Izvješće - A7-0432/2013Izvješće
A7-0432/2013

PREPORUKA o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2007/124/EZ, Euratom o utvrđivanju posebnog programa „Sprečavanje, pripravnost i upravljanje posljedicama terorizma i drugih rizika povezanih sa sigurnošću” kao dijela Općeg programa sigurnosti i zaštite sloboda za razdoblje od 2007. do 2013.

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar
(Pojednostavljeni postupak – Članak 46. stavak 1. Poslovnika)

Postupak : 2013/0281(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0432/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0432/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2007/124/EZ, Euratom o utvrđivanju posebnog programa „Sprečavanje, pripravnost i upravljanje posljedicama terorizma i drugih rizika povezanih sa sigurnošću” kao dijela Općeg programa sigurnosti i zaštite sloboda za razdoblje od 2007. do 2013.

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Odluke Vijeća (15178/2013),

–   uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C7-0418/2013),

–   uzimajući u obzir članak 81. stavak 1. i članak 46. stavak 1. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0432/2013),

1.  daje suglasnost za prijedlog Odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

EXPLANATORY STATEMENT

The current Specific Programme "Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related risks" (the CIPS specific programme) has been established for the period 2007-2013.

It aims at preventing, preparing for and protecting people and critical infrastructure against terrorist attacks and other security-related incidents.

This programme will be replaced by the Internal Security Funds (ISF-police) for the period 2014-2020.

Given the fact that the CIPS specific programme has been adopted under a double legal base (EC/Euratom), a separate legal act is required to repeal it.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

17.9.2013

Datum usvajanja

27.11.2013