POROČILO
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov
(COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas

22.11.2013


Postopek : 2012/0010(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0403/2013
Predložena besedila :
A7-0403/2013
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: