Procedure : 2012/0321(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0331/2013

Indgivne tekster :

A7-0331/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0481

BETÆNKNING     *
PDF 144kWORD 52k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Amalia Sartori

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0682),

–   der henviser til artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0421/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0331/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

23.1.2013

Dato for vedtagelse

7.10.2013

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik