ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Едит Херцог

10.12.2013


Процедура : 2013/0080(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0455/2013
Внесени текстове :
A7-0455/2013
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: