LUONNOS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE, KOMISSIOLLE JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNOLLE EU:n Valko-Venäjää koskevasta politiikasta

  15.7.2013 - (2013/2036(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Justas Vincas Paleckis


  Menettely : 2013/2036(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0261/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0261/2013
  Hyväksytyt tekstit :

  EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE, KOMISSIOLLE JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNOLLE

  EU:n Valko-Venäjää koskevasta politiikasta

  (2013/2036(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 23. syyskuuta 2012 järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen 26. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman[1],

  –       ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 29. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman[2],

  –       ottaa huomioon Valko-Venäjästä 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman[3],

  –       ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman[4],

  –       ottaa huomioon neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 12. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman[5],

  –       ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman[6],

  –       ottaa huomioon itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin kansallisen foorumin kokouksen 1. kesäkuuta 2013 antaman päätöslauselman,

  –       ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta

  – itäinen ulottuvuus 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman[7],

  –       ottaa huomioon vuonna 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskeneen Prahan huippukokouksen julkilausuman;

  –       ottaa huomioon 15. lokakuuta 2012 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät ja

  Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 6. marraskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen[8],

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 97 artiklan,

  –       ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0261/2013),

  A.     ottaa huomioon, että vuodesta 1994 lähtien Valko-Venäjällä ei ole pidetty vaalilainsäädännön mukaisia vapaita ja rehellisiä vaaleja kansainvälisiä normeja noudattaen;

  B.     ottaa huomioon, että vallanjaon periaate poistettiin käytännössä perustuslain uudistuksessa vuonna 1996 ja että poliittinen oppositio ei ole ollut edustettuna sen jälkeen poliittisissa elimissä eikä ole voinut osallistua valtion poliittisen suunnan määrittelyyn ja täytäntöönpanoon;

  C.     ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto lykkäsi vuonna 1997 kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifiointia ja jäädytti väliaikaisen kauppasopimuksen, minkä takia EU:n ja Valko-Venäjän suhteita säännellään edelleen vuoden 1989 kauppa- ja yhteistyösopimuksella;

  D.     ottaa huomioon, että samaan aikaan ihmis- ja perusoikeuksia on rikottu järjestelmällisesti ja laajasti erityisesti ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden osalta;

  E.     ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ei tunnusta Valko-Venäjän parlamentin legitimiteettiä; ottaa huomioon, että viime vuosikymmenen aikana vain yksi virallinen Euroopan parlamentin valtuuskunta vieraili Valko-Venäjällä vuonna 2010;

  F.     katsoo, että demokraattinen muutos olisi todennäköisempää, jos uudistusmielinen osa nykyisin hallitsevasta eliitistä osallistuisi siihen; katsoo kuitenkin, että merkittävimpien aloitteiden olisi tultava kansalaisjärjestöiltä ja yksityisiltä yrityksiltä;

  G.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan valtio, joka soveltaa kuolemanrangaistusta; ottaa huomioon, että tuomittujen perheenjäsenet ja yleisö eivät tiedä teloitusten päivämääriä, ruumista ei anneta haudattavaksi sukulaisille eikä hautapaikkaa anneta tiedoksi;

  H.     ottaa huomioon, että 70 prosenttia Valko-Venäjän asukkaista haluaa muutosta maassa mutta osa kansasta katsoo, että merkittävät muutokset johtaisivat alussa lähes varmasti elintason alenemiseen[9];

  I.      ottaa huomioon, että EU:n ja Valko-Venäjän suhteet kehittyivät jossain määrin

  2008–2010, kun Valko-Venäjä osoitti halukkuutta kehittää rakentavat suhteet EU:n kanssa ja kun oli havaittavissa tietynlaisia parannuksia kansalaisyhteiskunnan, opposition ja vapaan lehdistön toimintaedellytyksissä, mutta vuoden 2010 presidentinvaaleja seuranneet raakalaismaiset hyökkäykset rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, sortopolitiikan kiristäminen, kuten presidenttiehdokkaiden pidättäminen ja sitä seuranneet joukkopidätykset, poliittisista syistä opposition edustajia vastaan nostetut rikossyytteet ja painostustoimien sarja ihmisoikeuksien puolustajia ja riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan johtivat suhteiden huonontumiseen;

  J.      ottaa huomioon, että EU:n rajoittavia toimenpiteitä on tarkistettu ja laajennettu (niitä sovelletaan tällä hetkellä 242 henkilöön ja 30 yhteisöön) samalla kun Valko-Venäjän viranomaiset kieltävät edelleen pääsyn maahan joiltakin poliitikoilta ja virkamiehiltä, kansainvälisten järjestöjen edustajat, toimittajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan lukien;

  K.     ottaa huomioon, että itäistä kumppanuutta koskeva huippukokous Vilnassa voisi olla jälleen uusi tärkeä mahdollisuus EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden ehdolliselle ja asteittaiselle paranemiselle, mikäli kaikki poliittiset vangit vapautetaan ja rehabilitoidaan poliittisesti;

  L.     ottaa huomioon, että jatkuvan poliittisen vuoropuhelun käynnistämisen Valko-Venäjän viranomaisten kanssa edellä mainituin ehdoin olisi johdettava siihen, että kansalaisyhteiskunta ja oppositio otetaan mukaan monenväliseen keskusteluun ja uudistuksia toteutetaan;

  M.    katsoo, että ihmisoikeuskeskus Viasnan raportoima poliittisista syistä tapahtuvien pidätysten väheneminen 868:sta vuonna 2011 235:een vuonna 2012 saattaa johtua sorron ja pelottelun ilmapiiristä;

  N.     katsoo, että lainsäädäntöön äskettäin tehdyt rajoittavat muutokset lisäsivät kansalaisyhteiskunnan vastaisia toimia, mukaan lukien toimet ihmisoikeuksien puolustajia, riippumattomia tiedotusvälineitä ja puolustusasianajajia vastaan; katsoo, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistilanne on surkea ja aiheuttaa edelleen suurta huolta, kuten YK:n Valko-Venäjän erityisedustajan vuonna 2013 julkaistussa erikoisraportissa korostetaan; katsoo, että Valko-Venäjän viranomaisten piittaamattomuus kansainvälisen yhteisön vetoomuksista huonontaa entisestään suhteita EU:hun ja syventää Valko-Venäjän eristäytymistä;

  O.     ottaa huomioon, että lisäponnistukset yhtenäisen strategian ja toimintasuunnitelman aikaansaamiseksi voisivat auttaa poliittisen opposition tavoitteiden saavuttamisessa; katsoo, että konkreettiset toimet, kuten yhteinen ehdokaslista vuoden 2014 paikallisvaaleissa, yhteisen poliittisen ohjelman laatiminen ja yhteisen ehdokkaan valinta vuoden 2015 presidentinvaaleihin, edustavat myönteistä kehitystä;

  P.     katsoo, että vuonna 2012 käynnistetyllä Valko-Venäjän yhteiskunnan kanssa käytävällä nykyaikaistamista koskevalla eurooppalaisella vuoropuhelulla on ollut myönteinen vaikutus rakentavan keskustelun käynnistämiseen Valko-Venäjän yhteiskunnassa maassa tarvittavista uudistuksista ja EU:ta koskevan tiedon lisäämiseen; katsoo kuitenkin, että on tarpeen kehittää vuoropuhelun käsitettä, tarkoitusta, strategiaa ja hallintorakennetta ja parantaa sen koordinointia itäisen kumppanuuden aloitteiden kanssa;

  Q.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on sijalla 50 YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä 2012, verrattuna Venäjään (55) ja itäisen kumppanuuden valtioihin

  (Georgia (72), Ukraina (78), Azerbaidžan (82), Armenia (87) ja Moldova (113));

  R.     katsoo, että yksi suurimmista syistä tietylle sosiaaliselle vakaudelle Valko-Venäjällä on ollut sosiaaliturvajärjestelmä, josta ihmiset hyötyvät ja päättävät vastineeksi olla poliittisesti passiivisia; ottaa huomioon, että 65 prosenttia valkovenäläisistä saa jonkinlaista valtiontukea, eläkettä, opintorahaa, työttömyyskorvausta, jne.;

  S.     ottaa huomioon, että matala työttömyysaste voidaan saavuttaa keinotekoisesti tukemalla valtion omistamia yhtiöitä, jotka tuottavat 70 prosenttia BKT:stä ja työllistävät 50 prosenttia työvoimasta;

  T.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat tähän saakka ilmaisseet geopoliittisen kiinnostuksensa taloudellisen integraation syventämiseen Venäjän kanssa Euraasian tulli- ja talousliiton perustamisen kautta; ottaa huomioon, että samaan aikaan ylivoimaisesti suurin osa kaikista Valko-Venäjälle viime vuosina tulleista suorista ulkomaisista investoinneista on venäläistä alkuperää; ottaa huomioon, että asiantuntijoiden mukaan noin 700 000 valkovenäläistä on muuttanut viime vuosikymmeninä Venäjälle, useimmat Moskovaan ja Pietariin;

  U.     ottaa huomioon, että sekä EU:sta että Valko-Venäjältä on ollut havaittavissa merkkejä maan WTO-jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta, etenkin nyt kun Venäjä on liittynyt järjestöön;

  V.     ottaa huomioon, että EU:n naapuruusbarometrin puitteissa tehdyt tuoreet kyselyt viittaavat siihen, että yli 50 prosenttia Valko-Venäjän väestöstä katsoo, että EU:n olisi kasvatettava rooliaan talouskehityksen, kaupan ja alueellisen yhteistyön alalla

  Valko-Venäjän kanssa;

  W.    ottaa huomioon, että nykyaikaistamisprosessi, jonka Valko-Venäjän viranomaiset äskettäin julistivat, on asiantuntijoiden mukaan suunnattu lähinnä teollisuuden perusinfrastruktuurin kunnostamiseen, vaikka maassa tarvitaan perinpohjaisempia talousuudistuksia ja avointa liiketoimintaympäristöä sekä vähemmän viranomaisten valvontaa kaikilla liiketoiminta-aloilla;

  X.     katsoo, että Valko-Venäjän tilanteelle on ominaista oikeuslaitokseen kohdistuvan luottamuksen puute, koska tämä ei ole tarpeeksi riippumaton ja tekee poliittisesti motivoituja päätöksiä;

  Y.     ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön CPI-korruptioindeksissä

  2012 Valko-Venäjä on 176 valtion ja alueen joukossa sijalla 123 verrattuna Ukrainaan (144), Azerbaidžaniin (139), Venäjään (133), Armeniaan (105), Moldovaan (94) ja Georgiaan (51);

  Z.     ottaa huomioon, että vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymissä osoitettiin 33,4 miljoonaa euroa rajat ylittäviin ENPI-hankkeisiin Valko-Venäjän ja sen naapurien välillä, ja noin 60 kuntaa osallistuu tällä hetkellä 50:een rajat ylittävään yhteishankkeeseen Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän välillä;

  AA.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 teloitettiin kaksi ihmistä, vaikka oikeusprosessi ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia; ottaa huomioon, että vuonna 2012 ei annettu pitkään aikaan yhtään kuolemantuomiota, mutta uusia kuolemantuomioita annettiin taas vuonna 2013;

  AB.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2013 World Press Freedom -indeksissä Valko-Venäjä nousi 179 valtion joukossa sijalta 168 sijalle 157, mutta on edelleen alimmalla sijalla itäisen kumppanuuden valtioista (Azerbaidžan (156), Ukraina (126), Georgia (100), Armenia (74) ja Moldova (55));

  AC.  ottaa huomioon, että riippumattomien TV- ja radiokanavien sekä lehtien saatavuus on heikkoa, kun valtion tiedotusvälineet hallitsevat tiedonvälitystä;

  AD.  katsoo, että tiedotusvälineiden vapauden tilanne Valko-Venäjällä on sietämätön, erityisesti sen takia, että toimittajia, joille on määrätty matkustuskielto ulkomaille, on häiritty ja yleisradiolähetyksiä ja internetin vapautta on rajoitettu lainsäädännöllä, lisäksi oikeudenkäyttö riippumattomia toimittajia kohtaan on valikoivaa, mistä on osoituksena kolme rikosasiaa, jotka käynnistettiin kesällä 2012;

  AE.   ottaa huomioon, että vuonna 2012 vähintään 15:tä aktivistia ja toimittajaa kiellettiin poistumasta Valko-Venäjältä väärien väitteiden perusteella;

  AF.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on edelleen poliittisia vankeja[10], kuten ihmisoikeusaktivisti ja Saharov-palkintoehdokas Ales Bialatski, jotka kärsivät vakavasta psyykkisestä ja fyysisestä kidutuksesta, mukaan luettuna tappouhkaukset, mielivaltaiset siirrot, epätyydyttävä terveydenhuolto ja perheenjäsenten tapaamisen epääminen; toteaa, että kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen ja heidän poliittisten oikeuksiensa palauttaminen sekä perusluonteisten ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten vapauksien kunnioittaminen ovat yhä Valko-Venäjän ja Euroopan unionin suhteiden normalisoinnin pääasiallisena ehtona;

  AG.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa itäisen kumppanuuden valtio, jonne

  ei ole vielä perustettu virallista ihmisoikeuselintä;

  AH.  katsoo, että sensuuri on vakava poliittinen ongelma Valko-Venäjällä;

  AI.    ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaisten 2012 lainsäädäntöön tekemät muutokset antavat turvallisuuspalvelulle laajat oikeudet pakkokeinojen käyttämiseen; ottaa huomioon, että uusien säännösten nojalla turvallisuuspalvelu voi rajoituksetta mennä asuntoihin, ottaa kiinni ja pidättää sekä Valko-Venäjän kansalaisia että immuniteetin suojaamia diplomaatteja ja kansainvälisten laitosten edustajia; ottaa huomioon, että kyseisessä säädöksessä on myös määräys, joka vapauttaa KGB:n virkailijat kaikesta toiminnan kohteena olevan henkilön terveyden vaurioittamisen oikeudellisesta vastuusta; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän erikoisjoukoille on annettu laajat valtuudet hajottaa mielenosoituksia;

  AJ.   ottaa huomioon, että jo 2011 otettiin käyttöön ulkomaalaisten avustusten saamista koskeva rikosoikeudellinen vastuu ja että valtiopetoksen käsitettä laajennettiin, minkä johdosta viranomaiset voivat vainota rikosoikeudellisesti järjestöjä ja henkilöitä, jotka saavat rahoitusta ulkomailta tai osallistuvat kansainvälisiin tapahtumiin;

  AK.  ottaa huomioon, että vuoden 2011 lopulla joukkokokouksista annettua lakia muutettiin siten, että joukkokokouksen järjestäminen saattaa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen järjestyshäiriöistä; ottaa huomioon, että joukkomielenosoitusten järjestäjien on toimitettava viranomaisille tiedot rahoituslähteistään;

  AL.   katsoo, että torjuessaan EU:n kehotukset noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä demokraattisia normeja Valko-Venäjän viranomaiset ajavat omaehtoisen eristäytymisen politiikkaa ja pakottavat Valko-Venäjän kansan siihen;

  AM. ottaa huomioon, että vuonna 2012 Valko-Venäjän oikeusministeriö eväsi 19 kansalaisjärjestön ja kahden poliittisen puolueen rekisteröitymisen samalla kun rekisteröimättömien järjestöjen jäseniä pelotellaan, häiritään ja vainotaan jatkuvasti Valko-Venäjällä;

  AN.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjään sovelletaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa,

  mutta poliittisen tilanteen takia toimintasuunnitelmaa ei ole vielä tehty;

  AO.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjälle myönnetään tällä hetkellä tukea maakohtaisen strategia-asiakirjan 2007–2013 nojalla;

  AP.   ottaa huomioon, että vain 20 valkovenäläistä asiantuntijaa osallistuu erilaisiin

  ENPI-hankkeisiin, kun heitä oli 120 vuonna 2008;

  AQ.  katsoo, että itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin kansallinen foorumi on EU:lle tärkeä ja luotettava kumppani ja ainutlaatuinen viestintäkanava Valko-Venäjän väestön suuntaan;

  AR.  ottaa huomioon, että yli puolella Valko-Venäjän kansalaisista on pääsy internetiin; katsoo, että sähköiset tiedotusvälineet parantavat riippumattomien tiedotusvälineiden saatavuutta, vaikka valtionhallinto ja oppilaitokset ovatkin estäneet pääsyn joillekin opposition internetsivustoille;

  AS.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ottavat aktiivisesti osaa itäisen kumppanuuden monenvälisiin asiantuntijatapaamisiin sekä erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä koskeviin hankkeisiin;

  AT.   katsoo, että hyviä käytännön esimerkkejä ovat 58 Puolan, 47 Liettuan ja 30 Latvian kuntaa ja kaupunkia, jotka tekevät hedelmällistä yhteistyötä valkovenäläisen kumppanikaupunkinsa ja -kuntansa kanssa, ja Euroregion-alue ”Nemunas-Neman-Niemen”, joka yhdistää Liettuan, Puolan, Kaliningradin alueen ja Valko-Venäjän yhteisen hankkeen täytäntöönpanossa;

  AU.  ottaa huomioon, että valkovenäläiset ovat saaneet henkeä kohden eniten Schengen-viisumeita viime vuosina; ottaa huomioon, että heidän on käytettävä viisumin saamiseksi paljon enemmän rahaa, monissa tapauksissa myös aikaa ja vaivaa, kuin monien muiden itäisen kumppanuuden valtioiden tai Venäjän kansalaisten;

  AV.  ottaa huomioon, että vaikka Valko-Venäjän hallitus yrittää houkutella ulkomaisia investointeja – maassa on ammattitaitoista työvoimaa, yksityistämisohjelma, kuusi vapaakauppa-aluetta ja huipputeknologiapuisto – valtion järjestelmällinen puuttuminen yksityisen sektorin toimintaan kuitenkin on kuitenkin ilmiselvää;

  AW. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä liittyi äskettäin Euroopan neuvoston korruption vastaiseen Greco-mekanismiin ja ihmiskaupan vastaiseen Greta-mekanismiin;

  1.      suosittaa komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille, että

  a. Valko-Venäjän viranomaisia vaaditaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tukemaan demokratiaan siirtymistä, jotta valtion eristäytyminen muusta Euroopasta saadaan loppumaan;

  b. muistutetaan, että ehdoton ennakkoehto EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden paranemiselle, joka saattaisi johtaa EU:n rajoittavien toimenpiteiden asteittaiseen poistamiseen, on kaikkien jäljellä olevien poliittisten vankien ehdoton ja välitön vapauttaminen sekä heidän poliittisten oikeuksiensa ja kansalaisoikeuksiensa palauttaminen;

  Poliittinen vuoropuhelu

  c. käytetään hyväksi Liettuan puheenjohtajakautta ja Vilnassa pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta taas uutena merkittävänä tilaisuutena suhteiden parantamiseen Valko-Venäjän kanssa, heti kun kaikki poliittiset vangit on vapautettu, jotta voidaan käynnistää muun muassa demokraattisia uudistuksia, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, oikeusvaltiota sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista koskeva poliittinen vuoropuhelu sekä yhteistyö opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, edellyttäen, että Valko-Venäjän viranomaiset osoittavat kunnioitusta kyseisiä perusarvoja kohtaan;

  d. hyödynnetään mahdollisimman laajasti ulkoministerin väliaikaista ja ehdollista poistamista EU:n viisumikieltoluettelosta, jotta voidaan laajentaa keskeisiä ja olennaisen tärkeitä diplomaattisia viestintäkanavia Valko-Venäjän kanssa ja erityisesti jotta hän voi helpommin osallistua itäistä kumppanuutta koskevaan huippukokoukseen ennen kaikkea merkityksellisen vuoropuhelun järjestämiseksi poliittisten vankien vapauttamisesta; pidetään kuitenkin edelleen tiukasti kiinni viisumikiellosta ja varojen jäädyttämisestä niiden osalta, jotka osallistuvat suoraan demokraattisia vaaleja koskevien normien ja ihmisoikeuksien rikkomiseen;

  e. tehdään perusteellinen arviointi nykyisistä EU:n rajoittavista toimenpiteistä

  Valko-Venäjän virkamiehiä ja elimiä vastaan, jotta voidaan tarvittaessa parantaa niiden tehokkuutta ja mukauttaa niiden soveltamisalaa, luonnetta ja voimassaoloa, jotta voidaan reagoida maan tapahtumiin ja sen EU-suhteiden kehitykseen;

  f.  laaditaan yhteisen väliaikaissuunnitelman ja ”ponnistelut palkitaan” -periaatteen perusteella strateginen etenemissuunnitelma, johon sisältyy ensisijaisia uudistuskohteita Valko-Venäjällä suhteiden parantamiseksi ja tehokasta yhteistyötä ENP:n puitteissa, edellyttäen että toteutetaan konkreettisia toimia demokraattisten uudistusten edistämiseksi;

  g. heti kun vaalit on tunnustettu vapaiksi ja rehellisiksi, kuullaan Euroopan parlamenttia parlamenttien välisiä suhteita koskevien uusien ehdotusten mukaan ottamisesta sekä kahdenvälisesti että EURONESTin parlamentaarisessa edustajakokouksessa ja samalla jatketaan EU:n Valko-Venäjän demokraattisille voimille ja kansalaisyhteiskunnalle antamaa tukea;

  h. varmistetaan SEU:n 24 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden tuki EU:n kannalle

  Valko-Venäjään sekä jäsenvaltioiden ja Valko-Venäjän kahdenvälisten suhteiden yhteensopivuus EU:n toiminnan kanssa; korostetaan, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja muiden demokraattisten valtioiden luja sitoutuminen yhtenäiseen toimintaan voi edistää demokratian yleismaailmallisten arvojen ja uudistusten onnistunutta toteuttamista Valko-Venäjällä;

  i.   kannustetaan vuoropuhelua sellaisten virkamiesten kanssa, jotka eivät ole henkilökohtaisesti osallistuneet tukahduttamistoimiin, jotta EU:n ja Valko-Venäjän yhteistyö paranisi; tuetaan virkamiesten yhteistoimintaa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta viime kädessä voitaisiin helpottaa uudistuksia;

  j.  kannustetaan laajemmin kansalaisyhteiskuntaa, mukaan luettuina ammattiliitot ja liike-elämän edustajat sekä poliittinen oppositio, lisäämään osallistumistaan nykyaikaistamista koskevaan vuoropuheluun; järjestetään itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin laatimien suositusten perusteella avoimia julkisia kuulemisia sen käsitteestä, tarkoituksesta, strategiasta ja hallintorakenteesta; tuetaan vuoropuhelua edelleen antamalla tarvittavaa taloudellista tukea ja asiantuntemusta ja vahvistetaan viestintäkampanjaa etenkin vuoropuhelun sisällön ja odotettujen tulosten osalta;

  k. varmistetaan, että viranomaisten osallistuminen nykyaikaistamista koskevaan vuoropuheluun yhdessä ja tasavertaisesti demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tapahtuu kaikkia demokratian periaatteita kunnioittaen ja siten, että tavoitteena on kilpailukykyinen talous ja demokraattiset uudistukset sekä moniarvoinen yhteiskunta ja oikeusvaltio;

  l.  vahvistetaan, että kansalaisyhteiskunta on keskeinen toimija EU:n kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa demokraattisen muutoksen kannustamiseksi Valko-Venäjällä ja näin ollen tuetaan kansalaisyhteiskunnan kokouksen järjestämistä Vilnassa ennen kolmatta itäisen kumppanuuden huippukokousta;

  m. hyödynnetään eurooppalaista demokratiarahastoa (EED) täysimääräisesti ja pyritään täten tukemaan Valko-Venäjän demokratia- ja ihmisoikeusasioihin liittyviä keskeisiä toimijoita, erityisesti niitä, joilla on ollut vaikeuksia saada EU:n tavanomaista tukea;

  n. kehotetaan Venäjää ja itäisen kumppanuuden maita vaatimaan Valko-Venäjää vapauttamaan heti ja ehdoitta sekä rehabilitoimaan poliittisesti kaikki poliittiset vangit ja suojaamaan heitä muulta poliittiselta vainoamiselta;

  o. varmistetaan, että Valko-Venäjällä vierailevat EU:n ja jäsenvaltioiden edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä kansalaisyhteiskunnan ja opposition edustajiin sen varmistamiseksi, että kaikki osapuolet osallistuvat tasapuolisesti EU:n ja Valko-Venäjän suhteisiin liittyviin prosesseihin;

  p. tarkastellaan kaikkia käytettävissä olevia poliittisia mahdollisuuksia, jotta

  Valko-Venäjää voidaan kehottaa

  •    panemaan täysimääräisesti täytäntöön vaalilain uudistukset ETYJin/ODIHRin suositusten mukaisesti, jotta voidaan perustaa moniarvoinen poliittinen järjestelmä, joka perustuu vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin ja jossa poliittiset linjanvedot syntyvät poliittisten puolueiden aidosta poliittisesta kilpailusta, joka on demokratian peruselementti;

  •    sallimaan Minskissä suljettuna olevan Etyjin toimiston avaaminen uudelleen;

  •    poistamaan kaikki demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja hallituksesta riippumattomiin järjestöihin kohdistuvat yhdistymis-, ilmaisun- ja liikkumisvapautta sekä rauhanomaista kokoontumisvapautta koskevat esteet ja rajoitteet, myös kaikki esteet rekisteröinniltä ja täysimääräiseltä toiminnalta sekä kansainväliseen kehitysapuun kuuluvan teknisen avun vastaanottamiselta; uudistamaan rikoslakinsa säännökset rekisteröimättömiin järjestöihin kuulumisesta;

  •    laatimaan tarvittavat toimielimiin liittyvät muutokset, jotta voidaan varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus YK:n erityisraportoijan antaman tuomarien ja asianajajien riippumattomuutta koskevan suosituksen mukaisesti muuttamalla lakimiesammattia koskevaa lakia ja soveltamalla sitä tehokkaasti;

  •     olemaan panematta täytäntöön vuonna 2013 kuolemaan tuomittujen teloituksia ja keskeyttämään ja lopulta lakkauttamaan kuolemanrangaistukset;

  •    panemaan täytäntöön YK:n ihmisoikeuskomitean ja mielivaltaista vangitsemista koskevan työryhmän erillisiä tapauksia koskevat päätökset sekä YK:n kidutuksen vastaisen komitean vuonna 2011 antamat suositukset epäinhimillisen ja halventavan kohtelun lopettamiseksi;

  •    tekemään täysimittaista yhteistyötä Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta raportoivan YK:n erityisraportoijan kanssa, jotta voidaan puuttua hänen huhtikuun 2013 raportissaan esittämiin vakaviin huolenaiheisiin ja vastata myönteisesti hänen pyyntöönsä vierailla maassa;

  •    uudistamaan täysin rangaistuslaitosjärjestelmänsä ja tehostamaan yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa ennen kaikkea allekirjoittamalla eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi ja päästämään kidutuksen vastainen komitea säännöllisesti erityisesti poliittisten vankien ja ihmisoikeusaktivistien vankiloihin; sallimaan muiden asiaankuuluvien kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen edustajien, diplomaattien, kansalaisyhteiskunnan ryhmien sekä poliittisten vankien perheenjäsenten pääsyn Valko-Venäjän vankiloihin;

  •    perustamaan riippumaton ja täysin toimiva kansallinen ihmisoikeuslaitos, joka voisi olla oikeusasiamiehen muodossa;

  •    varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet, osallisuus ja syrjimättömyys kaikille kansallisille vähemmistöille ja Valko-Venäjän puolalaisliiton tilanteen normalisoiminen; lopettamaan romanivähemmistön marginalisointi ja edistämään uskonnollisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä homo-, biseksuaalien sekä transihmisten syrjimättömyyttä;

  q. tiedotusvälineiden todellisen vapauden ja saatavuuden osalta ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: kehotetaan Valko-Venäjää poistamaan journalisteja koskevat akkreditointirajoitukset sekä satelliittitelevisiota koskevat rajoitukset, tehostetaan EU:n taloudellista ja teknistä tukea kaikenlaisille riippumattomille viestimille (maassa ja sen ulkopuolella), jotta varmistetaan viestimien kestävä toiminta ja mahdollisesti niiden parempi saatavuus; annetaan tukea EU:n avustusohjelmien hakemusten täyttämiseen, yhteishankkeiden ja yhteenliittymien kehittämiseksi kansainvälisten lehdistötoimistojen ja ulkomaisten viestimien kanssa;

  Talous- ja energiayhteistyö

     r.  pyritään rakentavaan EU:n ja Valko-Venäjän tekniseen vuoropuheluun makroekonomisesta kehityksestä ja rahoituskysymyksistä, jotta saadaan Valko-Venäjä sitoutumaan uskottavasti makrotaloudellisiin ja rakenneuudistuksiin, joihin sisältyvät valtionyhtiöiden yksityistäminen, hintojen, kaupan ja pankkijärjestelmän vapauttaminen, asianmukaisen sosiaalisen turvaverkon kehittäminen ja korruption torjunta;

     s. korostetaan edelleen, että edellä mainitut uudistukset, edellyttäen, että keskeiset poliittiset edellytykset on täytetty, ovat elintärkeitä Valko-Venäjän taloudelliselle kehitykselle, helpottaisivat eurooppalaisten investointien ja kansainvälisten lainojen saantia sekä voisivat lähettää myönteisen viestin Maailman kauppajärjestön neuvottelujen esteiden poistamiseksi ja näin ollen mahdollistaisivat Valko-Venäjän yhdentymisen entistä enemmän maailmantalouteen;

     t.  tarjotaan teknistä apua suotuisan liiketoimintaympäristön luomiseksi, jotta voidaan vakiinnuttaa kaikkien yritysten, erityisesti pk-yritysten, tasapuoliset toimintaedellytykset, investointien turvallisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet;

     u. tiivistetään yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa työllisyysasioissa, mukaan luettuna henkisen pääoman ja taitojen kehittäminen työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti;

     v. kannustetaan Valko-Venäjää panemaan täytäntöön ILOn suosituksia, jotka koskevat erityisesti riippumattomien ammattiliittojen yhdistymisvapautta, rekisteröintiä ja toimintaa; kehotetaan Valko-Venäjää muuttamaan lainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että työntekijät voivat irtisanoutua niin julkisen kuin yksityisen sektorin töistä vapaasti ja rajoituksetta;

     w. kehotetaan Valko-Venäjää noudattamaan kaikkien voimaloiden rakentamista ja käyttöä koskevia korkeimpia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia ja todella riippumattomia ympäristövaikutusten arviointeja sekä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen asiantuntemusta ja rahoitusta kaikista saatavilla olevista kansainvälisistä välineistä olemassa olevan kansainvälisen lainsäädännön, kuten Espoon yleissopimuksen ja Århusin yleissopimuksen mukaisesti ja 23. kesäkuuta 2011 perusteellisten riski- ja turvallisuusarviointien tekemisestä tehdyn sitoumuksen perusteella, ottaen huomioon Euroopan komission ja ydinturvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän sopimat määritykset;

     x. edistetään energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista Valko-Venäjällä ja jaetaan EU:n parhaita käytäntöjä kansainvälisten ja alueellisten vihreän talouden hankkeiden toteuttamisessa ja tuetaan samalla energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä;

     y. edistetään edelleen alueellista yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa toteutettavien itäisen kumppanuuden toimialakohtaisten aloitteiden avulla, erityisesti kaupan, energian, ympäristön ja liikenteen alalla; kannustetaan kahdenvälisten talousfoorumien parhaita käytäntöjä ja samalla pyritään myös kehittämään valtiosta riippumattomien toimijoiden valmiuksia sekä edistämään hyvää hallintotapaa ja julkisen hallinnon uudistamista;

   z. jatketaan teknisen ja terveydellisen avun antamista Tšernobylin ydinonnettomuudesta kärsivälle väestölle;

     aa.         kannustetaan Valko-Venäjää tutkimaan ja kehittämään epätavanomaisia           energianlähteitä;

  Rajavalvonta

     ab. lujitetaan EU:n ja Valko-Venäjän yhteistyötä rajavalvonnassa ja rajat ylittävän          rikollisuuden torjunnassa ja erityisesti autetaan Valko-Venäjää kehittämään   kauttakulkujärjestelmäänsä, nykyaikaistamaan tullilaitosta ja   rajavalvontamenettelyjä ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön EU:n yhdennetyn   rajaturvallisuuden käsitteen;

     ac.  varmistetaan EU:n diplomaateille ja poliitikoille rajoittamaton pääsy ja           matkustaminen Valko-Venäjälle;

     ad. tarjotaan yhteisen edun nimessä lisäkoulutusta Valko-Venäjän rajavartiolaitokselle    Schengenin säännöstön mukaisesti;

     ae.  harkitaan EU:n asianmukaisen teknisen tuen tarjoamista ajantasaisen  rajavalvontajärjestelmän ja nykyaikaisen infrastruktuurin käyttöönottamiseksi;

     af.  annetaan asianmukaisille Valko-Venäjän yksiköille riittävä koulutus biometristen       passien käyttöönottoa koskevista EU:n parhaista käytänteistä;

     ag.  käynnistetään EU:n ja Valko-Venäjän liikkuvuuskumppanuus ja kannustetaan           Valko-Venäjää ottamaan aktiivisesti osaa muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita   käsittelevään itäisen kumppanuuden paneeliin;

     ah.  kannustetaan Valko-Venäjän yhteistyötä YK:n kehitysohjelman ja UNICEFin          kanssa ihmiskaupan torjuntaohjelmien tukemiseksi;

  Kansalaisyhteiskunta ja ihmisten väliset yhteydet

     ai.   lisätään sellaisten hankkeiden osuutta, jotka hyödyttävät paremmin suurta osaa         väestöstä ja ovat näkyvämpiä, mikä lisäisi kansalaisten tietämystä EU:n arvoista,   normeista ja politiikoista ja korostaisi EU:n mallin ja asiantuntemuksen etuja;   nostetaan esiin kansalaisyhteiskuntafoorumin tarjoama mahdollisuus etenkin tämän   vuoden lokakuussa Chisinaussa pidettävän foorumin kokouksen valossa;

     aj.  vastustetaan järjestelmällisesti ja ehdottomasti Valko-Venäjän viranomaisten  harjoittamaa virheellistä ja harhaanjohtavaa tiedottamista EU:n politiikoista ja   hankkeista julkaisemalla ja jakamalla kaikki tarvittavat tiedot (tiedot, luvut ja   lainsäädäntö);

     ak. tehostetaan Valko-Venäjällä toimivien tai EU:n jäsenvaltioissa toimivien

    Valko-Venäjällä keskeisesti vaikuttavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen,   riippumattomien kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien ja   ammattiliittojen teknistä ja taloudellista tukea, myös eurooppalaisen   demokratiarahaston (EED) avulla; otetaan kansalaisyhteiskunta entistä   aktiivisemmin mukaan EU:n rahoittamien hankkeiden täytäntöönpanoon,   valvontaan ja arviointiin; parannetaan lisäksi huomattavasti EU-tiedon välittämistä   ja levittämistä, jotta voidaan lisätä kansalaisten tietoa EU:n suhtautumisesta   perusoikeuksiin ja -vapauksiin sekä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen   tarpeesta;

     al.   tuetaan demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta toimivia järjestöjä, joiden    kotipaikka saattaa olla myös Valko-Venäjän ulkopuolella, koska Valko-Venäjän   viranomaiset epäävät jatkuvasti tällaisilta järjestöiltä mahdollisuuden rekisteröityä;

     am. pyytää Valko-Venäjän viranomaisia panemaan täytäntöön YK:n mielivaltaista           vangitsemista koskevan työryhmän päätöksen A/HRC/WGAD/2012/39   ihmisoikeusaktivisti Ales Bialiatskin tapauksesta, jossa katsottiin, että   ihmisoikeuskeskus Viasnan puheenjohtajan ja FIDH:n (ihmisoikeusjärjestöjen   kansainvälinen liitto) varapuheenjohtajan pidättäminen oli mielivaltainen ja vastoin   ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 20 artiklan 1 kohtaa ja   kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen   22 artiklaa;

     an.  kehotetaan Valko-Venäjää ulottamaan pysyvä kutsu kaikkiin YK:n  erityismenettelyihin ja kutsumaan ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta   raportoiva YK:n erityisraportoija vierailemaan maassa;

     ao. velvoitetaan Valko-Venäjän viranomaiset kumoamaan ulkomaalaisten avustusten      vastaanottamisen rangaistavuus ja sallimaan järjestöille varojen pitäminen   ulkomaalaisilla pankkitileillä;

     ap. harkitaan viisumien myöntämisen yksipuolista helpottamista ja           viisumikustannusten laskemista 60 eurosta Valko-Venäjän kansalaisten kannalta   kohtuulliselle tasolle sekä viisumisäännöstön tarjoaman nykyisen jouston   hyödyntämistä täysimääräisesti, mukaan lukien lyhytaikaisten viisumien maksun   poistaminen tai alentaminen erityisesti nuorten osalta, jotta mahdollistetaan ja   parannetaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja torjutaan valkovenäläisten eristämistä;   harkitaan myös pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettujen viisumien maksujen   yksipuolista alentamista tai poistamista pitkäaikaisena tavoitteena viisumivapaa   järjestelmä;

     aq. kehotetaan Valko-Venäjän viranomaisia aloittamaan neuvottelut EU:n kanssa           viisumien myöntämisen helpottamisesta ja takaisinottoa koskevista sopimuksista   pitkäaikaisena tavoitteena viisumivapaa järjestelmä, jotta voidaan edistää ihmisten   välisiä yhteyksiä, ja toteuttamaan kiireelliset toimet Puolan ja Liettuan kanssa   tehtyjen paikallisten rajaliikennesopimusten panemiseksi täytäntöön;

     ar.  kannustetaan EU:n ja Valko-Venäjän kaupunkien ja kuntien välistä yhteistyötä          käyttämällä joidenkin EU:n valtioiden, kuten Puolan, Liettuan ja Latvian hyvien   käytänteiden esimerkkejä;

     as.  pyritään tarjoamaan enemmän koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia EU:ssa  valkovenäläisille korkeakoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja epävirallisessa   koulutuksessa; käynnistetään EU:n toimielimissä ja muissa kansainvälisissä   organisaatioissa harjoitteluohjelma nuorille valkovenäläisille ammatti-ihmisille;   tarjotaan lisätukea eurooppalaiselle humanistiselle yliopistolle sekä kehitetään ja   tuetaan koulutus- ja ammattikoulutusohjelmia Valko-Venäjällä; varmistetaan   riittävä ja pitkäaikainen rahoitus valkovenäläisille opiskelijoille tarkoitetulle   Erasmus Mundus -ohjelmalle;

     at.  etsitään aktiivisesti mahdollisuutta käynnistää Valko-Venäjän kanssa vuoropuhelu                sen korkeakoulujärjestelmää koskevien perusteellisten uudistusten         täytäntöönpanosta, jotta voidaan kehittää erityisesti akateemista vapautta,       hallinnollista itsenäisyyttä ja opiskelijoiden osallistumista lopullisena tavoitteena     liittyminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen (Bolognan prosessi);

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

  • [1]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0410.
  • [2]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0112.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0244.
  • [4]  EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 57.
  • [5]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0334.
  • [6]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0576.
  • [7]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0153.
  • [8]  EUVL L 307, 7.11.2012, s. 1.
  • [9]  Itsenäinen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen tutkimuksen instituutti, huhtikuu 2013.
  • [10]  Poliittisia vankeja ovat myös Mikalai Statkevitš, Dzmitry Daškevitš, Pavel Seviarynets, Eduard Lobau, Mikalai Antuhovitš, Mikalai Dziadok, Ihar Alienevitš, Aliaksandr Franskevitš.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  9.7.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  55

  1

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Adam Bielan, Marije Cornelissen, Göran Färm, Diogo Feio, Knut Fleckenstein, Jörg Leichtfried, Doris Pack, Jacek Protasiewicz, Marietje Schaake, Helmut Scholz

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Pat the Cope Gallagher, Jan Kozłowski, Marek Henryk Migalski, Sandra Petrović Jakovina