IZVJEŠĆE
o prijedlogu Direktive Vijećao provedbi pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije
(COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Anni Podimata

24.6.2013


Postupak : 2013/0045(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0230/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0230/2013
Doneseni tekstovi :

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: