tekintetében; felszólítja az Uniót, hogy olyan stratégiát fogadjon el, amely a harmadik országokban biztosítja a sajtó sokszínűségét és szabadságát korlátozó jogszabályi változások szoros nyomon követését, valamint az erre való reakciót;

36.  hangsúlyozza, hogy a meglévő külső pénzügyi eszközöket – például a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, a földrajzi és más eszközöket – rugalmasan kell alkalmazni annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a civil társadalom megerősítéséhez; hangsúlyozza, hogy a helyi szerepvállalás és kapacitásépítés alapvető fontosságú a fenntartható fejlődés és haladás biztosításához;

37.  hangsúlyozza, hogy az Uniónak a harmadik országokban is támogatnia kell a politikai döntéshozók, a szabályozók és a média oktatását és képzését azzal a céllal, hogy előmozdítsa a sajtó és a média szabadságát és a technológiailag semleges, megfelelő piacszabályozási formákat, külön emlékeztetve arra, hogy az átmenet időszakában a stabilitásra és a biztonságra hivatkozva gyakran korlátozzák a szabadságjogokat;

38.  hangsúlyozza, hogy a média fejlesztésének és a véleménynyilvánítás szabadsága érvényesülésének az Unió által országspecifikus szinten folytatott párbeszéd részét kell képeznie; hangsúlyozza, hogy az EUSZ 21. cikkével összhangban a harmadik országokkal kötött uniós kereskedelmi, partnerségi, együttműködési és társulási megállapodásokban és segélyprogramokban tiszteletben kell tartani a világos referenciaértékeket és feltételeket; arra sürgeti az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy az ilyen megállapodások tárgyalásakor tartsa tiszteletben és hajtsa végre a Parlament jelentéseit és ajánlásait; emlékeztet arra, hogy az Unió akkor lehet hiteles és hatékony a harmadik országokkal való kapcsolataiban és párbeszédében, ha az említett alapvető emberi jogok érvényre juttatása és nyomon követése tekintetében biztosított a Parlament, az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság közötti koherencia, következetesség, koordináció és átláthatóság;

39.  felszólítja a Bizottságot, hogy a büntetlenséggel szembeni küzdelmet kezelje prioritásként a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó programjaiban és a médiában, többek között azáltal, hogy támogatást nyújt az újságírókkal szembeni bűncselekmények kivizsgálásához, valamint jogvédelmi alapokat hoz létre és szakértelmet nyújt;

40.  véleménye szerint az uniós finanszírozás nem korlátozható a nemzetközi szakmai szervezetekre (közvetítőkre), hanem a helyi szervezetekre is ki kell terjednie;

41.  felszólítja a Bizottságot, hogy a sajtó és a média összefüggésében gondolja újra az emberi jogok előmozdításának finanszírozása területén alkalmazott titoktartási záradékokat, mivel ez megnyitja az utat az újságírók, a médiaorgánumok vagy a nem kormányzati szervezetek hitelvesztése előtt, ami árthat az Unió emberi jogokkal kapcsolatos, egyébként nyílt és átlátható tevékenységei hitelességének;

42.  hangsúlyozza, hogy a sajtó- és médiaprogramoknak az átláthatóság, a függetlenség, a fenntarthatóság, a szakmaiság és a nyitottság javítása érdekében az állami és jogi struktúrák javítására és a helyi médiatársaságok és -vállalkozások támogatására is összpontosítaniuk kell; hangsúlyozza, hogy az uniós médiapolitikának a sokszínűség és a változatosság maximalizálására kell törekednie azáltal, hogy támogatja a független médiát és az induló vállalkozásokat;

43.  emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a média – többek között az internet – sokszínűsége alapvető európai értékek; hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a sajtó és a média szabadságának alapvető jelentőségét az Unió bővítési, valamint digitális szabadságokkal kapcsolatos politikájában, mivel e szabadságokat emberi jogoknak és ezért a koppenhágai politikai kritériumok szerves részének tekinti;

44.  véleménye szerint az Uniónak a sajtó és a média támogatásával kapcsolatos elemeket kell felvennie a választási segítségnyújtásába, például a harmadik országbeli választási igazgatási testületek és a sajtó közötti együttműködés előmozdítása révén, ezzel javítva a választási folyamatok és a választási eredmények átláthatóságát és legitimitását;

45.  véleménye szerint az átalakulóban lévő országokban az Uniónak a megbékélési és újjáépítési folyamat összefüggésében a sajtó és a média szabadságára kell összpontosítania;

46.  helyesli és üdvözli a sajtó és a média szabadságával foglalkozó számos nemzetközi (újságírói) szervezet által végzett jelentős munkát, és hangsúlyozza, hogy tekintettel e szervezetek létfontosságára a kapcsolattartás terén, az Uniónak teljes mértékben támogatnia kell azokat;

47.  felszólítja az EKSZ-t, hogy optimálisan használja ki az Uniónak a sajtóval, a médiával és a digitális szabadságokkal foglalkozó többoldalú fórumokon, például az Európa Tanácsban és az EBESZ-ben való részvételét, valamint az Egyesült Nemzetek keretében való fellépését;

48.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és az EKSZ-t, hogy uniós külpolitika keretében mielőbb fogadják el a sajtó és a média szabadságára vonatkozó stratégiát, és vegyék bele az e jelentésben foglalt ajánlásokat az (online és offline) véleménynyilvánítás szabadságáról szóló jövőbeli iránymutatásokba;

49.  kéri, hogy e jelentést az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló állásfoglalásával szoros összefüggésben kell értelmezni és átvenni;

50.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága Hivatalának, az UNESCO-nak, az Európa Tanácsnak és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

(1)

  http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf.

(2)

  Különösen a 2011. május 16-i (A/HRC/17/27), a 2011. augusztus 10-i (A/66/290), a 2012. június 4-i (A/HRC/20/17), valamint a 2012. szeptember 7-i (A/67/357) jelentésekre, amelyek a következő oldalon érhetők el:

  http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx.

(3)

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement

(4)

  A/HRC/17/31 a következő címen érhető el: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf.

(5)

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/PDF/N0668160.pdf?OpenElement.

(6)

  http://www.un-documents.net/gc-p1.htm.

(7)

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf.

(8)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0050.

(9)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0049.

(10)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0503.

(11)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0451.

(12)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0470.

(13)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0250.

(14)

  http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm.

  http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_en.htm.

(15)

  http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance.

(16)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334.

(17)

  HL C 45. E, 2010.2.23, 9. o.

(18)

  HL L 386., 2006.12.29., 1. o.

(19)

  HL C 290. E, 2006.11.29., 107. o.


MELLÉKLETEK

az országoknak a megfelelő szakértelemmel rendelkező független szervezetek általi rangsorolása a sajtó- és médiaszabadság tekintetében

Riporterek határok nélkül

2013. évi sajtószabadság-mutatók a világban(1)

HELYEZÉS

Ország

PONTSZÁM

különbözet

1

Finnország

6,38

0 (1)

2

Hollandia

6,48

+1 (3)

3

Norvégia

6,52

-2 (1)

4

Luxemburg

6,68

+2 (6)

5

Andorra

6,82

-

6

Dánia

7,08

+4 (10)

7

Liechtenstein

7,35

-

8

Új-Zéland

8,38

+5 (13)

9

Izland

8,49

-3 (6)

10

Svédország

9,23

+2 (12)

11

Észtország

9,26

-8 (3)

12

Ausztria

9,40

-7 (5)

13

Jamaica

9,88

+3 (16)

14

Svájc

9,94

-6 (8)

15

Írország

10,06

0 (15)

16

Csehország

10,17

-2 (14)

17

Németország

10,24

-1 (16)

18

Costa Rica

12,08

+1 (19)

19

Namíbia

12,50

+1 (20)

20

Kanada

12,69

-10 (10)

21

Belgium

12,94

-1 (20)

22

Lengyelország

13,11

+2 (24)

23

Szlovákia

13,25

+2 (25)

24

Ciprus

13,83

-8 (16)

25

Zöld-foki-szigetek

14,33

-16 (9)

26

Ausztrália

15,24

+4 (30)

27

Uruguay

15,92

+5 (32)

28

Portugália

16,75

+5 (33)

29

Egyesült királyság

16,89

-1 (28)

30

Ghána

17,27

+11 (41)

31

Suriname

18,19

-9 (22)

32

Egyesült államok

18,22

+15 (47)

33

Litvánia

18,24

-3 (30)

34

Kelet-karibi Államok Szervezete

19,72

-9 (25)

35

Szlovénia

20,49

+1 (36)

36

Spanyolország

20,50

+3 (39)

37

Franciaország

21,60

+1 (38)

38

El Salvador

22,86

-1 (37)

39

Lettország

22,89

+11 (50)

40

Botswana

22,91

+2 (42)

41

Pápua-Új-Guinea

22,97

-6 (35)

42

Románia

23,05

+5 (47)

43

Niger

23,08

-14 (29)

44

Trinidad és Tobago

23,12

+6 (50)

45

Málta

23,30

+13 (58)

46

Burkina Faso

23,70

+22 (68)

47

Tajvan

23,82

-2 (45)

48

Szamoa

23,84

+6 (54)

49

Haiti

24,09

+3 (52)

50

Dél-Korea

24,48

-6 (44)

51

Comore-szigeteki Unió

24,52

-6 (45)

52

Dél-Afrika

24,56

-10 (42)

53

Japán

25,17

-31 (22)

54

Argentína

25,67

-7 (47)

55

Moldova

26,01

-2 (53)

56

Magyarország

26,09

-16 (40)

57

Olaszország

26,11

+4 (61)

58

Hongkong

26,16

-4 (54)

59

Szenegál

26,19

+16 (75)

60

Chile

26,24

+20 (80)

61

Sierra Leone

26,35

+2 (63)

62

Mauritius

26,47

-8 (54)

63

Szerbia

26,59

+17 (80)

64

Horvátország

26,61

+4 (68)

65

Közép-afrikai Köztársaság

26,61

-3 (62)

66

Tonga

26,70

-3 (63)

67

Mauritánia

26,76

0 (67)

68

Bosznia-Hercegovina

26,86

-10 (58)

69

Guyana

27,08

-11 (58)

70

Tanzánia

27,34

-36 (34)

71

Kenya

27,80

+13 (84)

72

Zambia

27,93

+14 (86)

73

Mozambik

28,01

-7 (66)

74

Örményország

28,04

+3 (77)

75

Malawi

28,18

+71 (146)

76

Kongói Köztársaság

28,20

+14 (90)

77

Kuvait

28,28

+1 (78)

78

Nicaragua

28,31

-6 (72)

79

Benin

28,33

+12 (91)

80

Dominikai Köztársaság

28,34

+15 (95)

81

Lesotho

28,36

-18 (63)

82

Bhután

28,42

-12 (70)

83

Togo

28,45

-4 (79)

84

Görögország

28,46

-14 (70)

85

Koszovó

28,47

+1 (86)

86

Guinea

28,49

0 (86)

87

Bulgária

28,58

-7 (80)

88

Madagaszkár

28,62

-4 (84)

89

Gabon

28,69

+12 (101)

90

Kelet-Timor

28,72

-4 (86)

91

Paraguay

28,78

-11 (80)

92

Bissau-Guinea

28,94

-17 (75)

93

Seychelle-szigetek

29,19

-20 (73)

94

Észak- Ciprus

29,34

+8 (102)

95

Guatemala

29,39

+2 (97)

96

Elefántcsontpart

29,77

+63 (159)

97

Libéria

29,89

+13 (110)

98

Mongólia

29,93

+2 (100)

99

Mali

30,03

-74 (25)

100

Grúzia

30,09

+4 (104)

101

Libanon

30,15

-8 (93)

102

Albánia

30,88

-6 (96)

103

Maldív-szigetek

31,10

-30 (73)

104

Uganda

31,69

+35 (139)

105

Peru

31,87

+10 (115)

106

Kirgizisztán

32,20

+2 (108)

107

Fidzsi-szigetek

32,69

+10 (117)

108

Brazília

32,75

-9 (99)

109

Bolívia

32,80

-1 (108)

110

Katar

32,86

+4 (114)

111

Panama

32,95

+2 (113)

112

Izrael

32,97

-20 (92)

113

Montenegró

32,97

-6 (107)

114

Egyesült Arab Emírségek

33,49

-2 (112)

115

Nigéria

34,11

+11 (126)

116

Macedón Köztársaság

34,27

-22 (94)

117

Venezuela

34,44

0 (117)

118

Nepál

34,61

-12 (106)

119

Ecuador

34,69

-15 (104)

120

Kamerun

34,78

-23 (97)

121

Csád

34,87

-18 (103)

122

Brunei

35,45

+3 (125)

123

Tádzsikisztán

35,71

-1 (122)

124

Dél-Szudán

36,20

-13 (111)

125

Algéria

36,54

-3 (122)

126

Ukrajna

36,79

-10 (116)

127

Honduras

36,92

+8 (135)

128

Afganisztán

37,36

+22 (150)

129

Kolumbia

37,48

+14 (143)

130

Angola

37,80

+2 (132)

131

Líbia

37,86

+23 (154)

132

Burundi

38,02

-2 (130)

133

Zimbabwe

38,12

-16 (117)

134

Jordán

38,47

-6 (128)

135

Thaiföld

38,60

+2 (137)

136

Marokkó

39,04

+2 (138)

137

Etiópia

39,57

-10 (127)

138

Tunézia

39,93

-4 (134)

139

Indonézia

41,05

+7 (146)

140

India

41,22

-9 (131)

141

Omán

41,51

-24 (117)

142

Kongói D.K.

41,66

+3 (145)

143

Kambodzsa

41,81

-26 (117)

144

Banglades

42,01

-15 (129)

145

Malajzia

42,73

-23 (122)

146

Palesztina

43,09

+7 (153)

147

Fülöp-szigetek

43,11

-7 (140)

148

Oroszország

43,42

-6 (142)

149

Szingapúr

43,43

-14 (135)

150

Irak

44,67

+2 (152)

151

Burma

44,71

+18 (169)

152

Gambia

45,09

-11 (141)

153

Mexikó

45,30

-4 (149)

154

Törökország

46,56

-6 (148)

155

Szváziföld

46,76

-11 (144)

156

Azerbajdzsán

47,73

+6 (162)

157

Fehéroroszország

48,35

+11 (168)

158

Egyiptom

48,66

+8 (166)

159

Pakisztán

51,31

-8 (151)

160

Kazahsztán

55,08

-6 (154)

161

Ruanda

55,46

-5 (156)

162

Sri Lanka

56,59

+1 (163)

163

Szaúd-Arábia

56,88

-5 (158)

164

Üzbegisztán

60,39

-7 (157)

165

Bahrein

62,75

+8 (173)

166

Egyenlítői-Guinea

67,20

-5 (161)

167

Dzsibuti

67,40

-8 (159)

168

Laosz

67,99

-3 (165)

169

Jemen

69,22

+2 (171)

170

Szudán

70,06

0 (170)

171

Kuba

71,64

-4 (167)

172

Vietnám

71,78

0 (172)

173

Kína

73,07

+1 (174)

174

Irán

73,40

+1 (175)

175

Szomália

73,59

-11 (164)

176

Szíria

78,53

0 (176)

177

Türkmenisztán

79,14

0 (177)

178

Észak-Korea

83,90

0 (178)

179

Eritrea

84,83

0 (179)

Bizottság az Újságírók Védelméért

2012. évi büntetlenségi mutató, statisztikai táblázat(2)

A 2002–2011 közötti időszak során az 1 millió lakosra jutó felderítetlen újságíró-gyilkosságok száma. Csak azok az országok szerepelnek, ahol öt vagy ötnél több felderítetlen eset történt. Felderítetlen esetnek számít az, ha ítéletre nem került sor.

 

Helye-zés

 

Ország

 

Felderí-tetlen esetek száma

 

Lakosság

(mill)

 

Számítás

 

Osztályzat

 

1

 

Irak

 

93

 

32

 

93/32

 

2.906

 

2

 

Szomália

 

11

 

9.3

 

11/9.3

 

1.183

 

3

 

Fülöp-szigetek

 

55

 

93.3

 

55/93.3

 

0.589

 

4

 

Sri Lanka

 

9

 

20.9

 

9/20.9

 

0.431

 

5

 

Kolumbia

 

8

 

46.3

 

8/46.3

 

0.173

 

6

 

Nepál

 

5

 

30

 

5/30

 

0.167

 

7

 

Afganisztán

 

5

 

34.4

 

5/34.4

 

0.145

 

8

 

Mexikó

 

15

 

113.4

 

15/113.4

 

0.132

 

9

 

Oroszország

 

16

 

141.8

 

16/141.8

 

0.113

 

10

 

Pakisztán

 

19

 

173.6

 

19/173.6

 

0.109

 

11

 

Brazília

 

5

 

194.9

 

5/194.9

 

0.026

 

12

 

India

 

6

 

1,170.9

 

6/1170.9

 

0.005

Népességi adatok forrása: A világ fejlődésének mutatói, Világbank, 2010.

FREEDOM HOUSE

SZABADSÁG A VILÁGBAN 2013: DEMOKRATIKUS ÁTTÖRÉSEK MÉRLEGE(3)

Független országok

Ország

A szabadság foka

PJ

ÁJ

Tendencia iránya

Afganisztán

Nem szabad

6

6

 

Albánia*

Részben szabad

3

3

 

Algéria

Nem szabad

6

5

 

Andorra*

Szabad

1

1

 

Angola

Nem szabad

6

5

 

Antigua és Barbuda*

Szabad

2 ▲

2

 

Argentína*

Szabad

2

2

 

Örményország

Részben szabad

5 ▲

4

 

Ausztrália*

Szabad

1

1

 

Ausztria*

Szabad

1

1

 

Azerbajdzsán

Nem szabad

6

5

 

Bahama-szigetek*

Szabad

1

1

 

Bahrein

Nem szabad

6

6

 

Banglades*

Részben szabad

3

4

 

Barbados*

Szabad

1

1

 

Fehéroroszország

Nem szabad

7

6

 

Belgium*

Szabad

1

1

 

Belize*

Szabad

1

2

 

Benin*

Szabad

2

2

 

Bután*

Részben szabad

4

5

Bolívia*

Részben szabad

3

3

 

Bosznia–Hercegovina*

Részben szabad

3 ▲

3

 

Botswana*

Szabad

3

2

 

Brazília*

Szabad

2

2

 

Brunei

Nem szabad

6

5

 

Bulgária*

Szabad

2

2

 

Burkina Faso

Részben szabad

5

3

 

Burma

Nem szabad

6 ▲

5 ▲

 

Burundi

Részben szabad

5

5

 

Kambodzsa

Nem szabad

6

5

 

Kamerun

Nem szabad

6

6

 

Kanada*

Szabad

1

1

 

Zöld-foki-szigetek*

Szabad

1

1

 

Közép-afrikai Köztársaság

Részben szabad

5

5

Csád

Nem szabad

7

6

 

Chile*

Szabad

1

1

 

Kína

Nem szabad

7

6

 

Kolumbia*

Részben szabad

3

4

 

Comore-szigetek:

Részben szabad

3

4

 

Kongó (Brazzaville)

Nem szabad

6

5

 

Kongó (Kinshasa)

Nem szabad

6

6

 

Costa Rica*

Szabad

1

1

 

Elefántcsontpart

Részben szabad ▲

5 ▲

5 ▲

 

Horvátország*

Szabad

1

2

 

Kuba

Nem szabad

7

6

 

Ciprus*

Szabad

1

1

 

Csehország*

Szabad

1

1

 

Dánia*

Szabad

1

1

 

Djibouti

Nem szabad

6

5

 

Dominika*

Szabad

1

1

 

Dominikai Köztársaság*

Szabad

2

2

 

Kelet-Timor*

Részben szabad

3

4

 

Ecuador*

Részben szabad

3

3

Egyiptom

Részben szabad ▲

5 ▲

5

 

El Salvador*

Szabad

2

3

 

Egyenlítői-Guinea

Nem szabad

7

7

 

Eritrea

Nem szabad

7

7

 

Észtország*

Szabad

1

1

 

Etiópia

Nem szabad

6

6

 

Fidzsi-szigetek

Részben szabad

6

4

 

Finnország*

Szabad

1

1

 

Franciaország*

Szabad

1

1

 

Gabon

Nem szabad

6

5

 

Gambia

Nem szabad

6

6 ▼

 

Grúzia*

Részben szabad

3 ▲

3

 

Németország*

Szabad

1

1

 

Ghána*

Szabad

1

2

 

Görögország*

Szabad

2

2

Grenada*

Szabad

1

2

 

Guatemala*

Részben szabad

3

4

 

Guinea

Részben szabad

5

5

Bissau-Guinea

Nem szabad ▼

6 ▼

5 ▼

 

Guyana*

Szabad

2

3

 

Haiti

Részben szabad

4

5

 

Honduras

Részben szabad

4

4

 

Magyarország*

Szabad

1

2

 

Izland*

Szabad

1

1

 

India*

Szabad

2

3

 

Indonézia*

Szabad

2

3

 

Irán

Nem szabad

6

6

 

Irak

Nem szabad

6 ▼

6

 

Írország*

Szabad

1

1

 

Izrael*

Szabad

1

2

 

Olaszország*

Szabad

2 ▼

1

 

Jamaica*

Szabad

2

3

 

Japán*

Szabad

1

2

 

Jordánia

Nem szabad

6

5

Kazahsztán

Nem szabad

6

5

Kenya

Részben szabad

4

4 ▼

 

Kiribati*

Szabad

1

1

 

Koszovó

Részben szabad

5

4

 

Kuvait

Részben szabad

5 ▼

5

 

Kirgizisztán

Részben szabad

5

5

 

Laosz

Nem szabad

7

6

 

Lettország*

Szabad

2

2

 

Libanon

Részben szabad

5

4

Lesotho*

Szabad ▲

2 ▲

3

 

Libéria*

Részben szabad

3

4

 

Líbia*

Részben szabad ▲

4 ▲

5 ▲

 

Liechtenstein*

Szabad

1

1

 

Litvánia*

Szabad

1

1

 

Luxembourg*

Szabad

1

1

 

Macedónia*

Részben szabad

3

3

 

Madagaszkár

Részben szabad

6

4

Malawi*

Részben szabad

3

4

Malajzia

Részben szabad

4

4

 

Maldív-szigetek

Részben szabad

5 ▼

4

 

Mali

Nem szabad ▼

7 ▼

5 ▼

 

Málta*

Szabad

1

1

 

Marshall-szigetek*

Szabad

1

1

 

Mauritánia

Nem szabad

6

5

 

Mauritius*

Szabad

1

2

 

Mexikó*

Részben szabad

3

3

 

Mikronézia*

Szabad

1

1

 

Moldova*

Részben szabad

3

3

 

Monaco*

Szabad

2

1

 

Mongólia*

Szabad

1 ▲

2

 

Montenegró*

Szabad

3

2

 

Marokkó

Részben szabad

5

4

 

Mozambik

Részben szabad

4

3

 

Namíbia*

Szabad

2

2

 

Nauru*

Szabad

1

1

 

Nepál

Részben szabad

4

4

 

Hollandia*

Szabad

1

1

 

Új-Zéland*

Szabad

1

1

 

Nicaragua

Részben szabad

5

4

 

Niger*

Részben szabad

3

4

 

Nigéria

Részben szabad

4

4

Észak-Korea

Nem szabad

7

7

 

Norvégia*

Szabad

1

1

 

Omán

Nem szabad

6

5

Pakisztán

Részben szabad

4

5

 

Palau*

Szabad

1

1

 

Panama*

Szabad

1

2

 

Pápua Új-Guinea*

Részben szabad

4

3

 

Paraguay*

Részben szabad

3

3

Peru*

Szabad

2

3

 

Fülöp-szigetek*

Részben szabad

3

3

 

Lengyelország*

Szabad

1

1

 

Portugália*

Szabad

1

1

 

Katar

Nem szabad

6

5

 

Románia*

Szabad

2

2

 

Oroszország

Nem szabad

6

5

Ruanda

Nem szabad

6

6 ▼

 

Saint Kitts és Nevis*

Szabad

1

1

 

Saint Lucia*

Szabad

1

1

 

Saint Vincent és Grenadine-szigetek*

Szabad

1

1

 

Szamoa*

Szabad

2

2

 

San Marino*

Szabad

1

1

 

São Tomé és Príncipe*

Szabad

2

2

 

Szaúd-Arábia

Nem szabad

7

7

 

Szenegál*

Szabad ▲

2 ▲

3

 

Szerbia*

Szabad

2

2

 

Seychelles-szigetek*

Részben szabad

3

3

 

Sierra Leone*

Szabad ▲

2 ▲

3

 

Szingapúr

Részben szabad

4

4

 

Szlovákia*

Szabad

1

1

 

Szlovénia*

Szabad

1

1

 

Salamon-szigetek

Részben szabad

4

3

 

Szomália

Nem szabad

7

7

 

Dél-Afrika*

Szabad

2

2

 

Dél-Korea*

Szabad

1

2

 

Dél-Szudán

Nem szabad

6

5

 

Spanyolország*

Szabad

1

1

 

Sri Lanka

Részben szabad

5

4

Szudán

Nem szabad

7

7

 

Suriname*

Szabad

2

2

Szváziföld

Nem szabad

7

5

 

Svédország*

Szabad

1

1

 

Svájc*

Szabad

1

1

 

Szíria

Nem szabad

7

7

Tajvan*

Szabad

1

2

 

Tádzsikisztán

Nem szabad

6

6 ▼

 

Tanzánia*

Részben szabad

3

3

 

Thaiföld*

Részben szabad

4

4

 

Togo

Részben szabad

5

4

 

Tonga*

Szabad ▲

3

2 ▲

 

Trinidad és Tobago*

Szabad

2

2

 

Tunézia*

Részben szabad

3

4

 

Törökország*

Részben szabad

3

4 ▼

 

Türkmenisztán

Nem szabad

7

7

 

Tuvalu*

Szabad

1

1

 

Uganda

Részben szabad

5

4

Ukrajna*

Részben szabad

4

3

Egyesült Arab Emírségek

Nem szabad

6

6

Egyesült Királyság*

Szabad

1

1

 

Egyesült Államok*

Szabad

1

1

 

Uruguay*

Szabad

1

1

 

Üzbegisztán

Nem szabad

7

7

 

Vanuatu*

Szabad

2

2

 

Venezuela

Részben szabad

5

5

 

Vietnám

Nem szabad

7

5

 

Jemen

Nem szabad

6

6

 

Zambia*

Részben szabad

3

4

 

Zimbabwe

Nem szabad

6

6

 

* azt jelöli, hogy az ország választásokon alapuló demokrácia-e.

Kapcsolódó területek

 

Terület

 

 

A szabadság foka

 

 

PJ

 

 

ÁJ

 

 

Tendencia iránya

 

Hong Kong

Részben szabad

5

2

 

Puerto Rico

Szabad

1

2

 

Vitatott területek

 

Terület

 

 

A szabadság foka

 

 

PJ

 

 

ÁJ

 

 

Tendencia iránya

 

Abházia

Részben szabad

4 ▲

5

 

Gáza-övezet

Nem szabad

6

6

 

Indiai Kasmír

Részben szabad

4

4

Hegyi-Karabah

Részben szabad ▲

5 ▲

5

 

Észak-Ciprus

Szabad

2

2

 

Pakisztáni Kasmír

Nem szabad

6

5

 

Szomáliföld

Részben szabad

4

5

 

Dél-Oszétia

Nem szabad

7

6

 

Tibet

Nem szabad

7

7

 

Dnyeszter-mellék

Nem szabad

6

6

 

Ciszjordánia

Nem szabad

6

5

 

Nyugat-Szahara

Nem szabad

7

7

 

A PJ és az ÁJ jelölés a politikai és az állampolgári jogokat jelöli; az 1-es a legmagasabb, a 7-es a legalacsonyabb fokú szabadságot jelenti.

▲ ▼ a fel és lefelé mutató nyíl azt jelöli, hogy a rangsorban a legutóbbi felmérés óta előre- vagy hátralépés történt.

  a fel és lefelé mutató nyilak azokat a pozitív vagy negatív változásokat jelölik, amelyek bekövetkeztek ugyan, de nem voltak elégségesek ahhoz, hogy a politikai vagy állampolgári jogok rangsorában változást eredményezzenek.

* azt jelöli, hogy egy ország parlamenti demokrácia-e.

MEGJEGYZÉS: A rangsor a világ 2012. január 1.–2012. december 31. közötti időszak során bekövetkezett eseményeit veszi figyelembe.

Freedom House

Az internet szabadsága(4)

Az internet szabadsága a Freedom House legújabb mutatója, amely az internet és a digitális média szabadságát méri világszerte. Annak ellenére, hogy Az internet szabadsága csak néhány éve indult útjára, a politikai döntéshozók, újságírók és aktivisták számára az emberi jogok e fejlődő és egyre fontosabb dimenziója terén a legfontosabb referenciaértékké nőtte ki magát.

A 2012-es kiadás

A Freedom House 2012. szeptember 24-én publikálta legfrissebb jelentését az internet szabadságáról. Az új kiadás az országokra vonatkozó részletes jelentéseket és egy egyedülálló számmutatót tartalmaz, amely hat földrajzi régió 47 országára terjed ki. Ezenfelül a főbb megállapításokat és a digitális médiaszabadságra globálisan leselkedő veszélyeket egy grafikonokkal kísért analitikus áttekintő tanulmány összegzi.

 

A felmérésről

Az internet az elmúlt évtized során az információáramlás eszközeként széles körben elterjedt, kihívást jelentve a média feletti ellenőrzés tekintetében. Az internet, amint azt a 2011-es közel-keleti események is bizonyítják, olyan eszközként jelent meg, amelynek segítségével a polgárokat politikai, társadalmi és gazdasági reformok érdekében mozgósítani lehet. Az önkényuralmi rendszerek az új technológiáktól való félelmükben kidolgozták azokat a finom vagy kevésbé finom módszereket, amelyekkel az internethez való hozzáférést szűrni, ellenőrizni, akadályozni vagy manipulálni lehet

A média új formájából fakadó esetleges jogi, gazdasági és biztonsági kihívásokra adott válaszul még néhány demokratikus állam is különféle korlátozásokat vett fontolóra, illetve vezetett be.

A Freedom House e leselkedő új veszélyek megvilágítására és az internethez való szabad hozzáférés lehetséges területeinek meghatározására létrehozta azt az első átfogó, összehasonlításra alkalmas és számokon alapuló mutatórendszert, amely az internet szabadságának ellenőrzését és elemzését teszi lehetővé. A Freedom House az internet szabadságának értékelésére élvonalbeli szakemberekkel együttműködve az országok összes típusára alkalmazható egyedülálló, szisztematikus és innovatív módszert dolgozott ki. A módszert először Az internet szabadsága kísérleti projekt keretében 15 országban próbálta ki a Freedom House. Ennek eredményeit 2009-ben tette közzé. Az azóta már második alkalommal lefolytatott felmérés eredményeit 2011-ben publikálta, illetve a harmadikra 2012. szeptemberében kerül sor.

Az egyes országokról szóló értékelés egy részletes leíró jelentést, illetve a Freedom House egyedülálló módszerén alapuló osztályzatot tartalmaz.

A módszer az alábbi három elem figyelembevételével állapítja meg, hogy az internet és az információs és kommunikációs technológiák szabadsága milyen mértékű:

§A hozzáférést gátló akadályok–többek között a hozzáférést gátló infrastrukturális és gazdasági akadályok, az internetszolgáltatók felett gyakorolt jogi és tulajdonosi ellenőrzés, valamint a szabályozó szervek függetlensége;

§Tartalomkorlátozás–többek között a weblapok tartalmára, technikai szűrésére és zárolására vonatkozó jogszabályok, öncenzúra, a hírszolgáltató online média élénksége és sokszínűsége, valamint az információs és kommunikációs technológiáknak a polgárok mobilizálására történő felhasználása;

§A felhasználói jogok megsértése–többek között a megfigyelés, a magánélet védelme és az online tevékenység kellemetlen következményei, például bebörtönzés, jogellenes zaklatás, illetve internetes támadások.

(1)

  Elérhető a következő címen: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html.

(2)

  Elérhető a következő címen: http://www.cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php.

(3)

  Elérhető a következő címen: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013.

(4)

  Elérhető a következő címen: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

7.5.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Knut Fleckenstein, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

José Manuel Fernandes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pablo Zalba Bidegain

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat