RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

  17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

  Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  Rapporteur: Vital Moreira


  Proċedura : 2011/0458(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0334/2013
  Testi mressqa :
  A7-0334/2013
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

  (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (11703/03/1/2013 – C7‑0314/2013),

  –   wara li kkunsidra il-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[1] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0925),

  –   wara li kkunsidra l-ittra tal-President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali tal-11 ta' Lulju 2013 fejn jieħu l-impenn li jirrakkomanda lill-plenarja biex tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0334/2013),

  1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

  2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att wara li jkun ivverifika li l-proċeduri kollha ntemmu kif imiss u sabiex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

  5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

  Referenzi

  11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

  Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

  11.12.2012                     T7-0466/2012

  Proposta tal-Kummissjoni

  COM(2011)0925 - C7-0521/2011

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

  10.10.2013

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA

  10.10.2013

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Vital Moreira

  14.10.2013

   

   

   

  Rapporteur(s) preċedenti

  Vital Moreira

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  14.10.2013

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Jarosław Leszek Wałęsa

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

  Data tat-tressiq

  17.10.2013