Διαδικασία : 2012/0010(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0403/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0403/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0219

22.11.2013
A7-0403/2013
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
(COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Δημήτριος Δρούτσας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1792kWORD 1739k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου