Postupak : 2013/2052(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0235/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0235/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0367

IZVJEŠĆE     
PDF 167kWORD 117k
25.6.2013
PE 507.995v02-00 A7-0235/2013

s preporukom Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije

(2013/2052(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Emilio Menéndez del Valle

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE OdborA za međunarodnu trgovinu
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s preporukom Europskog parlamenta Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije

(2013/2052(INI))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1440/80 od 30. ožujka 1980. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Indonezije, Malezije, Filipina, Singapura i Tajlanda – država članica Udruženja naroda jugoistočne Azije(1),

–   uzimajući u obzir pregovore o Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije koje je u studenom 2004. odobrilo Vijeće te koji su započeli u Bruxellesu u listopadu 2010. prilikom osmog sastanka na vrhu između EU-a i Azije,

–   uzimajući u obzir deveti sastanak na vrhu između EU-a i Azije održan u Vientianeu (Laos) 5. i 6. studenog 2012.,

–   uzimajući u obzir sastanak na vrhu Udruženja naroda jugoistočne Azije (ASEAN) održan u Kambodži od 18. do 20. studenog 2012.,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. veljače 2007. o nacrtu odluke Komisije o donošenju državnih strateških dokumenata i indikativnih programa za Maleziju, Brazil i Pakistan(2),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2010. Malezija: kažnjavanje batinanjem(3),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2010. o nedavnim napadima na kršćanske zajednice4,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. rujna 2011. o novoj europskoj trgovinskoj politici u okviru Strategije Europa 2020.(4),

–   uzimajući u obzir pristupanje Europske unije Ugovoru o prijateljstvu i suradnji u jugoistočnoj Aziji u srpnju 2012.(5),

–   uzimajući u obzir tekuće pregovore o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Malezije,

–   uzimajući u obzir sporazum između Europske zajednice i vlade Malezije o određenim aspektima usluga u zračnom prometu(6),

–   uzimajući u obzir pregovore o Dobrovoljnom partnerskom sporazumu s Malezijom o Akcijskom planu o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (FLEGT) koji su započeli 2007.,

–   uzimajući u obzir strateški dokument Malezije i Europske zajednice za razdoblje 2007. – 2013.,

–   uzimajući u obzir članak 90. stavak 4. i članak 48. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A7‑0235/2013),

A. budući da je Malezija osnivač ASEAN-a te će predsjedati organizacijom 2015.; budući da je Malezija drugi najvažniji trgovinski partner EU-a u ASEAN-u;

B.  budući da je Malezija aktivna članica foruma Gospodarske suradnje u Aziji i Pacifiku, Organizacije islamske suradnje, Pokreta nesvrstanih, Azijske banke za razvoj, Gospodarske i socijalne komisije UN-a za Aziju i Pacifik, Plana Colombo za promicanje gospodarskog i socijalnog razvoja u azijsko-pacifičkoj regiji, Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a, Sastanka Azija-Europa te Istočnoazijskog područja rasta Brunej Darussalam-Indonezija-Malezija-Filipini; budući da je Malezija između ostaloga također članica Svjetske trgovinske organizacije od njezinog osnutka 1995. te je članica Skupine 77 zemalja u razvoju, Skupine osam zemalja u razvoju, G-15 i Vijeća UN-a za ljudska prava;

C. budući da je u listopadu 2010. Malezija pristupila Transpacifičkom partnerstvu osnovanom 2005. s ciljem sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini što bi moglo imati značajne posljedice za trgovinsku politiku EU-a; budući da su pregovori o Transpacifičkom partnerstvu doživjeli značajan preokret pristupanjem Sjedinjenih Država u veljači 2008., Meksika u lipnju 2012. i Kanade u listopadu 2012.;

D. budući da Malezija često doprinosi UN-ovim i drugim mirovnim misijama, uključujući one u Libanonu, Istočnom Timoru, Filipinima, Indoneziji, Pakistanu, Sijera Leoneu, Sudanu, Zapadnoj Sahari, Nepalu i Kosovu te je poslala medicinsku jedinicu u Afganistan;

E.  budući da Malezija ima multikulturalno, višejezično, multireligiozno i multietničko društvo, pri čemu većinu tvore malezijski muslimani, a manjine su Indijci, Kinezi te nemalezijsko stanovništvo;

F.  budući da su se u Maleziji 5. svibnja 2013. održali parlamentarni izbori;

G. budući da je Malezija, kao rastuće gospodarstvo, osmislila uzastopne socioekonomske planove restrukturiranja, počevši s novom ekonomskom politikom 1971., koja je zamijenjena nacionalnom razvojnom politikom 1991. te kasnije vizijom nacionalne politike 2001. u sklopu novog gospodarskog modela kojemu je dugoročni razvojni cilj da Malezija do 2020. postane razvijena zemlja (Vizija 2020.);

H. budući da je Malezija 20. prosinca 2011. donijela zakon o mirnom okupljanju;

I.   budući da je suradnja između EU-a i Malezija o pravima žena, pravima djece, pravima osoba drugih nacionalnosti, migraciji, slobodi medija i braniteljima ljudskih prava osnažena stalnim kontaktima s civilnim društvom i Malajskom komisijom za ljudska prava; budući da EU također postupno uspostavlja suradnju s Malezijom u područjima koja potpadaju pod zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku poput pomorske sigurnosti i neširenje oružja za masovno uništenje;

J.   budući da je radi njegovanja daljnjih odnosa malezijski parlament u studenom 2010. osnovao međuparlamentarnu uniju Malezije i EU-a sa zastupnicima vladajuće koalicije i oporbe;

1.  upućuje sljedeću preporuku Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje:

        O pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji

(a)  kako bi se poboljšali odnosi EU-a s državama jugoistočne Azije te posebno Malezijom, potrebno je pravovremeno završiti pregovore o sporazumima o partnerstvu i suradnji sa sedam država ASEAN-a; potrebno je u EU-u podići svijest o važnosti, potencijalu i složenosti tih odnosa;

(b)  naglašava da će se Sporazumom o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije stvoriti jedinstvena mogućnost postizanja nove razine strateškog i političkog okvira bilateralnih odnosa, proširiti uključenost EU-a u niz područja od zajedničkog interesa, između ostalog trgovinska suradnja, energetika, znanost i tehnologija, migracije, suzbijanje terorizma, ljudska prava i temeljne slobode, dobro upravljanje, socijalni standardi i uvjeti rada, anitkorupcija, trgovina ljudima, neširenje oružja te će se osnažiti politički dijalog između EU-a i Malezije o okolišu, zelenoj tehnologiji i klimatskim promjenama;

(c)  potrebno je tijekom pregovora osnažiti pregovarački tim EU-a kako bi bio dorastao razini stručnosti koju posjeduje malezijska strana čime će se, uz olakšavanje pregovora, pokazati odgovarajući interes EU-a za njih;

(d)  poziva na dosljedno pristupanje pregovorima o sporazumu o partnerstvu i suradnji te o sporazumu o slobodnoj trgovini; podsjeća da svaki od njih mora podupirati ciljeve drugoga;

(e)  ističe da dvije skupine pregovora trebaju ovisiti jedna o drugoj i voditi se usporedno;

Politički dijalog

(f)   pohvaljuje stvaranje Malezijske agencije za pomorsko kazneno gonjenje kojom se sve aktivnosti pomorskog kaznenog gonjenja prema saveznim zakonima objedinjuju u jednoj agenciji; pohvaljuje rezultate malezijske subregionalne suradnje sa Singapurom, Indonezijom, Filipinima, Tajlandom, Azijskom inicijativom za pomorsku sigurnost i Regionalnim sporazumom o suradnji za suzbijanje gusarstva i oružanih pljački brodova u Aziji, te suradnju unutar regionalnog foruma ASEAN-a čime se znatno poboljšala pomorska sigurnost u Malaškom tjesnacu kroz koji godišnje prođe više od 50.000 brodova te u malezijskim obalnim vodama; pohvaljuje sudjelovanje malezijske vojske u antigusarskim operacijama u somalskim vodama; u poboljšanju pomorske sigurnosti, posebno u izgradnji kapaciteta obalne straže, dijeljenju informacija, pomorskoj interoperabilnosti te razvoju pravnih aspekata vidi mogućnost bolje suradnje EU-a i Malezije;

(g)  ponovno naglašava svjetsku važnost Južnog kineskog mora te poziva sve uključene strane da se dogovore oko teritorijalnih pretenzija, uključujući one koje se odnose na otoke Spartly/Nansha koristeći međunarodnu arbitražu u skladu s međunarodnim pravom (posebno Konvencijom UN-a o pravu mora) radi osiguranja regionalne stabilnosti i mira; osuđuje nedavno nasilje u Sabahu te poziva na mirno rješenje situacije; pohvaljuje Maleziju i Singapur što su 2010. mirnim putem riješili dugotrajne teritorijalne i pomorske sporove;

(h)  pozdravlja suradnju i pozitivno ocjenjuje veću sposobnost Malezije u borbi protiv terorizma, pranja novca, trgovine drogom i oružjem te krivotvorenja putnih isprava;

(i)   podsjeća da je u Maleziji dugo trajalo razdoblje iznimno snažne političke stabilnosti; čestita na velikom odazivu na izborima 5. svibnja 2013. čime je narod pokazao interes za političkom participacijom; napominje da su posljednji izbori pokazali da se Malezija sve više kreće prema pluralističkoj demokraciji; poziva malezijske vlasti da osiguraju neovisnu i nepristranu ocjenu izbora kao odgovor na pritužbe o nepravilnostima; poziva novu vladu da reagira na rastuću etničku i političku napetost, sve veću potporu među nizom političkih stranaka te povećani građanski nemir i rastući broj prosvjeda te da započne aktivan dijalog s opozicijom i sa svim etničkim skupinama; također naglašava važnost poduzimanja mjera u vezi s nezadovoljstvom javnosti zbog korupcije; poziva vladu da nastavi s planom gospodarskih i politički reformi, uključujući izborne reforme;

(j)   traži od Malezije da se obveže na daljnji razvoj socioekonomskih politika kojima se osigurava pravedno postupanje prema svim etničkim i religijskim skupinama te kojima se svim državljanima Malezije jamče puna prava, uključujući pristup javnim službama, obrazovanju i poslovnim mogućnostima; traži promicanje uključivosti u gospodarskom rastu Malezije, također za najsiromašnije, priznajući pritom postignuća u razvoju zemlje i smanjenju siromaštva;

(k)  ohrabruje vladu da savjetovanjem još više uključi bogato i aktivno malezijsko civilno društvo u postupak donošenja odluka te da ukloni ograničenja za civilno društvo; pohvaljuje rad civilnog društva u skretanju pozornosti na pitanja ekologije, prava žena, zaštite potrošača, prava manjina i drugih etničkih skupina, slobode medija, socijalne pravde, ljudskih prava i prava vjerskih manjina;

(l)   naglašava potrebu za aktivnim i čestim sudjelovanjem EU-a u sastancima na visokoj razini i sastancima na vrhu regionalnih organizacija na koje je EU pozvan;

(m) podsjeća da je napredak na političkom području ključan za slobodnu i pravednu trgovinu, jednako kao što liberalizacija trgovine pomaže u promicanju političke liberalizacije, demokracije i ljudskih prava.

Ljudska prava i temeljne slobode

(n)  pozdravlja izjavu Malezije na Vijeću UN-a za ljudska prava 2009. o razmatranju zamjene smrtne kazne doživotnom zatvorskom kaznom te o osnivanju neovisne malezijske pravne komisije 2011. radi revizije zakona koji bi se stavili van snage; potiče vladu da odmah uvede moratorij za pogubljenja i poduzme pravne korake za ukidanje smrtne kazne i tjelesnog kažnjavanja;

(o)  tijekom pregovora o Sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije potrebno je štititi i promicati ljudska prava i temeljne vrijednosti, posebno slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, i spolne orijentacije i rodnog identiteta, te promicati socijalne i radne standarde Međunarodne organizacije rada; potrebno je osigurati provedbu klauzule o ljudskim pravima u svakom sporazumu; potiče vladu da poduzme potrebne korake prema potpisivanju, ratificiranju i učinkovitom provođenju Konvencije UN-a protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, njezinog fakultativnog protokola i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

(p)  naglašava važnost postizanja napretka u vezi sa slobodom medija budući da su glavni mediji još uvijek izloženi cenzuri; pozdravlja presudu Vrhovnog suda iz 2012. u slučaju internetskog medija Malaysiakini prema kojoj je dozvola objavljivanja tiskanih medija pravo, a ne privilegija; izražava žaljenje što je sloboda okupljanja još uvijek ograničena, posebno u urbanim područjima; izražava zabrinutost zbog zakona prema kojem vlasnici, administratori i kontrolori računala koja se koriste za objavljivanje publikacije snose pravnu odgovornost;

(q)  pozdravlja napredak postignut u mnogim sferama kada je zakon o unutarnjoj sigurnosti u srpnju 2012. zamijenjen zakonom o posebnim mjerama za sigurnosne prijestupe, prema kojem je maksimalna kazna pritvora bez suđenja ili optužnice ograničena na 28 dana; no izražava razočaranje zbog toga što neke odredbe zakona o posebnim mjerama za sigurnosne prijestupe još uvijek imaju nedostatke, primjerice u vezi sa sustavom pritužbi prema kojem je, usprkos promjenama, još uvijek moguć neograničeni pritvor u slučaju kada nije dopuštena jamčevina, te zbog činjenice da su zakonom o posebnim mjerama za sigurnosne prijestupe ograničena osnovna prava poput privatnosti komunikacije te je njime omogućeno prikrivanje izvora dokaza čime se sprječava unakrsno ispitivanje tijekom suđenja;

(r)   izražava zadovoljstvo zbog toga što su malezijski odvjetnici pokazali hrabrost i autonomiju braneći osnove vrijednosti vladavine prava i neovisnosti sudstva, te su sposobni zagovarati i braniti građanska i politička prava, iako s ograničenim učinkom; posebno cijeni rad malezijske odvjetničke komore; napominje da je došlo do napetosti između djelatnika u sudstvu i odvjetništvu, te izražava zabrinutost što je institucionalni okvir istovremeno sve suzdržaniji u vezi s potpunim poštovanjem neovisnosti pravnih postupaka i isključivosti sudbenih ovlasti sudova; predlaže da vlada sasluša i riješi pitanja o napetostima zbog državnih šerijatskih sudova koji djeluju usporedno s nacionalnim pravnim sustavom;

(s)   poziva Maleziju da se pridržava međunarodnih socijalnih standarda; naglašava važnost pridržavanja i brze provedbe svih pravila Međunarodne organizacije rada, uključujući pravo za slobodno osnivanje neovisnih sindikata; potiče malezijske vlasti i europske investitore i poduzeća koja posluju u Maleziji da se pridržavaju međunarodnih standarda rada i da zajamče poštenu plaću i radne uvjete u Maleziji;

(t)   poziva Maleziju da zaštiti ustavna prava svih Malezijaca na religijsku slobodu ili slobodu vjerovanja te da promiče dobre međureligijske odnose i toleranciju; osuđuje u tom smislu uništenje hinduističkih hramova 2006. i napade na kršćanske crkve i oskvrnuće džamija 2010., te osuđuje nedavne političke i pravne intervencije u vezi s ustaljenim lingvističkim praksama; poziva da se kršćanima omogući da u potpunosti koriste svoje ustanovo pravo prakticiranja vjere u skladu s tradicijom bez ometanja ili straha od progona; poziva da se svim Malezijcima omogući pravo slobodnog odabira vjerske pripadnosti; poziva da se hitro uklone trenutačne administrativne i pravne prepreke za muslimane koji se preobrate na kršćanstvo ili hinduizam, te poziva državu da tim preobraćenicima pruži zaštitu od kaznenog progona; poziva Maleziju da u interesu vjerskih sloboda izmjeni zakone koji su na snazi u 10 od 13 malezijskih država prema kojima su nemuslimanima zabranjene misionarske aktivnosti te prema kojima su za prekršitelje predviđene duge zatvorske kazne i bičevanje;

(u)  potiče vladu da poboljša prava žena na ravnopravnost spolova, posebno u vezi sa šerijatskim zakonima i obiteljskim pravom; poziva da se ukine kažnjavanje batinanjem;

Gospodarska, znanstvena i kulturna suradnja

(v)  pozdravlja želju Malezije za povećanjem energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ulaganjem u zelene tehnologije na području prijevoza, energetike i građevinarstva, usprkos tome što je veliki proizvođač nafte i plina; također pozdravlja činjenicu što je Malezija prepoznala potrebu za preobrazbom svog gospodarstva u gospodarstvo s niskim emisijama kao dijelom odgovornosti u svjetskoj borbi protiv klimatskih promjena; naglašava da se obnovljive energije poput palminog ulja i hidroenergije moraju proizvoditi na ekološki održiv način, bez smanjenja tropskih šuma, smanjenja bioraznolikosti ili zamjenjivanja proizvodnje hrane proizvodnjom goriva;

(w) iznosi mišljenje da Malezija, iako je nesumnjivo jedno od najuspješnijih jugoistočnoazijskih gospodarstava, mora znatno ulagati u stjecanje akademskog i znanstvenog znanja ako želi doseći sljedeću razinu životnog standarda i postati visoko razvijena država; podržava nastojanje za povećanom akademskom razmjenom i suradnjom preko programa Erasmus Mundus i projekta MYEULINK te predlaže da razmjena ostane dvosmjerna; potiče bližu kulturnu suradnju, uključujući predstavljanje malezijske kulture europskoj publici;

(x)  cijeni činjenicu što je Malezija bila jedna od prvih država koja je s EU-om započela pregovore o Dobrovoljnom partnerskom sporazumu FLEGT kojim bi se trebalo zajamčiti da drvo koje se iz Malezije izvozi u EU potiče iz legalnih izvora; potiče da se pregovori zaključe pravovremeno budući da je EU važno tržište za malezijsko drvo;

(y)  podsjeća na raspravu unutar EU-a o opasnostima koje nastaju proširenjem proizvodnje biogoriva nauštrb proizvodnje hrane, te naglašava da se proizvodnja palminog ulja za biogoriva mora provesti na odgovarajući način pri čemu je potrebno izbjegavati rušenje šuma i gubitak bioraznolikosti, poštujući prava nacionalnih manjina i stvarajući mogućnosti za poboljšanje životnog standarda najsiromašnijih zajednica;

(z)   potiče daljnji razvoj turizma između EU-a i Malezije; zauzima stav da ekoturizam ima velik potencijal u Maleziji;

Ostale odredbe

(aa) potrebno je savjetovati se s Parlamentom u vezi s odredbama o parlamentarnoj suradnji;

(ab) potrebno je uključiti mjerila i obvezujuće rokove za provedbu Sporazuma o partnerstvu i suradnji te osigurati mehanizme praćenja, uključujući redovna izvješća Parlamentu;

(ac) potiče pregovarački tim EU-a da nastavi blisku suradnju s Parlamentom pružajući im ažurne informacije o napretku pregovora u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju s preporukom Europskog parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Europske komisije / visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi vanjskih poslova i vladi i parlamentu Malezije.

(1)

SL L 144, 10.6.1980., str. 1.

(2)

SL C 287 E, 29.11.2007., str. 507.

(3)

SL C 169 E, 15.6.2012., str. 132.

(4)

SL C 56 E, 26.2.2013., str. 87.

(5)

SL L 154, 15.6.2012., str. 1.

(6)

SL L 414, 30.12.2006., str. 85.


MIŠLJENJE OdborA za međunarodnu trgovinu (29.5.2013)

za Odbor za vanjske poslove

o preporuci Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o sporazumu o partnerstvu i suradnji između EU-a i Malezije

(2013/2052(INI))

Izvjestitelj(ica): Niccolò Rinaldi

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  Poziva na dosljedno pristupanje pregovorima o sporazumu o partnerstvu i suradnji te o sporazumu o slobodnoj trgovini; podsjeća da svaki od njih mora podupirati ciljeve drugoga;

2.  Ističe da dvije skupine pregovora trebaju ovisiti jedna o drugoj i voditi se usporedno;

3.  Podsjeća da je napredak na političkom području ključan za slobodnu i pravednu trgovinu, jednako kao što liberalizacija trgovine pomaže u promicanju političke liberalizacije, demokracije i ljudskih prava.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

28.5.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Catherine Bearder, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

Marie-Christine Vergiat


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

18.6.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

Edite Estrela

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti