JELENTÉS az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Amalia Sartori
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2012/0321(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0331/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0331/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2012/0321(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0682),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés187. és 188. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0421/2012),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 46. cikke első bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0331/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

23.1.2013

Az elfogadás dátuma

7.10.2013