Eljárás : 2011/0299(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0272/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0272/2013

Viták :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Szavazatok :

PV 26/02/2014 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0157

JELENTÉS     ***I
PDF 1111kWORD 948k
17.7.2013
PE 487.697v02-00 A7-0272/2013

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0329 – C7‑ 0149/2013– 2011/0299(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Evžen Tošenovský

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0329 – C7‑0149/2013– 2011/0299(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0657) és módosított javaslatára (COM(2013)0329),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0149/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 22-i véleményére(1),

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július 7-i véleményére(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság , valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság, véleményére (A7‑0272/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

a transzeurópai digitális hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a széles sávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedés és az egységes piac szempontjából.

(1) A digitális hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a széles sávú széles sávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások, az oktatás, a társadalmi és a politikai életben való részvétel és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű, elterjedt, nagysebességű, biztonságos internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a társadalmi és gazdasági növekedés, a versenyképesség, a társadalmi befogadás és az egységes piac szempontjából.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A szélessávú és nagysebességű szélessávú hálózatok, valamint a digitális szolgáltatások kialakítása növelni fogja az európai műszaki szabványok szükségességét. Uniós kutatási és fejlesztési programokra, valamint a szabványosítási eljárások fokozott ellenőrzésére van szükség, ha az Unió a távközlési iparban az élenjáró újító szerepét kívánja betölteni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Versenyképességi és Innovációs Program által társfinanszírozott tagállamok közötti nagyméretű kísérleti projektek, mint a PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú határokon átnyúló digitális szolgáltatások működőképességét igazolták a belső piacon közös építőelemek alapján. Ezek már elérték vagy a közeljövőben elérik a megvalósításhoz szükséges kiforrottságot. Létező közös érdekű projektek már bemutatták az európai szintű fellépés egyértelmű hozzáadott értékét, például a kulturális örökség (Europeana), a gyermekvédelem (Safer Internet) és a szociális biztonság (EESSI) területén, míg továbbiakat javasoltak például a fogyasztóvédelem területén (ODR).

(5) A Versenyképességi és Innovációs Program által társfinanszírozott tagállamok közötti nagyméretű kísérleti projektek, mint a PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú határokon átnyúló digitális szolgáltatások működőképességét igazolták a belső piacon közös építőelemek alapján. Ezek már elérték vagy a közeljövőben elérik a megvalósításhoz szükséges kiforrottságot. Létező közös érdekű projektek már bemutatták az európai szintű fellépés egyértelmű hozzáadott értékét, például a kulturális örökség (Europeana), a gyermekvédelem (Safer Internet és ezen belül a Gyermekbarát internet program) és a szociális biztonság (EESSI) területén, míg továbbiakat javasoltak például a fogyasztóvédelem területén (ODR).

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A digitális menetrend keretében határokon átnyúló digitális szolgáltatások létrehozására vagy fejlesztésére irányuló valamennyi fellépésnek tartalmaznia kell a gyermekek jogainak online környezetben való védelmét és előmozdítását szolgáló intézkedéseket és eszközöket.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A gyermekek védelmében és felelős részvételében betöltött elismert szerepe miatt biztosítani kell a Biztonságosabb internet program (a jövőbeli „Gyermekbarát internet program”) – tudatosságnövelő csomópontjaival, segélyvonalaival és forródrótjaival együtt való – fennmaradását a 2014 utáni időszakban.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A Biztonságosabb internet programot, beleértve a tagállamokban működő „Biztonságosabb internet” központokat (a tudatosságnövelő csomópontokkal, segélyvonalakkal és forródrótokkal együtt) és a Gyermekbarát internet programot fenn kell tartani.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák tekintetében az építőelemeknek előnyt kell élvezniük egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, mivel az előbbiek az utóbbiak előfeltételét képezik. A digitális szolgáltatási infrastruktúráknak többek között európai hozzáadott értéket kell teremteniük és létező igényeket kell kielégíteniük. Megfelelően kiforrottaknak kell lenniük a létrehozáshoz mind műszakilag, mind működés tekintetében, amelyet különösen a sikeres kísérleti projektek erősítenek meg. Konkrét fenntarthatósági terveken kell alapulniuk az alapvető szolgáltatási platformok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretén túli hosszú távú működésének biztosítása érdekében. Az e rendelet szerinti pénzügyi támogatást ezért lehetőleg idővel fokozatosan meg kell szüntetni, és nem az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó finanszírozási forrásokat kell mobilizálni.

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák tekintetében az építőelemeknek és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák azon elemeinek, amelyeket más szolgáltatók is használhatnak, előnyt kell élvezniük egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, mivel az előbbiek olyan alapot képeznek, amelyre az utóbbiak építhetnek. A digitális szolgáltatási infrastruktúráknak többek között európai hozzáadott értéket kell teremteniük és létező igényeket kell kielégíteniük. Megfelelően kiforrottaknak kell lenniük a létrehozáshoz mind műszakilag, mind működés tekintetében, amelyet különösen a sikeres kísérleti projektek erősítenek meg. Konkrét fenntarthatósági terveken kell alapulniuk az alapvető szolgáltatási platformok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretén túli hosszú távú működésének biztosítása érdekében. Az e rendelet szerinti pénzügyi támogatást ezért lehetőleg idővel fokozatosan meg kell szüntetni, és nem az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó finanszírozási forrásokat kell mobilizálni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az uniós jog szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és/vagy a páneurópai közszolgáltatások fejlődésére esetlegesen nagy hatással levő építőelemek fejlesztését vagy szolgáltatását biztosító digitális szolgáltatási infrastruktúrákat előnyben kell részesíteni a finanszírozás során a többszörös digitális szolgáltatási infrastruktúrák támogatása és egy európai átjárhatósági ökoszisztéma fokozatos kiépítése érdekében. Ebben az összefüggésben a jogi kötelezettségek olyan konkrét rendelkezéseket jelentenek, amelyek digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztését vagy használatát írják elő, vagy csak európai digitális szolgáltatási infrastruktúrákkal elérhető eredményeket írnak elő.

törölve

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az európai digitális menetrend előírja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességű internet hozzáféréssel kell rendelkeznie és az európai háztartások legalább 50%-ának 100 Mbit/s feletti sebességű internet kapcsolattal kell rendelkeznie.

(11) Az európai digitális menetrend előírja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességű internet hozzáféréssel kell rendelkeznie és az európai háztartások legalább 50%-ának 100 Mbit/s feletti sebességű internet kapcsolattal kell rendelkeznie. Figyelembe véve azonban az egyre gyorsabb internetkapcsolatokhoz vezető gyors technológiai fejlődést, ma már indokolt célkitűzés, hogy minden európai háztartás 100 Mbit/s feletti, a háztartások 50%-a pedig 1 Gbit/s sebességű internetkapcsolattal rendelkezzen.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A belső piac fejlődésének kulcsa a nagy sebességű szélessávú hálózathoz hozzáféréssel rendelkező, közel 500 millió fő alkotta európai piac lehet, amely a felhasználók világméretekben is egyedülálló kritikus tömegét alkotja, és amely új lehetőségeket nyit meg valamennyi régió előtt, nagyobb értéket nyújt mindegyik felhasználónak, és lehetőséget biztosít az Uniónak arra, hogy a világ vezető tudásalapú gazdaságává váljon. A nagy sebességű szélessávú hálózatok mihamarabbi kiépítése létfontosságú az európai termelékenység fejlődése és olyan új és kisvállalkozások megjelenése szempontjából, amelyek vezető szerepet tölthetnek be különböző ágazatokban, például az egészségügy, a feldolgozó- és a szolgáltatóipar területén.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Az infrastruktúrában rejlő új lehetőségek, valamint az új, innovatív és átjárható szolgáltatások összekapcsolása minden bizonnyal kedvező folyamatrendszert lendít majd mozgásba azáltal, hogy ösztönzi a nagysebességű szélessávú kapcsolat iránti kereslet növekedését, amelyet üzleti szempontból érdemes lesz kielégíteni.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11c) Miközben a száloptikai és ultragyors szélessávú kapcsolatok telepítése továbbra sem kielégítő az Unióban, más gazdaságok átveszik a vezető szerepet a világban, jelentősen magasabb kapacitást és 1 Gbit/s vagy ennél nagyobb sebességet kínálva. A száloptikai technikába való beruházás – az otthoni és a backhaul hálózat passzív infrastruktúrájában egyaránt – alapvető fontosságú tényező, ha Európa az innováció, a tudás és a szolgáltatások otthona kíván lenni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11d) A 2020-ra vonatkozó célkitűzéseket felül kell vizsgálni azzal a céllal, hogy az Unió a világon a legnagyobb szélessávú sebességgel rendelkezzen, és 2020-ig biztosított legyen, hogy minden uniós polgár legalább 100 Mbit/s sebességű hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai háztartások 50%-ában 1 Gbit/s vagy nagyobb sebességű hozzáférés álljon rendelkezésre.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A szélessávú hálózatokhoz nyújtott állami finanszírozást kizárólag a verseny előtt megnyitott infrastruktúrákhoz lehet felhasználni. Csak a verseny előtt – meghatalmazott harmadik fél hozzáférése révén – megnyitott hálózatok biztosíthatnak megfizethető versenyképes szolgáltatásokat és innovációt a fogyasztók és az üzleti vállalkozások számára.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Az Unió egységes digitális piacának megvalósítása szempontjából létfontosságú annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyetlen internet-előfizetésen keresztül könnyen hozzáférhessenek a választásuk szerinti tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és ezeket megoszthassák egymással. Ezzel összefüggésben az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) 2012. májusi megállapításai azt mutatják, hogy Európában az internethasználók legalább 20%-a valamilyen formában korlátokba ütközik a VoIP-szolgáltatásokhoz való hozzáférés képessége tekintetében. Noha a verseny várhatóan fegyelemre kényszeríti a szolgáltatókat, az előrelépés azonban nagyon lassú, ezért meg kell tiltani, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó, állami finanszírozásban részesülő távközlési hálózatok akadályozzák a jogszerű szolgáltatások elérését.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Információkat és statisztikai adatokat kell gyűjteni azokról az állami munkákról, amelyeket – részben vagy egészben – valószínűsíthetően felhasználnak új generációs hálózatok kiépítésére, és adatbázist kell létrehozni ezen munkák nyomon követése és a távközlési hálózatok uniós nyilvántartásának létrehozása céljából, és ha lehetséges, akkor ezt ki kell egészíteni az energetikai és közlekedési hálózatokra vonatkozó adatokkal is.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló szakértői csoport segíti, amelynek kikérik a véleményét, és amely hozzájárul többek között ezen iránymutatások végrehajtásának nyomon követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez és a végrehajtási problémák kezeléséhez.

A Bizottságot a valamennyi tagállam képviselőiből álló szakértői csoport segíti, amelynek kikérik a véleményét, és amely hozzájárul többek között ezen iránymutatások végrehajtásának nyomon követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez és a végrehajtási problémák kezeléséhez.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít meg a transzeurópai távközlési hálózatok területén a közös érdekű projektek időben történő megvalósítása és átjárhatósága érdekében.

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít meg a transzeurópai digitális hálózatok területén a közös érdekű projektek időben történő megvalósítása és átjárhatósága érdekében

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

távközlési hálózatok”: széles sávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák;

digitális hálózatok”: széles sávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „ széles sávú hálózatok”: nagyon nagy sebességű internetkapcsolat biztosítására képes vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési hálózatok, kiegészítő infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek hozzájárulnak az európai digitális menetrend széles sávú céljaihoz;

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy sebességű internetkapcsolat biztosítására képes vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési hálózatok, kiegészítő infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek hozzájárulnak a 100 Mbit/s – és ahol lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy nagyobb sebességű széles sávú hozzáférésre vonatkozó célokhoz;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) gazdasági növekedés és az egységes digitális piac létrejöttének támogatása az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének támogatása érdekében;

a) gazdasági növekedés és az egységes digitális piac létrejöttének és zökkenőmentes működésének támogatása az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének támogatása érdekében;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatási szervek mindennapi életének javítása a nemzeti, regionális és helyi távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatási szervek mindennapi életének javítása minden szinten a széles sávú hálózatoknak, a nemzeti, regionális és helyi távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való nyílt és megkülönböztetésmentes hozzáférésnek és a digitális befogadásnak az elősegítése révén, szem előtt tartva, hogy a ritkábban lakott és kevésbé fejlett régiókat is be kell vonni a kapcsolódási lehetőségekbe, és számukra is kapcsolatot kell szolgáltatni. A digitális egységes piac kiteljesítése érdekében biztosítani kell az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programja keretében folytatott tevékenységek és a nemzeti és regionális szélessávú fellépések közötti együttműködést és koordinációt.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) biztonságos, inkluzív és pozitív online környezet biztosítása a gyermekek és a fiatalok számára;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közös érdekű projektek a teljes folyamatot magukban foglalják, azaz a megvalósíthatósági tanulmányokat, a végrehajtást, a folyamatos működést, az összehangolást és az értékelést egyaránt.

A közös érdekű projektek a teljes folyamatot magukban foglalják, azaz a megvalósíthatósági tanulmányokat, a végrehajtást, a folyamatos működést, a fejlesztést, az összehangolást és az értékelést egyaránt.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A finanszírozás elosztása során figyelembe veszik a kedvezményezettek egyedi igényeit, különösen egyensúlyt teremtve a támogatások és az innovatív pénzügyi eszközök elosztása között.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések az alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogathatók:

(1) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések az alábbi feltételek fennállása esetén támogathatók:

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztéséhez, telepítéséhez és működéséhez fontos és azokban várhatóan használandó építőelemeknek elsődleges prioritást kell biztosítani a finanszírozás során.

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztése, telepítése és működése során várhatóan használandó műszaki modelleket (átjárható adatmodellt, hozzáférési jogokra vonatkozó szabványt vagy az összes tagállamot összekötő hálózatmodellt) tartalmazó kiérlelt digitális szolgáltatásoknak és építőelemeknek elsődleges prioritást kell biztosítani a finanszírozás során.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az uniós jogszabályok konkrét rendelkezéseit támogató és létező építőelemeken alapuló digitális szolgáltatási infrastruktúráknak másodlagos prioritást kell biztosítani.

(3) Prioritást kell biztosítani más digitális szolgáltatási infrastruktúráknak is, az e rendelet mellékletében (1.2. szakasz) felsoroltaknak megfelelően.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Mivel az alapvető szolgáltatási platform előfeltétele a digitális szolgáltatási infrastruktúra létrehozásának, az alapvető szolgáltatási platformok és közös építőelemeik támogatása elsőbbséget élvez az általános szolgáltatásokkal szemben.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3. cikkben meghatározott célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében a munkaprogramok további támogathatósági és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén.

(4) A 3. cikkben meghatározott célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló …/…/EU rendeletben („munkaprogramok”) meghatározott munkaprogramok további támogathatósági és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3. cikkben meghatározott célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében a munkaprogramok további támogathatósági és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén.

(4) A 3. cikkben és e rendelet mellékletében meghatározott célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében a munkaprogramok további támogathatósági és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) nagyban hozzájárulnak az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához;

a) nagyban hozzájárulnak a 100 Mbit/s – és ahol lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy nagyobb sebességű széles sávú hozzáférésre vonatkozó célok megvalósításához;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a kérdéses terület igényeinek a kezeléséhez a legalkalmasabbnak tekintett technológiát használják, figyelembe véve az objektív kritériumon alapuló földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezőket, valamint összhangban a technológiasemlegesség elvével;

törölve

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a legmodernebb technológiát telepítik és/vagy innovatív üzleti modelleken alapulnak és nagy lehetőségek vannak az elterjedésükre.

f) az adatátviteli kapacitás, az átviteli biztonság, a hálózati rugalmasság és a költséghatékonyság tekintetében legmodernebb technológiák közötti legmegfelelőbb arányt kínálják.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az előző f) pontban említett feltételek teljesítése nem szükséges az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti további elkülönített hozzájárulásokból finanszírozott projektek esetében.

törölve

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országok hatóságaival vagy bármely más szervezeteivel. Ez az együttműködés többek között az Unió távközlési hálózatai és a harmadik országok távközlési hálózatai közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik.

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országok hatóságaival vagy bármely más szervezeteivel. Ez az együttműködés többek között az Unió digitális hálózatai és a harmadik országok digitális hálózatai közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. cikkével összhangban kapott információk alapján a tagállamok és a Bizottság információt cserélnek az ezen iránymutatások végrehajtása terén elért előrelépésről.

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. cikkével összhangban kapott információk alapján a tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az információkat és a bevált gyakorlatokat az ezen iránymutatások végrehajtása terén elért előrelépéssel kapcsolatban. A fenti információk éves áttekintését továbbítani kell az Európai Parlamentnek. A tagállamok e folyamatba bevonnak helyi és regionális hatóságokat is.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amellyel a Bizottság rendszeresen konzultál. A szakértői csoport különösen az alábbiakban segíti a Bizottság munkáját:

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amellyel a Bizottság rendszeresen konzultál. A szakértői csoport különösen az alábbiakban segíti a Bizottság munkáját:

a) a fenti iránymutatások végrehajtásának nyomon követése;

a) a fenti iránymutatások végrehajtásának nyomon követése;

b) adott esetben nemzeti tervek vagy nemzeti stratégiák készítése;

b) adott esetben nemzeti tervek vagy nemzeti stratégiák koordinálása;

c) a munkaprogramok megvalósításának pénzügyi és technikai szinten történő értékelését célzó intézkedések meghozatala;

c) a munkaprogramok megvalósításának pénzügyi és technikai szinten történő értékelését célzó intézkedések meghozatala;

d) létező vagy felmerülő projektmegvalósítási problémák kezelése.

d) létező vagy felmerülő projektmegvalósítási problémák kezelése;

 

 

A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai távközlési hálózatok fejlesztésével függ össze.

A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai digitális hálózatok fejlesztésével függ össze.

 

A szakértői csoport különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett éves és többéves munkaprogramot megelőző előkészítő munkában és a munkaprogram felülvizsgálatában segíti a Bizottság munkáját.

 

E célból a szakértői csoport strukturált együttműködésbe kezd a digitális hálózatok és szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében és irányításában részt vevő szereplőkkel, például többek között a helyi és regionális hatóságokkal, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC), az internetszolgáltatókkal, a nyilvános hálózatok adminisztrátoraival és a beszállítókkal.

 

A Bizottság és az Európai Beruházási Bank különös figyelmet szentel a szakértői csoport megállapításainak, és nyilvánosan megindokol minden olyan esetet, amikor e megállapításokat nem veszik tekintetbe. A Bizottság minden egyes ülésén tájékoztatja a szakértői csoportot a munkaprogram végrehajtása terén elért haladásról.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A jelentésnek értékelést kell tartalmaznia a következőkről:

 

a) a közös érdekű projektek kidolgozása, kivitelezése és üzembe helyezése terén elért haladásról, valamint adott esetben a végrehajtási késedelmek és más felmerült nehézségekről;

 

b) az Unió által az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban a közös érdekű projektekre előirányzott és kifizetett pénzeszközöknek a támogatott közös érdekű projektek összértékéhez viszonyított arányáról;

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén végzett beavatkozások általában egy kétrétegű architektúra megközelítésen alapulnak: alapvető szolgáltatási platformok és általános szolgáltatások. Mivel az alapvető szolgáltatási platform előfeltétele a digitális szolgáltatási infrastruktúra létrehozásának, az alapvető szolgáltatási platformok és közös építőelemeik támogatása elsőbbséget élvez az általános szolgáltatásokkal szemben.

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén végzett beavatkozások általában egy kétrétegű architektúra megközelítésen alapulnak: alapvető szolgáltatási platformok és általános szolgáltatások.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platformok és közös építőelemeik a közös érdekű projektek átjárhatósági és biztonsági igényeit kezelik. Céljuk a hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az üzleti vállalkozások/ szervezetek, illetve a különböző tagállamok hatóságai közötti digitális együttműködés lehetővé tétele szabványos, határokon átnyúló, felhasználóbarát együttműködési platformok révén. A digitális szolgáltatási infrastruktúrák építőelemeinek előnyt kell élvezniük egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, mivel az előbbiek az utóbbiak előfeltételét képezik. Az általános szolgáltatások kapcsolatot biztosítanak az alapvető szolgáltatási platformokkal és lehetővé teszik a nemzeti hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatások számára az alapvető szolgáltatási platformok használatát. Kapcsolatot biztosítanak a nemzeti szolgáltatások és az alapvető szolgáltatási platformok között, valamint a nemzeti hatóságok valamint a szervezetek, üzleti vállalkozások és/vagy polgárok számára hozzáférést tesznek lehetővé az alapvető szolgáltatási platformokhoz a határokon átnyúló kapcsolataikhoz. A szolgáltatások minőségét és a határokon átnyúló kapcsolatokban érintett felek támogatását biztosítani kell. Támogatniuk és ösztönözniük kell az alapvető szolgáltatási platformok elterjedését.

Az alapvető szolgáltatási platformok a közös érdekű projektek átjárhatósági és biztonsági igényeit kezelik. Céljuk a hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az üzleti vállalkozások/ szervezetek, illetve a különböző tagállamok hatóságai közötti digitális együttműködés lehetővé tétele szabványos, határokon átnyúló, felhasználóbarát együttműködési platformok révén. Azoknak a digitális szolgáltatási infrastruktúráknak, amelyek más digitális szolgáltatási infrastruktúrák szerves részét képezik, vagy amelyek új platformok modelljeiként szolgálhatnak, előnyt kell élvezniük egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, mivel az előbbiek az utóbbiak előfeltételét képezik. Az általános szolgáltatások kapcsolatot biztosítanak az alapvető szolgáltatási platformokkal és lehetővé teszik a nemzeti hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatások számára az alapvető szolgáltatási platformok használatát. Kapcsolatot biztosítanak a nemzeti szolgáltatások és az alapvető szolgáltatási platformok között, valamint a nemzeti hatóságok valamint a szervezetek, üzleti vállalkozások és/vagy polgárok számára hozzáférést tesznek lehetővé az alapvető szolgáltatási platformokhoz a határokon átnyúló kapcsolataikhoz. A szolgáltatások minőségét és a határokon átnyúló kapcsolatokban érintett felek támogatását biztosítani kell. Támogatniuk és ösztönözniük kell az alapvető szolgáltatási platformok elterjedését.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I szakasz – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) Online biztonságot szolgáló kritikus intézkedések: ez olyan szolgáltatásokat jelent, amelyek online biztonságot garantálnak a gyermekek és a fiatalok számára olyan megközelítések erősítése és fejlesztése révén, amelyek az internet nyitottságát megőrizve a magánszemélyek felelős részvételét különösen az oktatás révén biztosító fellépésekkel kombinált arányos műszaki válaszintézkedéseket alkalmaznak.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 6. cikk (1) bekezdése szerinti előzetesen támogathatóként meghatározott egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrák:

(2) A 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti előzetesen támogathatóként meghatározott egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrák:

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) Hozzáférés Európa kulturális örökségének digitális forrásaihoz: Ez a jelenlegi Europeana portálon alapuló alapvető szolgáltatási platformot jelenti. Ez a platform biztosítja az egypontos, tételszintű hozzáférést az európai kulturális örökség tartalmához, a felület részletes leírását az infrastruktúrával való aktív kapcsolat (adatok keresése és letöltése) érdekében, a metaadatok feldolgozásának és az új tartalom rendszerbe való felvitelének támogatását, valamint az infrastruktúrán keresztül elérhető tartalom újrafelhasználási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

f) Hozzáférés Európa kulturális örökségének digitális forrásaihoz: Ez a jelenlegi Europeana portálon alapuló alapvető szolgáltatási platformot jelenti. Ez a platform biztosítja a központi, tételszintű hozzáférést az európai kulturális örökség tartalmához, a felület részletes leírását az infrastruktúrával való aktív kapcsolat (adatok keresése és letöltése) érdekében, a metaadatok feldolgozásának és az új tartalom rendszerbe való felvitelének támogatását, valamint az infrastruktúrán keresztül elérhető tartalom újrafelhasználási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási infrastruktúra: Ez a megosztott számítástechnikai eszközök, adatbázisok és szoftvereszközök beszerzésének, működtetésének és karbantartásának a platformját jelenti a tagállamokban levő „Biztonságosabb internet” központok számára. Ez tartalmazza a szexuális zaklatást bemutató tartalmak bejelentésének kezelésére szolgáló back-office szolgáltatásokat, valamint a kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, például az olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az Interpol, és adott esetben ennek a tartalomnak az érintett honlapról történő eltávolításának kezelését. Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok támogatják.

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási infrastruktúra: Ez a megosztott számítástechnikai eszközök, adatbázisok és szoftvereszközök beszerzésének, működtetésének és karbantartásának a platformját, valamint a bevált gyakorlatok megosztását jelenti a tagállamokban levő „Biztonságosabb internet” központok számára. A tagállamokban működő, uniós hozzáadott értéket biztosító „Biztonságosabb internet” központok a biztonságosabb internetszolgáltatási infrastruktúra kulcselemei, amelynek nemzeti segélyvonalai, forródrótjai, tudatosságnövelő csomópontjai és egyéb tudatosságnövelő tevékenységei különösen fontosak. Ez tartalmazza a szexuális zaklatást bemutató tartalmak bejelentésének kezelésére szolgáló back-office szolgáltatásokat, valamint a kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, például az olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az Interpol, és adott esetben ennek a tartalomnak az érintett honlapról történő eltávolításának kezelését. Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok és közös szoftverrendszerek támogatják.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I szakasz – 2 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) A biztonságos és átjárható, érintés nélküli mobil szolgáltatások használatát lehetővé tevő tömegközlekedési infrastruktúra telepítése: olyan infrastruktúra telepítése a tömegközlekedésben, amely lehetővé teszi biztonságos és átjárható, érintés nélküli mobil szolgáltatások használatát, lehetővé téve a polgárok, a vállalkozások és a szervezetek számára, hogy a mobilitás fenntartásával férhessenek hozzá egy sor innovatív szolgáltatáshoz szerte az Unióban.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – I szakasz – 2 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb) Az oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés európai platformja: A cél az ikt-ben rejlő előnyök kiaknázása az oktatás terén, a közös oktatási segédanyagokhoz való uniós szintű hozzáférés segítségével. A minőségi oktatási segédanyagokhoz való költséghatékony, kölcsönös szakmai felülvizsgálaton alapuló hozzáférés a diákok és a tudományos világ közötti kapcsolatok, együttműködés és viták révén fokozná az uniós kohéziót. Az oktatási intézmények közötti együttműködés gerincéül szolgálna, elősegítve egyéb uniós programok, például az „Erasmus mindenkinek” végrehajtását. Javítaná az oktatáshoz való hozzáférést és az Unió pozícióját a globális felsőoktatás területén.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)a széles sávú hálózatok és az egyéb, különösen az intelligens elektromos elosztó hálózatokhoz kapcsolódó közüzemi (energiaipari, közlekedési, víz- és szennyvíz- stb.) hálózatok telepítése közötti esetleges szinergiák kihasználása.

Ahol lehetséges, ki kell használni a széles sávú hálózatok és az egyéb, különösen az intelligens elektromos elosztó hálózatokhoz kapcsolódó közüzemi (energiaipari, közlekedési, víz- és szennyvíz- stb.) hálózatok telepítése közötti esetleges szinergiákat.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) segítségnyújtás a digitális szakadék mérsékléséhez.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet alapján pénzügyi támogatáshoz jutott valamennyi projektnek jelentősen hozzá kell járulnia az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához.

Az e rendelet alapján pénzügyi támogatáshoz jutott valamennyi projektnek jelentősen hozzá kell járulnia a 100 Mbit/s – és ahol lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy nagyobb sebességű széles sávú hozzáférésre vonatkozó célok megvalósításához.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet alapján pénzügyi támogatáshoz jutott valamennyi projektnek jelentősen hozzá kell járulnia az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához.

Az e szakasz alapján pénzügyi támogatáshoz jutott valamennyi projektnek jelentősen hozzá kell járulnia az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték nélküli technológián alapulnak, amely nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatásokat tud nyújtani, ezáltal kielégítve a nagy sávszélességet megkövetelő alkalmazások iránti igényt, vagy

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték nélküli technológián alapulnak, amely nagyon nagy, legalább 100 Mb/s sebességű széles sávú szolgáltatásokat tud nyújtani, ezáltal kielégítve a nagy sávszélességet megkövetelő alkalmazások iránti igényt, vagy

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak, különösen a versenyjogi szabályoknak, valamint a hozzáférés biztosítását előíró kötelezettségnek. Csak a piaci verseny számára nyitott hálózatok jogosultak az e rendelet szerinti köztámogatásra.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) támogatják az internet nyitottságát annak biztosításával, hogy az e rendelet szerint finanszírozott telekommunikációs hálózaton tilos blokkolni a törvényes szolgáltatásokat, ugyanakkor a hálózat túlterheltsége esetén a csúcsidőszakokban lehetőség van ésszerű hálózatkezelési intézkedésekre az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 22. cikkének (3) bekezdésében szereplő, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények tiszteletben tartása mellett.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti további elkülönített hozzájárulásokból finanszírozott intézkedések jelentős új képességeket biztosítanak a piac számára a széles sávú szolgáltatás rendelkezésre állása, a sebesség és a kapacitás vonatkozásában. A 30 Mbit/s alatti átviteli sebességet nyújtó projekteknek idővel biztosítaniuk kell a sebesség növelését legalább 30 Mbit/s értékre.

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti további elkülönített hozzájárulásokból finanszírozott intézkedések jelentős új képességeket biztosítanak a piac számára a széles sávú szolgáltatás rendelkezésre állása, a sebesség és a kapacitás vonatkozásában. A 100 Mbit/s alatti átviteli sebességet nyújtó projekteknek idővel biztosítaniuk kell a sebesség növelését legalább 100 Mbit/s értékre.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. szakasz: Horizontális intézkedések

3. szakasz: Horizontális intézkedések

Az egységes digitális piacon fennálló akadályok elhárítását támogató transzeurópai távközlési hálózatok telepítését tanulmányoknak és a programot támogató intézkedéseknek kell kísérniük. Ezek az intézkedések a következőkből állhatnak:

Az egységes digitális piacon fennálló akadályok elhárítását támogató transzeurópai digitális hálózatok telepítését a programot támogató intézkedéseknek kell kísérniük. Ezek az intézkedések a következőkből állhatnak:

(1)

HL C 143., 2012.5.22., 120. o.

(2)

HL C 225., 2012.7.27., 211. o.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (22.6.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

A vélemény előadója: Oreste Rossi

RÖVID INDOKOLÁS

E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy az „Európa 2020” stratégia szerves részét képező európai összekapcsolódási eszköz tekintetében meghatározza a szélessávú távközlési hálózatokkal és a digitális távközlési szolgáltatási infrastruktúrákkal kapcsolatos célkitűzésekre és prioritásokra vonatkozó főbb iránymutatásokat.

A rendelet a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák kiépítésére irányuló közös érdekű projekteket határoz meg, amelyek célja az európai gazdaság versenyképességének javítása, a nemzeti hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának elősegítése, az egységes digitális piac kifejlesztésének támogatása, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének és a környezet védelmének előmozdítása.

Az átjárható digitális közszolgáltatási infrastruktúra határokon átnyúló elérhetőségének kialakítása olyan terület, amelyen az európai uniós fellépés jelentős hozzáadott értéket eredményezhet. Ezen elektronikus közigazgatási szolgáltatások közé tartozik a határokon átnyúló online egészségügyi ellátás, amely a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság hatáskörébe tartozó, különös érdeklődésre számot tartó kérdés.

A határokon átnyúló, átjárható online egészségügyi szolgáltatások létrehozása lehetőséget nyújtana a polgárok és az egészségügyi szereplők közötti interakcióra és az adatok intézmények közötti átvitelére, lehetővé téve egyúttal az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz, az elektronikus orvosi rendelvényekhez, a távgyógyászati szolgáltatásokhoz és az otthoni ápoláshoz való hozzáférést. Az online egészségügyi ellátás hozzájárulna a betegek biztonságának fokozásához, valamint az orvosi költségek csökkentéséhez és a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek korszerűsítéséhez és hatékonyságának növeléséhez.

A vélemény előadója egyetért a Bizottság javaslatával és támogatja azt, ugyanakkor néhány módosítást is javasol, amelyek célja az elektronikus közigazgatás közös érdekű projektjeinek hatékonyabbá tétele.

Az online egészségügyi ellátás határokon átnyúló átjárható szolgáltatásainak konkrétan az egészségügyi és kórházi struktúrák részéről az adatok és elektronikus dokumentumok egységes megjelenítését kellene előirányozniuk, a tagállamok által közösen elfogadott kódexek révén annak érdekében, hogy az egyes ellátások szemantikája egységesen meghatározható legyen. Ezenfelül meg kellene határozni azon adatok és elektronikus dokumentumok minimális körét, amelyek az átjárható online egészségügyi szolgáltatások keretében a beteg alapadatainak minősülnek (például vércsoport, anamnézis, zárójelentés stb.).

Általánosságban kívánatos, hogy az elektronikus közigazgatás területét érintő projektek célja egy olyan egységes európai azonosítási rendszer létrehozása legyen, amelyet a polgárok és a vállalkozások valamennyi tagállam közigazgatásával való kapcsolataikban alkalmazhatnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közlemény9megállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren szükség van állami támogatásra, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közlemény9 megállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren szükség van állami támogatásra, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt. Az Európai Parlament 2011. július 6-i, „A szélessávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy a szélessávú szolgáltatások kulcsfontosságúak az EU iparának versenyképességéhez, és nagyban hozzájárulnak az EU gazdasági növekedéséhez, a társadalmi kohézióhoz és a minőségi foglalkoztatáshoz, valamint ahhoz, hogy az Unióban minden régió és társadalmi csoport részt vegyen a digitális életben; ajánlja a vezetékes és vezeték nélküli szélessávú infrastruktúrába való beruházások és azok alkalmazása versenyképes piacának előmozdítását; megállapítja, hogy a versenyképes piac a hírközlési, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók számára a további befektetés és innováció katalizátora, valamint a digitális gazdaság létfontosságú platformja.

 

_____________

 

1 P7_TA(2011)0322

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági és társadalmi előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen.

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági és társadalmi előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen. A szélessávú hálózatokhoz való egyetemes hozzáférés alapvetően fontos a modern gazdaságok növekedése és az egyéni jólét, valamint a digitális társadalmi befogadás szempontjából. A szélessávú hálózatok kiterjesztése a vidéki, valamint a gazdasági és társadalmi értelemben hátrányosabb helyzetű térségekben elősegíti a jobb kommunikációt, különösen a csökkent mozgásképességű vagy elszigetelt körülmények között élő személyek esetében, valamint javítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és ösztönzi a kkv-k fejlesztését a vidéki térségekben, ily módon elősegítve új munkahelyek és új szolgáltatások kialakítását az említett területeken;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése hozzájárul az Uniónak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésére irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy energiahatékony megoldásokat tesz lehetővé az európai gazdaság számos ágazatában. E pozitív hatást bizonyos mértékben korlátozni fogja a növekvő energia- és erőforrásigény, amely különösen a szélessávú hálózatok kiépítése és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetése kapcsán merül fel.

(13) Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása lehetővé teszi a kevesebb erőforrást fogyasztó áruk és szolgáltatások, az épületek és a villamosenergia-hálózatok energiamegtakarítása, valamint a hatékonyabb és alacsonyabb energiafogyasztású, intelligens közlekedési rendszerek felé való elmozdulást. A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése hozzájárul az Uniónak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésére irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy energiahatékony megoldásokat tesz lehetővé az európai gazdaság számos ágazatában. E pozitív hatást bizonyos mértékben korlátozni fogja a növekvő energia- és erőforrásigény, amely különösen a szélessávú hálózatok kiépítése és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetése kapcsán merül fel.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) E rendelet végrehajtása során bármely személyes adat feldolgozása esetén tiszteletben kell tartani az uniós jogszabályokat, és elsősorban a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) rendelkezéseit.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

1. hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság versenyképességének a növekedését eredményezi, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci hozzáférésének bővítése révén.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

2. hozzá kell járulniuk a társadalmi kohézió, illetve a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. hozzá kell járulniuk az információk és az információs rendszerek védelméhez és biztonságához azok elérhetőségének, sértetlenségének, hitelesítésének és bizalmas jellegének biztosítása révén. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az információs rendszerek védelmi, azonosítási és válaszadási képességeit, különösen internetes támadások esetére.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. elő kell mozdítaniuk a transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák fenntartható telepítését, átjárhatóságát, valamint uniós szintű összehangolását, működtetését, karbantartását és korszerűsítését.

4. elő kell mozdítaniuk a nyitott, hozzáférhető és megkülönböztetésmentes transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák fenntartható telepítését, átjárhatóságát, valamint uniós szintű összehangolását, működtetését, karbantartását, korszerűsítését és biztonságát.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

b) szélessávú hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek, vidéki területek, valamint gazdasági és társadalmi értelemben hátrányos helyzetű régiók az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös érdekű projekt a teljes folyamatot magában foglalja, azaz a megvalósíthatósági tanulmányokat, a végrehajtást, a folyamatos működést, az összehangolást és az értékelést.

(2) A közös érdekű projekt a teljes folyamatot magában foglalja, azaz a megvalósíthatósági tanulmányokat, a végrehajtást, a folyamatos működést, az összehangolást és az értékelést.

 

A közös érdekű projekteknek tiszteletben kell tartaniuk a technológiasemlegesség elvét, amely az EU elektronikus kommunikációs struktúrájának alapját képezi.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) új lehetőségek különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti szinergiák kihasználására.

c) új lehetőségek különböző infrastruktúratípusok közötti szinergiák kihasználására.

Indokolás

A következetesség kedvéért.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) európai hozzáadott értéket képvisel.

c) megvalósíthatósági tanulmány és több költség-haszon elemzés alapján európai hozzáadott értéket képvisel.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amelynek feladata az iránymutatások végrehajtásának monitoringja, a nagy sebességű internetre és az infrastruktúrák feltérképezésére vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő tervezésben való segítségnyújtás és az információcsere. A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai távközlési hálózatok fejlesztésével függ össze.

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amelynek feladata az iránymutatások végrehajtásának monitoringja, a nagy sebességű internetre és az infrastruktúrák feltérképezésére vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő tervezésben való segítségnyújtás és az információcsere. A Bizottság a szakértői csoporttal együtt értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szociális, környezeti és gazdasági prioritásokat, a technológiai fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon fennálló helyzetet, valamint a különböző infrastruktúratípusok közötti szinergiák kihasználásának új lehetőségeit. A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai távközlési hálózatok fejlesztésével függ össze.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai prioritásokat és a technológiai fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon fennálló helyzetet. Nagyobb projektek esetében ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet.

(4) Nagyobb projektek esetében a Bizottság elkészíti a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet a rövid távon elavulttá váló infrastruktúrákba való beruházások elkerülése érdekében.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 5. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazás a Bizottságot e rendelet hatálybalépésétől határozatlan időre illeti meg.

(2) Az 5. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazás a Bizottságot az e rendelet hatálybalépésének napjától számított ötéves időtartamra illeti meg. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet 2014. január 1-jétől alkalmazandó.

Ezt a rendeletet …*-tól/-től kell alkalmazni.

 

___________

 

* HL kérjük a dátum beillesztését: a rendelet hatálybalépésétől számított két év.

Indokolás

E rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt létrehozó rendelethez kapcsolódik, így nem célszerű egy olyan abszolút alkalmazási dátumot megjelölni, amely nem veszi figyelembe a különböző rendeletek elfogadására irányuló eljárások lehetséges időtartamát

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A transzeurópai távközlési hálózatok (szélessávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, és egy élénk egységes digitális piac megvalósítását segíti elő. A hálózatok telepítése gyorsabb internetelérést tesz lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között a gyermekek és a fiatalok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok az információtechnológia terén elért fejlesztéseket felhasználhatják a mindennapokban, a hálózatok telepítése emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát és elősegíti az általánosan elfogadott normákhoz való igazodást, illetve konvergenciát.

A transzeurópai távközlési hálózatok (szélessávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, és egy élénk egységes digitális piac megvalósítását segíti elő. A hálózatok telepítése gyorsabb internetelérést tesz lehetővé, ezáltal a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok az információtechnológia terén elért fejlesztéseket felhasználhatják a mindennapokban, a hálózatok telepítése emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát és elősegíti az általánosan elfogadott normákhoz való igazodást, illetve konvergenciát.

Indokolás

A transzeurópai hálózatok kiépítése valamennyi polgár előnyére válik: ezért fölösleges egyes csoportokat külön megnevezni.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szélessávú hálózatokba történő, Unión belüli beruházások növelik a hálózatok kapacitását, és valamennyi potenciális felhasználó, többek között a beruházási országon kívüli tagállamok felhasználói számára is előnyöket jelentenek. Az ezekbe a hálózatokba történő beruházások serkentik a gazdasági versenyt és az innovációt, hatékonyabb és eredményesebb közszolgáltatásokat biztosítanak, hozzájárulnak az EU alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célkitűzéseihez, valamint általában véve az Unió versenyképességéhez és termelékenységéhez.

A szélessávú hálózatokba történő, Unión belüli beruházások növelik a hálózatok kapacitását, és valamennyi potenciális felhasználó, többek között a beruházási országon kívüli tagállamok felhasználói számára is előnyöket jelentenek. Az ezekbe a hálózatokba történő beruházások serkentik a gazdasági versenyt, a társadalmi kohéziót és az innovációt, hatékonyabb és eredményesebb közszolgáltatásokat biztosítanak, hozzájárulnak az EU alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célkitűzéseihez, valamint általában véve az Unió versenyképességéhez és termelékenységéhez.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig elsősorban magánbefektetők ruháztak be, és ez várhatóan továbbra is így marad. A digitális menetrend célkitűzéseinek elérése ugyanakkor olyan területeken igényel beruházásokat, ahol nem tisztázottak az üzleti lehetőségek, vagy azokat a célkitűzések időkeretén belül esetleg növelni kell. A várható beruházások alapján a következő területeket lehet elkülöníteni:

A szélessávú infrastruktúrákba eddig elsősorban magánbefektetők ruháztak be, és ez várhatóan továbbra is így marad. Ugyanakkor számos régióban a szélessávú infrastruktúrába való beruházás a verseny hiánya és a magas piaci kockázat miatt elégtelen, miközben a közszolgáltatások kezdetleges szintűek és a műszaki megoldások széttöredezettsége miatt nem együttműködtethetőek. A digitális menetrend célkitűzéseinek elérése olyan területeken igényel beruházásokat, ahol nem tisztázottak az üzleti lehetőségek, vagy azokat a célkitűzések időkeretén belül esetleg növelni kell. A várható beruházások alapján a következő területeket lehet elkülöníteni:

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű területeken általában alacsony sebességű kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a területeken – esetlegesen pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott támogatás formájában megvalósuló – magasabb összegű pénzügyi segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott területek, ahol vagy a beruházások költségei nagyon magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak. Az európai összekapcsolódási eszköz révén nyújtott támogatás ezeken a területeken valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

A falusi és alacsony népsűrűségű területeken általában alacsony sebességű kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben nem is létezik ilyen szolgáltatás. Ez kiemelt terület, amelyen a szélessávú kapcsolatot műholdas összeköttetéssel lehet biztosítani. Itt az üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a területeken – esetlegesen pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott támogatás formájában megvalósuló – magasabb összegű pénzügyi segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott területek, ahol vagy a beruházások költségei nagyon magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak. Az európai összekapcsolódási eszköz révén nyújtott támogatás ezeken a területeken valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e-kormányzás a hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az üzleti vállalkozások/szervezetek, illetve a különböző országok hatóságai közötti digitális kapcsolatot jelenti. A határokon átnyúló, szabványosított és felhasználóbarát együttműködési platformok hatékonyságnövekedést eredményeznek mind a gazdaságban, mind az állami szférában, és hozzájárulnak az egységes piac fenntartásához.

Az e-kormányzás a hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az üzleti vállalkozások/szervezetek, illetve a különböző országok hatóságai közötti digitális kapcsolatot jelenti. A határokon átnyúló és felhasználóbarát együttműködési platformok hatékonyságnövekedést eredményeznek mind a gazdaságban, mind az állami szférában, és hozzájárulnak az egységes piac fenntartásához.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átjárható elektronikus azonosítás és hitelesítés Európa-szerte. Olyan összekapcsolt és biztonságos hitelesítő szerverek és protokollok telepítésére kerül sor, amelyek biztosítják az Európában létező különféle hitelesítési, azonosítási és engedélyezési rendszerek átjárhatóságát. Ez a platform lehetővé teszi a polgárok és az üzleti vállalkozások számára, hogy online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, ha például külföldi tanulmányok, munkavégzés, utazás, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás céljából, illetve üzleti ügyben szükséges. Ez a platform biztosítja az alapot mindazokhoz a digitális szolgáltatásokhoz, amelyekhez elektronikus azonosítás és hitelesítés szükséges: ilyenek például az elektronikus beszerzések, az online egészségügyi szolgáltatások, a szabványosított üzleti jelentések, az igazságügyi információk elektronikus cseréje, az online transzeurópai cégbejegyzés és a vállalkozások számára elérhető e-kormányzati szolgáltatások, beleértve a cégjegyzékeknek a határokon átnyúló fúziókkal és a külföldi fióktelepekkel kapcsolatos egymás közötti kommunikációját. Ez a platform a többnyelvű alapvető platform erőforrásait és eszközeit is felhasználhatja.

Átjárható elektronikus azonosítás és hitelesítés Európa-szerte. Olyan összekapcsolt és biztonságos hitelesítő szerverek és protokollok telepítésére kerül sor, amelyek biztosítják az Európában létező különféle hitelesítési, azonosítási és engedélyezési rendszerek átjárhatóságát végső soron a természetes és a jogi személyek és a közigazgatás kapcsolataira vonatkozó egységes európai azonosító kódex létrehozása céljából. Ez a platform lehetővé teszi a polgárok és az üzleti vállalkozások számára, hogy online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, ha például külföldi tanulmányok, munkavégzés, utazás, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás céljából, illetve üzleti ügyben szükséges. Ez a platform biztosítja az alapot mindazokhoz a digitális szolgáltatásokhoz, amelyekhez elektronikus azonosítás és hitelesítés szükséges: ilyenek például az elektronikus beszerzések, az online egészségügyi szolgáltatások, a szabványosított üzleti jelentések, az igazságügyi információk elektronikus cseréje, az online transzeurópai cégbejegyzés és a vállalkozások számára elérhető e-kormányzati szolgáltatások, beleértve a cégjegyzékeknek a határokon átnyúló fúziókkal és a külföldi fióktelepekkel kapcsolatos egymás közötti kommunikációját. Ez a platform a többnyelvű alapvető platform erőforrásait és eszközeit is felhasználhatja.

Indokolás

Az online szolgáltatások egységes, valamennyi tagállam polgárai és vállalkozásai által használható európai azonosító kódexének létrehozása jelentősen megkönnyítené a közigazgatással való kapcsolattartást, és jobban biztosítaná a valódi átjárhatóságot.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 2 bekezdés – 3 albekezdés – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Határokon átnyúló átjárható e-egészségügyi szolgáltatások: Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a polgárok/betegek és az egészségügyi szolgáltatók közötti kapcsolattartást, az egyes intézmények, valamint az egyes szervezetek közötti adatátvitelt, továbbá a polgárok/betegek és/vagy az egészségügyi szakemberek és intézmények közötti partnerszintű (peer-to-peer) kommunikációt. A kiépítendő infrastruktúra elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvben előírt adatvédelmi alapelveknek tesz majd eleget, de megfelel a betegek egészségügyi dokumentációjának és egyéb személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos nemzetközi és nemzeti etikai szabályoknak is.

d) Határokon átnyúló átjárható e-egészségügyi szolgáltatások: Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a polgárok/betegek és az egészségügyi szolgáltatók közötti kapcsolattartást, az egyes intézmények, valamint az egyes szervezetek közötti adatátvitelt, továbbá a polgárok/betegek és/vagy az egészségügyi szakemberek és intézmények közötti partnerszintű (peer-to-peer) kommunikációt. A kiépítendő infrastruktúra: az egészségügyi és kórházi struktúrák informatikai rendszereiben előállított adatok és dokumentumok megjelenítésére egységes normát hoz létre; meghatározza az adatoknak és elektronikus dokumentumoknak az online egészségügyi ellátás határokon átnyúló, átjárható szolgáltatásai keretében megjelenő, a beteg alapadatait képező minimális körét; elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvben előírt adatvédelmi alapelveknek tesz majd eleget, de megfelel a betegek egészségügyi dokumentációjának és egyéb személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos nemzetközi és nemzeti etikai szabályoknak is.

Indokolás

Az online egészségügyi szolgáltatások megfelelő működése érdekében indokolt egy „európai egészségügyi nyilvántartás” elfogadása, amely egységes normát alkalmaz az adatok megjelenítésére, és mindenekelőtt pontosan feltünteti azokat az adatokat, amelyeknek a beteg alapadatait kell tekinteni (például vércsoport, anamnézis, zárójelentések, elsősegély-nyújtási jegyzőkönyvek stb.).

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 2 bekezdés – 3 albekezdés – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szolgáltatások közé tartozik az elektronikus egészségügyi dokumentációkhoz és az elektronikus orvosi rendelvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló hozzáférés, a távoli egészségügyi, illetve támogatott élő telefonos szolgáltatások, a többnyelvű alapvető platformhoz kapcsolódó határokon átnyúló többnyelvű szemantikus szolgáltatások, az EESSI- (a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje) infrastruktúrára épülő, szociális biztonsági információkhoz való hozzáférés stb.

A szolgáltatások közé tartozik az elektronikus egészségügyi dokumentációkhoz és az elektronikus orvosi rendelvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló hozzáférés, a távoli egészségügyi, illetve támogatott élő telefonos szolgáltatások, a határokon átnyúló többnyelvű szemantikus szolgáltatások a többnyelvű alapvető platformhoz kapcsolódó közös kódexekkel, az EESSI- (a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje) infrastruktúrára épülő, szociális biztonsági információkhoz való hozzáférés stb.

Indokolás

Fontos pontosan meghatározni, hogy a határokon átnyúló többnyelvű szolgáltatások a tagállamok számára közös kódexeket fogadjanak el annak érdekében, hogy az egyes egészségügyi szolgáltatások szemantikáját egységes módon határozzák meg (például laboratóriumi elemzés, anatómiai patológia, radiológia stb.).

ELJÁRÁS

Cím

A transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Illetékes bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.11.2011

A vélemény előadója

               A kijelölés dátuma

Oreste Rossi

28.11.2011

Vizsgálat a bizottságban

1.3.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Véronique Mathieu


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (12.10.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

A vélemény előadója: Marielle Gallo

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság javaslatot tett a távközlési transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokra, amelyek egybeesnek az Európa 2020 stratégia és az európai digitális stratégia kötelezettségvállalásaival.

Jelen javaslat iránymutatásokat határoz meg a transzeurópai távközlési hálózatokról. Ennek érdekében célkitűzéseket és prioritásokat javasol olyan közérdekű projektekre, amelyek elhárítják az egységes digitális piac megvalósítását gátló akadályokat azáltal, hogy biztosítják a hálózathoz való csatlakozást, illetve a nyilvános digitális szolgáltatási infrastruktúrához való (akár határokon átnyúló) hozzáférést.

A költségvetési szigor és a gyenge gazdasági növekedés ezen időszakában az előadó reméli, hogy a Bizottság által az európai összekapcsolódási mechanizmus terén javasolt új eszközök új piaci dinamikát váltanak ki az egységes digitális piac megvalósulásához.

Az internetes gazdaság és annak a foglalkoztatásban jelentkező fontossága kiemelkedő; forgalma 2016-ra eléri a 800 milliárd eurót, ami az Európai Unió GDP-jének több mint 5%-a. Az internet megváltoztatta életvitelünket és munkavégzésünket, az információhoz jutás, a másokkal való kapcsolatba lépés módját, és hatalmas lehetőségeket rejt magában életünk számos más területének megváltoztatásához, így akár az ismeretekhez és az oktatáshoz való hozzáféréshez. Az internet azt is átalakította, ahogyan termékeket és szolgáltatásokat összehasonlítunk, vásárolunk vagy értékesítünk, ahogyan információkat keresünk vagy közzéteszünk, illetve pénzügyeinkkel foglalkozunk és adatainkat kezeljük. Az elektronikus kereskedelem és általánosabban véve a digitális szolgáltatások a fogyasztók, vállalkozások és tágabban a polgárok életének középpontjába került.

Napjainkban azonban bizonyos akadályok állnak az egységes digitális piac kiteljesítésének útjában állnak: hiányoznak ugyanis – különösen az EU vidéki területein – a szélessávú infrastruktúrákba történő beruházások, valamint egy határokon átívelő digitális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó európai stratégia. Az ezek hiányából eredő elmaradt haszon a becslések szerint a mostantól 2020-ig terjedő időszakban legalább a GDP 4,1%-ára, azaz 500 milliárd euróra, avagy polgáronként 1000 euróra tehető.(1)

A vélemény előadója úgy véli, hogy ez a helyzet különösen problémás a kkv-kra nézve, amelyek minőségi és kellő sebességű hálózatokhoz való hozzáférés hiányában nem tudják kihasználni az olyan új technológiák előnyeit, mint például a felhőalapú számítástechnika, amely innovatív kereskedelmi kínálatot és jelentős méretgazdaságosságot tesz lehetővé.

A vélemény előadóját az is aggodalommal tölti el, hogy a szélessávhoz való hozzáférés hiánya pontosan a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat hozza hátrányos helyzetbe. A szélessáv nélkül e személyek meg vannak fosztva attól, hogy hozzáférjenek az új alkalmazások és szolgáltatások széles skálájához – például az árak online összehasonlításához –, és ezáltal számukra hozzáférhetetlenné válnak a legkedvezőbb ajánlatok.

Következésképpen a vélemény előadója emlékeztet az európai digitális menetrend fontosságára: biztosítani kell a szélessávú interneten alapuló egységes digitális piacnak köszönhető tartós gazdasági és társadalmi előnyöket.

Az előadó hangsúlyozza a fogyasztók védelmét biztosító internetes biztonság fontosságát. A digitális szolgáltatások mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet játszanak és ennek során mind több személyes vagy közérdekű adatot használnak. Következésképpen feltétlenül meg kell teremteni egy biztos és biztonságos online környezetet.

Az előadó egyetért a Bizottság elemzésével, amely szerint az, hogy az egységes digitális piac még nem valósult meg, egyrészt kínálati, másrészt keresleti probléma. Ezért a közös érdekű projekteknél célkitűzésként kell megfogalmazni a széles- és a szuperszéles-sávú szolgáltatások keresletének élénkítését, mégpedig az e-kormányzati szolgáltatások révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közlemény megállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren szükség van állami támogatásra, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közlemény megállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren szükség van állami támogatásra, kiváltképp a vidéki térségekben, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A hálózatsemlegesség döntő jelentőségű a nyílt internet megvalósításához

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az e rendeletben felsorolt közös érdekű projekteknek hozzá kell járulniuk az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítéséhez is az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 174. cikkével összhangban. E tekintetben különös figyelmet kell szentelni a vidéki, távoli vagy ritkán lakott területeknek.

Indokolás

Az Európai Uniónak mindenekelőtt orvosolnia kell a piaci hiányosságokat. A területi kohézió erősítése érdekében az Uniónak biztosítania kell, hogy még a leginkább ritkán lakott vagy elszigetelt területek is megfelelően hozzáférjenek a távközlési infrastruktúrákhoz.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A köz- és magánszféra közötti partnerségeknek a gyors szélessávú szolgáltatások – különösen vidéki térségeken belüli – rendelkezésre bocsátása érdekében történő alkalmazása tekintetében javasolt a regionális és helyi hatóságok, valamint az információs és kommunikációs technológiai (ikt) közszolgáltatások területén működő informatikai és kommunikációs technológiai kis- és középvállalkozások közötti, európai forrásokból támogatott köz-magán társulások igénybevétele, mivel ezek fenntartható alapot jelenthetnek az Unió-szerte történő helyi szakértelem- és tudásépítéshez.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági és társadalmi előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen.

 

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági és társadalmi előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások átfogó fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen, különös tekintettel az internetkapcsolattal rendelkező mobil készülékek, például okostelefonok és táblagépek számának növekedésére.

Indokolás

Az új készülékek használata felerősíti a hatékony távközlési infrastruktúrák szükségességét.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A vidéki területek ellátásához nélkülözhetetlen a hozzáférési hálózatok kiépítése, amelyek lehetővé teszik az egyes háztartások kapcsolódását.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag és változatos európai kulturális tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés növelése és fenntartása, valamint azok újrafelhasználási célból, a szerzői és szomszédos jogok teljes körű betartásával történő megnyitása serkenti a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az újrafelhasználható többnyelvű erőforrások akadálytalan elérhetősége segít azoknak a nyelvi korlátoknak a legyőzésében, amelyek hátráltatják az online szolgáltatások belső piacának működését, és akadályozzák a tudáshoz való hozzáférést.

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag és változatos európai kulturális tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés növelése és fenntartása, valamint azok újrafelhasználási célból, a szerzői és szomszédos jogok teljes körű betartásával történő megnyitása serkenti a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az újrafelhasználható többnyelvű erőforrások akadálytalan elérhetősége segít azoknak a nyelvi korlátoknak a legyőzésében, amelyek hátráltatják az online szolgáltatások belső piacának működését, és akadályozzák a tudáshoz való hozzáférést. Ugyanakkor a nemzeti, regionális és helyi döntéshozók számára továbbra is meg kell adni a lehetőséget, hogy információik használatáról maguk döntsenek, és hogy fedezzék a közfeladataik ellátása során felmerülő költségeik nagy részét.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel, valamint regionális és helyi szereplőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, valamint elő kell mozdítaniuk a gazdaságilag és kulturális szempontból hátrányos helyzetű területek digitális integrációját, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való, megfizethető hozzáférésnek az elősegítése révén.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

(3) különösen a vidéki és ritkán lakott területekre összpontosítva ösztönözniük kell a technológiasemlegesség alapelvének megfelelő, nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

Indokolás

Az Európai Uniónak mindenekelőtt orvosolnia kell a piaci hiányosságokat. A területi kohézió erősítése érdekében az Uniónak biztosítania kell, hogy még a leginkább ritkán lakott vagy elszigetelt területek is megfelelően hozzáférjenek a távközlési infrastruktúrákhoz.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) élénkíteniük kell a szélessávot igénylő szolgáltatások iránti keresletet, különösen e-kormányzati szolgáltatások kifejlesztésével, amelyek segítik a digitális belső piac fejlődését;

Indokolás

A manapság továbbra sem kielégítő keresletet élénkíteni kell olyan ideális állapot megteremtése érdekében, ahol a kialakult kereslet ösztönzi a fogyasztóknak nyújtandó új szolgáltatások fejlesztését.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító szupergyors szélessávú hálózatok telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító szupergyors szélessávú hálózatok átfogó telepítése;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

b) szélessávú, legfőképp hozzáférési hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek, köztük a regionális és helyi hatóságok szükség esetén – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – a pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amikor az Unióban egy adott típusú (közlekedési, energetikai vagy távközlési) hálózat tekintetében infrastrukturális projektekbe kezdenek, ezzel egyidejűleg más hálózatok feltérképezése is megvalósítható.

Indokolás

A feltérképezés rendkívül magas költsége miatt a cél a szinergiák létrehozása, és amikor csak építési munkálatok kezdődnek valamely hálózat módosítása vagy modernizálása céljából, hasznos lehet kihasználni e munkálatokat más hálózatok feltérképezéséhez.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet –2 szakasz – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szélessávú hálózatok terén a közös érdekű projektek elősegítése érdekében végrehajtott intézkedések az alkalmazott technológiától függetlenül:

A szélessávú hálózatok terén a közös érdekű projektek elősegítése érdekében végrehajtott intézkedések – ott, ahol a piac bizonyíthatóan nem képes ezen infrastruktúra kereskedelmi biztosítására – az alkalmazott technológiától függetlenül:

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a támogatást csak azon területeknek lehet biztosítani, ahol a piac nem biztosítja a megfelelő eszközöket.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – alszakasz "Biztonság és védelem" – cím "Biztonságosabb internetszolgáltatási infrastruktúrák"– 3 bekezdés – ea pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Online vitarendezési platform:

 

A szolgáltatás a fogyasztók és a kereskedők közötti, szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezése számára biztosít platformot. Lehetővé teszi, hogy a felek saját nyelvükön online nyújtsák be vitájukat, és azokat a vita értékelésére, illetve átlátható, hatékony és pártatlan megoldására jogosult nemzeti alternatív vitarendezési intézményhez irányítsák.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – alszakasz "Biztonság és védelem" – cím "Kritikus informatikai infrasturktúrák" – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felkészültség, az információmegosztás, a koordináció és a reagálási képesség uniós szintű javítása érdekében hírközlő csatornák és platformok fejlesztésére és telepítésére kerül sor.

A hírközlő csatornák és platformok tagállamokon belüli fejlesztésének elősegítésével – a meglévő nemzeti képességek és kezdeményezések figyelembevétele mellett – javul az uniós szintű felkészültség, az információmegosztás, a koordináció és a reagálási képesség.

Indokolás

A Bizottságnak segítő szerepet kell betöltenie és figyelembe kell vennie a tagállamokban meglévő képességeket és kezdeményezéseket. Ez a módosítás tisztázná ezt.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – alszakasz "Biztonság és védelem" – cím "Kritikus informatikai infrasturktúrák" – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform a nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózata, amelynek működése az alapvető képességekre vonatkozó minimumszinteken alapul. Ez a hálózat képezi az uniós polgárok és kkv-k javát szolgáló európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) gerincét.

Az alapvető szolgáltatási platform a nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózata, amelynek működése az alapvető képességekre vonatkozó minimumszinteken alapul. Ez a hálózat korlátozott mennyiségű információt biztosíthat az uniós polgárok és kkv-k javát szolgáló európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) számára.

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek az európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) végrehajtásáról szóló 2011. októberi jelentése kimondja, hogy „a nemzeti kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) üzemeltetési feltételei hatály, fókusz és források szempontjából megkérdőjelezik azt az elképzelést, amely a nemzeti/kormányzati CERT-ekre mint központi egységre és az EISAS tagállamokon belüli hajtóerejére építene.” Nem lenne helyes, ha a CERT-ek alkotnák az EISAS gerincét. Nagyobb szerepet kellene betölteniük azon szervezeteknek, melyek fő ügyfelei a kkv-k és az állampolgárok.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – alszakasz "Biztonság és védelem" – cím "Kritikus informatikai infrasturktúrák" – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) proaktív szolgáltatások – technológiák figyelése, biztonsággal kapcsolatos információk terjesztése és megosztása; biztonsági értékelések; biztonsági konfigurációra vonatkozó iránymutatás; behatolásérzékelési szolgáltatások;

a) Az európai információmegosztási és figyelmeztető rendszernek megfelelő információval és szakértelemmel kell ellátnia az uniós állampolgárokat és kkv-kat ahhoz, hogy megvédjék IT-rendszereiket és adataikat. A nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózatának létrehozása elősegíti a tagállamok közötti információcserét és együttműködést.

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végrehajtásról szóló jelentése azt sugallja, hogy az ilyen részletes információk nem lennének annyira értékesek a kkv-k és az állampolgárok számára. A szolgáltatások pontos részleteit az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) további munkája során kell meghatározni. A nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózatának tevékenységeit a Bizottság az év folyamán valószínűleg részletesebben kifejti a számítógépes biztonságról szóló rendeletében, ezért azokat nem itt kell tárgyalni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – alszakasz "Biztonság és védelem" – cím "Kritikus informatikai infrasturktúrák" – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) reaktív szolgáltatások – váratlan események kezelése és az azokra való válaszadás; riasztások és figyelmeztetések; sebezhetőség elemzése és kezelése; programok kezelése (magas minőségű riasztás új rosszindulatú szoftverekkel és egyéb programokkal kapcsolatban).

törölve

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végrehajtásról szóló jelentése azt sugallja, hogy az ilyen részletes információk nem lennének annyira értékesek a kkv-k és az állampolgárok számára. A szolgáltatások pontos részleteit az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) további munkája során kell meghatározni. A nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózatának tevékenységeit a Bizottság az év folyamán valószínűleg részletesebben kifejti a számítógépes biztonságról szóló rendeletében, ezért azokat nem itt kell tárgyalni.

ELJÁRÁS

Cím

Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.11.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Marielle Gallo

29.2.2012

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

(1)

The Economic Impact of a European Digital Single Market (Az egységes európai digitális piac gazdasági hatása), 2010.


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (15.10.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

A vélemény előadója: Ramona Nicole Mănescu

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedés és az egységes piac szempontjából.

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások valamennyi uniós régióban való elérhetősége nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás és az egységes piac szempontjából.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedés és az egységes piac szempontjából.

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedés, a versenyképesség és az egységes piac szempontjából.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-én tartott ülésén elfogadta az európai digitális menetrendet, és felkérte az intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák végre. A digitális menetrend célja annak az útnak a felvázolása, amelyen haladva az információs és kommunikációs technológiák társadalmi és gazdasági lehetőségei a legteljesebb mértékben kihasználhatók, különösen a nagy sebességű, szélessávú hálózatok telepítése révén, aminek célja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai háztartások felének vagy több mint a felének pedig 100 Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról szóló előfizetése legyen. A digitális stratégia célja, hogy stabil jogi keretet hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy sebességű internet-infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba történő befektetések ösztönzéséhez, valóban egységes piacot teremtsen az online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, tevékenyen támogassa Európa gazdag kulturális örökségének digitalizálását, továbbá ösztönözze a mindenki számára elérhető internet-hozzáférést és előfizetést – elsősorban a digitális jártasság és hozzáférés biztosításának a támogatása révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan operatív nemzeti terveket kell végrehajtaniuk a nagy sebességű internetszolgáltatás terén, amelyek az internetes infrastruktúrákba történő magánbefektetések révén nem teljes mértékben lefedett területekre irányítják az állami támogatásokat, és elősegítik a modern, elérhető online szolgáltatások bevezetését és használatát.

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-én tartott ülésén elfogadta az európai digitális menetrendet, és felkérte az intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák végre. A digitális menetrend célja annak az útnak a felvázolása, amelyen haladva az információs és kommunikációs technológiák társadalmi és gazdasági lehetőségei a legteljesebb mértékben kihasználhatók, különösen a nagy sebességű, szélessávú hálózatok telepítése révén, aminek célja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai háztartások felének vagy több mint a felének pedig 100 Mbps-nál nagyobb sebességű internetkapcsolatról szóló előfizetése legyen, amely internetkapcsolat különböző technológiákon alapulhat. A digitális stratégia célja, hogy stabil jogi keretet hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy sebességű internet-infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba történő befektetések ösztönzéséhez, valóban egységes piacot teremtsen az online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, tevékenyen támogassa Európa gazdag kulturális örökségének digitalizálását, továbbá ösztönözze a mindenki számára elérhető internet-hozzáférést és előfizetést – elsősorban a digitális jártasság és hozzáférés biztosításának a támogatása révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan operatív nemzeti terveket kell végrehajtaniuk a nagy sebességű internetszolgáltatás terén, amelyek az internetes infrastruktúrákba történő magánbefektetések révén nem teljes mértékben lefedett területekre irányítják az állami támogatásokat, és elősegítik a modern, elérhető online szolgáltatások bevezetését és használatát.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Felszólítják a tagállamokat, hogy a strukturális alapokat is használják a digitális menetrend célkitűzéseinek elérése érdekében a keretprogram, a strukturális alapok, valamint a versenyképesség, gazdasági növekedés és kohézió tágabb uniós célkitűzéseivel kapcsolatos nemzeti politikák közötti szinergiák biztosítása mellett.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az olyan prioritások, mint a nagy sebességű hálózatok, a határokon átnyúló közszolgáltatások, a többnyelvű szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a biztonság, a védelem és az intelligens energiaszolgáltatások mind olyan sajátos területek, ahol a helyi és regionális önkormányzatok egyszerre kulcsszereplők, szolgáltatók és kedvezményezettek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által finanszírozható projektek listájának rugalmasnak kell lennie, hogy figyelembe lehessen venni azokat a sajátosságokat, amelyekkel az Unió egésze, de még inkább a tagállamok – különösen a szélessávú infrastrukturális projektek tekintetében – szembesülnek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz megvalósításának nem szabad a kohéziós politika célkitűzéseinek a kárára történnie. A javasolt intézkedések bevezetése során a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék a nemzeti szintű adminisztratív terhek növekedését, valamint hogy megadják a szükséges technikai segítségnyújtást a helyi és regionális önkormányzatoknak az új pénzügyi eszközök használatával és azok tőkeáttételi hatásával kapcsolatban.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A nyitott és versenyképes piacok rendszerének keretében az Unió fellépése olyan helyzetekben szükséges, amikor piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai távközlési hálózatok létesítéséhez és fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást és további tőkeáttételt biztosít az infrastrukturális projektekhez, és ezáltal növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb igazgatásból és az erőforrás-felhasználásból származó előnyöket.

(9) A nyitott és versenyképes piacok rendszerének keretében az Unió fellépése olyan helyzetekben szükséges, amikor piaci hiányosságokat kell orvosolni, és amikor a nem kereskedelmi jellegű projektekbe történő elégtelen beruházásokat kell kiegyensúlyozni. Az Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai távközlési hálózatok létesítéséhez és fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást és további tőkeáttételt biztosít az infrastrukturális projektekhez, és ezáltal növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb igazgatásból és az erőforrás-felhasználásból származó előnyöket.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák kialakítása új üzleti lehetőségeket nyit, és ezáltal ösztönzi a munkahelyteremtést az Unióban. A szélessávú hálózatok kiépítésének hatása azonnal megmutatkozik a foglalkoztatásban is, különösen az építőmérnöki munkák esetében.

(12) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák kialakítása új üzleti lehetőségeket nyit, és ezáltal ösztönzi a munkahelyteremtést az Unióban. A szélessávú hálózatok kiépítésének hatása azonnal megmutatkozik a foglalkoztatásban is, különösen az építőmérnöki munkák esetében, emellett – például a vidéki területeken – a munkaerő-piaci hozzáférés terén.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A frekvenciákhoz való hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő problémákra tekintettel a vezeték nélküli szélessávú hálózatok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak valamennyi terület, köztük a vidéki és elszigetelt, ezért más lehetőséggel nem rendelkező térségek lefedésében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során regionális és helyi szinten megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez, az értékteremtéshez és a munkahelyteremtéshez, ösztönözniük kell a társadalmi befogadást, valamint támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti, regionális és helyi távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén, képessé téve a helyi és regionális önkormányzatokat az egyedi helyi és regionális szükségleteikhez legmegfelelőbb megoldások megvalósítására.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

2. hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a valamennyi szinten elhelyezkedő kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén, miközben nem szabad megfeledkezni a ritkábban lakott és kevésbé fejlett régiók bevonásáról, és számukra kapcsolatok biztosításáról.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. ösztönözniük kell a nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

3. a technológiasemlegesség elvével összhangban ösztönözniük kell a nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését és tartósan versenyképessé teszi európai ipart.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. meg kell szüntetniük a régiók közötti szakadékokat, emlékezve arra, hogy a gyors és megbízhatóan működő kommunikációs kapcsolatoknak és az ezeket kiegészítő hatékony, vezeték nélküli mobilszolgáltatásoknak jelentős szerepük van a régiók versenyképességének és elérhetőségének, valamint az emberek közötti esélyegyenlőségnek az előmozdításában.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E célkitűzések elérése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a folyamatban részt vevő helyi és regionális önkormányzatokkal történő konzultációt a folyamat valamennyi vonatkozó fázisával kapcsolatban.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító szupergyors szélessávú hálózatok telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító szupergyors szélessávú hálózatok telepítése, figyelembe véve a szupergyors internet iránti keresletet.

Indokolás

A szupergyors szélessávú hálózatokba való beruházás nagy kockázatokkal jár. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nagy sebességű internet használata lényegesen elmarad a tényleges szélessávú lefedettségtől. Az alkalmazott technológiát és a finanszírozandó projekteket illetően ezért figyelembe kellene venni a szélessávú hozzáférés iránti tényleges keresletet.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

b) szélessávú hálózatok a technológiasemlegesség elvével összhangban valamennyi rendelkezésre álló technológia felhasználásával történő telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva, figyelembe véve a szupergyors internet iránti keresletet;

Indokolás

A szupergyors szélessávú hálózatokba való beruházás nagy kockázatokkal jár. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nagy sebességű internet használata lényegesen elmarad a tényleges szélessávú lefedettségtől. Az alkalmazott technológiát és a finanszírozandó projekteket illetően ezért figyelembe kellene venni a szélessávú hozzáférés iránti tényleges keresletet.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) szélessávú hálózatoknak a tagállamok elszigetelt vidéki közösségeiben működő iskolák összekapcsolását célzó fejlesztése annak érdekében, hogy távoktatási programok kidolgozása révén megakadályozható legyen e területek elnéptelenedése;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek, ideértve a helyi és regionális önkormányzatokat is – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

Indokolás

A helyi és regionális önkormányzatok említése a fent kifejtett okokból hasznos lenne.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamoknak megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat egészségügyi, oktatással és közbeszerzéssel kapcsolatos, biztonsági és szociális szolgáltatások terén nyújtott szolgáltatásaik fejlesztése egyik módjaként teljes mértékben és hatékonyan bevonják az IKT-val kapcsolatos kezdeményezések irányításába.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A Bizottság és a tagállamok ösztönzik és támogatják, hogy a helyi és regionális önkormányzatok éljenek a köz- és magánszféra közötti együttműködéssel a – különösen a vidéki területeken történő – szélessávú szolgáltatásnyújtás érdekében. E tekintetben létfontosságú, hogy a tagállamok konszolidálják helyi, regionális és nemzeti szintű közintézményeik adminisztratív kapacitását, és ennek megfelelően fejlesszék infrastruktúrájukat a transzeurópai telekommunikációs hálózatok sikeres kialakítása és megvalósítása érdekében.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A helyi és regionális önkormányzatok intenzívebb részvétele szükséges ahhoz, hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak a közszférabeli információk további felhasználásának előmozdításához, s ebből kifolyólag a versenyképesség javításához és az új munkahelyek létrehozásához.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a vidéki és az alacsony népsűrűséggel rendelkező területek, valamint a legkülső régiók bevonása.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) európai hozzáadott értéket képvisel.

c) európai hozzáadott értéket képvisel a megvalósíthatósági és költség-haszon elemzés eredményeként, szem előtt tartva az általános érdekeket és a teljes lakosság hálózatokhoz való egyenlő hozzáférését, különösen a kapcsolódás terén komoly nehézségekkel küzdő területeken.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszközt létrehozó XXX rendelet 21. cikkével összhangban kapott információk alapján a tagállamok és a Bizottság információt cserélnek az ezen iránymutatások végrehajtása terén elért előrelépésről.

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. cikkével összhangban kapott információk alapján a tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az információkat és a bevált gyakorlatokat az ezen iránymutatások végrehajtása terén elért előrelépéssel kapcsolatban. A tagállamok e folyamatba bevonják a helyi és regionális önkormányzatokat.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amelynek feladata az iránymutatások végrehajtásának monitoringja, a nagy sebességű internetre és az infrastruktúrák feltérképezésére vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő tervezésben való segítségnyújtás és az információcsere. A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai távközlési hálózatok fejlesztésével függ össze.

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok, egy helyi és egy regionális önkormányzat egy-egy képviselőjéből álló szakértői csoport segíti, amelynek feladata az iránymutatások végrehajtásának ellenőrzése, a nagy sebességű internetre és az infrastruktúrák feltérképezésére vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő tervezésben való segítségnyújtás és az információcsere. A szakértői csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a transzeurópai távközlési hálózatok fejlesztésével függ össze.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai prioritásokat és a technológiai fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon fennálló helyzetet. Nagyobb projektek esetében ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet.

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai prioritásokat, a technológiai fejlesztéseket és a projekt megvalósíthatóságát, tekintettel az érintett piacokon fennálló helyzetre. Nagyobb projektek esetében ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű területeken általában alacsony sebességű kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a területeken – esetlegesen pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott támogatás formájában megvalósuló – magasabb összegű pénzügyi segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott területek, ahol vagy a beruházások költségei nagyon magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak. Az európai összekapcsolódási eszköz révén nyújtott támogatás ezeken a területeken valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

A falusi és alacsony népsűrűségű területeken általában alacsony sebességű kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a területeken – esetlegesen pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott támogatás formájában megvalósuló – magasabb összegű pénzügyi segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott területek, ahol vagy a beruházások költségei nagyon magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén nyújtott támogatásnak ezeken a területeken ki kell egészítenie a rendelkezésre álló kohéziós alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb közvetlen állami támogatásokat annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a hozzáférés terén megvalósuló egyenlőséget, ami egyúttal hozzájárulna a lakosság demográfiai szempontból problémás területeken való letelepedéséhez, mivel fokozódna a hálózatokhoz való hozzáférés egyenlősége, ezzel együtt pedig a növekedés és a foglalkoztatottság.

ELJÁRÁS

Cím

Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

15.11.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Az elfogadás dátuma

10.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (27.9.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

A vélemény előadója: Lorenzo Fontana

RÖVID INDOKOLÁS

A transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia részét képezi.

A rendelet a széles sávú hálózatok fejlesztésének szabályozására, célitűzéseinek és prioritásainak meghatározására irányul szem előtt tartva az európai digitális menetrend célkitűzéseit.

Ez a modellértékű kezdeményezés 2020-ra az EU számára megalapozottan ambiciózus célokat tűz ki a digitális infrastruktúrák területén. 2020-ig 30 Mbps sebességű általános lefedettséget vagy az európai háztartások legalább 50%-ának 100 Mbps-nál nagyobb sebességű szolgáltatáshoz való csatlakozását kívánja elérni.

Ezek a szándékok, ahogyan az a javaslat célkitűzései között szerepel, hozzájárulnak gazdaságunk fejlesztéséhez és kétségtelenül javítják az európai vállalkozások és számos kkv versenyképességét.

A gyors és szupergyors széles sávú internetkapcsolat az európai vállalatok és közigazgatások számára globális szinten kézzelfogható előnyt eredményez az új feltörekvő országokkal szemben. Az, hogy Európa az ultramodern technológa modelljévé váljon, olyan kihívás az EU számára, amelyet meg kell ragadnia, és hogy megfelelően és egységesen tudja ezt megtenni, nélkülözhetetlen a tagállamok közötti összhang a széles sávú hálózatok kifejlesztésében.

Ahhoz, hogy konkrét és érdemleges eredményeket tudjunk elérni, hangsúlyozni kell azonban az európai fejlődés motorjaként működő kultúra fontosságát.

Az alapképzéstől kezdve egészen a magasabb szintű tudományos kutatásig a kultúra szolgál minden fejlődés alapjául. A kultúrába történő beruházásoknak el kell érniük az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit annak érdekében, hogy jelentős és párhuzamos fejlődés jöhessen létre egyréstr a kutatás és az innováció, másrészt az európai társadalom egésze között. E szempont figyelmen kívül hagyása mindenképpen káros és kontraproduktív lenne az európai fejlődésre nézve.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a gazdasági növekedés és az egységes piac szempontjából.

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások, az oktatás, a kulturális tartalom és az üzleti élet meghatározó eszközévé válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors és megfizethető internet-hozzáférés és a közérdekű digitális szolgáltatások nélkülözhetetlenek a társadalmi és kulturális fejlődés, a gazdasági növekedés, az egységes piac, valamint az embereknek, illetve gazdaságilag és kulturális téren hátrányos területek egészének digitális integrációja szempontjából.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) 2010. március 26-án az Európai Tanács üdvözölte a Bizottságnak az Európa 2020 stratégia elindítására vonatkozó javaslatát. Az Európa 2020 stratégia három prioritásának egyike a tudás- és innovációalapú gazdaság fejlesztésére épülő intelligens növekedés. A távközlési beruházások, azaz a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák az Európai Unió intelligens, és ugyanakkor fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésének elengedhetetlen feltételei.

(2) 2010. március 26-án az Európai Tanács üdvözölte a Bizottságnak az Európa 2020 stratégia elindítására vonatkozó javaslatát. Az Európa 2020 stratégia három prioritásának egyike a tudás- és innovációalapú gazdaság fejlesztésére épülő intelligens növekedés. A távközlési beruházások, azaz a szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák az Európai Unió intelligens, és ugyanakkor fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésének, valamint polgárai társadalmi és kulturális részvételének elengedhetetlen feltételei. Az Európa 2020 stratégia hozzájárul a kkv-k versenyképességének növeléséhez, az átjárhatóság és a nemzeti rendszerek közötti összekapcsolódásokhoz való hozzáférés fokozásához, valamint – hosszú távon – egy egységes digitális piac kialakulásához.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-én tartott ülésén elfogadta az európai digitális menetrendet, és felkérte az intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák végre. A digitális menetrend célja annak az útnak a felvázolása, amelyen haladva az információs és kommunikációs technológiák társadalmi és gazdasági lehetőségei a legteljesebb mértékben kihasználhatók, különösen a nagy sebességű, szélessávú hálózatok telepítése révén, aminek célja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai háztartások felének vagy több mint a felének pedig 100 Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról szóló előfizetése legyen. A digitális stratégia célja, hogy stabil jogi keretet hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy sebességű internet-infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba történő befektetések ösztönzéséhez, valóban egységes piacot teremtsen az online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, tevékenyen támogassa Európa gazdag kulturális örökségének digitalizálását, továbbá ösztönözze a mindenki számára elérhető internet-hozzáférést és előfizetést – elsősorban a digitális jártasság és hozzáférés biztosításának a támogatása révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan operatív nemzeti terveket kell végrehajtaniuk a nagy sebességű internetszolgáltatás terén, amelyek az internetes infrastruktúrákba történő magánbefektetések révén nem teljes mértékben lefedett területekre irányítják az állami támogatásokat, és elősegítik a modern, elérhető online szolgáltatások bevezetését és használatát.

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-én tartott ülésén elfogadta az európai digitális menetrendet, és felkérte az intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák végre. A digitális menetrend célja annak az útnak a felvázolása, amelyen haladva az információs és kommunikációs technológiák társadalmi, kulturális és gazdasági lehetőségei a legteljesebb mértékben kihasználhatók, különösen a nagy sebességű, szélessávú hálózatok telepítése révén, aminek célja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai háztartások felének vagy több mint a felének pedig 100 Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról szóló előfizetése legyen. A digitális stratégia célja, hogy stabil jogi keretet hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy sebességű internet-infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba történő befektetések ösztönzéséhez, valóban egységes piacot teremtsen az online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, tevékenyen támogassa Európa gazdag kulturális örökségének digitalizálását, továbbá ösztönözze a mindenki számára elérhető internet-hozzáférést és előfizetést – elsősorban a digitális jártasság és hozzáférés biztosításának a támogatása révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan operatív nemzeti terveket kell végrehajtaniuk a nagy sebességű internetszolgáltatás terén, amelyek az internetes infrastruktúrákba történő magánbefektetések révén nem teljes mértékben lefedett területekre irányítják az állami támogatásokat, és elősegítik a modern, elérhető online szolgáltatások bevezetését és használatát.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közleménymegállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren szükség van állami támogatásra, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című közleménymegállapítja, hogy az internet kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a társadalom egésze számára nyújtott potenciális előnyök sokkal nagyobbak lehetnek, mint a magánüzemeltetők indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő beruházásra. Ezért ezen a téren – különösen a vidéki térségekben – szükség van állami támogatásra, ami azonban indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Figyelmet kell fordítani a gyorsabb hálózatokba való beruházásokhoz nyújtott állami támogatás jelentőségére; a kérdéskör fontosságára és a vonatkozó finanszírozási szintre tekintettel az Uniónak különösen biztosítania kell, hogy az állami támogatásokat az olyan területeken történő beruházások ösztönzésére használják fel, amelyeken a várható megtérülés különösen alacsony.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleménya többéves pénzügyi keret összefüggésében utal az európai összekapcsolódási eszköz létrehozására, amelynek célja, hogy a szükséges infrastrukturális beruházások végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, az energiaipar, valamint az információs és kommunikációs technológiák területén. Az említett ágazatok közötti, illetve az egyéb közösségi beruházási programokkal fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és hasonló megoldásokat követelnek meg a növekedés korlátainak megszüntetésére, a szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió erősítésére, az innovatív pénzügyi eszközök előtérbe helyezésére, a piaci hiányosságok kezelésére, valamint az egységes piac megvalósulását gátló akadályok elhárítására.

(5) A Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleménya többéves pénzügyi keret összefüggésében utal az európai összekapcsolódási eszköz létrehozására, amelynek célja, hogy a szükséges infrastrukturális beruházások végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, az energiaipar, valamint az információs és kommunikációs technológiák területén. Az említett ágazatok közötti, illetve az egyéb közösségi beruházási programokkal fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és hasonló megoldásokat követelnek meg a növekedés korlátainak megszüntetésére, a szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió erősítésére, a fejlettségbeli különbségek összes uniós régión belüli csökkentésére, az innovatív pénzügyi eszközök előtérbe helyezésére, a piaci hiányosságok kezelésére, valamint az egységes piac megvalósulását gátló akadályok elhárítására.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A nyílt internethez elengedhetetlenül fontos a hálózatsemlegesség.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az e rendeletben felsorolt közös érdekű projekteknek az infrastruktúra európai, nemzeti és regionális szinten történő mihamarabbi feltérképezéséhez is hozzá kell járulniuk, hogy fel lehessen tárni a szélessávú szolgáltatás terén fennálló hiányosságokat, és – állami és magánberuházásokon keresztül – meg lehessen szüntetni a digitális szűk keresztmetszeteket.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A nyitott és versenyképes piacok rendszerének keretében az Unió fellépése olyan helyzetekben szükséges, amikor piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai távközlési hálózatok létesítéséhez és fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást és további tőkeáttételt biztosít az infrastrukturális projektekhez, és ezáltal növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb igazgatásból és az erőforrás-felhasználásból származó előnyöket.

(9) A nyitott és versenyképes piacok rendszerének keretében az Unió fellépése olyan helyzetekben szükséges, amikor piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai távközlési hálózatok létesítéséhez és fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást és további tőkeáttételt biztosít az infrastrukturális projektekhez, és ezáltal növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb igazgatásból, az erőforrás-felhasználásból és a polgárok gazdasági és társadalmi életben való részvételéből származó előnyöket. A finanszírozandó projektek tekintetében szem előtt kell tartani a technológiasemlegesség elvét, amely alapvető fontosságú a nyílt internet szempontjából.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A köz- és magánszféra közötti partnerségeknek a gyors szélessávú szolgáltatások – különösen vidéki térségeken belüli – rendelkezésre bocsátása érdekében történő alkalmazása tekintetében javasolt a regionális és helyi hatóságok, valamint a nyílt IKT-szolgáltatások területén működő informatikai és kommunikációs technológiai kis- és középvállalkozások közötti, európai forrásokból támogatott köz-magán társulások igénybevétele, mivel ezek fenntartható alapot jelenthetnek az Unió-szerte történő helyi szakértelem- és tudásépítéshez.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági és társadalmi előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen.

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez olyan fontos gazdasági, társadalmi és kulturális előnyök kapcsolódnak, amelyek a befektetőknél nem jelennek meg és pénzben sem fejeződnek ki. A nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, gyorsaságán, megbízhatóságán és rugalmasságán alapuló digitális szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A gyorsabb hálózatok átfogó alkalmazása és elterjedése újabb lehetőségeket nyit a nagyobb sebességet igénylő innovatív szolgáltatások előtt. Uniós szintű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális távközlési hálózatok ezen két összetevője közötti szinergiákat és kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb mértékben optimalizálni lehessen.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A nagy sebességű szélessávú hálózatok fejlesztése erősíti az e-kormányzatot, mivel csökkenti a bürokráciát, és könnyebben hozzáférhetővé teszi a közszolgáltatásokat az egyének és a vállalatok számára, ami jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel jár.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A szupergyors szélessávú hálózatok telepítése különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára hasznos, amelyek a meglévő szélessávú hálózatok nem megfelelő összeköttetése és sebessége miatt gyakran nem tudják kihasználni a webalapú szolgáltatások, például a „felhőalapú” számítástechnika előnyeit. A kis- és középvállalkozások a korszerűbb hálózatok révén jelentős termelékenységnövekedést érhetnek el.

(11) Az innovatív internetszolgáltatások, a modern szoftver- és kommunikációs alkalmazások és az internetes kapcsolattal rendelkező mobil eszközök egyre nagyobb átviteli sebességet követelnek meg. A szupergyors szélessávú hálózatok telepítése különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a kulturális és kreatív ágazat számára hasznos, amelyek a meglévő szélessávú hálózatok nem megfelelő összeköttetése és sebessége miatt gyakran nem tudják kihasználni a webalapú szolgáltatások, például a „felhőalapú” számítástechnika előnyeit. A kis- és középvállalkozások a korszerűbb hálózatok révén jelentős termelékenységnövekedést érhetnek el. Ezt szem előtt tartva – különösen a jelenlegi válsággal összefüggésben – kiemelten kell kezelni azokat a vállalkozási zónákat, amelyek földrajzi vagy környezeti nehézségek miatt még nem kapcsolódnak a szélessávú hálózathoz.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A vidéki területek ellátásához nélkülözhetetlen a hozzáférési hálózatok kiépítése, amelyek lehetővé teszik az egyes háztartások kapcsolódását.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése hozzájárul az Uniónak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésére irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy energiahatékony megoldásokat tesz lehetővé az európai gazdaság számos ágazatában. E pozitív hatást bizonyos mértékben korlátozni fogja a növekvő energia- és erőforrásigény, amely különösen a szélessávú hálózatok kiépítése és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetése kapcsán merül fel.

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlődésének hozzá kell járulnia az Uniónak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésére irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy energiahatékony megoldásokat tesz lehetővé az európai gazdaság számos ágazatában. E pozitív hatást bizonyos mértékben korlátozni fogja a növekvő energia- és erőforrásigény, amely különösen a szélessávú hálózatok kiépítése és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetése kapcsán merül fel.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag és változatos európai kulturális tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés növelése és fenntartása, valamint azok újrafelhasználási célból, a szerzői és szomszédos jogok teljes körű betartásával történő megnyitása serkenti a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az újrafelhasználható többnyelvű erőforrások akadálytalan elérhetősége segít azoknak a nyelvi korlátoknak a legyőzésében, amelyek hátráltatják az online szolgáltatások belső piacának működését, és akadályozzák a tudáshoz való hozzáférést.

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag és változatos európai kulturális tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés növelése és fenntartása, valamint azok újrafelhasználási célból, a szerzői és szomszédos jogok teljes körű betartásával történő megnyitása serkenti a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó kedvet, valamint növeli az átláthatóságot. Az újrafelhasználható többnyelvű erőforrások akadálytalan elérhetősége segít azoknak az adminisztratív és nyelvi korlátoknak a legyőzésében, amelyek hátráltatják az online szolgáltatások belső piacának működését, és akadályozzák a tudáshoz való hozzáférést. Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni kell az Europeana platform fontosságát mint a hatalmas európai kulturális örökségre vonatkozó tartalmak megosztásának alapját. Ugyanakkor a nemzeti, regionális és helyi döntéshozók számára továbbra is meg kell adni a lehetőséget, hogy információik használatáról maguk döntsenek, és hogy fedezzék a közfeladataik ellátása során felmerülő költségeik nagy részét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A szélessávú hálózatok és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztése elősegíti azon uniós célkitűzés megvalósítását, amely szerint a tagállami oktatási rendszerek minden szintjén fokozni kell az új technológiák elterjedtségét, a tanulók és a diákok digitális készségeinek egyidejű fejlesztése mellett.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) Az egész életen át tartó tanulással összefüggésben a szélessávú hálózatok fejlesztése és az új technológiák elterjedése életkortól függetlenül minden uniós polgár számára lehetővé teszi az új technológiákkal kapcsolatos készségeinek fejlesztését, illetve az ilyen készségek megszerzését.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A biztonság és védelem területén az erőforrások információs rendszerének és az internetes biztonságot elősegítő szoftvereszközöknek az egész Európai Unióra kiterjedő számítógépes hálózata hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára biztonságosabb online környezetet lehessen kialakítani. Ez lehetővé teszi, hogy olyan központok működjenek Európa-szerte, ahol évente több százezer kéréssel és figyelmeztetéssel foglalkoznak. A kritikus informatikai infrastruktúrák az egész Unió szintjén elősegítik a felkészülést, az információmegosztást, a koordinációt és a számítógépes fenyegetettséggel szembeni fellépést.

(19) A biztonság és védelem területén az erőforrások információs rendszerének és az internetes biztonságot elősegítő szoftvereszközöknek az egész Európai Unióra kiterjedő számítógépes hálózata hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosabb online környezetet lehessen kialakítani. Valamennyi ezzel kapcsolatos digitális szolgáltatási infrastruktúrának és kommunikációs infrastruktúrának tiszteletben kell tartania az internet nyíltságának elvét, és elő kell mozdítania a technológiasemleges megoldásokat. Ez lehetővé teszi, hogy olyan központok működjenek Európa-szerte, ahol évente több százezer kéréssel és figyelmeztetéssel foglalkoznak. A kritikus informatikai infrastruktúrák az egész Unió szintjén elősegítik a felkészülést, az információmegosztást, a koordinációt és a számítógépes fenyegetettséggel szembeni fellépést.

Indokolás

A biztonságosabb online környezet előnyeinek az összes polgárra ki kell terjedniük, ugyanakkor tiszteletben kell tartani az internet nyíltságának elvét.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs technológiák területén végbement változásokhoz való alkalmazkodás érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot az e rendelethez tartozó melléklet módosítását célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson, és ennek keretében szakértőkkel, valamint regionális és helyi szereplőkkel is egyeztessen. A Bizottság felhatalmazásának célja a technológiai és piaci változások, a felmerülő szakpolitikai prioritások, illetve a különböző (többek között az energiaipari és a közlekedési) infrastruktúrák közötti lehetséges szinergiák megfelelő kezelése. A felhatalmazás kizárólag a közös érdekű projektek leírásának módosítására, közös érdekű projektek hozzáadására, illetve az aktualitásukat vesztett közös érdekű projektek eltávolítására terjed ki; e lépéseknek előre meghatározott, világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, megfelelő módon és időben továbbítania kell az Európai Parlament és a Tanács részére.

(22) A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági, kulturális és társadalmi növekedéshez, a társadalmi részvételhez, az információk és a kulturális alkotások terjesztéséhez és támogatniuk kell az egységes piac fejlődését, valamint elő kell mozdítaniuk a gazdaságilag hátrányos helyzetű területek digitális integrációját, ami az európai gazdaság, többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének a növekedését eredményezi.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) segíteniük kell a tagállamokat a digitális menetrend azon céljának elérésében, hogy 2020-ra minden uniós polgár szupergyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen, illetve azon közbenső célkitűzés megvalósításában, hogy 2013-ra minden uniós polgár rendelkezzen alapvető internet-hozzáféréssel.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való hozzáférésnek az elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az üzleti vállalkozások, a szervezetek, az állami és magánintézmények és a kormányzatok mindennapi életének javításához a nemzeti távközlési hálózatok összekapcsolásának és átjárhatóságának, valamint az e hálózatokhoz való, elérhető árú hozzáférésnek az elősegítése révén.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

(3) ösztönözniük kell a technológiasemlegesség alapelvének megfelelő, nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózatok Európa-szerte történő telepítését, különös tekintettel a vidéki területekre, ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) elő kell mozdítaniuk a transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák fenntartható telepítését, átjárhatóságát, valamint uniós szintű összehangolását, működtetését, karbantartását és korszerűsítését.

(4) elő kell mozdítaniuk a környezeti fenntarthatóság kulturális szemszögéből a transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák fenntartható telepítését, átjárhatóságát, valamint uniós szintű összehangolását, működtetését, karbantartását és korszerűsítését.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) meg kell felelniük a hálózatsemlegesség elveinek.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) hozzá kell járulniuk a kultúrához és a nemzeti örökséghez való, interneten keresztül történő hozzáférés szélesítéséhez.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) a szélessávú internet-hozzáférésnek köszönhetően jelentős oktatási eszközöket kell jelenteniük, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító szupergyors szélessávú hálózatok telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb adatátviteli sebességet biztosító, kiterjedt szupergyors szélessávú hálózatok telepítése.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva.

b) szélessávú hálózatok, különösen hozzáférési hálózatok telepítését és gyűjtőhálózatok fejlesztését a szigeteknek, a vidéki, hegyvidéki, határ menti, illetve körülzárt régióknak és a peremterületeknek az Unió központi régióival történő összekapcsolása érdekében megfelelő finanszírozással kell támogatni, 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli sebességet biztosítva;

 

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a szélessávú hálózatok és szolgáltatási infrastruktúrák Unión belüli átfogó rendelkezésre állásának javítása a strukturális nehézségekkel küzdő régiókban – gazdasági vonzerőtől függetlenül – annak érdekében, hogy minden polgár részt vehessen a társadalom életében és különösen a kulturális életben;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a regionális és helyi hatóságok, valamint a nyílt IKT-szolgáltatások területén működő informatikai és kommunikációs technológiai kis- és középvállalkozások közötti köz-magán társulások támogatása;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok, regionális és helyi hatóságok és/vagy a közös érdekű projekt végrehajtásáért felelős, illetve a megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi személyek – az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – meghozzák a szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi intézkedéseket.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A közös érdekű projekteket támogató intézkedések az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló rendeleten alapuló feltételek és rendelkezésre álló eszközök révén uniós pénzügyi támogatásra jogosultak. A prioritásokat és az erőforrások rendelkezésre állását támogató pénzügyi alapokat az Unió által elfogadott alkalmazandó előírások és szabályok szerint biztosítják.

(5) A közös érdekű projekteket támogató és a szélessávú szolgáltatások biztosításához szükséges intézkedések az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló rendeleten alapuló feltételek és rendelkezésre álló eszközök révén uniós pénzügyi támogatásra jogosultak. A prioritásokat és az erőforrások rendelkezésre állását támogató pénzügyi alapokat az Unió által elfogadott alkalmazandó előírások és szabályok szerint biztosítják. Ez a támogatás kiegészítő szerepet tölt be az egyéb uniós programok és kezdeményezések – köztük a strukturális alapok – keretében nyújtott támogatások mellett. A Bizottság biztosítja, hogy a közös érdekű projektek támogatása érdekében tett intézkedések ne hassanak a meglévő vagy előkészítés alatt álló állami és/vagy magánkezdeményezések ellen, és ne részesüljenek finanszírozásban más közösségi vagy nemzeti eszközök keretében.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országok hatóságaival vagy bármely más szervezeteivel, ha ez az együttműködés európai hozzáadott értéket teremt. Ez az együttműködés többek között a transzeurópai távközlési hálózatok és a harmadik országok távközlési hálózatai közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik.

(1) Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országok hatóságaival vagy bármely más szervezeteivel, amennyiben ez közös érdek, és ha ez az együttműködés európai hozzáadott értéket teremt. Ez az együttműködés többek között a transzeurópai távközlési hálózatok és a harmadik országok távközlési hálózatai közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik. Az együttműködésre az Unió külső politikáinak keretében kidolgozott stratégiákkal, különösen az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközzel és az esetleges meglévő vagy előkészítés alatt álló makroregionális stratégiákkal összehangoltan kerül sor.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országokban működő nemzetközi szervezetekkel és jogi személyekkel.

(2) Az Unió annak érdekében, hogy az ezen iránymutatásokban meghatározott közös érdekű célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttműködést folytathat harmadik országokban működő nemzetközi szervezetekkel és jogi személyekkel.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai prioritásokat és a technológiai fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon fennálló helyzetet. Nagyobb projektek esetében ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet.

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekű projektek hatóköre továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai prioritásokat, a regionális és társadalmi szükségleteket és a technológiai fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon fennálló helyzetet. Nagyobb projektek esetében ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a katasztrófákkal szembeni védekezőképességre. Hasonló értékelésre bármely más, erre alkalmas időpontban is sor kerülhet.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A transzeurópai távközlési hálózatok (szélessávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, és egy élénk egységes digitális piac megvalósítását segíti elő. A hálózatok telepítése gyorsabb internetelérést tesz lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között a gyermekek és a fiatalok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok az információtechnológia terén elért fejlesztéseket felhasználhatják a mindennapokban, a hálózatok telepítése emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát és elősegíti az általánosan elfogadott normákhoz való igazodást, illetve konvergenciát.

A transzeurópai távközlési hálózatok (széles sávú hálózatok és digitális szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, támogatja az európai kulturális örökséget, és egy élénk egységes digitális piac megvalósítását segíti elő. A hálózatok telepítése gyorsabb internetelérést tesz lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között a gyermekek és a fiatalok, az üzleti vállalkozások és a kormányzatok az információtechnológia terén elért fejlesztéseket felhasználhatják a mindennapokban, a hálózatok telepítése emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát és elősegíti az általánosan elfogadott normákhoz való igazodást, illetve konvergenciát.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egységes digitális piacon fennálló akadályok elhárítását támogató transzeurópai távközlési hálózatok telepítését tanulmányoknak és a programot támogató intézkedéseknek kell kísérniük. Ezek a következők:

Abban az esetben, ha azt tagállami szinten nem lehet megfelelően finanszírozni, az egységes digitális piacon fennálló akadályok elhárítását támogató transzeurópai távközlési hálózatok telepítését tanulmányoknak és a programot támogató intézkedéseknek kell kísérniük. Ezek a következők:

Indokolás

A feltérképezés és a megvalósíthatósági tanulmányok nem élveznek prioritást az uniós szintű támogatások tekintetében.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szélessávú hálózatok terén a közös érdekű projektek elősegítése érdekében végrehajtott intézkedések az alkalmazott technológiától függetlenül:

A szélessávú hálózatok terén a közös érdekű projektek elősegítése érdekében végrehajtott intézkedések – ott, ahol a piac bizonyíthatóan nem képes ezen infrastruktúra kereskedelmi biztosítására – az alkalmazott technológiától függetlenül:

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szigetek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolását szolgáló szélessávú hálózatok kiépítését abban az esetben támogatják, ha alapvető fontosságú, hogy az elszigetelt közösségek számára 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot váljon elérhetővé. Ez a támogatás más, e célra rendelkezésre álló uniós vagy nemzeti alapokat egészítene ki.

A szigetek, a hegyvidékek, a körülzárt régiók és a peremterületek az Unió központi régióival történő összekapcsolását szolgáló szélessávú hálózatok kiépítését abban az esetben támogatják, ha alapvető fontosságú, hogy az elszigetelt közösségek számára 30 Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú kapcsolatot váljon elérhetővé. Ez a támogatás más, e célra rendelkezésre álló uniós vagy nemzeti alapokat egészítene ki.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen túlmenően a közintézmények, különösen az iskolák, kórházak, önkormányzati irodák és könyvtárak területén megvalósított nyilvános internet-hozzáférési pontok nagysebességű hozzáférése is támogatandó.

Ezen túlmenően a közintézmények, különösen az iskolák, egyetemek, kutatóközpontok, kórházak, önkormányzati irodák, könyvtárak és múzeumok területén megvalósított nyilvános internet-hozzáférési pontok nagysebességű hozzáférése is támogatandó.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 4 félkövér alcím – 2 aláhúzott cím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felkészültség, az információmegosztás, a koordináció és a reagálási képesség uniós szintű javítása érdekében hírközlő csatornák és platformok fejlesztésére és telepítésére kerül sor.

A felkészültség, az információmegosztás, a koordináció és a reagálási képesség uniós szintű javítása érdekében hírközlő csatornák és platformok fejlesztésének elősegítése a meglévő nemzeti képességek és kezdeményezések figyelembevétele mellett.

Indokolás

A Bizottságnak segítő szerepet kell betöltenie, és figyelembe kell vennie a tagállamokban meglévő képességeket és kezdeményezéseket.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 szakasz – 4 félkövér alcím – 2 aláhúzott cím – 1 alcím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform a nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózata, amelynek működése az alapvető képességekre vonatkozó minimumszinteken alapul. Ez a hálózat képezi az uniós polgárok és kkv-k javát szolgáló európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) gerincét.

Az alapvető szolgáltatási platform a nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) hálózata, amelynek működése az alapvető képességekre vonatkozó minimumszinteken alapul. Ez a hálózat információkkal szolgálhat az uniós polgárok és kkv-k javát szolgáló európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) számára.

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy a CERT hálózata képezze az EISAS gerincét. Nagyobb szerepet kell kapniuk olyan egyéb szervezeteknek, amelyek fő ügyfelei a kkv-k és a polgárok.

ELJÁRÁS

Cím

Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

15.11.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lorenzo Fontana

25.1.2012

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2012

19.6.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

19.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


ELJÁRÁS

Cím

Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.5.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Az elfogadás dátuma

9.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Benyújtás dátuma

18.7.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat