Procedūra : 2012/0321(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0331/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0331/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 20/11/2013 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0481

ZIŅOJUMS     *
PDF 153kWORD 57k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Amalia Sartori

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0682),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. un 188. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0421/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0331/2013),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

23.1.2013

Pieņemšanas datums

7.10.2013

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika