Διαδικασία : 2013/2052(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0367

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 191kWORD 147k
25.6.2013
PE 507.995v02-00 A7-0235/2013

σχετικά με τις συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας

(2013/2052(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Emilio Menéndez del Valle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας

(2013/2052(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1980 περί συνάψεως συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϋλάνδης, χωρών μελών της Ενώσεως των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας(1),

–   έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που ανέθεσε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004 και οι οποίες ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2010, επί τη ευκαιρία της όγδοης ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM8), για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας,

–   έχοντας υπόψη την ASEM 9 που πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν του Λάος στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που πραγματοποιήθηκε στην Καμπότζη από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής για τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών εγγράφων και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη Μαλαισία, τη Βραζιλία και το Πακιστάν(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη Μαλαισία: πρακτική του ραβδισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις «πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων»4,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(4),

–   έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία τον Ιούλιο του 2012(5),

–   έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία υπεγράφη το 2007(6),

–   έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τη Μαλαισία όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), οι οποίες ξεκίνησαν το 2007,

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Μαλαισία για την περίοδο 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4, και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0235/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι ιδρυτικό μέλος του ASEAN και θα προεδρεύσει του οργανισμού το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στον ASEAN·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι ενεργό μέλος του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (ΟΣΑΕ), της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), του Κινήματος των Αδεσμεύτων (NAM), της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης (ADB), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ασία και τον Ειρηνικό (UNESCAP), του σχεδίου Colombo για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), της Ευρωασιατικής Συνόδου Κορυφής (ASEM) και της περιοχής ανάπτυξης της Ανατολικής Ασίας Σουλτανάτο του Μπρουνέι-Ινδονησία-Μαλαισία-Φιλιππίνες (BIMP-EAGA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από την ίδρυσή του το 1995, καθώς και της ομάδας των 77 (G77) αναπτυσσόμενων χωρών, της ομάδας των 8 αναπτυσσόμενων χωρών (D-8), της ομάδας G15 και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2010-2013), μεταξύ άλλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2010, η Μαλαισία συμμετείχε στην Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership – T.P.P.) που καθιερώθηκε το 2005 με στόχο τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν από την TTP έλαβαν εξαιρετικά σημαντικές διαστάσεις μετά την προσχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον Φεβρουάριο του 2008, του Μεξικού τον Ιούνιο του 2012 και του Καναδά τον Οκτώβριο του 2012·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία συνεισφέρει συχνά σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και άλλων, μεταξύ άλλων στον Λίβανο, στο Ανατολικό Τιμόρ, στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία, στο Πακιστάν, στη Σιέρα Λεόνε, στο Σουδάν, στη Δυτική Σαχάρα, στο Νεπάλ και στο Κοσσυφοπέδιο, ενώ έχει αναπτύξει και ιατρική μονάδα στο Αφγανιστάν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Μαλαισίας παρουσιάζει πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική και εθνοτική ποικιλομορφία, με τους μαλαισιανούς μουσουλμάνους να αποτελούν την πλειοψηφία και τις κοινότητες ινδών, κινέζων και μη μαλαισιανών αυτοχθόνων να αποτελούν τη μειοψηφία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία διεξήγαγε κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Μαΐου 2013·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία, μια αναδυόμενη οικονομία, έχει θεσπίσει επιτυχημένα κοινωνικοοικονομικά προγράμματα αναδιάρθρωσης, αρχίζοντας από τη Νέα Οικονομική Πολιτική το 1971, η οποία αντικαταστάθηκε από την Εθνική Αναπτυξιακή Πολιτική το 1991 και στη συνέχεια από την Πολιτική Εθνικού Οράματος το 2001 στο πλαίσιο του «Νέου Οικονομικού Μοντέλου» για τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό στόχο της Μαλαισίας να καταστεί ανεπτυγμένη χώρα μέχρι το 2020 («Όραμα 2020»)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2011 η Μαλαισία ψήφισε νόμο για τις ειρηνικές συναθροίσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Μαλαισίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τη μετανάστευση, την ελευθερία του Τύπου και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ενισχυθεί μέσω των τακτικών επαφών με την κοινωνία των πολιτών και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μαλαισίας (SUHAKAM)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης καθιερώσει σταδιακά τη συνεργασία της με τη Μαλαισία σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπως η θαλάσσια ασφάλεια και η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περαιτέρω ενθάρρυνση των σχέσεων, το Κοινοβούλιο της Μαλαισίας συγκρότησε την Ομάδα Μαλαισίας-ΕΕ της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2010, τα μέλη της οποίας εκπροσωπούν τόσο τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και την αντιπολίτευση·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τις ακόλουθες συστάσεις:

