Izvješće - A7-0331/2013Izvješće
A7-0331/2013

  IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 723/2009 o pravnom okviru Zajednice za Europski konzorcij za istraživačku infrastrukturu (ERIC)

  16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestiteljica: Amalia Sartori
  (Pojednostavljeni postupak – članak 46. stavak 1. Poslovnika)

  Postupak : 2012/0321(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0331/2013
  Podneseni tekstovi :
  A7-0331/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu Uredbe Vijeća   kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 723/2009 o pravnom okviru Zajednice za Europski konzorcij za istraživačku infrastrukturu (ERIC)

  (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

  (Savjetovanje)

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2012)0682),

  –   uzimajući u obzir članke 187. i 188. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0421/2012),

  –   uzimajući u obzir članke 55. i 46. stavak 1. Poslovnika,

  –   uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7‑0331/2013),

  1.  Prihvaća prijedlog Komisije;

  2.  Poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  3.  Traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

  4.  Nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  23.1.2013

  Datum usvajanja

  7.10.2013