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

(α)  να αναβαθμίσουν τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της Μαλαισίας, μέσω της έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις επτά χώρες του ASEAN· να ενημερώσουν τους πολίτες της ΕΕ όσον αφορά τη σημασία, τις σημαντικές δυνατότητες και τον πολυσχιδή χαρακτήρα των εν λόγω σχέσεων·

(β)  να τονίσουν ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας θα παράσχει μοναδικές ευκαιρίες δημιουργίας ενός νέου επιπέδου στρατηγικού και πολιτικού περιβάλλοντος για τις διμερείς σχέσεις, επέκτασης της συμμετοχής της ΕΕ σε μια σειρά από τομείς αμοιβαίου συμφέροντος – μεταξύ των οποίων η εμπορική συνεργασία, η ενέργεια, η επιστήμη και η τεχνολογία, η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η χρηστή διακυβέρνηση, τα κοινωνικά πρότυπα και οι εργασιακές συνθήκες, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της εμπορίας ανθρώπων και η μη διάδοση των όπλων – και ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Μαλαισίας σχετικά με το περιβάλλον, την πράσινη τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή·

(γ)  να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των γύρων διαπραγματεύσεων προκειμένου να ανταποκρίνεται στη θεματική εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει η μαλαισιανή πλευρά και, επιπροσθέτως της διευκόλυνσης των διαπραγματεύσεων, να επιδείξουν το κατάλληλο ενδιαφέρον για αυτές·

(δ)  να ζητήσουν μια συνεπή προσέγγιση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· να υπενθυμίσουν ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη των στόχων τους·

(ε)  να τονίσουν ότι οι δύο διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι αλληλοεξαρτώμενες και να έχουν παράλληλη πορεία·

Πολιτικός διάλογος

(στ)  να επιδοκιμάσουν τη δημιουργία της Μαλαισιανής Υπηρεσίας για την Επιβολή του Νόμου στη Θάλασσα (MMEA) που συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων στη θάλασσα σε μία υπηρεσία· να επιδοκιμάσουν τα αποτελέσματα της υποπεριφερειακής συνεργασίας της Μαλαισίας με τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Ταϋλάνδη, την Πρωτοβουλία για τη Θαλάσσια Ασφάλεια στην Ασία (AMARSECTIVE) και τη Συμφωνία Περιφερειακής Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας Πλοίων στην Ασία (ReCAAP), καθώς και της συνεργασίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN, όσον αφορά τη σημαντική βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας τόσο στο στενό της Μαλάκκα, από το οποίο διέρχονται ετησίως περισσότερα από 50.000 πλοία, όσο και στα παράκτια ύδατα της Μαλαισίας· να εκφράσουν την εκτίμησή τους για το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Μαλαισίας έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας· διαβλέπει δυνατότητες στενότερης συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Μαλαισίας για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, κυρίως για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ακτοφυλακών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη ναυτική διαλειτουργικότητα και τις εξελίξεις σε νομικά ζητήματα·

(ζ)  να επαναλάβουν την παγκόσμια σημασία της Νότιας Θάλασσας της Κίνας και να απευθύνουν έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διευθετήσουν τις συγκρουόμενες εδαφικές τους διεκδικήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα νησιά Spratly/Nansha, μέσω της διεθνούς διαιτησίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (ιδίως με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας), ώστε να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή· να καταδικάσουν τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στη Sabah και να ζητήσουν την ειρηνική επίλυση της κατάστασης· να επικροτήσουν τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη για την ειρηνική επίλυση, το 2010, των μακροχρόνιων διαφορών τους σχετικά με εδάφη και χωρικά ύδατα·

(η)  να επικροτήσουν τη συνεργασία και να κρίνουν θετικά την αυξημένη ικανότητας της Μαλαισίας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων και της πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων·

(θ)  να υπενθυμίσουν ότι στη Μαλαισία υπήρχε εξαιρετικά υψηλός βαθμός πολιτικής σταθερότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα· να επιδοκιμάσουν το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 5ης Μαΐου 2013, το οποίο εκφράζει το ενδιαφέρον του λαού για πολιτική συμμετοχή· να σημειώσουν ότι οι τελευταίες εκλογές κατέδειξαν την πρόοδο της Μαλαισίας στην πορεία της προς μια πλουραλιστική δημοκρατία· να καλέσει τις αρχές της Μαλαισίας να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και αμερόληπτης αξιολόγησης σχετικά με τις εκλογές, ως απάντηση σους ισχυρισμούς για παρατυπίες· να ζητήσουν από τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη εθνοτική και πολιτική ένταση, τον κατακερματισμό της στήριξης των πολιτών προς μια σειρά από πολιτικά κόμματα, τις εντεινόμενες κοινωνικές αναταραχές και τον αυξανόμενο αριθμό διαδηλώσεων, καθώς και να δρομολογήσει ενεργό διάλογο με την αντιπολίτευση και όλες τις εθνοτικές ομάδες· να τονίσουν επίσης τη σημασία της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας των πολιτών όσον αφορά τη διαφθορά· να ζητήσουν από την κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής μεταρρύθμισης·

(ι)   να ζητήσουν από τη Μαλαισία να δεσμευτεί ότι θα εξακολουθήσει να χαράσσει κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και οι οποίες θα κατοχυρώνουν τα πλήρη δικαιώματα όλων των πολιτών της Μαλαισίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, παιδεία και επιχειρηματικές ευκαιρίες· να προωθήσουν την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη της Μαλαισίας και για τους φτωχότερους πολίτες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα επιτεύγματα όσον αφορά την ανάπτυξη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας·

(ια) να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να επιδιώξει την περαιτέρω συμμετοχή της δυναμικής και ενεργού κοινωνίας των πολιτών της Μαλαισίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω διαβουλεύσεων, καθώς και να άρει τους περιορισμούς εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών· να επικροτήσουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών, μέσω του οποίου εφιστάται η προσοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στα δικαιώματα των γυναικών, στην προστασία των καταναλωτών, στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και άλλων εθνοτικών ομάδων, στην ελευθερία του Τύπου, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα θρησκευτικών μειονοτήτων·

(ιβ) να τονίσουν την ανάγκη για ενεργό και τακτική συμμετοχή της ΕΕ σε υψηλού επιπέδου συναντήσεις και συνόδους κορυφής οργανώσεων της περιοχής, στις οποίες η ΕΕ καλείται να συμμετέχει·

(ιγ) να υπενθυμίσουν ότι η πρόοδος στον πολιτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για ένα ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, όπως ακριβώς η ελευθέρωση του εμπορίου συμβάλλει στην προώθηση της πολιτικής φιλελευθεροποίησης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

(ιδ) να επικροτήσουν τη δήλωση της Μαλαισίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2009, σύμφωνα με την οποία η Μαλαισία εξέταζε το ενδεχόμενο αντικατάστασης της θανατικής ποινής με την ισόβια κάθειρξη και τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης μαλαισιανής νομικής επιτροπής το 2011 για την επανεξέταση των νόμων που έπρεπε να καταργηθούν· να παροτρύνουν την κυβέρνηση να εγκρίνει την άμεση αναστολή των εκτελέσεων και να λάβει νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής και της σωματικής τιμωρίας·

(ιε) να προστατεύουν και να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας· ιδίως δε τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου, καθώς και όσον αφορά την προώθηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ· να διασφαλίσουν την εφαρμογή της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε συμφωνία· να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υπογραφή, την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

(ιστ)   να τονίσουν τη σημασία της επίτευξης προόδου στο θέμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς τα βασικά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να υπόκεινται σε λογοκρισία· να επικροτήσουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2012 στην υπόθεση του διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης Malaysiakini, σύμφωνα με την οποία η άδεια έκδοσης έντυπων μέσων αποτελεί δικαίωμα, όχι προνόμιο· να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, ιδίως στις αστικές περιοχές· να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον νόμο περί αποδεικτικών στοιχείων ο οποίος δημιουργεί νομική ευθύνη για τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους ελεγκτές ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση ενός εντύπου·

(ιζ) να επικροτήσουν την πρόοδο που συντελέστηκε σε πολλές περιοχές λόγω της αντικατάστασης του νόμου για την εσωτερική ασφάλεια (ISA) τον Ιούλιο του 2012 από τον νόμο για ειδικά μέτρα όσον αφορά τα αδικήματα κατά της ασφάλειας (SOSMA), ο οποίος έχει περιορίσει τον μέγιστο χρόνο κράτησης χωρίς διεξαγωγή δίκης ή απαγγελία κατηγοριών σε 28 ημέρες· να εκφράσουν, ωστόσο, απογοήτευση για το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις του SOSMA εξακολουθούν να είναι ελλιπείς, όσον αφορά, για παράδειγμα, το σύστημα υποβολής έφεσης, οι οποίες - παρά τις συντελεσθείσες αλλαγές - θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κράτηση επ’ αόριστον σε περίπτωση που δεν προβλέπεται καταβολή εγγύησης, καθώς και για το γεγονός ότι ο SOSMA περιορίζει βασικά δικαιώματα, όπως το απόρρητο της επικοινωνίας, και επιτρέπει την απόκρυψη της πηγής των στοιχείων, εμποδίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση κατά τη διάρκεια των δικών·

(ιη) να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι οι μαλαισιανοί δικηγόροι επιδεικνύουν θάρρος και αυτενέργεια όσον αφορά την προάσπιση θεμελιωδών αξιών του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και είναι σε θέση να υπερασπίζονται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, αν και με περιορισμένα αποτελέσματα· να εκφράσουν ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του δικηγορικού συλλόγου της Μαλαισίας· να σημειώσουν ότι έχει διαμορφωθεί τεταμένο κλίμα μεταξύ των δικαστικών και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και να εκφράσουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει παράλληλα καταστεί περισσότερο συντηρητικό όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό του ανεξάρτητου χαρακτήρα των νομικών διαδικασιών και της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων· να προτείνουν η κυβέρνηση να εισακούσει και να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς σχετικά με τις εντάσεις που προκαλούν τα κρατικά δικαστήρια της Σαρία, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με το εθνικό σύστημα κοινού δικαίου·

(ιθ) να καλέσουν τη Μαλαισία να συμμορφωθεί με τα διεθνώς συμφωνηθέντα κοινωνικά πρότυπα· να τονίσουν τη σημασία που προσλαμβάνει η τήρηση και ταχεία εφαρμογή όλων των κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελεύθερης συγκρότησης ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· να παροτρύνουν τόσο τις αρχές της Μαλαισίας όσο και τους ευρωπαίους επενδυτές και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μαλαισία να τηρούν τα διεθνή πρότυπα εργασίας και να διασφαλίζουν αξιοπρεπή αμοιβή και συνθήκες εργασίας στη Μαλαισία·

(κ)  να ζητήσουν από τη Μαλαισία να προστατεύσει τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των Μαλαισιανών όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία ή την ελευθερία των πεποιθήσεων και να προωθήσει τις αρμονικές διαθρησκευτικές σχέσεις και την ανοχή· να καταδικάσουν, σε αυτό το πλαίσιο, τις κατεδαφίσεις ινδουιστικών ναών που έλαβαν χώρα το 2006 και τις επιθέσεις σε χριστιανικές εκκλησίες και τη βεβήλωση τζαμιών το 2010, και να καταδικάσουν τις πρόσφατες πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά ευρέως καθιερωμένες χρήσεις της γλώσσας· να ζητήσουν να παρασχεθεί στους χριστιανούς η δυνατότητα να απολαμβάνουν πλήρως το συνταγματικό τους δικαίωμα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων σύμφωνα με τις παραδόσεις τους και χωρίς να παρεμποδίζονται ή να φοβούνται ενδεχόμενους διωγμούς· να ζητήσουν τον σεβασμό του δικαιώματος όλων των Μαλαισιανών να αποφασίζουν ελεύθερα για το θρήσκευμά τους· να ζητήσουν την ταχεία άρση των υφιστάμενων διοικητικών και νομικών εμποδίων που υφίστανται οι Μουσουλμάνοι οι οποίοι ασπάζονται τον Χριστιανισμό ή τον Ινδουισμό, και να ζητήσουν από το κράτος να παρέχει στα άτομα αυτά προστασία από διώξεις· να ζητήσουν από τη Μαλαισία να αλλάξει, στο όνομα της ανεξιθρησκίας, τους νόμους που ισχύουν σε 10 από τα 13 κρατίδια της Μαλαισίας οι οποίοι απαγορεύουν την ιεραποστολική δραστηριότητα από μη Μουσουλμάνους και επιβάλλουν ποινές μακρόχρονης κάθειρξης και μαστίγωσης για στους παραβάτες·

(κα) να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να βελτιώσει το δικαίωμα των γυναικών στην ισότητα των φύλων, ιδίως σε σχέση με τους νόμους της Σαρία και με το οικογενειακό δίκαιο· να σταματήσουν τη χρήση του ραβδισμού ως ποινής·

Οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία

(κβ) να επικροτήσουν την προσπάθεια της Μαλαισίας να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των κατασκευών, παρά το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου· να χαιρετίσουν επίσης το γεγονός ότι η Μαλαισία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη μετατροπής της οικονομίας της σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο της ευθύνης της για την παγκόσμια καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· να τονίσουν ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως το φοινικέλαιο και η υδροηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να παράγονται κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, χωρίς να μειώνεται το μέγεθος των τροπικών δασών και η βιοποικιλότητα ή να αντικαθίσταται η παραγωγή τροφίμων από την παραγωγή καυσίμων·

(κγ) να εκφράσουν την άποψη ότι, παρότι η Μαλαισία συνιστά αδιαμφισβήτητα μία από τις πλέον επιτυχημένες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, χρειάζεται να επενδύσει σταδιακά σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να αναβαθμίσει το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης και να καταστεί χώρα με υψηλή ανάπτυξη· να υποστηρίξουν την επιδίωξη της αύξησης των πανεπιστημιακών ανταλλαγών και της συνεργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus και του σχεδίου MYEULINK, και να προτείνουν οι ανταλλαγές να είναι αμφίδρομες· να ενθαρρύνουν τη στενότερη πολιτισμική συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της μύησης του ευρωπαϊκού κοινού στον πολιτισμό της Μαλαισίας·

(κδ) να εκφράσουν την εκτίμησή τους για το γεγονός ότι η Μαλαισία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), βάσει της οποίας θα διασφαλιζόταν ότι η ξυλεία που εξάγεται στην ΕΕ από τη Μαλαισία προέρχεται από νόμιμες πηγές· να ζητήσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί βασική αγορά για τις εξαγωγές ξυλείας από τη Μαλαισία·

(κε) να υπενθυμίσουν τον διάλογο στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με τους κινδύνους της επέκτασης της παραγωγής των βιοκαυσίμων έναντι της παραγωγής τροφίμων και να επισημάνουν ότι η παραγωγή φοινικέλαιου για βιοκαύσιμα πρέπει να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα να αποφεύγεται η αλλαγή χρήσης των δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας, να επιδεικνύεται σεβασμός προς τα εδαφικά δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και να παρέχονται ευκαιρίες στις πιο άπορες κοινότητες να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους·

(κστ)  να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ της ΕΕ και της Μαλαισίας· να ασπαστούν την άποψη ότι ο οικολογικός τουρισμός έχει μεγάλες δυνατότητες στη Μαλαισία·

Λοιπές διατάξεις

(κζ) να διαβουλευτούν με το Κοινοβούλιο ως προς τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική συνεργασία·

(κη) να συμπεριλάβουν σαφή σημεία αναφοράς και δεσμευτικές προθεσμίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και να προβλέψουν μηχανισμούς παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο·

(κθ) να ενθαρρύνουν την ομάδα διαπραγματεύσεων της ΕΕ να συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με το Κοινοβούλιο, παρέχοντας επικαιροποιημένη ενημέρωση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/ (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Μαλαισίας.

(1)

ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 507.

(3)

ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 132.

(4)

ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.

(5)

ΕΕ L 154 της 15.6.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 85.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (29.5.2013)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μαλαισίας

2013/2052(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Niccolò Rinaldi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί μια συνεπή προσέγγιση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη των στόχων τους·

2.  τονίζει ότι οι δύο διαπραγματευτικές διαδικασίες πρέπει να είναι αλληλοεξαρτώμενες και να έχουν παράλληλη πορεία·

3.  υπενθυμίζει ότι η πρόοδος στον πολιτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για ένα ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, όπως ακριβώς η ελευθέρωση του εμπορίου συμβάλλει στην προώθηση της πολιτικής φιλελευθεροποίησης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187 παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Vergiat


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Andrzej Grzyb, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, Boris Zala, Андрей Ковачев, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edite Estrela

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου